Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. 19. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yeri olan 1 || Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, ilk ro- ||| manı İntibah'ta Tü

19. 19. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yeri olan
1
||
Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, ilk ro-
|||
manı İntibah'ta Türkçe'nin o döneme kadar gelen
IV
süslü nesir dilinden etkilenmiştir. Uzun süre gaze-
20 telerde neşredilen, tanındıktan sonra da

19. 19. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yeri olan 1 || Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, ilk ro- ||| manı İntibah'ta Türkçe'nin o döneme kadar gelen IV süslü nesir dilinden etkilenmiştir. Uzun süre gaze- 20 telerde neşredilen, tanındıktan sonra da yeniden yayımlanırken adı değiştirilen bu roman, edebiya- V tımızın ilk edebî romanı olarak kabul edilir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 22. Ü r