Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

C=4
ndaki
300k
ruş
ruş
Kara Kutu YAYIN
Se-
25
46
**0%
6.46
X
CAL
12
24
48
+24
J
J
3
2
ab= 23, 45,69
23+69 (92)
6
4
9
6
Alt alta çarpma işlemi yapan Salih, 12 ile 24'ü çarparken
çarpanlar yer değiştirdiğinde aşağıda gösterildiği gibi 1. ve
2. satırlardaki sayıların değişmediğini fark ediyor.
ay
288
X
mal nut
ab
+
b.ab
24
12
48
24
288
23 3
b.46 = 6.ab
23b-300+3b
20b=300
2b=3a
Salih, alt alta çarpma işleminde farklı iki sayı çarpılırken
çarpanlar yer değiştirdiğinde satırlardaki sayılar değişmi-
yorsa çarptığı sayılara birbirinin kuzen sayıları adını ve-
riyor.
C) 92
1. satır
-2. satır
Buna göre, 46'nın iki basamaklı kuzen sayılarının top-
lamı kaçtır?
A) 88
B) 90
Me
D) 94
E) 96
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
C=4 ndaki 300k ruş ruş Kara Kutu YAYIN Se- 25 46 **0% 6.46 X CAL 12 24 48 +24 J J 3 2 ab= 23, 45,69 23+69 (92) 6 4 9 6 Alt alta çarpma işlemi yapan Salih, 12 ile 24'ü çarparken çarpanlar yer değiştirdiğinde aşağıda gösterildiği gibi 1. ve 2. satırlardaki sayıların değişmediğini fark ediyor. ay 288 X mal nut ab + b.ab 24 12 48 24 288 23 3 b.46 = 6.ab 23b-300+3b 20b=300 2b=3a Salih, alt alta çarpma işleminde farklı iki sayı çarpılırken çarpanlar yer değiştirdiğinde satırlardaki sayılar değişmi- yorsa çarptığı sayılara birbirinin kuzen sayıları adını ve- riyor. C) 92 1. satır -2. satır Buna göre, 46'nın iki basamaklı kuzen sayılarının top- lamı kaçtır? A) 88 B) 90 Me D) 94 E) 96
Ayorlau
Son
Kare biçimindeki bir karton iki eş dikdörtgene ayrılıp kırmızı
ve mavi renge boyanmıştır. Bu dikdörtgenlerin her birinin ta-
mamı kullanılarak altı ve üstü açık kare prizma şeklinde iki
kutu yapılacaktır.
Mavi renkli kare prizmanın yüksekliği mavi kartonun enine,
kırmızı renkli kare prizmanın yüksekliği ise kırmızı kartonun
boyuna eşittir.
Mavi renkli prizmanın hacmi 128 cm³ olduğuna göre,
kırmızı renkli kare prizmanın hacmi kaç cm³ olabilir?
A) 192 B) 128 C) 112
D) 64
E) 32
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Ayorlau Son Kare biçimindeki bir karton iki eş dikdörtgene ayrılıp kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Bu dikdörtgenlerin her birinin ta- mamı kullanılarak altı ve üstü açık kare prizma şeklinde iki kutu yapılacaktır. Mavi renkli kare prizmanın yüksekliği mavi kartonun enine, kırmızı renkli kare prizmanın yüksekliği ise kırmızı kartonun boyuna eşittir. Mavi renkli prizmanın hacmi 128 cm³ olduğuna göre, kırmızı renkli kare prizmanın hacmi kaç cm³ olabilir? A) 192 B) 128 C) 112 D) 64 E) 32
6.
A
Haldun Bey televizyon izlemek için uydu alıcısı kullan-
maktadır. Haldun Bey 4 saat televizyon izledikten sonra
televizyonu kapatmış fakat uydu alıcısını kapatmayı unut-
muştur. İki saat sonra durumu fark edip uydu alıcısını da
kapatmıştır. Eğer uydu alıcısını da televizyonla birlikte ka-
patmış olsaydı % 12,5 elektrik tasarrufu yapacaktı.
Buna göre, birim zamanda televizyonun elektrik tüke-
timi uydu alıcısının elektrik tüketiminin kaç katıdır?
C) 3
A)
5
2
B)
8
3
D)
7
2
E)
11
3
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
6. A Haldun Bey televizyon izlemek için uydu alıcısı kullan- maktadır. Haldun Bey 4 saat televizyon izledikten sonra televizyonu kapatmış fakat uydu alıcısını kapatmayı unut- muştur. İki saat sonra durumu fark edip uydu alıcısını da kapatmıştır. Eğer uydu alıcısını da televizyonla birlikte ka- patmış olsaydı % 12,5 elektrik tasarrufu yapacaktı. Buna göre, birim zamanda televizyonun elektrik tüke- timi uydu alıcısının elektrik tüketiminin kaç katıdır? C) 3 A) 5 2 B) 8 3 D) 7 2 E) 11 3
m
edóns +3m=15
istui nüp ipnell
8. Aşağıda birer kenar uzunluğu verilen kare biçiminde iki
1 sdm bahçe gösterilmiştir.
smuo (@
az
-3x -9
18
A=x²-bx-9
a=2x-b
(x-3)
Bahçelerin alanları farkı : F₁ br²
Çevre uzunlukları farkı : F₂ br
-xibid elipsonuya id Femlidinding
olduğuna göre,
eşit olabilir?
et (3
A)
(x-3) br
g) - Y
x+y+3
4
D)
F2
nimpsonuyo
x+y-3
x+y
4
B)-
1x²
oranı aşağıdakilerden hangisine
y br
68
y
2x-61-uy
2
A= y²
a=44
X
ils ni'nessH
absism
E)x+y-3
X-9-y
8áy
penC).
-y²
2
x-y
4
91-4
X.
3
&
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
m edóns +3m=15 istui nüp ipnell 8. Aşağıda birer kenar uzunluğu verilen kare biçiminde iki 1 sdm bahçe gösterilmiştir. smuo (@ az -3x -9 18 A=x²-bx-9 a=2x-b (x-3) Bahçelerin alanları farkı : F₁ br² Çevre uzunlukları farkı : F₂ br -xibid elipsonuya id Femlidinding olduğuna göre, eşit olabilir? et (3 A) (x-3) br g) - Y x+y+3 4 D) F2 nimpsonuyo x+y-3 x+y 4 B)- 1x² oranı aşağıdakilerden hangisine y br 68 y 2x-61-uy 2 A= y² a=44 X ils ni'nessH absism E)x+y-3 X-9-y 8áy penC). -y² 2 x-y 4 91-4 X. 3 &
de
26
15. Maliyeti x lira ve satış fiyatı y lira olan bir ürünün maliyeti
ile satış fiyatı arasındaki bağıntı 2y = 3x + 2'dir.
Bu ürünün satışından elde edilen kâr %60 olduğuna
göre, satış fiyatı kaç liradır?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 16
E) 18
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
de 26 15. Maliyeti x lira ve satış fiyatı y lira olan bir ürünün maliyeti ile satış fiyatı arasındaki bağıntı 2y = 3x + 2'dir. Bu ürünün satışından elde edilen kâr %60 olduğuna göre, satış fiyatı kaç liradır? A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18
17. Ahmet, Murat ve Tufan'ın elinde bir miktar para bulun-
maktadır.
sis Ahmet'in parasının miktarı, Murat'ın parasının
miktarının 2 katı, Tufan'ın parasının miktarının 5
katıdır.
A)
Ahmet parasının x katını Tufan'a, y katını Murat'a
veriyor. Te
Buna göre, x - y değeri kaçtır?
1
5
1
10
Son durumda üçünün paraları birbirine eşit olu-
yor. x
B)
ub C)
2
D)
3
10
E)
7
10
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
17. Ahmet, Murat ve Tufan'ın elinde bir miktar para bulun- maktadır. sis Ahmet'in parasının miktarı, Murat'ın parasının miktarının 2 katı, Tufan'ın parasının miktarının 5 katıdır. A) Ahmet parasının x katını Tufan'a, y katını Murat'a veriyor. Te Buna göre, x - y değeri kaçtır? 1 5 1 10 Son durumda üçünün paraları birbirine eşit olu- yor. x B) ub C) 2 D) 3 10 E) 7 10
====
21. Bir kütüphanenin her bir odasında her biri 3 kattan
oluşan 4 adet kitaplık vardır. Kütüphane çalışanları
boş olan bu kitaplıkların her katına 12 adet kitap
yerleştiriyor.
4
1 oda
12
12.12=144
kitap
Kütüphanenin tüm odalarındaki kitaplıklara toplam
1728 tane kitap yerleştirildiğine göre, kütüphanede
bulunan oda sayısı kaçtır?
A) 10
B) 11
D) 13
1 odada
E) 15
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
==== 21. Bir kütüphanenin her bir odasında her biri 3 kattan oluşan 4 adet kitaplık vardır. Kütüphane çalışanları boş olan bu kitaplıkların her katına 12 adet kitap yerleştiriyor. 4 1 oda 12 12.12=144 kitap Kütüphanenin tüm odalarındaki kitaplıklara toplam 1728 tane kitap yerleştirildiğine göre, kütüphanede bulunan oda sayısı kaçtır? A) 10 B) 11 D) 13 1 odada E) 15 Diğer sayfaya geçiniz.
2. 6x² + 7x-5 = 0 denkleminin kökleri x, ve x,'dir.
x₂ > x, olmak üzere; baş katsayısı 1 olan ve kökleri 6x,
ile 2x, olan ikinci dereceden denklem aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) x² - 8x + 12
C) x² - 11x - 10
OMIX Shot on X600
E) x² - 9x + 10
B) x² + 11x + 10
D) x² + 9x - 10
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
2. 6x² + 7x-5 = 0 denkleminin kökleri x, ve x,'dir. x₂ > x, olmak üzere; baş katsayısı 1 olan ve kökleri 6x, ile 2x, olan ikinci dereceden denklem aşağıdakiler- den hangisidir? A) x² - 8x + 12 C) x² - 11x - 10 OMIX Shot on X600 E) x² - 9x + 10 B) x² + 11x + 10 D) x² + 9x - 10
log (x + 2) -log(x-2) ≤ 1
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2,2]
B) (-2, 3)
D) [2, ∞)
D) (2,-4)
E) [6, )
A(2, 2) noktasının 2x - y + 3 = 0 doğrusuna
göre simetriği olan nokta B ise, B noktası-
nın orijine göre simetriği olan nokta aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) (0, -1)
B) (2, 3)
14.Soru 4. 15. seru
C) (-2)
C) (-1, 3)
E) (2, 4)
Matematik Zümresi
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
log (x + 2) -log(x-2) ≤ 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2,2] B) (-2, 3) D) [2, ∞) D) (2,-4) E) [6, ) A(2, 2) noktasının 2x - y + 3 = 0 doğrusuna göre simetriği olan nokta B ise, B noktası- nın orijine göre simetriği olan nokta aşağı- dakilerden hangisidir? A) (0, -1) B) (2, 3) 14.Soru 4. 15. seru C) (-2) C) (-1, 3) E) (2, 4) Matematik Zümresi
9. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma
Soruları
Zeynep 24, Evrim 29 yaşındadır.
Kaç yıl once Zeynep'in yaşının Evrim'in yaşına oranı olur?
Ege ile Ceren'in yaşlan toplamı Ela'nın yaşının 3 katından 6 fazladır.
Kaç yıl sonra Ela'nın yaşı, Ege ile Ceren'in yaşları toplamının u olur?
Fatih ile Gokhan bir işi beraber 6 gunde yapıyor
Fatiti işin tamamını 9 günde yaptığına göre, Gokhan bu işin tamamını kaç günde yapar?
Esra bir işi 12 günde, aynı işi Hatice 4 günde yapıyor
Buna gore, ikisi birlikte bu işi kaç gunde yapar?
Arzu ile annesinin yaşlarının toplamı 44 dur
2 yıl önce annesinin yaşı Arzu'nun yaşının 3 kalı olduğuna gore, Arzu şimdi kaç yaşındadı?
Ayça bir şin 1/2 sini 5 günde, Feyze aynı işin 3/5 ini 24 günde yapıyor
Buna göre Ayça ile Feyza işin tamamını birlikte kaç gunde yapar?
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
9. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları Zeynep 24, Evrim 29 yaşındadır. Kaç yıl once Zeynep'in yaşının Evrim'in yaşına oranı olur? Ege ile Ceren'in yaşlan toplamı Ela'nın yaşının 3 katından 6 fazladır. Kaç yıl sonra Ela'nın yaşı, Ege ile Ceren'in yaşları toplamının u olur? Fatih ile Gokhan bir işi beraber 6 gunde yapıyor Fatiti işin tamamını 9 günde yaptığına göre, Gokhan bu işin tamamını kaç günde yapar? Esra bir işi 12 günde, aynı işi Hatice 4 günde yapıyor Buna gore, ikisi birlikte bu işi kaç gunde yapar? Arzu ile annesinin yaşlarının toplamı 44 dur 2 yıl önce annesinin yaşı Arzu'nun yaşının 3 kalı olduğuna gore, Arzu şimdi kaç yaşındadı? Ayça bir şin 1/2 sini 5 günde, Feyze aynı işin 3/5 ini 24 günde yapıyor Buna göre Ayça ile Feyza işin tamamını birlikte kaç gunde yapar?
ÖRNEK:
2
a&they
ukarıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
-4a+b=2
Buna göre, f(-2) kaçtır?
-4
B) -2
y=f(x)
D) 2
E) 4
C) O
2
L
2
DRS/2008-2009 ÖSS Matematik 1 Konu Anlatımlı EA-SAY
D
matematik 1 Konu Ar
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
ÖRNEK: 2 a&they ukarıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. -4a+b=2 Buna göre, f(-2) kaçtır? -4 B) -2 y=f(x) D) 2 E) 4 C) O 2 L 2 DRS/2008-2009 ÖSS Matematik 1 Konu Anlatımlı EA-SAY D matematik 1 Konu Ar
B
7. Aşağıda bir bankaya ait yan yana eş büyüklükteki 7 tane
kasa dolapları gösterilmiştir.
2
138
-1/2
26
112 cm
138 cm
6
26cm
7
Pelin ve Selin iki arkadaş altınlarını koymak için bankadan
iki adet eş büyüklükte kasa kiralamışlardır. Görevli
Pelin'in kasasını 5 nolu dolaba, Selin'in kasasını 6 nolu
dolaba şekildeki gibi yerleştirmiştir.
Buna göre, bir tane kasanın uzunluğu kaç cm'dir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
B 7. Aşağıda bir bankaya ait yan yana eş büyüklükteki 7 tane kasa dolapları gösterilmiştir. 2 138 -1/2 26 112 cm 138 cm 6 26cm 7 Pelin ve Selin iki arkadaş altınlarını koymak için bankadan iki adet eş büyüklükte kasa kiralamışlardır. Görevli Pelin'in kasasını 5 nolu dolaba, Selin'in kasasını 6 nolu dolaba şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre, bir tane kasanın uzunluğu kaç cm'dir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
39.
D
A
B
Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir kenarında duvar bulunan
bir bahçenin üç kenarına üç sıra tel çekilmiştir.
Kullanılan telin uzunluğu 180 metre olduğuna göre, bahçenin
alanı en fazla kaç metrekare olabilir?
A) 200
B) 225 C) 300
D) 360
E) 450
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
39. D A B Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir kenarında duvar bulunan bir bahçenin üç kenarına üç sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 180 metre olduğuna göre, bahçenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir? A) 200 B) 225 C) 300 D) 360 E) 450
?
E) 2
gün boyunca not etmiştir. Birinci gun 2AB tane, ikinci
gün B04 tane çözerken ilk üç gün toplam 63A tane soru
çözmüştür.
18
Sınavlara
Buna göre, Fatih üçüncü gün en çok kaç tane soru
çözmüştür?
A) 244
B) 256
C) 284
D) 305
13. Arif, uzunlukları toplamı 58 cm ve uzunlukları farkı 14 cm
olan iki adet çubuğu bir masa üzerine dik olacak şekilde
koyduğunda kırmızı çubuğun en altı ile mavi çubuğun en
üstü arasındaki mesafeyi 60 cm olarak ölçmüştür.
?
60
E) 325
Buna göre, kırmızı çubuk ile mavi çubuğun uçları (tepe
noktaları) arasındaki mesafe kaç cm'dir?
A) 30
B) 36 C) 48
D) 50
E) 56
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
? E) 2 gün boyunca not etmiştir. Birinci gun 2AB tane, ikinci gün B04 tane çözerken ilk üç gün toplam 63A tane soru çözmüştür. 18 Sınavlara Buna göre, Fatih üçüncü gün en çok kaç tane soru çözmüştür? A) 244 B) 256 C) 284 D) 305 13. Arif, uzunlukları toplamı 58 cm ve uzunlukları farkı 14 cm olan iki adet çubuğu bir masa üzerine dik olacak şekilde koyduğunda kırmızı çubuğun en altı ile mavi çubuğun en üstü arasındaki mesafeyi 60 cm olarak ölçmüştür. ? 60 E) 325 Buna göre, kırmızı çubuk ile mavi çubuğun uçları (tepe noktaları) arasındaki mesafe kaç cm'dir? A) 30 B) 36 C) 48 D) 50 E) 56
11
DENEME KOLAY A3 2023
73. me Rolmak üzere,
2x+my+1=0 4X+2my+2
mx + 8y +2=0 mx+8y+2
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme
olduğuna göre, m kaçtır?
A) -4
B) -1
C) 0 D) 1
E) 4
77. i sana
olmak
Buna
a+b
A) /5
11
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
11 DENEME KOLAY A3 2023 73. me Rolmak üzere, 2x+my+1=0 4X+2my+2 mx + 8y +2=0 mx+8y+2 denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre, m kaçtır? A) -4 B) -1 C) 0 D) 1 E) 4 77. i sana olmak Buna a+b A) /5 11
28. m ve n sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
x- (4m - n) x + 3m + 2n = 0
denkleminin kökleri m ve n sayılarıdır.
1 1
Buna göre,
dir?
A)
1
24
2
m²
B)
+
-
26
144
2
n
toplamı aşağıdakilerden hangisi-
C)
13
24
D)
13
144
E)
13
12
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
28. m ve n sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, x- (4m - n) x + 3m + 2n = 0 denkleminin kökleri m ve n sayılarıdır. 1 1 Buna göre, dir? A) 1 24 2 m² B) + - 26 144 2 n toplamı aşağıdakilerden hangisi- C) 13 24 D) 13 144 E) 13 12