Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

18. Müslümanlar dinî bilimlerle doğa bilimlerinin öğretimine ve bu alanlarda yapılan araştırmalara büyük bir önem vermişler ve b

18. Müslümanlar dinî bilimlerle doğa bilimlerinin öğretimine ve bu
alanlarda yapılan araştırmalara büyük bir önem vermişler ve
bu amaçla eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunların ilki, Ab-
basî halifeleri Harun Reşid ve Me'mun dönemlerinde açılmış,
sonra

18. Müslümanlar dinî bilimlerle doğa bilimlerinin öğretimine ve bu alanlarda yapılan araştırmalara büyük bir önem vermişler ve bu amaçla eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunların ilki, Ab- basî halifeleri Harun Reşid ve Me'mun dönemlerinde açılmış, sonraki dönemlerde bu uygulama devam etmiştir. Söz konusu halifelerin açtığı bu eğitim kurumunda sadece öğrenci eğitimi yapılmamış, aynı zamanda çok büyük bir kütüphane oluşturul- muş, tüm bilim alanlarında derinlemesine inceleme ve araştır- malar gerçekleştirilmiştir. Bu parçada aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin üze- rinde durulmuştur? A) Daru'l-hadis B) Beytü'l-hikme C) Mektep D) Daru'l-kurra E) Medrese 15