Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

17 inlari 26. 25 Mg(k) - 125ml 0,5 M Cu+ Monet DXL ve III 1 L Yukarıdaki sistemde 20 g Mg çubuk 0,5 M lik Cu+ çözeltisine daldır

17
inlari
26.
25
Mg(k)
-
125ml
0,5 M Cu+
Monet
DXL ve III
1 L
Yukarıdaki sistemde 20 g Mg çubuk 0,5 M lik
Cu+ çözeltisine daldırıldığında Mg çubuğunun
kütlesinde 5,2 gramlık artış oluyor.
Mg 28
Buna göre;
I. İndirgenme - yükseltgenme olayı gerçekleşmiştir.

17 inlari 26. 25 Mg(k) - 125ml 0,5 M Cu+ Monet DXL ve III 1 L Yukarıdaki sistemde 20 g Mg çubuk 0,5 M lik Cu+ çözeltisine daldırıldığında Mg çubuğunun kütlesinde 5,2 gramlık artış oluyor. Mg 28 Buna göre; I. İndirgenme - yükseltgenme olayı gerçekleşmiştir. II. Çözeltide 1,2 gram Mg2+ iyonu bulunur. III. Son durumda çözeltideki Cu* iyonu derişimi, Mg2+ iyonu derişiminin 8 katıdır. PE yargılarından hangileri doğrudur? (Mg 24 g/mol, Cu = 64 g/mol, Mg nin iyon yükü +2 dir.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III