Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafiklerin Birbirine Dönüşümü Soruları

eis
Toyinlan
****
20.
2000
16%
✓ 3200
1200
B
120°
80°
C
C
100%
1600 c
86⁰04
12000
80.00
Ayrıtları 60 cm ve 120 cm olan dikdörtgen levha aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır.
tk önce kısa kenara paralel olacak şekilde 20 cm kalınlıkta kesilip A olarak isimlendiriliyor.
ikinci olarak kalan levhadan uzun kenara paralel olarak 20 cm kalınlıkta kesilip B olarak isimlendiriliyor
Üçüncü olarak kalan levhadan kısa kenara paralel olarak 40 cm kalınlıkta kesilip C olarak isimlendiriliyor
Kalan parça D olarak isimlendiriliyor.
Verilenlere göre, her bir parçanın alanlarına göre daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi
dir?
//00
X 20
10
240
A
60°
100.
2000 B
100
A
80°
8. Sınıf (Sayısal) / BIS-3
50
46
8000
3200
go
120 cm
360
bys
Pan
20
4
12
0₂
100°
80°
A
60 cm
1290
C
20
60°
80°
20
60°
126
100⁰
24 B
Diğer saydaya geçirit
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
eis Toyinlan **** 20. 2000 16% ✓ 3200 1200 B 120° 80° C C 100% 1600 c 86⁰04 12000 80.00 Ayrıtları 60 cm ve 120 cm olan dikdörtgen levha aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır. tk önce kısa kenara paralel olacak şekilde 20 cm kalınlıkta kesilip A olarak isimlendiriliyor. ikinci olarak kalan levhadan uzun kenara paralel olarak 20 cm kalınlıkta kesilip B olarak isimlendiriliyor Üçüncü olarak kalan levhadan kısa kenara paralel olarak 40 cm kalınlıkta kesilip C olarak isimlendiriliyor Kalan parça D olarak isimlendiriliyor. Verilenlere göre, her bir parçanın alanlarına göre daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi dir? //00 X 20 10 240 A 60° 100. 2000 B 100 A 80° 8. Sınıf (Sayısal) / BIS-3 50 46 8000 3200 go 120 cm 360 bys Pan 20 4 12 0₂ 100° 80° A 60 cm 1290 C 20 60° 80° 20 60° 126 100⁰ 24 B Diğer saydaya geçirit
14
Inşaat halindeki bir sitenin dairelerin boyanması
için üç farklı renk boya alınmıştır. Alınan toplam
boyanın renklerine göre oransal dağılımı Gra-
fik-1'de bir dairenin boyanması için kullanılan üç
farklı renkteki boya miktarlarının oransal dağılımı
grafik-2'de verilmiştir.
Buz Mavisi
150°
Taş
Beyazı ok
100°
Su
Yeşili
50k 104
lok
Grafik-1: Alınan Boyaların
36
Esu
Dağılımı
LOK
60%
B 300
Buz Mavisi
Taş 60 120°
Beyazı
Su
Yeşili
lok
EDA
Grafik-2: Bir Dairenin
Boyanması İçin Gerekli
Miktarının Dağılımı
C) 270
Boyama işlemi devam ederken boyalardan bir
çeşidi bitince geriye 120 litre boya kaldığına
göre başlangıçta buz mavisi renginde kaç litre
boya alınmıştır?
A) 360
TEX
D) 240
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
14 Inşaat halindeki bir sitenin dairelerin boyanması için üç farklı renk boya alınmıştır. Alınan toplam boyanın renklerine göre oransal dağılımı Gra- fik-1'de bir dairenin boyanması için kullanılan üç farklı renkteki boya miktarlarının oransal dağılımı grafik-2'de verilmiştir. Buz Mavisi 150° Taş Beyazı ok 100° Su Yeşili 50k 104 lok Grafik-1: Alınan Boyaların 36 Esu Dağılımı LOK 60% B 300 Buz Mavisi Taş 60 120° Beyazı Su Yeşili lok EDA Grafik-2: Bir Dairenin Boyanması İçin Gerekli Miktarının Dağılımı C) 270 Boyama işlemi devam ederken boyalardan bir çeşidi bitince geriye 120 litre boya kaldığına göre başlangıçta buz mavisi renginde kaç litre boya alınmıştır? A) 360 TEX D) 240
22+6
SO
erop cup
retim miktar
UT 2013
retiminin orta
115
3. Tablo: Son 3 Aya Ait Tişört Üretim Miktarları
Aylar
Üretim
TIT
Mart
Nisan
Mayıs
Doigne
Toblo Tapirishablir
11
Yukarıdaki şekil grafiği bir atölyenin 3 aylık tişört
üretim miktarını göstermektedir. Her resim eşit
sayıda tişört sayısını temsil etmektedir.
Üretilen tişört sayısının bu 3 aya ait açıklığı 96
olduğuna göre aylık üretilen ortalama tişört sayısı
kaçtır?
A) 72
B) 144
C) 160
D) 196
16
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
22+6 SO erop cup retim miktar UT 2013 retiminin orta 115 3. Tablo: Son 3 Aya Ait Tişört Üretim Miktarları Aylar Üretim TIT Mart Nisan Mayıs Doigne Toblo Tapirishablir 11 Yukarıdaki şekil grafiği bir atölyenin 3 aylık tişört üretim miktarını göstermektedir. Her resim eşit sayıda tişört sayısını temsil etmektedir. Üretilen tişört sayısının bu 3 aya ait açıklığı 96 olduğuna göre aylık üretilen ortalama tişört sayısı kaçtır? A) 72 B) 144 C) 160 D) 196 16
ÖRNEK
179. Aşağıdaki 1. grafik bir iş yerinde çalışan mühendis ve teknikerlerin sayıca dağılımını, 2. grafik ise aynı iş
yerinde çalışan tekniker ve işçilerin sayıca dağılımını göstermektedir.
Mühendis
135"
Veri Analizi
LEKTIR
TT ORDEKTIR ORNE
1. Grafik
ORNEKI ÖRNEKTIR
ve
144"
2. Grafik
CRN
yoh
you
TIR-ORNEKTIR
sayısı en az kaçtır?
ÖRNEKTIR Oerin toplam s
JEKTIR ÖRNER 34
RNEKTIR ÖRNEK
JR ÖRNEKTIR TIR ONEIR ORKTIR ORNETIR
NEKTIR
ORNEKRNEKTENERTNEKTR
D) 38
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
ÖRNEK 179. Aşağıdaki 1. grafik bir iş yerinde çalışan mühendis ve teknikerlerin sayıca dağılımını, 2. grafik ise aynı iş yerinde çalışan tekniker ve işçilerin sayıca dağılımını göstermektedir. Mühendis 135" Veri Analizi LEKTIR TT ORDEKTIR ORNE 1. Grafik ORNEKI ÖRNEKTIR ve 144" 2. Grafik CRN yoh you TIR-ORNEKTIR sayısı en az kaçtır? ÖRNEKTIR Oerin toplam s JEKTIR ÖRNER 34 RNEKTIR ÖRNEK JR ÖRNEKTIR TIR ONEIR ORKTIR ORNETIR NEKTIR ORNEKRNEKTENERTNEKTR D) 38
6. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan
kelime veya bölümlerin yerine konur.
●
●
●
Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik
bırakılan cevaplarda kullanılır.
Açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin
yerine konur.
Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin so-
nuna konur.
Bu açıklamalara göre,
1. Yapılan son açıklamalar şöyle anlaşılabilir
II. Önce kendi kararın gerekir, sonrası ne olur bi-
linmez
III. Kimse seni bu konuda suçlamıyor ki
IV. Toplantıda kimler yoktu ki: valiler, kaymakam-
lar, hukukçular...
cümlelerinden hangilerinin sonuna üç nokta
(...) getirilemez?
B
Yalnız I.
C) I ve III.
B) I ve II.
D) Hí ve IV.
MUBA YAYINLARI
8.
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
6. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. ● ● ● Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin so- nuna konur. Bu açıklamalara göre, 1. Yapılan son açıklamalar şöyle anlaşılabilir II. Önce kendi kararın gerekir, sonrası ne olur bi- linmez III. Kimse seni bu konuda suçlamıyor ki IV. Toplantıda kimler yoktu ki: valiler, kaymakam- lar, hukukçular... cümlelerinden hangilerinin sonuna üç nokta (...) getirilemez? B Yalnız I. C) I ve III. B) I ve II. D) Hí ve IV. MUBA YAYINLARI 8.
miştir. Aldığı yumur
226
Kiliç Gıda şirketinde 40 kişi çalışmaktadır. Çalışanların çalıştığı bölümler ve çalışan yüzdeleri
tabloda verilmiştir.
Bu gıda şirketinde X tane sevkiyat çalışanı vardır. Pazarlama bölümünde çalışan sayısı, yük-
leme bölümünde çalışan sayısından y kişi fazladır.
Buna göre, X ve Y'nin değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
X
12
12
16
16
Y
8
12
12
8
5. Bir takı firması takı tasarımında altın ve bakır kullanmaktadır.
TEST 75
Çalışma Yeri
Depo
Yükleme
Sevkiyat
Pazarlama
Kişi (5)
10
20
40
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
miştir. Aldığı yumur 226 Kiliç Gıda şirketinde 40 kişi çalışmaktadır. Çalışanların çalıştığı bölümler ve çalışan yüzdeleri tabloda verilmiştir. Bu gıda şirketinde X tane sevkiyat çalışanı vardır. Pazarlama bölümünde çalışan sayısı, yük- leme bölümünde çalışan sayısından y kişi fazladır. Buna göre, X ve Y'nin değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) X 12 12 16 16 Y 8 12 12 8 5. Bir takı firması takı tasarımında altın ve bakır kullanmaktadır. TEST 75 Çalışma Yeri Depo Yükleme Sevkiyat Pazarlama Kişi (5) 10 20 40
5 g'dir.
"umurtanın or-
3. Aşağıdaki listede bir sınıftaki bazı öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar gösterilmiştir.
Gülşah
İlayda
80
75
Konu Tekrar
B)
Gülşah
İlayda
İsim
Murat
Engin
Buse
Sibel
Gülşah
Mehmet
Okan
İlayda
Ece
Bu listedeki notların açıklığının 25 ve öğrencilerin not ortalamasının 80 olduğu bilinmektedir.
Buna göre Gülşah ve İlayda'nın notları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C)
A)
Not
90
80
85
70
70
75
80
95
***
75
Gülşah
İlayda
80
70
D)
TEST-68
Gülşah
llayda
80
65
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
5 g'dir. "umurtanın or- 3. Aşağıdaki listede bir sınıftaki bazı öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar gösterilmiştir. Gülşah İlayda 80 75 Konu Tekrar B) Gülşah İlayda İsim Murat Engin Buse Sibel Gülşah Mehmet Okan İlayda Ece Bu listedeki notların açıklığının 25 ve öğrencilerin not ortalamasının 80 olduğu bilinmektedir. Buna göre Gülşah ve İlayda'nın notları aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) A) Not 90 80 85 70 70 75 80 95 *** 75 Gülşah İlayda 80 70 D) TEST-68 Gülşah llayda 80 65
SUPER TEKRAR
edilen sayıya o veri
Puan
erinin matem-
D) 65
1. Dönem
SÜPER TEKRAR
8
5. 60 sorudan oluşan bir deneme sınavında matematik, Türkçe ve genel kültür bölümleri bulunmaktadır.
Aşağıda, denemedeki bölümlere göre soru dağılımları daire grafiğinde ve bölüme göre doğru cevaplanan
sorunun puan değeri sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Bölümlere Göre Soru
Dağılımları
120
BENIM
HOCAM
180°
Matematik
Türkçe
Genel Kültür
Grafik: Bölüme Göre Doğru Cevaplanan
Soruların Getirdiği Puan
Puan
5
4
Matematik
Türkçe
Genel Kültür
→Bölüm
Aslı; bu deneme sınavında toplam 4 soruyu boş bırakmıştır ve her bölümden en az, bölümün puan değeri
kadar yanlış yapmıştır. Yanlış yapılan sorulardan herhangi bir puan kaybı olmamaktadır.
Buna göre, Aslı'nın bu denemeden alabileceği en yüksek puan kaçtır?
A) 194
B) 196
C) 198
D) 200
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
SUPER TEKRAR edilen sayıya o veri Puan erinin matem- D) 65 1. Dönem SÜPER TEKRAR 8 5. 60 sorudan oluşan bir deneme sınavında matematik, Türkçe ve genel kültür bölümleri bulunmaktadır. Aşağıda, denemedeki bölümlere göre soru dağılımları daire grafiğinde ve bölüme göre doğru cevaplanan sorunun puan değeri sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Bölümlere Göre Soru Dağılımları 120 BENIM HOCAM 180° Matematik Türkçe Genel Kültür Grafik: Bölüme Göre Doğru Cevaplanan Soruların Getirdiği Puan Puan 5 4 Matematik Türkçe Genel Kültür →Bölüm Aslı; bu deneme sınavında toplam 4 soruyu boş bırakmıştır ve her bölümden en az, bölümün puan değeri kadar yanlış yapmıştır. Yanlış yapılan sorulardan herhangi bir puan kaybı olmamaktadır. Buna göre, Aslı'nın bu denemeden alabileceği en yüksek puan kaçtır? A) 194 B) 196 C) 198 D) 200
15. Bir mağazada 2021 ve 2022 yıllarında satılan P, R, S marka cep telefonlarının sayısının dağılımı, aşağıda-
ki grafiklerde gösterilmiştir.
20
420234
JOTTO
108
£¹
A) 108
Grafik: 2021 Yılında Satılan Cep
Telefonlarının Dağılımı
SO
12x
150 120°
:P
O:R
:S
B) 120
Grafik: 2022 Yılında Satılan Cep
Telefonlarının Dağılımı
C) 130
3
126 126
108°
●●●
:P
Bu mağazada 2022 yılında satılan P marka cep telefonu sayısı 2021 yılına göre 20 artarken S marka cep
telefonu sayısı 10 azalmıştır.
Buna göre 2022 yılında satılan R marka cep telefonu sayısı kaçtır?
:R
:S
D) 135
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
15. Bir mağazada 2021 ve 2022 yıllarında satılan P, R, S marka cep telefonlarının sayısının dağılımı, aşağıda- ki grafiklerde gösterilmiştir. 20 420234 JOTTO 108 £¹ A) 108 Grafik: 2021 Yılında Satılan Cep Telefonlarının Dağılımı SO 12x 150 120° :P O:R :S B) 120 Grafik: 2022 Yılında Satılan Cep Telefonlarının Dağılımı C) 130 3 126 126 108° ●●● :P Bu mağazada 2022 yılında satılan P marka cep telefonu sayısı 2021 yılına göre 20 artarken S marka cep telefonu sayısı 10 azalmıştır. Buna göre 2022 yılında satılan R marka cep telefonu sayısı kaçtır? :R :S D) 135
dir?
16.
torbaya her bir torba
A
60°
D 120% 90°
C
B
Grafik: Sınav Cevap Anahtarının Seçeneklere Göre Sayısal Dağılımı
Yukarıda verilen daire grafiğinde her bir sorunun dört seçeneğinin olduğu test şeklindeki bir sınavın cevap
anahtarının seçeneklere göre dağılımı gösterilmiştir. Cevabı A seçeneği olan soruların sayısı D seçeneği olanla-
rin sayısından altı eksiktir. Cevabı A seçeneği olan sorular 2 puan, B olanlar 3 puan Colanlar 4 puan ve Dolanlar
5 puandir.
Buna göre, tüm soruları doğru cevaplayan Mert bu sınavdan kaç puan almıştır?
A) 100
B) 120
C) 135
D) 145
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
dir? 16. torbaya her bir torba A 60° D 120% 90° C B Grafik: Sınav Cevap Anahtarının Seçeneklere Göre Sayısal Dağılımı Yukarıda verilen daire grafiğinde her bir sorunun dört seçeneğinin olduğu test şeklindeki bir sınavın cevap anahtarının seçeneklere göre dağılımı gösterilmiştir. Cevabı A seçeneği olan soruların sayısı D seçeneği olanla- rin sayısından altı eksiktir. Cevabı A seçeneği olan sorular 2 puan, B olanlar 3 puan Colanlar 4 puan ve Dolanlar 5 puandir. Buna göre, tüm soruları doğru cevaplayan Mert bu sınavdan kaç puan almıştır? A) 100 B) 120 C) 135 D) 145
1. Kuşak:
Uzun
Ata Bireyler
Uzun
Uzun
1. Çaprazlama
j
Kısa
Kısa Kısa
1. Kuşak:
Uzun
Ata Bireyler
C) I ve III
Uzun
Uzun
Kısa
Uzun
2. Çaprazlama
Uzun
Yukarıda bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımını incelemek üzere yapılan iki ayrı çaprazlama ve oluşan 1.
kuşak bezelyeler gösterilmiştir.
Buna göre,
1. İki çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşaklardaki tüm uzun boylu bezelyelerin genotipi aynıdır.
II. İki çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşaklardaki tüm bezelyelerde kısa boy geni bulunur:
III. Uzun boylu ata bireylerin ikisinin de genotipi heterozigottur.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
1. Kuşak: Uzun Ata Bireyler Uzun Uzun 1. Çaprazlama j Kısa Kısa Kısa 1. Kuşak: Uzun Ata Bireyler C) I ve III Uzun Uzun Kısa Uzun 2. Çaprazlama Uzun Yukarıda bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımını incelemek üzere yapılan iki ayrı çaprazlama ve oluşan 1. kuşak bezelyeler gösterilmiştir. Buna göre, 1. İki çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşaklardaki tüm uzun boylu bezelyelerin genotipi aynıdır. II. İki çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşaklardaki tüm bezelyelerde kısa boy geni bulunur: III. Uzun boylu ata bireylerin ikisinin de genotipi heterozigottur. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III
in Geniş Zaman Eki
in Sart Kip Eki:-se
eninesilturkce.com
Birleşik Zaman Eki:
amant -di
Birleşik ZamanEki:
tan + -mus
ik Zaman Eki:
an+ -se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
OUT
Cesur
Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri istenilen şekilde birleşik zamanlı hale getirin.
(Not: Bazı kip ekleriyle birleşik zamanlı eylem yapılmaz.)
Hikaye Birleşik
Zaman
Rivayet Birleşik
Zaman
Geliyormuşum
Geldi
Gelmiş
Gelir
Gelmeli
Cugar CHD
Zamant Ful
Geliyorfor)
Gelecek
Gelse
Gele
3. Tekil Şahıs
Geliyor
Gelecek
1. Tekil Sahis
2. Tekil Şahıs
3. Tekil Şahıs
1.Çoğul Şahıs
2. Çoğul Şahıs
3. Çoğul Şahıs
1. Tekil Şahıs
1.Çoğul
Şahıs
2. Çoğul Şahıs
3. Tekil Şahıs
Geliyordum
Şart Birleşik
Zaman
Geliyorsam
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
in Geniş Zaman Eki in Sart Kip Eki:-se eninesilturkce.com Birleşik Zaman Eki: amant -di Birleşik ZamanEki: tan + -mus ik Zaman Eki: an+ -se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 OUT Cesur Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri istenilen şekilde birleşik zamanlı hale getirin. (Not: Bazı kip ekleriyle birleşik zamanlı eylem yapılmaz.) Hikaye Birleşik Zaman Rivayet Birleşik Zaman Geliyormuşum Geldi Gelmiş Gelir Gelmeli Cugar CHD Zamant Ful Geliyorfor) Gelecek Gelse Gele 3. Tekil Şahıs Geliyor Gelecek 1. Tekil Sahis 2. Tekil Şahıs 3. Tekil Şahıs 1.Çoğul Şahıs 2. Çoğul Şahıs 3. Çoğul Şahıs 1. Tekil Şahıs 1.Çoğul Şahıs 2. Çoğul Şahıs 3. Tekil Şahıs Geliyordum Şart Birleşik Zaman Geliyorsam
17. Hidrojen ve oksijen gazlan kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa-
ğıdaki gibi modellenmiştir.
OO
Oksijen
+
88
Hidrojen
Su
H
Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur?
A) Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayıları toplamı, ürünlerin tanecik sayıları toplamından farklı olamaz.
B) Ürünlerin taneciklerinde, tepkimeye giren maddelerin taneciklerinde olmayan atomlar bulunabilir.
C) Tepkimede yer alan farklı maddelerin tanecikleri aynı olabilir.
D) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin tanecik yapıları bozulur.
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
17. Hidrojen ve oksijen gazlan kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa- ğıdaki gibi modellenmiştir. OO Oksijen + 88 Hidrojen Su H Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur? A) Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayıları toplamı, ürünlerin tanecik sayıları toplamından farklı olamaz. B) Ürünlerin taneciklerinde, tepkimeye giren maddelerin taneciklerinde olmayan atomlar bulunabilir. C) Tepkimede yer alan farklı maddelerin tanecikleri aynı olabilir. D) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin tanecik yapıları bozulur.
tası ile
zun-
Yukarıdaki birim kareli kâğıt üzerinde göste-
rilen noktalaria ilgili aşağıdaki sorular sorui-
muştur.
2.
e
A noktasının 5 br sağının 2 br aşağısın-
daki nokta hangisidir?
• E noktasının 3 br solunun 5 br aşağısın-
daki nokta hangisidir?
Buna göre, sorulan soruların cevabı olan nok-
talar aşağıdakilerden hangisidir?
FD
A) B ve C
Hob C) G ve F
5.
Sınıf
1 br
1 br
●
11
0
●
Yukarıdaki noktalı kâğıtta A noktasından B
A noktasına gitmek için aşağıdakilerden hangi-
sinde verilen işlemler uygulanmalıdır?
B) ve D
D) B ve D
●
A2 birim aşağıya ve 2 birim sağa gidilmelidir.
B) birim aşağıya ve 3 birim sağa gidilmelidir.
C4 birim sağa ve 2 birim aşağıya gidilmelidir.
D) 4 birim aşağıya ve 2 birim sağa gidilmelidir.
4.
11
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
tası ile zun- Yukarıdaki birim kareli kâğıt üzerinde göste- rilen noktalaria ilgili aşağıdaki sorular sorui- muştur. 2. e A noktasının 5 br sağının 2 br aşağısın- daki nokta hangisidir? • E noktasının 3 br solunun 5 br aşağısın- daki nokta hangisidir? Buna göre, sorulan soruların cevabı olan nok- talar aşağıdakilerden hangisidir? FD A) B ve C Hob C) G ve F 5. Sınıf 1 br 1 br ● 11 0 ● Yukarıdaki noktalı kâğıtta A noktasından B A noktasına gitmek için aşağıdakilerden hangi- sinde verilen işlemler uygulanmalıdır? B) ve D D) B ve D ● A2 birim aşağıya ve 2 birim sağa gidilmelidir. B) birim aşağıya ve 3 birim sağa gidilmelidir. C4 birim sağa ve 2 birim aşağıya gidilmelidir. D) 4 birim aşağıya ve 2 birim sağa gidilmelidir. 4. 11
20. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir manavın bir günde sattığı meyve miktarları verilmiştir.
Satılan Meyve Miktarı (kg)
ul......
Elma
Muz Portakal
Nar
Manavda satılan elma, muz, portakal ve narin kilogram fiyatları sırasıyla 16 TL, 24 TL, 12 TL ve 20 TL'dir.
Buna göre, bu 4 meyvenin satışından elde edilen gelirin dağılımının daire grafiğinde gösterimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A)
M
N
120%
M
100⁰
P
E
E
24
20
16
120°
P
8
N
B)
D)
E
Meyveler
100°
135°
M
120°
80°
P
M
110°
50⁰
N
P
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
20. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir manavın bir günde sattığı meyve miktarları verilmiştir. Satılan Meyve Miktarı (kg) ul...... Elma Muz Portakal Nar Manavda satılan elma, muz, portakal ve narin kilogram fiyatları sırasıyla 16 TL, 24 TL, 12 TL ve 20 TL'dir. Buna göre, bu 4 meyvenin satışından elde edilen gelirin dağılımının daire grafiğinde gösterimi aşağıda- kilerden hangisidir? A) M N 120% M 100⁰ P E E 24 20 16 120° P 8 N B) D) E Meyveler 100° 135° M 120° 80° P M 110° 50⁰ N P
6 Matematik
1. Aşağıdaki kutularda bulunan bilyeler hakkında bilgi verilmiştir.
1 kutuda 25 tane bilye vardır.
1 kutuda 50 tane bilye vardır.
1 kutuda 100 tane bilye vardır.
Kırmızı bilyelerin tane fiyatı 1 lira, yeşil bilyelerin fiyatı 4 lira ve siyah bilyelerin fiyatı 2 liradır.
Metin üç renkli bilyeden birer kutu satın almıştır.
Buna göre Metin bilyelerin tanesini ortalama kaç liraya satın almıştır?
A) 1,5
B) 2
C) 2,5
UzemG
D) 3
Ortaokul Matematik
Grafiklerin Birbirine Dönüşümü
6 Matematik 1. Aşağıdaki kutularda bulunan bilyeler hakkında bilgi verilmiştir. 1 kutuda 25 tane bilye vardır. 1 kutuda 50 tane bilye vardır. 1 kutuda 100 tane bilye vardır. Kırmızı bilyelerin tane fiyatı 1 lira, yeşil bilyelerin fiyatı 4 lira ve siyah bilyelerin fiyatı 2 liradır. Metin üç renkli bilyeden birer kutu satın almıştır. Buna göre Metin bilyelerin tanesini ortalama kaç liraya satın almıştır? A) 1,5 B) 2 C) 2,5 UzemG D) 3