Yazım Kuralları Soruları

A A
13. (1) Türk Dil Kurumu tanımına göre bir işin yapılmasına veya
yapılmamasına niyet eden kişi andolsun sözcüğünü kullanır.
(II) Kişi, bu sözcükle ne kadar kararlı olduğunu kast etmektedir.
(III) Ne olursa olsun kendini haklı görmek için aldığı apartopar
bir karar bile olsa kararından vazgeçmediğini vurgular. (IV) Kişi
kararlı bir duruş sergilerken etrafına bazı fikirler sevketmek
ister. (V) Düşüncelerindeki ve davranışlarındaki güçlü
tutumunun gerekçelerini fark ettirmek ister.
TYT 03
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
yazım yanlısı yapılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
A A 13. (1) Türk Dil Kurumu tanımına göre bir işin yapılmasına veya yapılmamasına niyet eden kişi andolsun sözcüğünü kullanır. (II) Kişi, bu sözcükle ne kadar kararlı olduğunu kast etmektedir. (III) Ne olursa olsun kendini haklı görmek için aldığı apartopar bir karar bile olsa kararından vazgeçmediğini vurgular. (IV) Kişi kararlı bir duruş sergilerken etrafına bazı fikirler sevketmek ister. (V) Düşüncelerindeki ve davranışlarındaki güçlü tutumunun gerekçelerini fark ettirmek ister. TYT 03 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlısı yapılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV
17. Modern insan; gerek geçimini sağlamada, gerekse haya
standardını artıran araçlar ve eğlence gereksinimlerini
karşılamada bilimsel metot ve buluşlara bağlıdır. Bu
nedenle, günümüzde pek çok insanın bilim kelimesini
duyduğunda aklına ardarda gelen şeyler; laboratuarlar,
IV
V
test tüpleri, bilgisayarlar, uzay roketleri ve beyaz önlük
içindeki bilim adamlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangilerinin
yazımı yanlıştır?
A) I yell
D) ve V
B) Il ve Ill
E) IV ve V
CLIVE IV
UcDört
Bes
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
17. Modern insan; gerek geçimini sağlamada, gerekse haya standardını artıran araçlar ve eğlence gereksinimlerini karşılamada bilimsel metot ve buluşlara bağlıdır. Bu nedenle, günümüzde pek çok insanın bilim kelimesini duyduğunda aklına ardarda gelen şeyler; laboratuarlar, IV V test tüpleri, bilgisayarlar, uzay roketleri ve beyaz önlük içindeki bilim adamlarıdır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? A) I yell D) ve V B) Il ve Ill E) IV ve V CLIVE IV UcDört Bes
Had
(15)
Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiiri - II
ki-
----, hiçbir gümrüğe tabi olmayan ve geçmişe ait her de-
ğerin küçümsendiği hatta yakılıp yıkıldığı bu disiplinsiz
tamın olumsuzluğu içerisinde ilk önce yapılması gereken-
leri saptamakla işe koyulur. Bu maceranın eşiğinde şiire ait
"nefes" ve "ses" gibi iki önemli unsuru karşımıza çıkarır.
Ancak onun şiirinin asıl vurucu yanı, nağmeleşen lisanın
halis cevheri kesilen "deruni ahenk"tir. Bu ahengin unsur-
ları: Duyarlılık ve seçiciliktir. Dize üzerindeki duyarlılığı, şi-
irini gittikçe keşfedilmesi güç bir cevhere dönüştürür. Ta-
rihselliği, devamlılığı, şiir sanatına ait ilkeleri kavrayışı ---
şiirinin ayırt edici özellikleridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilebilir?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Akif Ersoy
Yahya Kemal Beyatlı
or-
E Cahit Sıtkı Tarancı
plon
nittelys2 amo (A
nima tempoh 10
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Had (15) Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiiri - II ki- ----, hiçbir gümrüğe tabi olmayan ve geçmişe ait her de- ğerin küçümsendiği hatta yakılıp yıkıldığı bu disiplinsiz tamın olumsuzluğu içerisinde ilk önce yapılması gereken- leri saptamakla işe koyulur. Bu maceranın eşiğinde şiire ait "nefes" ve "ses" gibi iki önemli unsuru karşımıza çıkarır. Ancak onun şiirinin asıl vurucu yanı, nağmeleşen lisanın halis cevheri kesilen "deruni ahenk"tir. Bu ahengin unsur- ları: Duyarlılık ve seçiciliktir. Dize üzerindeki duyarlılığı, şi- irini gittikçe keşfedilmesi güç bir cevhere dönüştürür. Ta- rihselliği, devamlılığı, şiir sanatına ait ilkeleri kavrayışı --- şiirinin ayırt edici özellikleridir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilebilir? A) Ahmet Haşim B) Mehmet Emin Yurdakul C) Mehmet Akif Ersoy Yahya Kemal Beyatlı or- E Cahit Sıtkı Tarancı plon nittelys2 amo (A nima tempoh 10
23. Kendine özgü anlatım biçimleri geliştirerek konu ile biçi-
--, romanlarında kla-
min dengelendiği eserler veren
sik anlatım yöntemlerinin yerine bilinç akışı, iç konuşma,
geriye dönüş, çağrışım gibi modern teknikleri kullan-
mıştır. Romanlarındaki olaylar; bir buçuk saat, bir gece
ya da bir gün gibi kısa bir süre içinde geriye dönüşlerle,
kahramanların kişiliklerini oluşturan sürecin verilmesi ve
bilinçaltının işlenmesi şeklinde verilmektedir. Dar Za-
manlar adı altında birbirinin devamı niteliğinde olan Öl-
meye Yatmak Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanlarıyla
üçleme oluşturmuş ve birçok ödül almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Adalet Ağaoğlu
C) Nazan Bekiroğlu
B) Nezihe Meriç
D) Latife Tekin
E) Nazlı Eray
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
23. Kendine özgü anlatım biçimleri geliştirerek konu ile biçi- --, romanlarında kla- min dengelendiği eserler veren sik anlatım yöntemlerinin yerine bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş, çağrışım gibi modern teknikleri kullan- mıştır. Romanlarındaki olaylar; bir buçuk saat, bir gece ya da bir gün gibi kısa bir süre içinde geriye dönüşlerle, kahramanların kişiliklerini oluşturan sürecin verilmesi ve bilinçaltının işlenmesi şeklinde verilmektedir. Dar Za- manlar adı altında birbirinin devamı niteliğinde olan Öl- meye Yatmak Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanlarıyla üçleme oluşturmuş ve birçok ödül almıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Adalet Ağaoğlu C) Nazan Bekiroğlu B) Nezihe Meriç D) Latife Tekin E) Nazlı Eray
5. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Elkızı anne gibi değer bilir mi hiç?
B) Erman, çıtkırıldım biri değildir.
C) Konar göçer bir aileden geldiğini söyledi.
D) Akşamüstü size uğrarız, dedi.
E) Buradaki her şey olağanüstü görünüyordu.
20
p
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
5. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Elkızı anne gibi değer bilir mi hiç? B) Erman, çıtkırıldım biri değildir. C) Konar göçer bir aileden geldiğini söyledi. D) Akşamüstü size uğrarız, dedi. E) Buradaki her şey olağanüstü görünüyordu. 20 p
17.
Neşet Ertaş, Türkiye'mizin yetiştirdiği Türk halk müziği
I
||
sanatçılarının şüphesiz en başarılılarındandır. Yazdığı
eserlerin sözlerinde yaşadıklarının, duygularının
yanı sıra ön sezilerinin de etkisi büyüktür. Onun
|||
IV
başyapıtlarından biri olarak değerlendirilen Zahide'm adlı
V
türküsü bunun en güzel yansımasıdır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
17. Neşet Ertaş, Türkiye'mizin yetiştirdiği Türk halk müziği I || sanatçılarının şüphesiz en başarılılarındandır. Yazdığı eserlerin sözlerinde yaşadıklarının, duygularının yanı sıra ön sezilerinin de etkisi büyüktür. Onun ||| IV başyapıtlarından biri olarak değerlendirilen Zahide'm adlı V türküsü bunun en güzel yansımasıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
28. Şiirden düzyazıya nasıl geçilmiştir? Bu konuda da
1
türlü varsayımlar öne sürülmüştür. En yaygını şudur:
||
İlkel toplum düzeninden kopma, yavaş yavaş doğa-
dan ayrılma bireyciliğin belirmesine ve işbölümünün
doğmasına yol açmıştır. Öte yandan değişim esasına
IV
3018 08
dayanan bir alışveriş düzeni oluşmuştur. Bu oluşum
V
ortak bir yaratı olan şiiri de etkilemiş, onun toprağında
yeni türler yeşermeye başlamıştır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
28. Şiirden düzyazıya nasıl geçilmiştir? Bu konuda da 1 türlü varsayımlar öne sürülmüştür. En yaygını şudur: || İlkel toplum düzeninden kopma, yavaş yavaş doğa- dan ayrılma bireyciliğin belirmesine ve işbölümünün doğmasına yol açmıştır. Öte yandan değişim esasına IV 3018 08 dayanan bir alışveriş düzeni oluşmuştur. Bu oluşum V ortak bir yaratı olan şiiri de etkilemiş, onun toprağında yeni türler yeşermeye başlamıştır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
↑
Yazım Kuralları
Bilgi 6. 1. Nemrut Dağı'nda güneşin batışı çok
görkemlidir.
verilen özel
harfle baş-
dik
ymak adları
başlar:
adları büyük
manca
II. Altmış altida rakip tanımam diye ha-
va atıyor.
III. Bizim sarıkız gene komşunun bah-
çesine girmiş.
IV. Bu konuyu TDK'ya danışırsanız da-
ha iyi olur.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde yazım yanlışı yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
9. 1. Bugü
zü ziy
II. Maca
etme
III. Hiç ki
başın
IV. Zarfir
yazıy
Yukarıda
sinde ya
A) I
10. (1) Galata
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
↑ Yazım Kuralları Bilgi 6. 1. Nemrut Dağı'nda güneşin batışı çok görkemlidir. verilen özel harfle baş- dik ymak adları başlar: adları büyük manca II. Altmış altida rakip tanımam diye ha- va atıyor. III. Bizim sarıkız gene komşunun bah- çesine girmiş. IV. Bu konuyu TDK'ya danışırsanız da- ha iyi olur. Numaralandırılmış cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışı yoktur? A) I B) II C) III D) IV 9. 1. Bugü zü ziy II. Maca etme III. Hiç ki başın IV. Zarfir yazıy Yukarıda sinde ya A) I 10. (1) Galata
UL KODU
LIK
A KİTAPÇIĞI
vardır?
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan
A) Son yıllarda parasını emlaka yatıranların çok k
B) Köydeki bağ evimiz, babamdan bana kalan te
ettiği düşünülebilir.
hatıra.
C) Insan, öz güvenini kaybederse olaylar ve durum
lara hep hatalı yaklaşır.
4. Deneme
eköğreti
D) Günbegün teknoloji alanında bir yeniliğe imz
atıyoruz.
ema
E) Filmin altyazılı olması filme seyircinin ilgi
azaltmış.
11. Sınıf
1. Bu test
alanları
2. Cevapl
1. Otuz Yil
eden m
bırakmi
de din
çıkarlar
Buna
kanıt
Al-Ka
oir
B-P
da
C) D
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
UL KODU LIK A KİTAPÇIĞI vardır? 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan A) Son yıllarda parasını emlaka yatıranların çok k B) Köydeki bağ evimiz, babamdan bana kalan te ettiği düşünülebilir. hatıra. C) Insan, öz güvenini kaybederse olaylar ve durum lara hep hatalı yaklaşır. 4. Deneme eköğreti D) Günbegün teknoloji alanında bir yeniliğe imz atıyoruz. ema E) Filmin altyazılı olması filme seyircinin ilgi azaltmış. 11. Sınıf 1. Bu test alanları 2. Cevapl 1. Otuz Yil eden m bırakmi de din çıkarlar Buna kanıt Al-Ka oir B-P da C) D
A
TÜRKÇE TESTİ
12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcük-
lerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) (Birçok toplumda genellikle uğurböceğinin şans
getirdiğine inanılır.
kahramanıdır, ken-
B) Her insan kendi-dünyasının
di filminin başrolünü oynar.
CÇıkacak yeni kitaplardan medyaya, yayınevle-
rine, tiyatroya uzanan sohbetimiz bana büyük
keyif verdi.
DY Yeni yönetimin ayaküstü çıkardığı bu karar, şir-
ketin daha koordineli işleyişi için elzemdi.
E) Oyunun gözde temsilcisi, narçiçeği elbiseli ço-
cuk, rolünü en iyi şekilde oynadı.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
A TÜRKÇE TESTİ 12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcük- lerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) (Birçok toplumda genellikle uğurböceğinin şans getirdiğine inanılır. kahramanıdır, ken- B) Her insan kendi-dünyasının di filminin başrolünü oynar. CÇıkacak yeni kitaplardan medyaya, yayınevle- rine, tiyatroya uzanan sohbetimiz bana büyük keyif verdi. DY Yeni yönetimin ayaküstü çıkardığı bu karar, şir- ketin daha koordineli işleyişi için elzemdi. E) Oyunun gözde temsilcisi, narçiçeği elbiseli ço- cuk, rolünü en iyi şekilde oynadı.
grup
11. Nihayet sarayın büyük kapısı gıcırtıyla açıldı. Ka-
labalık bir yeniçeri gurubu sert bakışlarla kapıdan
1
çıkıp onun geçeceği yolun sağını solunu tuttu. Kısa
||
bir bekleyişten sonra devlet erkânı, süslü elbiseler
giyinmiş hizmetkârların yularından çektiği gösterişli
atlar üzerinde Topkapı Sarayı'ndan çıkmaya baş-
aleminin
|||
ladı. Önce yeniçeri ağası, sonra peş peşe defter-
IV
darlar, kazaskerler ve vezirler göründü. Ardından
veziriazam ile Sultan Süleyman belirdi. Kalabalığın
V
uğultusu bir anda "Padişahım çok yaşa! Padişahım
çok yaşa!" gürlemesine dönüştü.
Bu-parçada numaralanmış sözlerden hangisi-
nin yazımı yanlıştır?
BAI
g/₁
+
€
All
+
D) IV
EVV
pespese
S
+
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
grup 11. Nihayet sarayın büyük kapısı gıcırtıyla açıldı. Ka- labalık bir yeniçeri gurubu sert bakışlarla kapıdan 1 çıkıp onun geçeceği yolun sağını solunu tuttu. Kısa || bir bekleyişten sonra devlet erkânı, süslü elbiseler giyinmiş hizmetkârların yularından çektiği gösterişli atlar üzerinde Topkapı Sarayı'ndan çıkmaya baş- aleminin ||| ladı. Önce yeniçeri ağası, sonra peş peşe defter- IV darlar, kazaskerler ve vezirler göründü. Ardından veziriazam ile Sultan Süleyman belirdi. Kalabalığın V uğultusu bir anda "Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!" gürlemesine dönüştü. Bu-parçada numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımı yanlıştır? BAI g/₁ + € All + D) IV EVV pespese S +
Nitelik Yayıncılık
16. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gere-
ken sözcük ayrı yazılmıştır?
A) Okyanusta köpek balıklarmı görebiliyorduk.
B) Akşam olmuş mum çiçeğinin kokusu salonu
doldurmuştu.
x
C) Hepimiz akşam üzeri oraya varmıştık.
D) Annesi nefis talaş böreği yapmıştı.
E) Yakın arkadaşı yasa dışı işler yapıyordu.
X
, X
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Nitelik Yayıncılık 16. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gere- ken sözcük ayrı yazılmıştır? A) Okyanusta köpek balıklarmı görebiliyorduk. B) Akşam olmuş mum çiçeğinin kokusu salonu doldurmuştu. x C) Hepimiz akşam üzeri oraya varmıştık. D) Annesi nefis talaş böreği yapmıştı. E) Yakın arkadaşı yasa dışı işler yapıyordu. X , X
U
6.
her türlü gemiyle denize açılmış.
E) Eski Yunan medeniyetinin de merkezi olan şehir
tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Balıkçı Hasan'ın ağına dün gece küçük bir köpek
balığı takılmış.
B) Yönetim kurulu, bu seneki ilk toplantısını 9 Ocak
Cumartesi yapacakmış.
C) Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere 2'şer
Kitap verildi.
D) Saat 11.00'de bulunduğunuz yeri terk edip şehir
meydanına gelin.
E) Minik kedimiz Pamuk'un yemyeşil gözleri
bembeyaz tüyleri vardı.
BANKASI
309
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
U 6. her türlü gemiyle denize açılmış. E) Eski Yunan medeniyetinin de merkezi olan şehir tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Balıkçı Hasan'ın ağına dün gece küçük bir köpek balığı takılmış. B) Yönetim kurulu, bu seneki ilk toplantısını 9 Ocak Cumartesi yapacakmış. C) Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere 2'şer Kitap verildi. D) Saat 11.00'de bulunduğunuz yeri terk edip şehir meydanına gelin. E) Minik kedimiz Pamuk'un yemyeşil gözleri bembeyaz tüyleri vardı. BANKASI 309
7.
MR
TEST
7
Yazım Bilgisi
Toros Dağları, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan ve Akdeniz
||
kıyılarına paralel olarak, Teke yarımadasından Suriye'ye
|||
IV
hatta iç kesimlere de uzayarak Irak sınırına varan,
içinde birçok sıradağı da barındıran bir dağ zinciridir.
V
Bu zincirin en yüksek noktası 3767 metrelik Kızılkaya
zirvesidir.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Londra, Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık
1
sehiridir. Büyük Britanya adasının güneydoğusundaki
|||
Thames Nehri üzerinde duran Londra, aşağı yukarı iki
IV
10.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
7. MR TEST 7 Yazım Bilgisi Toros Dağları, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan ve Akdeniz || kıyılarına paralel olarak, Teke yarımadasından Suriye'ye ||| IV hatta iç kesimlere de uzayarak Irak sınırına varan, içinde birçok sıradağı da barındıran bir dağ zinciridir. V Bu zincirin en yüksek noktası 3767 metrelik Kızılkaya zirvesidir. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Londra, Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık 1 sehiridir. Büyük Britanya adasının güneydoğusundaki ||| Thames Nehri üzerinde duran Londra, aşağı yukarı iki IV 10.
GİSİ
gisi
4.
Kuvayımilliye, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra
1
MR
TEST
7
||
Yunanların Izmir'i işgal etmeleri ve Batı Anadolu'da
IV
ilerilemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan
V
millî teşkilattır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
GİSİ gisi 4. Kuvayımilliye, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1 MR TEST 7 || Yunanların Izmir'i işgal etmeleri ve Batı Anadolu'da IV ilerilemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan V millî teşkilattır. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
12. Göktürk Yazıtları 8. yy.da Orhun Irmağı kenarında
11
1
|||
dikilmiştir. Edebiyatımızın ilk nesir örneği olarak ka
bul edilir. Tarih, toplum, dil ve edebiyat açısından bü
yük önem taşır. Bu yazıtlar Göktürk Alfabesi'yle ya-
IV
zılmış olup ve 1893 yilinda W. Thomsen tarafından
V
okunmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-.
nin yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
12. Göktürk Yazıtları 8. yy.da Orhun Irmağı kenarında 11 1 ||| dikilmiştir. Edebiyatımızın ilk nesir örneği olarak ka bul edilir. Tarih, toplum, dil ve edebiyat açısından bü yük önem taşır. Bu yazıtlar Göktürk Alfabesi'yle ya- IV zılmış olup ve 1893 yilinda W. Thomsen tarafından V okunmuştur. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-. nin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V