Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

17. Hidrojen ve oksijen gazlan kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa- ğıd

17. Hidrojen ve oksijen gazlan kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa-
ğıdaki gibi modellenmiştir.
OO
Oksijen
+
88
Hidrojen
Su
H
Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ki

17. Hidrojen ve oksijen gazlan kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa- ğıdaki gibi modellenmiştir. OO Oksijen + 88 Hidrojen Su H Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur? A) Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayıları toplamı, ürünlerin tanecik sayıları toplamından farklı olamaz. B) Ürünlerin taneciklerinde, tepkimeye giren maddelerin taneciklerinde olmayan atomlar bulunabilir. C) Tepkimede yer alan farklı maddelerin tanecikleri aynı olabilir. D) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin tanecik yapıları bozulur.