Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise vezin

17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya
çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise
vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin
kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu-
nunla birlikte şair

17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu- nunla birlikte şairaneliğe ve söz sanatlarına da karşıdır- lar. Her şeyi gördükleri gibi anlatma gayesindedirler. Bu nedenle günlük hayat onların şiirinin içine girmiştir. Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? Garipçiler Do Millî Edebiyat C) Yedi Meşaleciler D) Servetifünun E) Tanzimat