Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

Hız sabiti (k) nin sayısal degel
14. 1. Mn²+
II.
(suda) + 3Fe³+
2A1³+
(suda)
2+
(suda)
III. Pb²+
(suda)
A) I>II> III
+ 3SO²--
4(suda)
5+
(suda)
→Al₂(SO4)3(k)
→Mn
+ CO²-
→→→ PbCO3(k)
3(suda)
Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin
hızları arasında nasıl bir ilişki vardır?
D) III > | > ||
+ 3Fe (suda)
2+
B) III > | > |
C) II > ||| > |
E) II > I > III
ÖN SIRA YAYINLARI
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Hız sabiti (k) nin sayısal degel 14. 1. Mn²+ II. (suda) + 3Fe³+ 2A1³+ (suda) 2+ (suda) III. Pb²+ (suda) A) I>II> III + 3SO²-- 4(suda) 5+ (suda) →Al₂(SO4)3(k) →Mn + CO²- →→→ PbCO3(k) 3(suda) Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızları arasında nasıl bir ilişki vardır? D) III > | > || + 3Fe (suda) 2+ B) III > | > | C) II > ||| > | E) II > I > III ÖN SIRA YAYINLARI
Ak
Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak
aşınmasıdır.
Fen Bilimleri
AYT/F
15. Korozyon ile ilgili,
1.
112 Sadece metallerde görülen bir olaydır.
III. Havadaki nem ve benzeri faktörler bir metalin korozyon
süresini etkiler.
IV. Bir metalin yükseltgenme isteği ne kadar büyük ise ko-
rozyona uğrama süresi o kadar kısalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
KALL
A) Yalnız T
D) II ve IV
B) Yalnız II
E) I, II ve IV
-e)tve tit
1
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Ak Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşınmasıdır. Fen Bilimleri AYT/F 15. Korozyon ile ilgili, 1. 112 Sadece metallerde görülen bir olaydır. III. Havadaki nem ve benzeri faktörler bir metalin korozyon süresini etkiler. IV. Bir metalin yükseltgenme isteği ne kadar büyük ise ko- rozyona uğrama süresi o kadar kısalır. yargılarından hangileri yanlıştır? KALL A) Yalnız T D) II ve IV B) Yalnız II E) I, II ve IV -e)tve tit 1
25. Denkleştirilmemiş
2NO(g) + H₂(g)
tepkimesi ile ilgili,
NH₂(g) + H₂O(g)
1. H₂ elektron almıştır.
11. NO, NH, e yükseltgenmiştir.
Ill. Tepkime en küçük tam sayılarla əşitlendiğinde H₂ nin
katsayısı 5 olur. \
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve Il
D) II ve III
E) I, II ve lil
C) I've Ill
gis
(P
fal
A)
C
C
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
25. Denkleştirilmemiş 2NO(g) + H₂(g) tepkimesi ile ilgili, NH₂(g) + H₂O(g) 1. H₂ elektron almıştır. 11. NO, NH, e yükseltgenmiştir. Ill. Tepkime en küçük tam sayılarla əşitlendiğinde H₂ nin katsayısı 5 olur. \ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve Il D) II ve III E) I, II ve lil C) I've Ill gis (P fal A) C C
5. Aşağıdaki redoks tepkimesini denkleştiriniz. (15 puan)
616Xuduş istom uğublo iloed nilst nostali strelliq s26ymizowa3 8
apiblrited nnstlothista
P + HNO3 + H₂O → H₂PO₂ + NO
insb
stallstem titapon itsvienstoq emnegibni hsbnat2
obliq Isesymixorbite and nato shemails?
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
5. Aşağıdaki redoks tepkimesini denkleştiriniz. (15 puan) 616Xuduş istom uğublo iloed nilst nostali strelliq s26ymizowa3 8 apiblrited nnstlothista P + HNO3 + H₂O → H₂PO₂ + NO insb stallstem titapon itsvienstoq emnegibni hsbnat2 obliq Isesymixorbite and nato shemails?
14. Çinko (Zn) ve altın (Au) metallerinden oluşan bir
karışım, derişik hidroklorik asit çözeltisine atılıyor.
Zamanla metal karışımının kütlesinde azalma olduğu
gözleniyor.
Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili,
I. Zn metali, Zn2+ iyonuna dönüşmüştür.
II. Au metali hidroklorik asit ile tepkimeye girmiştir.
III. Hidrojen gazı açığa çıkmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
14. Çinko (Zn) ve altın (Au) metallerinden oluşan bir karışım, derişik hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Zamanla metal karışımının kütlesinde azalma olduğu gözleniyor. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili, I. Zn metali, Zn2+ iyonuna dönüşmüştür. II. Au metali hidroklorik asit ile tepkimeye girmiştir. III. Hidrojen gazı açığa çıkmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
@kimyaozel
Örnek:
82 almal ind
1-2
NaOHì+ NaNO³ + Zn → ÑH¸ +Na ZnO₂ + H₂O
3
2
2
Le vermis youseltgenis
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
1. Redoks tepkimesidir.
II. Sodyum elektron vermiştir. X
III. NaNO, yükseltgen maddedir.
IV. Zn atomu yükseltgenmiştir.
yargıların hangileri doğrudur?
Çözüm
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
@kimyaozel Örnek: 82 almal ind 1-2 NaOHì+ NaNO³ + Zn → ÑH¸ +Na ZnO₂ + H₂O 3 2 2 Le vermis youseltgenis Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; 1. Redoks tepkimesidir. II. Sodyum elektron vermiştir. X III. NaNO, yükseltgen maddedir. IV. Zn atomu yükseltgenmiştir. yargıların hangileri doğrudur? Çözüm
3. 3. Cu + 8. HNO3 →>>> →
Yukarıdaki redoks tepkimesinin
A) 10
-2
CNO3)2 + NO + H₂O
denkleştirilmiş
3+8+3 +2 +4.
B) 12
C) 15
D) 18
z>x>4>
halinde kat sayılar toplamı kaçtır? (
3
³/ cuº → Cu +² +
2/ Nts + 3e →>
E) 20
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
3. 3. Cu + 8. HNO3 →>>> → Yukarıdaki redoks tepkimesinin A) 10 -2 CNO3)2 + NO + H₂O denkleştirilmiş 3+8+3 +2 +4. B) 12 C) 15 D) 18 z>x>4> halinde kat sayılar toplamı kaçtır? ( 3 ³/ cuº → Cu +² + 2/ Nts + 3e →> E) 20
C) Ag (suda) + e- Ag(k)
D) Zn(k)→ Zn (suda) + 2e
E) Al(k) → Al³* (suda) + 3e
5) Mg(k) + Pb²+ (suda)
Buna göre;
Mg2+ (suda) + Pb(k)
[.
II.
[II.
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
Mg metali indirgendir.
Pb metali yükseltgendir.
Mg metali
yükseltgenmiştir.yargılarından hangileri doğrudur? (10P)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
C) Ag (suda) + e- Ag(k) D) Zn(k)→ Zn (suda) + 2e E) Al(k) → Al³* (suda) + 3e 5) Mg(k) + Pb²+ (suda) Buna göre; Mg2+ (suda) + Pb(k) [. II. [II. A) Yalnız I. B) I ve II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III. Mg metali indirgendir. Pb metali yükseltgendir. Mg metali yükseltgenmiştir.yargılarından hangileri doğrudur? (10P)
Suburğob haligned nebemaligay
5. Zn(k) + 2Cut (suda) → Zn²+ (suda) + 2Cu(k)
tepkimesine göre;
I. 1 mol Zn katısı, 2 mol Cut iyonunu indirgemiştir.
II. Zn yükseltgen, Cut indirgendir.
III. 12,8 gram Cu katısı oluşması için, 6,5 gram Zn katısı
harcanmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Cu = 64, Zn = 65)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Suburğob haligned nebemaligay 5. Zn(k) + 2Cut (suda) → Zn²+ (suda) + 2Cu(k) tepkimesine göre; I. 1 mol Zn katısı, 2 mol Cut iyonunu indirgemiştir. II. Zn yükseltgen, Cut indirgendir. III. 12,8 gram Cu katısı oluşması için, 6,5 gram Zn katısı harcanmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (Cu = 64, Zn = 65) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
15
X metali Y²+ çözeltisine daldınldığında tepkime gerçekleşmemektedir.
Z metali Y²* çözeltisine daldınldığında metal çubuğun aşındığı gözlenmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z metallerinin aktifliklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
S-5)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
15 X metali Y²+ çözeltisine daldınldığında tepkime gerçekleşmemektedir. Z metali Y²* çözeltisine daldınldığında metal çubuğun aşındığı gözlenmiştir. Buna göre, X, Y ve Z metallerinin aktifliklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız? S-5)
S-2) Bir pil tepkimesinde aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir.
1. Zn(k) + Cu(suda) →→→ Zn²(suda) + Cu(k) E=1,1V
II. Zn²+(suda) +2e-Zn(k) E--0,76 V
Buna göre, standart koşullardaki katot tepkimesinin yan pil potansiyeli kaç Volt olur? Bulunuz
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
S-2) Bir pil tepkimesinde aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir. 1. Zn(k) + Cu(suda) →→→ Zn²(suda) + Cu(k) E=1,1V II. Zn²+(suda) +2e-Zn(k) E--0,76 V Buna göre, standart koşullardaki katot tepkimesinin yan pil potansiyeli kaç Volt olur? Bulunuz
ur.
Cu
6. Bazik ortamda gerçekleşen
MnO4(suda) + SO3(suda) →
tepkimesiyle ilgili,
1. Tepkimede alınan-verilen elektron sayısı
6'dır.
II. Tepkime en küçük katsayılarla denkleştiril-
diğinde H₂O'nun katsayısı 1'dir.
4-2
MnO2(k)
D) I, III ve IV
2-
+ SO4(suda)
III. MnO4 deki Mn indirgenmiştir.
IV. Tepkimede OH tepkimeye girenler tarafında
yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Ivell
B) II ve III
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
(2015 - LYS)
A
A
Y
I
N
L
R
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
ur. Cu 6. Bazik ortamda gerçekleşen MnO4(suda) + SO3(suda) → tepkimesiyle ilgili, 1. Tepkimede alınan-verilen elektron sayısı 6'dır. II. Tepkime en küçük katsayılarla denkleştiril- diğinde H₂O'nun katsayısı 1'dir. 4-2 MnO2(k) D) I, III ve IV 2- + SO4(suda) III. MnO4 deki Mn indirgenmiştir. IV. Tepkimede OH tepkimeye girenler tarafında yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Ivell B) II ve III C) I, II ve III E) II, III ve IV (2015 - LYS) A A Y I N L R
H H
4. X: H-C-C-C-H
IT
H
H
H
HH-C-H H
| |
Y: H-Ċ-Ċ-Ċ-H
| |
HH
|
H
H
H H
Z: H-Ċ-Ċ-H
H-Ċ-Ċ-H
H H
X, Y ve Z hidrokarbonlarının 1'er molleri ile ilgili,
I. X düz zincirli, Y dallanmış zincir yapılıdır.
II. Halkalı yapıdaki Z ile X'in H atom sayılan eşittir.
III. Toplam bağ sayıları arasındaki ilişki, Y> ZX'tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive Mi
E) I. II ve Til
C) I ve
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
H H 4. X: H-C-C-C-H IT H H H HH-C-H H | | Y: H-Ċ-Ċ-Ċ-H | | HH | H H H H Z: H-Ċ-Ċ-H H-Ċ-Ċ-H H H X, Y ve Z hidrokarbonlarının 1'er molleri ile ilgili, I. X düz zincirli, Y dallanmış zincir yapılıdır. II. Halkalı yapıdaki Z ile X'in H atom sayılan eşittir. III. Toplam bağ sayıları arasındaki ilişki, Y> ZX'tir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive Mi E) I. II ve Til C) I ve
6.
Bazik ortamda gerçekleşen
4-262
MnO4(suda) + SO3(suda) → MnO2(k) + SO4(suda)
tepkimesiyle ilgili,
L
1. Tepkimede alınan-verilen elektron sayısı A
6'dır.
R
I
II. Tepkime en küçük katsayılarla denkleştiril-
diğinde H₂O'nun katsayısı 1'dir.
III. MnO4 deki Mn indirgenmiştir.
IV. Tepkimede OH tepkimeye girenler tarafında
yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Ivell
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
(2015-LYS)
Y
A
Y
I
N
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6. Bazik ortamda gerçekleşen 4-262 MnO4(suda) + SO3(suda) → MnO2(k) + SO4(suda) tepkimesiyle ilgili, L 1. Tepkimede alınan-verilen elektron sayısı A 6'dır. R I II. Tepkime en küçük katsayılarla denkleştiril- diğinde H₂O'nun katsayısı 1'dir. III. MnO4 deki Mn indirgenmiştir. IV. Tepkimede OH tepkimeye girenler tarafında yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Ivell B) II ve III D) I, III ve IV C) I, II ve III E) II, III ve IV (2015-LYS) Y A Y I N
5.
Standart koşullarda indirgenme yarı hücre potansiyeli
arttıkça metalin aktifliği azalır. Aşağıda bazı iyonların
indirgenme yarı hücre potansiyelleri verilmiştir.
E° = -0,76 V
E° = 0,00 V
E° = +0,34 V
Zn²+
(suda)
2H*(suda)
Cu²+
(suda)
na
u > Ni>an
A)
-B)
e)
+ 2ē
D)
+ 2ē
+ 2ē
Cu
(1)
||
tve t
Il ve III
Zn(k)
||| A||
H₂(g)
Cu(k)
||
HCl(suda)
HCl(suda)
Buna göre, yukarıdaki kapların hangilerinde,
(1) Aşınma gerçekleşir?
(2) H₂ gazı açığa çıkar? 2₁.
sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
Zn
(2)
||
e-alma
CU>>A
Aktiflik
|
||
II ve !!!
III
31HCH
Cu
HNO3(suda)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
5. Standart koşullarda indirgenme yarı hücre potansiyeli arttıkça metalin aktifliği azalır. Aşağıda bazı iyonların indirgenme yarı hücre potansiyelleri verilmiştir. E° = -0,76 V E° = 0,00 V E° = +0,34 V Zn²+ (suda) 2H*(suda) Cu²+ (suda) na u > Ni>an A) -B) e) + 2ē D) + 2ē + 2ē Cu (1) || tve t Il ve III Zn(k) ||| A|| H₂(g) Cu(k) || HCl(suda) HCl(suda) Buna göre, yukarıdaki kapların hangilerinde, (1) Aşınma gerçekleşir? (2) H₂ gazı açığa çıkar? 2₁. sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Zn (2) || e-alma CU>>A Aktiflik | || II ve !!! III 31HCH Cu HNO3(suda)
11. Çizgisel momentumu zamanla değişendakat küt
lesi ve kinetik enerjisinin sabit olduğu bilinen ha-
reketli bir cisimle ilgili,
Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır.
Üzerine etki eden kuvvetlerin yaptığı iş sıfırdır.
İvmesi sıfırdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
11. Çizgisel momentumu zamanla değişendakat küt lesi ve kinetik enerjisinin sabit olduğu bilinen ha- reketli bir cisimle ilgili, Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Üzerine etki eden kuvvetlerin yaptığı iş sıfırdır. İvmesi sıfırdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III C) I ve II E) II ve III