Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Manzume ve Şiir Ayrımı Soruları

Sadece günün o (I)vaktini (II)yaşıyor
Çatalının (III)ucuyla (IV)tabağındaki peyniri (V)yiyor.
15. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde "ünlü daralması"
vardır?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) II. ile V. E) I. ile V.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Sadece günün o (I)vaktini (II)yaşıyor Çatalının (III)ucuyla (IV)tabağındaki peyniri (V)yiyor. 15. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde "ünlü daralması" vardır? A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) II. ile V. E) I. ile V.
5.
B
11. SINIF/AYT (Alan Yeterlilik Testi)
Aşağıdaki dizelerden hangisi, bir manzumeden alınmıştır?
A) Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır
Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir
B) Ey kulübün sürûd-i şeydâsı
Ey kebûterlerin neşideleri
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar
norim
C) Ey zulümler sâhası... Evet, ey parlak alan
Ey fâcialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı saha
Ey parlaklığın ve ihtişamın beşiği ve mezarı olan
Doğu'nun öteden beri imrenilen eski kraliçesi
D) Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet
Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır
Bilmez ne cihetlerde eder seyr ü seyahat
Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır
- Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta...
- Olur
Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala
Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
5. B 11. SINIF/AYT (Alan Yeterlilik Testi) Aşağıdaki dizelerden hangisi, bir manzumeden alınmıştır? A) Sokaklarda seylabeler ağlaşır Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır Bulutlar karardıkça zerrata bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir B) Ey kulübün sürûd-i şeydâsı Ey kebûterlerin neşideleri O baharın bu işte ferdâsı Kapladı bir derin sükûta yeri Karlar Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar norim C) Ey zulümler sâhası... Evet, ey parlak alan Ey fâcialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı saha Ey parlaklığın ve ihtişamın beşiği ve mezarı olan Doğu'nun öteden beri imrenilen eski kraliçesi D) Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır Bilmez ne cihetlerde eder seyr ü seyahat Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur; Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta... - Olur Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
18
126 beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde ömrü boyunca
yük taşıyan eşekle semiz öküzlerin hikâyesi karşılaştır-
mali olarak anlatılır. Eser, dil ve üslup olarak 15. yy. Türk-
çesini en iyi şekilde temsil eder.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi
Sidi?
A Harnâme
Garibnâme/
C) Mantiku't-Tayr
D) İskendernâme
E) Carthâme
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
18 126 beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde ömrü boyunca yük taşıyan eşekle semiz öküzlerin hikâyesi karşılaştır- mali olarak anlatılır. Eser, dil ve üslup olarak 15. yy. Türk- çesini en iyi şekilde temsil eder. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi Sidi? A Harnâme Garibnâme/ C) Mantiku't-Tayr D) İskendernâme E) Carthâme
ZİHNİYET/GELENEK)
3.
test »»»»
1.
Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefâsız... Kara baht bir
kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler günler,
günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kolluyor. Saçla-
rımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor.
Tevekkül güç, isyan vahim; felek hiç rahmetmeyecek mi?
Heyhat, aziz dost, onu döndüren kara bahtın kasırgası...
II.
İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.
III.
Ahmet Hamdi Tanpınar, mensur şiirin yolunun açılmasını
Türk edebiyatında Fransız etkisiyle başlayan tabiat görü-
şünün değişmesine bağlamaktadır. Bu dikkatte her şeyden
önce insanın görüş açısının değişmeye başlaması; dış
dünyayı, tabiatı yeni bir bakışla keşfe çıkması vardır. Kla-
sik Türk şiirinin klişe tabiat görüşünden ayrılıp tabiatı kendi
gerçekliğinde keşfetmeye başlayan yenileşme dönemi sa-
natkârlarının bu yönelişleriyle mensur şiir türünün yolunu
açmaya çalıştıklarının da bilgisi verilir.
DIT ve H
Numaralanmış metinlerden hangileri şiir olarak nite-
lendirilebilir?
A) Yalnız I
Yalnız II
C) Yalnız III
El ve III
5
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
ZİHNİYET/GELENEK) 3. test »»»» 1. Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefâsız... Kara baht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler günler, günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kolluyor. Saçla- rımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Tevekkül güç, isyan vahim; felek hiç rahmetmeyecek mi? Heyhat, aziz dost, onu döndüren kara bahtın kasırgası... II. İçimde damla damla bir korku birikiyor; Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler... Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. III. Ahmet Hamdi Tanpınar, mensur şiirin yolunun açılmasını Türk edebiyatında Fransız etkisiyle başlayan tabiat görü- şünün değişmesine bağlamaktadır. Bu dikkatte her şeyden önce insanın görüş açısının değişmeye başlaması; dış dünyayı, tabiatı yeni bir bakışla keşfe çıkması vardır. Kla- sik Türk şiirinin klişe tabiat görüşünden ayrılıp tabiatı kendi gerçekliğinde keşfetmeye başlayan yenileşme dönemi sa- natkârlarının bu yönelişleriyle mensur şiir türünün yolunu açmaya çalıştıklarının da bilgisi verilir. DIT ve H Numaralanmış metinlerden hangileri şiir olarak nite- lendirilebilir? A) Yalnız I Yalnız II C) Yalnız III El ve III 5
8. Namluna dayanır, yola dalarsın
Duruşun bakışın yaman, be Ali b.
Yukarıdaki dizelerle
ne kurcalarsın
II. var daha ateşe
III. boşuna tetiği b
IV. zaman be Ali
A) III-I
II-IV
S
sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde
anlamlı bir dörtlük oluşturulursa aşağıdakilerden
hangisi son iki dizeyi oluşturur?com
B) II - I
D) II-IV
J11-1
I- I
1- T
III-IV
E) I-II
III-IV
C) IV
|||-||
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
8. Namluna dayanır, yola dalarsın Duruşun bakışın yaman, be Ali b. Yukarıdaki dizelerle ne kurcalarsın II. var daha ateşe III. boşuna tetiği b IV. zaman be Ali A) III-I II-IV S sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur?com B) II - I D) II-IV J11-1 I- I 1- T III-IV E) I-II III-IV C) IV |||-||
DUF04
6.
Şehir faresi, günün birinde,
büsbütün inceltip sesini,
çağırdı ziyafete
tarla faresini.
Bir Türk halısına
sofraları kurulmuş.
Yaşadı yaşamasına
iki ahbap çavuş.
ww.
Köylü : - Yeter, dedi, tamam.
Yarın siz buyurun bize.
Ben elbette çıkışamam,
BA
şahane ziyafetinize,
fakat beni gelip ürkütmezler,
yemeğimi rahatça yerim.
Hoşça kalın. Ne külbastı, ne şeker,
ne de korkulu zevk isterim.
La Fontaine'den alınan bu fablın temel düşün-
cesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlük
C) Cömertlik
B) Zenginlik
D) Çağdaşlık
a
E) Huzurlu yaşam
(0
9.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
DUF04 6. Şehir faresi, günün birinde, büsbütün inceltip sesini, çağırdı ziyafete tarla faresini. Bir Türk halısına sofraları kurulmuş. Yaşadı yaşamasına iki ahbap çavuş. ww. Köylü : - Yeter, dedi, tamam. Yarın siz buyurun bize. Ben elbette çıkışamam, BA şahane ziyafetinize, fakat beni gelip ürkütmezler, yemeğimi rahatça yerim. Hoşça kalın. Ne külbastı, ne şeker, ne de korkulu zevk isterim. La Fontaine'den alınan bu fablın temel düşün- cesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özgürlük C) Cömertlik B) Zenginlik D) Çağdaşlık a E) Huzurlu yaşam (0 9.
6 GÜN
9
15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
İnsan beyni üzerine çok çalışma yapılıyor. Nörologlar beynin
ağ yapışında olduğunu, iç iletişimini elektrokimyasal süreç-
lerle gerçekleştirdiğini, bazı bölgelerinin konuşma, görme,
hafıza gibi fonksiyonlan üstlendiğini biliyor Beyin konusun-
da bilinenler yıllar içinde çığ gibi büyüse de beynin çalışma
prensiplerine henüz bütünüyle vâkıf değiliz/Beyin sisteminin
nasıl işlediği hâlâ gizemini koruyor. Yapay zekânın popüler
olmasını sağlayan derin yapay sinir ağlarının beyin gibi çalış-
tiği ise bir varsayımdan ibaret/Deneylerle doğrulanmış değil
henüz. Derin yapay sinir ağlarını eğitmek için çok büyük bir
veri havuzuna sahip olmak gerekiyor. Ancak bu şekilde ke-
diyi köpekten, dalga sesini rüzgâr sesinden ayırabilen mo-
deller oluşturulabiliyor. Oysa bir çocuğun hayvanları tanımak
için milyonlarca hayvan görmesi gerekmiyor. Tek bir kediyi
gösterip "Bu kedi." dediğimizde kedinin nasıl bir görüntüye
sahip olduğunu kavrayabiliyor. Ayrıca derin yapay sinir ağ-
lanı, sahip olduğu bilgileri başka bir bağlamda kullanamıyor;
benzer konulardaki modellere transfer edemiyor.
15. Bu parçadan
1/1
Yapay sinir ağlarının, öğrendiği bilgileri farklı modelle-
re aktaramadığı
II. Derin yapay sinir ağlarının insan beynine benzer biçim-
de çalıştığının kanıtlanmadığı
Derin
III. İnsan beyninin yapay zekâdan farklı olarak sahip oldu-
ğu bilgiyi her alanda kullanabildiği
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
B) I ve Il
AXYalnız I
favou
DYIl ve Ill
E) I, II ve III
16. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan han
bilir?
Ave
ve III
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
6 GÜN 9 15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İnsan beyni üzerine çok çalışma yapılıyor. Nörologlar beynin ağ yapışında olduğunu, iç iletişimini elektrokimyasal süreç- lerle gerçekleştirdiğini, bazı bölgelerinin konuşma, görme, hafıza gibi fonksiyonlan üstlendiğini biliyor Beyin konusun- da bilinenler yıllar içinde çığ gibi büyüse de beynin çalışma prensiplerine henüz bütünüyle vâkıf değiliz/Beyin sisteminin nasıl işlediği hâlâ gizemini koruyor. Yapay zekânın popüler olmasını sağlayan derin yapay sinir ağlarının beyin gibi çalış- tiği ise bir varsayımdan ibaret/Deneylerle doğrulanmış değil henüz. Derin yapay sinir ağlarını eğitmek için çok büyük bir veri havuzuna sahip olmak gerekiyor. Ancak bu şekilde ke- diyi köpekten, dalga sesini rüzgâr sesinden ayırabilen mo- deller oluşturulabiliyor. Oysa bir çocuğun hayvanları tanımak için milyonlarca hayvan görmesi gerekmiyor. Tek bir kediyi gösterip "Bu kedi." dediğimizde kedinin nasıl bir görüntüye sahip olduğunu kavrayabiliyor. Ayrıca derin yapay sinir ağ- lanı, sahip olduğu bilgileri başka bir bağlamda kullanamıyor; benzer konulardaki modellere transfer edemiyor. 15. Bu parçadan 1/1 Yapay sinir ağlarının, öğrendiği bilgileri farklı modelle- re aktaramadığı II. Derin yapay sinir ağlarının insan beynine benzer biçim- de çalıştığının kanıtlanmadığı Derin III. İnsan beyninin yapay zekâdan farklı olarak sahip oldu- ğu bilgiyi her alanda kullanabildiği yargılarından hangileri çıkarılabilir? B) I ve Il AXYalnız I favou DYIl ve Ill E) I, II ve III 16. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan han bilir? Ave ve III
Anasını kucakladık
rarmak üzereydi. Bir iki arkadaşına uğradı. Onlar-
la sohbet edip hasret giderdi. Sonra evinin yolunu
tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman
yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin
üzerinde taklalar attı. Dilini çıkardı. Nihayet kadını
güldürmeye muvaffak olduğu zaman kadıncağız
selâm vermek üzereydi.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tartışma
B) Açıklama
D) Betimleme
C) Öyküleme
E) Tanımlama
3. Divan şiiri kendi türü içinde ve elbette yalnızca so-
yutluk, süsleyicilik ve boyutlama yönünde bir ba-
kıma Picasso resmine benzer. Öbür yandan top-
lumsal içeriği ve yaşamı yansıtması pek azdır. Oysa
Fars şiirinde ve ondan daha da çok Arap şiirinde
bizim Divan şiirimizden çok daha gerçek ve düşün-
sel yönler vardır.
TÜRKÇE SORU BANKASI
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol-
larından hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme B) Karşılaştırma
D) Örnekleme
Tanımlama
E) Tanık gösterme
Doktrin Yayınları
6.
116
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Anasını kucakladık rarmak üzereydi. Bir iki arkadaşına uğradı. Onlar- la sohbet edip hasret giderdi. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin üzerinde taklalar attı. Dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muvaffak olduğu zaman kadıncağız selâm vermek üzereydi. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma B) Açıklama D) Betimleme C) Öyküleme E) Tanımlama 3. Divan şiiri kendi türü içinde ve elbette yalnızca so- yutluk, süsleyicilik ve boyutlama yönünde bir ba- kıma Picasso resmine benzer. Öbür yandan top- lumsal içeriği ve yaşamı yansıtması pek azdır. Oysa Fars şiirinde ve ondan daha da çok Arap şiirinde bizim Divan şiirimizden çok daha gerçek ve düşün- sel yönler vardır. TÜRKÇE SORU BANKASI Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol- larından hangisine başvurulmuştur? A) Benzetme B) Karşılaştırma D) Örnekleme Tanımlama E) Tanık gösterme Doktrin Yayınları 6. 116
95d7
Aşağıdaki dizelerden hangisi ötekilerden farklı
bir şiir geleneğine aittir?
A) Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir va gelinmez
B) Siyah saçlarını evlersin perde
Beni sen uğrattın bin türlü derde
C) Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
D) Olmakta derûnunda hevâ âteş süzan
Näyın diyebilmem ki ne hâlet var içinde
E) Terk evledim agaterim beylerim
Bozbulamk seller gibi çağlarım
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
95d7 Aşağıdaki dizelerden hangisi ötekilerden farklı bir şiir geleneğine aittir? A) Gönül gurbet ele varma Ya gelinir va gelinmez B) Siyah saçlarını evlersin perde Beni sen uğrattın bin türlü derde C) Ela gözlerine kurban olduğum Yüzüne bakmaya doyamadım ben D) Olmakta derûnunda hevâ âteş süzan Näyın diyebilmem ki ne hâlet var içinde E) Terk evledim agaterim beylerim Bozbulamk seller gibi çağlarım
. Kişisel sorunlarım bir yana, dünyanın felaketlerinden,
1
11
toplumsal düzenin haksızlıklarından, insanların birbirine
|||
acımasızlıklarından sorumluymuşum; bunlara bir çare
IV
YSSEY
bulmam gerekiyormuş gibi bir duyguya kapılmışım oysa
yükümü benimle paylaşan başka insanlar da olduğunu
V
biliyorum artık.
A) I
9000
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçün-
cü çoğul kişi iyelik eki" almıştır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
. Kişisel sorunlarım bir yana, dünyanın felaketlerinden, 1 11 toplumsal düzenin haksızlıklarından, insanların birbirine ||| acımasızlıklarından sorumluymuşum; bunlara bir çare IV YSSEY bulmam gerekiyormuş gibi bir duyguya kapılmışım oysa yükümü benimle paylaşan başka insanlar da olduğunu V biliyorum artık. A) I 9000 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçün- cü çoğul kişi iyelik eki" almıştır? B) II C) III D) IV E) V
EDEBİYAT PROVASI - 6
1. Tehzil
II. Pendname
III. Sakiname
V. Mersiye
V. Sefaretname
Örgo
Yukarıda numaralandırılmış türlerden hangileri
hem nazım hem nesir üründe yazılmış eserler-
dir?
A) Yalnız I
D) III ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
IV ve V
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
EDEBİYAT PROVASI - 6 1. Tehzil II. Pendname III. Sakiname V. Mersiye V. Sefaretname Örgo Yukarıda numaralandırılmış türlerden hangileri hem nazım hem nesir üründe yazılmış eserler- dir? A) Yalnız I D) III ve IV B) I ve II C) I, II ve III IV ve V
9.
E) Zengin uyak
Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif ve zengin uyak
kullanılmıştır?
A) Ufkumda bulutlar kümelerken kara bahtım
Ben her gönül ufkunda doğan sabahtim
B) Devran herkese taslarla zehir sundu da birden
Ben herkese bir neşe yarattım o zehirden
C) Bir köprü kurup zulmetin ardında, seherle
Bildim gülüp eğlenmeyi ömrümce kederle
D) Alnımdaki her çizgi beyaz bir gece saklar
Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar
E) Son beklediğim gelmeden ölsem de yüzünde
Devran bulacak yâr ile ağyarı hüzünde
AYT-SB01/EDEBİYAT/A SERİSİ
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
9. E) Zengin uyak Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif ve zengin uyak kullanılmıştır? A) Ufkumda bulutlar kümelerken kara bahtım Ben her gönül ufkunda doğan sabahtim B) Devran herkese taslarla zehir sundu da birden Ben herkese bir neşe yarattım o zehirden C) Bir köprü kurup zulmetin ardında, seherle Bildim gülüp eğlenmeyi ömrümce kederle D) Alnımdaki her çizgi beyaz bir gece saklar Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar E) Son beklediğim gelmeden ölsem de yüzünde Devran bulacak yâr ile ağyarı hüzünde AYT-SB01/EDEBİYAT/A SERİSİ
5.
Aşağıdaki dizelerden hangisi, bir man-
zumeden alınmış olamaz?
A)
einu
İşte kara dutları güneşin
Papatyaların renkli camları
Başakları evlerin
meibioso misl
More
6x libooln US
B) Ayol, dinle annenin sözünü!
yse 16H
Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü:
- Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol, şuradan!
Bb C) Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta
-nad nebanhohütilis
sons ibi
D) Keyfinden aklı başından gitti bay karganın
Göstermek için güzel sesini
Açınca ağzını düşürdü nevalesini
MEDIC
E) Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;
Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: Ya biz,
Har Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz
ins9 .2
mubyud
7.
Palme Yayınevi CAL
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
5. Aşağıdaki dizelerden hangisi, bir man- zumeden alınmış olamaz? A) einu İşte kara dutları güneşin Papatyaların renkli camları Başakları evlerin meibioso misl More 6x libooln US B) Ayol, dinle annenin sözünü! yse 16H Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü: - Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol, şuradan! Bb C) Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur; Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta -nad nebanhohütilis sons ibi D) Keyfinden aklı başından gitti bay karganın Göstermek için güzel sesini Açınca ağzını düşürdü nevalesini MEDIC E) Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala; Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: Ya biz, Har Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz ins9 .2 mubyud 7. Palme Yayınevi CAL
final yayınla
6.
in yıt doymadın dünya saltanatına
B) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam
C) Ayrılıktan zor belleme ölümü
D) Vatan, ufuktaki en güzel çeyiz
E) Bu ses, beni de bir gün çağırır
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sifat tamla-
ması yoktur?
A) Bir yüce dağdan bir yüce dağa
Dikmişim ışıklı direklerimi
B) Çınar yeşili sundurmamda
Bakmalıyım ayçiçeği tarlasına
net C) Kırmızı alıç boncuğunu
Alıp dizdim sevginin ipliğine
D) Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta
Rüya sona ermeden şafakta
E) Bırakırdı beni usulca beşiğime
Saçları ay ışığından dadılarım
99
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
final yayınla 6. in yıt doymadın dünya saltanatına B) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam C) Ayrılıktan zor belleme ölümü D) Vatan, ufuktaki en güzel çeyiz E) Bu ses, beni de bir gün çağırır Aşağıdaki dizelerin hangisinde sifat tamla- ması yoktur? A) Bir yüce dağdan bir yüce dağa Dikmişim ışıklı direklerimi B) Çınar yeşili sundurmamda Bakmalıyım ayçiçeği tarlasına net C) Kırmızı alıç boncuğunu Alıp dizdim sevginin ipliğine D) Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta Rüya sona ermeden şafakta E) Bırakırdı beni usulca beşiğime Saçları ay ışığından dadılarım 99
Baktım da süzgün süzgün
Kurşun yükünü gönlün
Tüy gibi hafiflettim
Denize hicret ettim
A
A) Kenan Hulusi Koray
B) Hasan İzzettin Dinamo
C) Mehmet Akif Ersoy X
D) Necmettin Halil Onan
E) Necip Fazıl Kısakürek X
E) V
Saf şiir anlayışıyla yazılmış bu dizeler aşağıdaki
sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Arez
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Baktım da süzgün süzgün Kurşun yükünü gönlün Tüy gibi hafiflettim Denize hicret ettim A A) Kenan Hulusi Koray B) Hasan İzzettin Dinamo C) Mehmet Akif Ersoy X D) Necmettin Halil Onan E) Necip Fazıl Kısakürek X E) V Saf şiir anlayışıyla yazılmış bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Arez
Örnek - 21
1>.
1. Çocuk, olur olmaz zamanlarda yaramazlık yapar, yine de in-
sanları neşelendirirdi.
II. Aslında zaman zaman sormamız gerekir kendi kendimize
"Hedeflerimizin neresindeyiz?" diye.
III. Ne yapıp yapıp bu yarışta kendimi gösterebilmeliyim.
IV. Arkadaşlarla ara sıra balık tutmaya gideriz.
V. Er geç hayallerimi yaşatacağım bir dünya kuracağım, diyor-
du.
Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili kelime grupları birbi-
rine yakın anlamdadır?
A) I ve II
D) III ve IV
BIl ve Ill
E) Il ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Örnek - 21 1>. 1. Çocuk, olur olmaz zamanlarda yaramazlık yapar, yine de in- sanları neşelendirirdi. II. Aslında zaman zaman sormamız gerekir kendi kendimize "Hedeflerimizin neresindeyiz?" diye. III. Ne yapıp yapıp bu yarışta kendimi gösterebilmeliyim. IV. Arkadaşlarla ara sıra balık tutmaya gideriz. V. Er geç hayallerimi yaşatacağım bir dünya kuracağım, diyor- du. Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili kelime grupları birbi- rine yakın anlamdadır? A) I ve II D) III ve IV BIl ve Ill E) Il ve V C) II ve IV