Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

18. Kaplan Paşa, Rumeli'de bir sancak beyidir ve çok zalimdir. Halka zulmettiği için kimse onu sevmemektedir. Amcasının Thay oğl

18. Kaplan Paşa, Rumeli'de bir sancak beyidir ve çok zalimdir.
Halka zulmettiği için kimse onu sevmemektedir. Amcasının
Thay oğlu Muhtar Bey ise halkın çok sevdiği iyi ve cesur bir gençtir.
Muhtar Bey'in sevdiği İsmet adlı akraba kızını Kaplan Paşa da
Corn

18. Kaplan Paşa, Rumeli'de bir sancak beyidir ve çok zalimdir. Halka zulmettiği için kimse onu sevmemektedir. Amcasının Thay oğlu Muhtar Bey ise halkın çok sevdiği iyi ve cesur bir gençtir. Muhtar Bey'in sevdiği İsmet adlı akraba kızını Kaplan Paşa da Corn sevmektedir. Kaplan, Muhtar'ın saraya gelip İsmet'le görüş- 30 mesini bahane ederek onu zindana attırır. Dadısı sırf Muhtar'ı who kurtarmak için İsmet'i Kaplan'la nişanlanmaya razı eder. Fakat alle Muhtar, İsmet'in onunla gerçekten evleneceğini sanarak üzülür er 2 ve zindandan çıkmak istemez. Bu sefer de dadı, tüfekçibaşı Zülfikar Ağa'ya kendisiyle evleneceğini vadederek Muhtar'ı ha- Heto pisten kurtarır çünkü Zülfikar, zaten kardeşini öldürmüş olan Kaplan Paşa'ya düşmandır. Muhtar, Sofya valisine gidip Kap- lan'ın çılgınca zulümlerini anlatır. Validen Kaplan'ın idam em- rini alıp gelir, yerine de kendi geçecektir. Muhtar, adamlarıyla sarayı bastığı sırada Kaplan Paşa, dadıyı ve İsmet'i sıkıştıra- rak nikâhlarının kıyılmasını ister. İkisi de buna razı olmayınca Kaplan, dadıyı hançerler. Bunu gören Zülfikar Ağa, Kaplan'ı öldürür. Muhtar, adaletli bir sancak beyi olur ve kendisine bağlı olduğuna inandığı İsmet'le evlenir. Bu parçada tanıtılan Namık Kemal'e ait tiyatro eseri, aşağı- dakilerden hangisidir? A) Gülnihal ? B) Akif Bey C) Zavallı Çocuk D) Celâleddin Harzemşah E) Vatan Yahut Silistre