Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

17:24 MA 24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın- da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde,

17:24 MA
24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın-
da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire,
egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş-
mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir
to

17:24 MA 24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın- da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire, egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş- mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir toplumun çoğunluğuna seslenmeli. " şeklinde açıklamada bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak iste- nen düşünceyle örtüşmektedir? A) Şiirde edebi sanatların kullanımına yer verilmelidir. B) Şiirler açık, anlaşılır olmalı ve herkese hitap etmeli- dir. C) Şiirlerde kapalı bir anlatım uygulanmalıdır. D) Sanat, öğretici bir metin olarak nulmalıdır. E) Sanatçılar, halka bilgi vermek zorundadır PRESS/