Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

18. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamayı, annesin- den, babasından, etrafındaki insanlardan öğrenir. Hayat- ta nasıl ye

18. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamayı, annesin-
den, babasından, etrafındaki insanlardan öğrenir. Hayat-
ta nasıl yeneceğini, nasıl içileceğini, nasıl korunacağını,
etrafa karşı nasıl davranılacağını bu devrede öğrenen
insan; yaşama sanatının a

18. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamayı, annesin- den, babasından, etrafındaki insanlardan öğrenir. Hayat- ta nasıl yeneceğini, nasıl içileceğini, nasıl korunacağını, etrafa karşı nasıl davranılacağını bu devrede öğrenen insan; yaşama sanatının alfabesini böylelikle çocukluk yaşlarında ezberlemiş olur. Fakat yaşamak, aslında baş- kalarının yardımı veya desteğiyle yaşamak değil, kendi kendine yaşamak, kendi kendine başarılı olmaktır. İşte hayatta bunu öğreten okul yoktur. İnsan yaşamayı, ken- di kendine yaşamaya giriştiği veya kendi kendine yaşa- mak zorunda kaldığı zaman öğrenmeye başlar. Buna ne kadar erken başlarsa hayat okulunu o kadar erken bitirmiş olur. Hayatı, yani yaşamayı öğrenmeye geç baş-- lamış olanlar ise daha erken başlamış olanlardan, bu sebeple geri kalmış olurlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tartışma C) Tanımlama B) Öznellik D) Somutlama E) Sessel yineleme