Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

18. Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından biridir ve gazeteleri haber yönünden besleyen bir alandır. Hele sinema, televiz- yon

18. Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından biridir ve gazeteleri
haber yönünden besleyen bir alandır. Hele sinema, televiz-
yon ve radyodan sonra önemi gittikçe artıyor. Batı gazeteci-
liği şu anda bir tür röportaj gazeteciliğine yöneldi. Haber bir
soyutl

18. Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından biridir ve gazeteleri haber yönünden besleyen bir alandır. Hele sinema, televiz- yon ve radyodan sonra önemi gittikçe artıyor. Batı gazeteci- liği şu anda bir tür röportaj gazeteciliğine yöneldi. Haber bir soyutlama, bir çerçeve işidir. Gazetecilikte haber, radyo ve televizyondan önce okuyucuyu doyurmuyordu. Röportaj çi- kınca okuyucu yaşamla, yaşamın özüyle karşı karşıya gele- bildi. Röportaj yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniş- tir. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine açıklık ge- tirmektedir? A) Röportajın ne zaman ortaya çıktığına B) Haberleşme araçlarının niçin önemli olduğuna C) Röportajın niçin önemli olduğuna D) Okuyucunun gazeteden ne beklediğine E) Röportajın diğer haber sunma türlerinden ne farkının ol- duğuna