Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Nuran, dostunun bir tarafını keşfetmiş gibi ona bakıyordu.
B) Birçok değer, güncel hayatın karmaşası içinde kaybolup gidiyor.
C) Sakın köye girdikten sonra beni büsbütün unutmasın!
D) "Onu ben devirdim" diye söylendi yaşlı adam.
E) Fenerin yerden vuran aydınlığı, ona acayip bir şekil veriyor.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Nuran, dostunun bir tarafını keşfetmiş gibi ona bakıyordu. B) Birçok değer, güncel hayatın karmaşası içinde kaybolup gidiyor. C) Sakın köye girdikten sonra beni büsbütün unutmasın! D) "Onu ben devirdim" diye söylendi yaşlı adam. E) Fenerin yerden vuran aydınlığı, ona acayip bir şekil veriyor.
7. Osmanlı padişahları yaklaşık 300 yıl Topkapı Sarayı'nı
ikâmet merkezi, haremi ise kendi evi olarak kullanılmış-
tır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "yaklaşık" sözcüğü cümleden atılarak
B) "Osmanlı padişahları"ndan sonra "tarafından" söz-
cüğü getirilerek
C) Yükleme kişi eki getirilerek
D) "kullanılmıştır" yerine "kullanmıştır" sözcüğü getiri-
Herek
"ise" yerine "de" bağlacı getirilerek
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7. Osmanlı padişahları yaklaşık 300 yıl Topkapı Sarayı'nı ikâmet merkezi, haremi ise kendi evi olarak kullanılmış- tır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? A) "yaklaşık" sözcüğü cümleden atılarak B) "Osmanlı padişahları"ndan sonra "tarafından" söz- cüğü getirilerek C) Yükleme kişi eki getirilerek D) "kullanılmıştır" yerine "kullanmıştır" sözcüğü getiri- Herek "ise" yerine "de" bağlacı getirilerek
n da-
gisi
E) V
giy-
aya-
ngisi
4D Seris
13. (1) Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan
Anadolu'nun tarihsel, kültürel, demografik ve mima-
ri çehresi Türklerin 10. yüzyıldan itibaren bu toprak-
lara yerleşmeye başlaması, vatanı hâline getirmesiyle
değişmiştir. (II) Anadolu kültürü ile Orta Asya'dan göç
eden Türklerin aynı coğrafyada birlikte var olma süre-
ci hem Anadolu'nun hem de Türklerin yaşam biçimle-
rinin değişmesi ve yeni bir oluşuma doğru evirilmesine
zemin hazırlamıştır. (III) Büyük Selçuklu Sultanı Alpas-
lan'ın Anadolu'nun hâkim gücü Bizans Devleti karşısın-
da 1071 yılında Malazgirt'te kazandığı savaşın ardından
Türkler göçer, yarı göçer ve kentli gruplar olarak kitleler
hâlinde Anadolu'da yerleşmeye başlamıştır. (IV) Ana-
dolu'nun batısında İznik'i de içine alan bölgede, Kutal-
mışoğlu Süleyman Şah önderliğindeki gruplar Anadolu
Selçuklu Devleti'nin temellerini atmıştır. (V) Bu bölge-
de Bizanslılar ile mücadele sürerken doğu ve güney-
doğu bölgesine yerleşen komutanlar ilk Türk beylikle-
rini kurmuş ve erken Anadolu Türk sanatının örneklerini
vermeye başlamıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I
C) III
B) II
D) IV
E) V
1.0t
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
n da- gisi E) V giy- aya- ngisi 4D Seris 13. (1) Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan Anadolu'nun tarihsel, kültürel, demografik ve mima- ri çehresi Türklerin 10. yüzyıldan itibaren bu toprak- lara yerleşmeye başlaması, vatanı hâline getirmesiyle değişmiştir. (II) Anadolu kültürü ile Orta Asya'dan göç eden Türklerin aynı coğrafyada birlikte var olma süre- ci hem Anadolu'nun hem de Türklerin yaşam biçimle- rinin değişmesi ve yeni bir oluşuma doğru evirilmesine zemin hazırlamıştır. (III) Büyük Selçuklu Sultanı Alpas- lan'ın Anadolu'nun hâkim gücü Bizans Devleti karşısın- da 1071 yılında Malazgirt'te kazandığı savaşın ardından Türkler göçer, yarı göçer ve kentli gruplar olarak kitleler hâlinde Anadolu'da yerleşmeye başlamıştır. (IV) Ana- dolu'nun batısında İznik'i de içine alan bölgede, Kutal- mışoğlu Süleyman Şah önderliğindeki gruplar Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atmıştır. (V) Bu bölge- de Bizanslılar ile mücadele sürerken doğu ve güney- doğu bölgesine yerleşen komutanlar ilk Türk beylikle- rini kurmuş ve erken Anadolu Türk sanatının örneklerini vermeye başlamıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I C) III B) II D) IV E) V 1.0t
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Öğrencilerin dertleriyle ilgilenmeniz ve çözüm bulmanız
sizi farklı kılıyor.
B) Makalenin son paragrafında Serveti Fünun edebiyatının
ilkelerine değinmiş.
C) Aslı'nın bu yıl başarılı olduğu sınavlarda ailesinin katkısı
çok fazladır.
D) Çok emek verdiğimiz bu tarihi yapılar, çok iyi korunuyor.
E) Bizim civarda yetişmiş yetimlerin ellerinden tutardı.
6.
Profes
konfer
Yukarı
dakiler
A) Özr
B) Çatı
C) Özn
D) Kelir
E) Kelin
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Öğrencilerin dertleriyle ilgilenmeniz ve çözüm bulmanız sizi farklı kılıyor. B) Makalenin son paragrafında Serveti Fünun edebiyatının ilkelerine değinmiş. C) Aslı'nın bu yıl başarılı olduğu sınavlarda ailesinin katkısı çok fazladır. D) Çok emek verdiğimiz bu tarihi yapılar, çok iyi korunuyor. E) Bizim civarda yetişmiş yetimlerin ellerinden tutardı. 6. Profes konfer Yukarı dakiler A) Özr B) Çatı C) Özn D) Kelir E) Kelin
Soru 21:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım
ilkesine uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Kitabını iyi kullanması gerektiğini biliyordu.
B) Alperen Nahit, konuşmaya ilk başladığında iki
yaşındaydı.
C) Gelen haber nedeniyle ağladığını görünce çok
üzüldüm.
D) Küçük evin arkasına koşarak akşam vakti gitti.
E) Ben, okulumu arkadaşımdan çok seviyorum.
Soru 22:
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Soru 21: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım ilkesine uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kitabını iyi kullanması gerektiğini biliyordu. B) Alperen Nahit, konuşmaya ilk başladığında iki yaşındaydı. C) Gelen haber nedeniyle ağladığını görünce çok üzüldüm. D) Küçük evin arkasına koşarak akşam vakti gitti. E) Ben, okulumu arkadaşımdan çok seviyorum. Soru 22:
katıyorlar.
arka planin
lere başvu-
sür'ün yer
zlemiştik.
aşbakan
vekili çi-
Heki yüz
ara da
çlen-
can-
i de
dü-
y-
6
E) Milli Ede
Musahipzade Celal, IUI
ci...
(Konu ile ilgili verilecek örneklerden önce konur.)
18 Şiire ilgi duyan gençler, işe öncelikle başarılı şairlerin
eserlerini okuyarak başlamaları gerektiğini söylüyor
eleştirmenler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin han-
gisiyle giderilebilir?
+
A) "eserlerini" sözcüğü yerine "şiirlerini" sözcüğü geti-
rilerek
B) "gerektiğini" sözcüğündeki hâl eki atılarak
işe" sözcüğü, “başlamaları" sözcüğünden önce ge-
tirilerek
D) "gençler" sözcüğüne "-in" tamlayan eki getirilerek
E) söylüyor" sözcüğü, cümlenin sonuna getirilerek
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
katıyorlar. arka planin lere başvu- sür'ün yer zlemiştik. aşbakan vekili çi- Heki yüz ara da çlen- can- i de dü- y- 6 E) Milli Ede Musahipzade Celal, IUI ci... (Konu ile ilgili verilecek örneklerden önce konur.) 18 Şiire ilgi duyan gençler, işe öncelikle başarılı şairlerin eserlerini okuyarak başlamaları gerektiğini söylüyor eleştirmenler. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin han- gisiyle giderilebilir? + A) "eserlerini" sözcüğü yerine "şiirlerini" sözcüğü geti- rilerek B) "gerektiğini" sözcüğündeki hâl eki atılarak işe" sözcüğü, “başlamaları" sözcüğünden önce ge- tirilerek D) "gençler" sözcüğüne "-in" tamlayan eki getirilerek E) söylüyor" sözcüğü, cümlenin sonuna getirilerek Diğer Sayfaya Geçiniz.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır?
A) Ben öykü ve romanlarımda sözcüklerden oluşan bir
dünya kurarım.
B) Mükemmelin peşine düşmüş her birey için hayat
zordur.
Kül tablası, Emre'nin art arda yaktığı sigara izmarit-
leriyle doluydu.
Bu soruyu ne sen çözebilirsin ne de ben çözebilirim.
E) Yarın sınıftaki arkadaşlarıyla bize geleceklermiş.
3. Deneme
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk- luğu vardır? A) Ben öykü ve romanlarımda sözcüklerden oluşan bir dünya kurarım. B) Mükemmelin peşine düşmüş her birey için hayat zordur. Kül tablası, Emre'nin art arda yaktığı sigara izmarit- leriyle doluydu. Bu soruyu ne sen çözebilirsin ne de ben çözebilirim. E) Yarın sınıftaki arkadaşlarıyla bize geleceklermiş. 3. Deneme
3. Bazı cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanılmaması y
da ikinci veya üçüncü kişi zamirlerinin kullanılmaması anlam
belirsizliğine yol açar.
Buna göre;
(1) Geçmişin insanları, boğazda tutulup da söylenemeyen
sözleri, yaşanmak istenip de yaşanamayan hayatları, hatır-
lananları kadar hatırlanmak istendiği gibi hatırlananları ile bir
ormandır. (II) Hâl böyleyken, sözcükler ne verir, neyi anlatır?
(III) Şimdi otursak, o bana yaşamını anlatsa, ben de başımdan
geçen bütün serüvenleri saatlerce dile getirsem, neye yarar?
(IV) Kimse, bir başkası olamaz; bir başkasını tanıyamaz. (V)
Hem yalan şeyler anlatacağız ne olsa, kim anlatırken gerçeği
dile getirir, gerçeğe yaklaşır?
cümlelerinde altı çizili sözlerden hangisinin başına zamir
getirilirse anlam belirsizliği giderilmiş olur?
A
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
3. Bazı cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanılmaması y da ikinci veya üçüncü kişi zamirlerinin kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açar. Buna göre; (1) Geçmişin insanları, boğazda tutulup da söylenemeyen sözleri, yaşanmak istenip de yaşanamayan hayatları, hatır- lananları kadar hatırlanmak istendiği gibi hatırlananları ile bir ormandır. (II) Hâl böyleyken, sözcükler ne verir, neyi anlatır? (III) Şimdi otursak, o bana yaşamını anlatsa, ben de başımdan geçen bütün serüvenleri saatlerce dile getirsem, neye yarar? (IV) Kimse, bir başkası olamaz; bir başkasını tanıyamaz. (V) Hem yalan şeyler anlatacağız ne olsa, kim anlatırken gerçeği dile getirir, gerçeğe yaklaşır? cümlelerinde altı çizili sözlerden hangisinin başına zamir getirilirse anlam belirsizliği giderilmiş olur? A C) III D) IV E) V
Test <<>> 38
9. Tanınmış bir sanatçı tarafından yıllar önce, Fransızca
dilinden Türkçeye kazandırılan bu eseri çoğu kimse
bilmiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki deği-
şikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "Yıllar önce" sözü yerine "bir zamanlar" sözü ge-
tirilerek
B) "tanınmış" sözcüğü yerine "ünlü" sözcüğü getiri-
lerek
C) "Fransızca dilinden" sözcüğü yerine "Fransızca-
dan" getirilerek
D) "bilmiyor" sözcüğü yerine "tanımıyor" sözcüğü ge-
tirilerek
E) "çoğu" sözcüğü cümleden çıkarılarak
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Test <<>> 38 9. Tanınmış bir sanatçı tarafından yıllar önce, Fransızca dilinden Türkçeye kazandırılan bu eseri çoğu kimse bilmiyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki deği- şikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) "Yıllar önce" sözü yerine "bir zamanlar" sözü ge- tirilerek B) "tanınmış" sözcüğü yerine "ünlü" sözcüğü getiri- lerek C) "Fransızca dilinden" sözcüğü yerine "Fransızca- dan" getirilerek D) "bilmiyor" sözcüğü yerine "tanımıyor" sözcüğü ge- tirilerek E) "çoğu" sözcüğü cümleden çıkarılarak
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-
ğu yoktur?
A) Futbolcularımız ilk defa olarak bu yıl yüksek oran-
da vergi ödedi.
B) Öğrenciler, okul kütüphanesinden yararlanabilme-
si için çalışmalar başladı.
C) Kardeşim matematikten, ben ise fizikten anlamam.
D) Bu tutumuyla topluma zarar mi veriyor yarar mı, bir
türlü anlayamadık.
E) Sanatta hep "güzel"i arıyor, bulunca da mutlu olu-
yordu.
ST
lumcu Gercek-
10
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu- ğu yoktur? A) Futbolcularımız ilk defa olarak bu yıl yüksek oran- da vergi ödedi. B) Öğrenciler, okul kütüphanesinden yararlanabilme- si için çalışmalar başladı. C) Kardeşim matematikten, ben ise fizikten anlamam. D) Bu tutumuyla topluma zarar mi veriyor yarar mı, bir türlü anlayamadık. E) Sanatta hep "güzel"i arıyor, bulunca da mutlu olu- yordu. ST lumcu Gercek- 10
ha
4.
Aşağıdakilerin hangisinde "Ülkemizde kitap satışının
durgunluğunun nedeni halkın kültür düzeyinin düşük
olmasından kaynaklandığı acı bir gerçektir." cümlesin-
dekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yanan otomobil meydandaki bir grubun müdahale-
leri sonucu söndürüldü.
B) Dilenci, memleketine gitmek ve karnını doyurmak
için fırıncıdan ekmek istedi.
C) Bütün ülkeyi elimi kolumu sallayarak gezmeye baş-
ladım.
D) Öğrettiklerimizi anlayamıyor, işte bu yüzden bizleri
mesleki noksanlıkla suçluyordu.
E) Bu kez kendisi yaya yürüyor, sığırlar büyük bir sürü
hâlinde önünden geçip gittiğini görüyordu.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
ha 4. Aşağıdakilerin hangisinde "Ülkemizde kitap satışının durgunluğunun nedeni halkın kültür düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığı acı bir gerçektir." cümlesin- dekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? A) Yanan otomobil meydandaki bir grubun müdahale- leri sonucu söndürüldü. B) Dilenci, memleketine gitmek ve karnını doyurmak için fırıncıdan ekmek istedi. C) Bütün ülkeyi elimi kolumu sallayarak gezmeye baş- ladım. D) Öğrettiklerimizi anlayamıyor, işte bu yüzden bizleri mesleki noksanlıkla suçluyordu. E) Bu kez kendisi yaya yürüyor, sığırlar büyük bir sürü hâlinde önünden geçip gittiğini görüyordu.
6.
ego
sostene
Orhan Pamuk'un "En renkli ve iyimser romanımdır." dediği
Benim Adım Kırmızı, yazarın dünyada şimdiye dek en çok
satan romandır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Öge eksikliği
B) iyelik eki eksikliği
C) Kelimenin yanlış yerde kullanılması
D) Anlam belirsizliği
E) Tamlayan eki eksikliği
TYT Türkçe
Birga
öner
Bu c
lerd
E
Unite-
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6. ego sostene Orhan Pamuk'un "En renkli ve iyimser romanımdır." dediği Benim Adım Kırmızı, yazarın dünyada şimdiye dek en çok satan romandır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Öge eksikliği B) iyelik eki eksikliği C) Kelimenin yanlış yerde kullanılması D) Anlam belirsizliği E) Tamlayan eki eksikliği TYT Türkçe Birga öner Bu c lerd E Unite-
8. (1) Değerler eğitimi günümüz insanlarının en büyük prob-
lemlerinden bir tanesidir. (II) Bireyselliğin artmasına bağlı
olarak aile içi iletişimin zayıfladığı çağımızda değerler
eğitimi insanlar için daha önemli hâle gelmiştir. (H) Ahlaki
ve değer eğitiminin düzgün verilemediği toplumlarda top-
lumsal problemlerin artmasında ise şaşılacak bir durum
yoktur. (V) Zira insanın toplumsal bir varlık olması sebe-
biyle diğer insanlarla etkileşim içindedir. Bu etkileşim-
ler, kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz davranış-
larla karşılaşılmasına neden olunmaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) I
||
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
8. (1) Değerler eğitimi günümüz insanlarının en büyük prob- lemlerinden bir tanesidir. (II) Bireyselliğin artmasına bağlı olarak aile içi iletişimin zayıfladığı çağımızda değerler eğitimi insanlar için daha önemli hâle gelmiştir. (H) Ahlaki ve değer eğitiminin düzgün verilemediği toplumlarda top- lumsal problemlerin artmasında ise şaşılacak bir durum yoktur. (V) Zira insanın toplumsal bir varlık olması sebe- biyle diğer insanlarla etkileşim içindedir. Bu etkileşim- ler, kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz davranış- larla karşılaşılmasına neden olunmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) I || C) III D) IV E) V
"Arkadaşım bırakın sınıfını geçmeyi teşekkür
bile alamadı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözçük kullanılması
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bulunması
C) Mantık hatasının bulunması
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
E) Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması
"İş için şirkete başvuruda bulundum." Cümlesin-
deki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A)Onların azımsadığı genç edebiyatçılar çok başarılı
oldu.
B)Sizi önemseyen ve inanan insanlar var.
C)Güneşin tepeye çıkmasıyla sular çekildi.
D) Uzun saçlı bir genç geldi, kendini bizde tanıştırdı.
E)Satıcı burnu havada, kendini beğenmiş biri.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
"Arkadaşım bırakın sınıfını geçmeyi teşekkür bile alamadı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözçük kullanılması B) Anlamca çelişen sözcüklerin bulunması C) Mantık hatasının bulunması D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması E) Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması "İş için şirkete başvuruda bulundum." Cümlesin- deki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? A)Onların azımsadığı genç edebiyatçılar çok başarılı oldu. B)Sizi önemseyen ve inanan insanlar var. C)Güneşin tepeye çıkmasıyla sular çekildi. D) Uzun saçlı bir genç geldi, kendini bizde tanıştırdı. E)Satıcı burnu havada, kendini beğenmiş biri.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Sanat eserinin amacı, gizli kalmış güzellikleri
ortaya çıkarmaktır.
B) Bazı sanatçılar gerçekleri önemsemez, düş gü-
cüne ağırlık verir.
C) Roman yazarı, yaşanmakta olan gerçeği alır,
roman gerçeğine dönüştürür.
D Neredeyse az kalsın Roman sanatını tanımı-
yorum." diyecekti.
E) Üslup, yazarın konuya bakış açısı, konuyu yo-
rumlayış şekli midir?
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sanat eserinin amacı, gizli kalmış güzellikleri ortaya çıkarmaktır. B) Bazı sanatçılar gerçekleri önemsemez, düş gü- cüne ağırlık verir. C) Roman yazarı, yaşanmakta olan gerçeği alır, roman gerçeğine dönüştürür. D Neredeyse az kalsın Roman sanatını tanımı- yorum." diyecekti. E) Üslup, yazarın konuya bakış açısı, konuyu yo- rumlayış şekli midir?
12. Amerika'da bir anne bir defada altı çocuk dünyaya
getirdi. Yirmi sekiz yaşındaki çocukların annesi çok
mutlu olduğunu söyledi.
Bu cümlelerin ikincisindeki anlatım bozukluğu,
aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir?
A) "Çocukların annesi" yerine, "anne" getirilerek
B) "Bir defada" sözcüğü atılarak
C Yaşındaki" sözcüğünden "-ki" atılarak
D) "Çocukların" sözcüğü atılarak
E) "Söyledi" sözcüğü yerine, "bildirdi" getirilerek
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
12. Amerika'da bir anne bir defada altı çocuk dünyaya getirdi. Yirmi sekiz yaşındaki çocukların annesi çok mutlu olduğunu söyledi. Bu cümlelerin ikincisindeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir? A) "Çocukların annesi" yerine, "anne" getirilerek B) "Bir defada" sözcüğü atılarak C Yaşındaki" sözcüğünden "-ki" atılarak D) "Çocukların" sözcüğü atılarak E) "Söyledi" sözcüğü yerine, "bildirdi" getirilerek