Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

18. Türk edebiyatına ait aşağıdaki beyitlerden han- gisi diğerlerinden farklı bir alfabe ile yazılmış olabilir? h A) Bir kadehle

18. Türk edebiyatına ait aşağıdaki beyitlerden han-
gisi diğerlerinden farklı bir alfabe ile yazılmış
olabilir?
h
A) Bir kadehle bizi şâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü onun gönlümüzü şâd eyledi
B) Benim ömürüm hep dumanlar içinde geçti
Bir rüzgâr bul

18. Türk edebiyatına ait aşağıdaki beyitlerden han- gisi diğerlerinden farklı bir alfabe ile yazılmış olabilir? h A) Bir kadehle bizi şâkî gamdan âzâd eyledi Şâd olsun gönlü onun gönlümüzü şâd eyledi B) Benim ömürüm hep dumanlar içinde geçti Bir rüzgâr bulup da serinleyemedim C) Aşkın belâsı yoh deyüben aşka düşme var Kim âşık oldu kim dedi aşkın belâsı yoh DBu gafletten niçün uyanmadın sen Niçün gafil yatursun sen ey avâm E) Vuslat gülüne ermez elim peş niçesi ben Bunca tahammül eyleyem ol hârá ey sabâ 21.