Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek- sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? UZ A) Bu kötü konuşmaları

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek-
sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
UZ
A) Bu kötü konuşmaları gerek eşin gerekse sen
çok çabuk unutmalısın.
B) Insanın böyle bir düşmanı varsa çok dikkatli ol-
mak zorundadır.
C) Okulun küçü

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek- sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? UZ A) Bu kötü konuşmaları gerek eşin gerekse sen çok çabuk unutmalısın. B) Insanın böyle bir düşmanı varsa çok dikkatli ol- mak zorundadır. C) Okulun küçük sınıflarını temiz tutmalı, sık sık havalandırmalıdır. D) Sanatçı, ülkemize tatil için gelmiş; o zaman ta- nışmıştık. KUNA E) Bu insanların çoğu, köhne ve sağlıklı olmayan yerlerde yaşıyor. Z