Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

18 126 beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde ömrü boyunca yük taşıyan eşekle semiz öküzlerin hikâyesi karşılaştır- mali olarak

18
126 beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde ömrü boyunca
yük taşıyan eşekle semiz öküzlerin hikâyesi karşılaştır-
mali olarak anlatılır. Eser, dil ve üslup olarak 15. yy. Türk-
çesini en iyi şekilde temsil eder.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerde

18 126 beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde ömrü boyunca yük taşıyan eşekle semiz öküzlerin hikâyesi karşılaştır- mali olarak anlatılır. Eser, dil ve üslup olarak 15. yy. Türk- çesini en iyi şekilde temsil eder. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi Sidi? A Harnâme Garibnâme/ C) Mantiku't-Tayr D) İskendernâme E) Carthâme