Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

17. Ahmet, Murat ve Tufan'ın elinde bir miktar para bulun- maktadır. sis Ahmet'in parasının miktarı, Murat'ın parasının miktarın

17. Ahmet, Murat ve Tufan'ın elinde bir miktar para bulun-
maktadır.
sis Ahmet'in parasının miktarı, Murat'ın parasının
miktarının 2 katı, Tufan'ın parasının miktarının 5
katıdır.
A)
Ahmet parasının x katını Tufan'a, y katını Murat'a
veriyor. Te
Buna göre,

17. Ahmet, Murat ve Tufan'ın elinde bir miktar para bulun- maktadır. sis Ahmet'in parasının miktarı, Murat'ın parasının miktarının 2 katı, Tufan'ın parasının miktarının 5 katıdır. A) Ahmet parasının x katını Tufan'a, y katını Murat'a veriyor. Te Buna göre, x - y değeri kaçtır? 1 5 1 10 Son durumda üçünün paraları birbirine eşit olu- yor. x B) ub C) 2 D) 3 10 E) 7 10