İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yazım Kuralları Soruları

14. Saatler süren bir yolculuğun ardından nihayet eve geldik ve
ben bir an evvel odama geçip uyumak istiyordum.
1
Annem memleketten getirdiğimiz konserveleri dolaba yer-
leştirmemi istedi. Yorgun olmama rağmen onu kıramadım
ve kavanozları bir bir dolaba yerleştirmeye
11
başladım. Bir kısmını yerleştirdikten sonra birden bire
IV
kavanozlardan biri elimden düştü ve paramparça oldu.
Annem bu duruma bir hayli üzüldü.
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazı-
mryanlıştır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
17
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
14. Saatler süren bir yolculuğun ardından nihayet eve geldik ve ben bir an evvel odama geçip uyumak istiyordum. 1 Annem memleketten getirdiğimiz konserveleri dolaba yer- leştirmemi istedi. Yorgun olmama rağmen onu kıramadım ve kavanozları bir bir dolaba yerleştirmeye 11 başladım. Bir kısmını yerleştirdikten sonra birden bire IV kavanozlardan biri elimden düştü ve paramparça oldu. Annem bu duruma bir hayli üzüldü. V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazı- mryanlıştır? A) B) II C) III D) IV E) V 17
16. Her şey eskisi gibi, olağan dışı bir durum yok. Sabah
|
kalkıp ormanda yaprak toplamaya başlıyorum. Yardım
sever ağaç oldukça çok buralarda. Çoğu yaprağını dök-
||
memiş sanki beni düşündüğünden. Biraz yaprak top-
layıp yine oturuyorum, dinleniyorum. Şu ağaçkakanla
|||
hanımeli ormanın girişine çok şey katmış, diye geçiri-
yorum içimden. Vaktizamanında topladığım yapraklarla
IV
hayallerime gökkuşağı yaptığım o anları düşünüyorum.
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazı-
mı yanlıştır?
AYT
DIY
B) IL
C) HT
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
16. Her şey eskisi gibi, olağan dışı bir durum yok. Sabah | kalkıp ormanda yaprak toplamaya başlıyorum. Yardım sever ağaç oldukça çok buralarda. Çoğu yaprağını dök- || memiş sanki beni düşündüğünden. Biraz yaprak top- layıp yine oturuyorum, dinleniyorum. Şu ağaçkakanla ||| hanımeli ormanın girişine çok şey katmış, diye geçiri- yorum içimden. Vaktizamanında topladığım yapraklarla IV hayallerime gökkuşağı yaptığım o anları düşünüyorum. V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazı- mı yanlıştır? AYT DIY B) IL C) HT
ylarımızı içmiş miydik ki o saatte, bilmiyorum. Birkaç
malu dakika, saat, gün ya da yıl sonra ben ayağa kalkmış;
Mevleviler gibi yerimde şöyle bir dönmüştüm. Gidiyor
dum. Dudaklarımın kenarında bir bilmeceyi çözeme-
menin per perişan yansıması... İçimde ver yansın eden
sesim... Balkondan salona, salondan antreye, kapiya ve
merdivenlere yürüdüğümü anımsıyorum. Yahya Kemal'in
"Kendi Gök Kubbemiz" eserinden dizeler dilimde... Gök-
yüzünün rengine dönüşe dönüşe gözden yitip kaybolu-
yorum.
Bu parçada,
1. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış bir-
leşik kelimeler bitişik yazılır.
here do
II. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan
Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan
yazılır.
III. Sifat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik
yazılır.
IV. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi
büyük harfle yazılır.
ac yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır?
A) ve Il
innelli
B) I ve III
DM
Vellive
Dl ve Ill
betismlo
E) I ve IV
C) I, III ve TV
lam
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
ylarımızı içmiş miydik ki o saatte, bilmiyorum. Birkaç malu dakika, saat, gün ya da yıl sonra ben ayağa kalkmış; Mevleviler gibi yerimde şöyle bir dönmüştüm. Gidiyor dum. Dudaklarımın kenarında bir bilmeceyi çözeme- menin per perişan yansıması... İçimde ver yansın eden sesim... Balkondan salona, salondan antreye, kapiya ve merdivenlere yürüdüğümü anımsıyorum. Yahya Kemal'in "Kendi Gök Kubbemiz" eserinden dizeler dilimde... Gök- yüzünün rengine dönüşe dönüşe gözden yitip kaybolu- yorum. Bu parçada, 1. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış bir- leşik kelimeler bitişik yazılır. here do II. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır. III. Sifat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. IV. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle yazılır. ac yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır? A) ve Il innelli B) I ve III DM Vellive Dl ve Ill betismlo E) I ve IV C) I, III ve TV lam
19. 19. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yeri olan
1
||
Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, ilk ro-
|||
manı İntibah'ta Türkçe'nin o döneme kadar gelen
IV
süslü nesir dilinden etkilenmiştir. Uzun süre gaze-
20 telerde neşredilen, tanındıktan sonra da yeniden
yayımlanırken adı değiştirilen bu roman, edebiya-
V
tımızın ilk edebî romanı olarak kabul edilir.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi-
nin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B) II C) III
D) IV
E) V
22. Ü
r
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
19. 19. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yeri olan 1 || Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, ilk ro- ||| manı İntibah'ta Türkçe'nin o döneme kadar gelen IV süslü nesir dilinden etkilenmiştir. Uzun süre gaze- 20 telerde neşredilen, tanındıktan sonra da yeniden yayımlanırken adı değiştirilen bu roman, edebiya- V tımızın ilk edebî romanı olarak kabul edilir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 22. Ü r
hayvanat bahçesine yeni gelmiş.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2002 ÖSS)
A) Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler.
B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.
C) Tartışmacı, öne sürdüğü savin doğruluğunu kanıtlıyamadı.
D) Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı.
E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
hayvanat bahçesine yeni gelmiş. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2002 ÖSS) A) Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler. B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. C) Tartışmacı, öne sürdüğü savin doğruluğunu kanıtlıyamadı. D) Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı. E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.
5. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Çocukken beştaş oynamayı hepimiz çok severdik.
B) Bina önüne parketmeyiniz, diye belirtilmesine rağmen buna uyan yok
C) Çağ dışı davranışlarıyla insanların önünde bizi utandırdı.
D) Bugün Türkiye kuzeybatıdan gelen soğuk havanın etkisinde.
E) Düşünebilmek için genel kültüre sahip olmak gerek
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
5. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Çocukken beştaş oynamayı hepimiz çok severdik. B) Bina önüne parketmeyiniz, diye belirtilmesine rağmen buna uyan yok C) Çağ dışı davranışlarıyla insanların önünde bizi utandırdı. D) Bugün Türkiye kuzeybatıdan gelen soğuk havanın etkisinde. E) Düşünebilmek için genel kültüre sahip olmak gerek
geçenleri
1050/158
9. Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanında Turgut'un aklından
yöntemi ile şöyle anlatılır: "Demek Burhan
bu. Selim'in bahsettiği Burhan. Neden beklemedin? Belki
de o, 'Selim sizden bahsederdi.' diye atılırdı. Hayır, atıl-
mazdı. Benimle ilgisi sınırlı. İşte gene kaybettim. Neden
acele ettim? Burhan kendini tuttu, konuşmadı. Böyle bir
meselesi yok aslında. O zaman da kendini kaybeder.
Kaybeder ama, şu Burhan da neden ağırlık taslar, mollalar
gibi? Bu Selim de, insandan hiç anlamazdı. 'Sigara kulla-
nıyor musunuz Burhan Bey?' intikamını aldım işte. Hem
'kullanmak' hem de 'Bey' dedim. Beni küçümsemen için
açık verdim. 'Bey dedi bana, pis burjuva'diye sevin baka-
lim. Bu çeşit intikamdan ne anlarsın sen! Turgut kendine
gel, adamın bir şey dediği yok. Eski huyların ortaya çıktı
gene."
1
===
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki kavramlar-
dan hangisinin getirilmesi en uygundur?
anck A) leitmotif
B) pastiş
leeve
D) montaj
romereses
C) kolaj
E) bilinç akışı
mysia (O
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
geçenleri 1050/158 9. Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanında Turgut'un aklından yöntemi ile şöyle anlatılır: "Demek Burhan bu. Selim'in bahsettiği Burhan. Neden beklemedin? Belki de o, 'Selim sizden bahsederdi.' diye atılırdı. Hayır, atıl- mazdı. Benimle ilgisi sınırlı. İşte gene kaybettim. Neden acele ettim? Burhan kendini tuttu, konuşmadı. Böyle bir meselesi yok aslında. O zaman da kendini kaybeder. Kaybeder ama, şu Burhan da neden ağırlık taslar, mollalar gibi? Bu Selim de, insandan hiç anlamazdı. 'Sigara kulla- nıyor musunuz Burhan Bey?' intikamını aldım işte. Hem 'kullanmak' hem de 'Bey' dedim. Beni küçümsemen için açık verdim. 'Bey dedi bana, pis burjuva'diye sevin baka- lim. Bu çeşit intikamdan ne anlarsın sen! Turgut kendine gel, adamın bir şey dediği yok. Eski huyların ortaya çıktı gene." 1 === Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki kavramlar- dan hangisinin getirilmesi en uygundur? anck A) leitmotif B) pastiş leeve D) montaj romereses C) kolaj E) bilinç akışı mysia (O
Beni nasıl dinledin ki bu sonuca vardın?
II.
Hediyeleri kabul etmiyeceğim diye söylendi.
III. Yer yüzü engebeliydi ve sürü yavaş ilerliyordu.
IV. Kitabı versemde okuyacak zamanın yok mu?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
D) IV
6. I.
B) II
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Beni nasıl dinledin ki bu sonuca vardın? II. Hediyeleri kabul etmiyeceğim diye söylendi. III. Yer yüzü engebeliydi ve sürü yavaş ilerliyordu. IV. Kitabı versemde okuyacak zamanın yok mu? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? D) IV 6. I. B) II
YAYINLARI
e ince, sonra la-
evlerin çatıla-
eli olsa da bu-
Kimisi uyanır
$() kar topu
ar() Bu be-
esmişti.
ma işaret-
C) (...)
(...)
17. Dilenciliğin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekte-
dir. Tarihî kaynaklara göre Milattan Önce, büyük ihtimalle
I
Sitte
9. yy'da yani Omiros Devri'nde dilencilik, herhangi bir sa-
IV
nat gibi önemli bir meslek durumundaydı. Bundan dolayı di-
lenciler zümresinin de bir kadrosu vardı. Bunun sebebi ise
V
dilencilerin hem maddi hem de manevi sahalarda temizlik
işçisi sayılmasıydı.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bir
yanlışı vardır?
A) I ve II
DIV
D) II e IV
B) I ve III
IV ve V
yazım
C) II ve III
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
YAYINLARI e ince, sonra la- evlerin çatıla- eli olsa da bu- Kimisi uyanır $() kar topu ar() Bu be- esmişti. ma işaret- C) (...) (...) 17. Dilenciliğin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekte- dir. Tarihî kaynaklara göre Milattan Önce, büyük ihtimalle I Sitte 9. yy'da yani Omiros Devri'nde dilencilik, herhangi bir sa- IV nat gibi önemli bir meslek durumundaydı. Bundan dolayı di- lenciler zümresinin de bir kadrosu vardı. Bunun sebebi ise V dilencilerin hem maddi hem de manevi sahalarda temizlik işçisi sayılmasıydı. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bir yanlışı vardır? A) I ve II DIV D) II e IV B) I ve III IV ve V yazım C) II ve III
i
L
G
S
C.
A
A
M
L
8. Türk dilinin bu kadar hızlı değişmesinin yarattığı sorunları,
her aşamada yaşıyoruz. Bu konuda Türk Dili dergisinde
H
Türk Dili başlıklı bir inceleme yazısı okudum. Yazar, dilimi-
zin hızlı değişiminin Türk Kültürü'nün kuşakları birbirine
bağlama işlevini yok ettiğini vurguluyordu ve bunun doğurdu-
ğu acı sonuçları bir de eğitim açısından değerlendiriyordu.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde ya-
Zum yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) N
E) V
L BİLGİSİ SORU BANKASI
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
i L G S C. A A M L 8. Türk dilinin bu kadar hızlı değişmesinin yarattığı sorunları, her aşamada yaşıyoruz. Bu konuda Türk Dili dergisinde H Türk Dili başlıklı bir inceleme yazısı okudum. Yazar, dilimi- zin hızlı değişiminin Türk Kültürü'nün kuşakları birbirine bağlama işlevini yok ettiğini vurguluyordu ve bunun doğurdu- ğu acı sonuçları bir de eğitim açısından değerlendiriyordu. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde ya- Zum yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) N E) V L BİLGİSİ SORU BANKASI
$16. I. Ahmet tarafından Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultan
S
A
R
M
G
3
Ahmet Camisi Mimar Sinan'ın üslubu dikkate alınarak yapıl-
||
mıştır. Geniş bir avlusu olan cami altı minarelidir. Cami mavi,
yeşil ve beyaz İznik Çinileri ile bezendiğinden Avrupalılar tara-
IV
V
fından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
$16. I. Ahmet tarafından Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultan S A R M G 3 Ahmet Camisi Mimar Sinan'ın üslubu dikkate alınarak yapıl- || mıştır. Geniş bir avlusu olan cami altı minarelidir. Cami mavi, yeşil ve beyaz İznik Çinileri ile bezendiğinden Avrupalılar tara- IV V fından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer Sayfaya Geçiniz.
9.
Varlık Dergisi'nin Şubat ve Mart 2011 tarihli sayılarında
1
11
yazdığım Jüri Tefrikası başlıklı iki uzun yazımla şiir
jüriliğine veda etmiş bulunuyorum. Yalnızca okulların lise,
IV
üniversite gibi şiir seçici kurullarında yer almayı
V
sürdüreceğim.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde ya-
zım yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) IL
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
9. Varlık Dergisi'nin Şubat ve Mart 2011 tarihli sayılarında 1 11 yazdığım Jüri Tefrikası başlıklı iki uzun yazımla şiir jüriliğine veda etmiş bulunuyorum. Yalnızca okulların lise, IV üniversite gibi şiir seçici kurullarında yer almayı V sürdüreceğim. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde ya- zım yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) IL D) IV E) V
lerinden
ve Tanni
apınakta
le
nya'ya-
anılan
rap
dam-
ya-
ANTIKOR
10. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'in oğlu olan Ömer Seyfettin
1
1903'te Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra subay
||
olmuştur. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
|||
IV
yenilişi, bozgunlar ve devletin içindeki etnik hareketler ve
başkaldırılar onda ulus odaklı bir görüşün oluşmasına
V
neden olmuştur.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde ya-
zım yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
lerinden ve Tanni apınakta le nya'ya- anılan rap dam- ya- ANTIKOR 10. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'in oğlu olan Ömer Seyfettin 1 1903'te Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra subay || olmuştur. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ||| IV yenilişi, bozgunlar ve devletin içindeki etnik hareketler ve başkaldırılar onda ulus odaklı bir görüşün oluşmasına V neden olmuştur. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde ya- zım yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV EV
4, "Aziz Sancar, 8 eylül 1946'da Mardin'in Savur İlçesinde
doğmuş. 1963'te girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesinden 1969 yılında mezun olmuştur. Hayatı
sıradışı olaylarla dolu olan Aziz Sancar, 2005'de bilim
dünyasının en önemli üyelikleri arasında yer alan
'ABD Ulusal Bilim Akademisi'ne seçilen ilk Amerika'lı
Türk olmuştur. DNA'nın onarılması alanında yaptığı
çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015'te Nobel
Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür."
Aziz Sancar'ın hayatından söz eden bu parçada,
yazımı yanlış kaç sözcük vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
(E6
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
4, "Aziz Sancar, 8 eylül 1946'da Mardin'in Savur İlçesinde doğmuş. 1963'te girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun olmuştur. Hayatı sıradışı olaylarla dolu olan Aziz Sancar, 2005'de bilim dünyasının en önemli üyelikleri arasında yer alan 'ABD Ulusal Bilim Akademisi'ne seçilen ilk Amerika'lı Türk olmuştur. DNA'nın onarılması alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür." Aziz Sancar'ın hayatından söz eden bu parçada, yazımı yanlış kaç sözcük vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 (E6
lerin
ma
ŞI
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanı-
mindan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
ça-
A) Türk Dili Dergisi, her sayısını heyecanla beklediğim bir
lışmadır.
B) Mustafa Efendi, semtimizin en yaşlı esnaflarındandır.
C) Bilge Kağan Anıtı, "Göktürk Kitabeleri"ndeki dikili üç taş-
tan biridir.
D) Mavi Köşe Bakkaliyesi, mahallemizin tanıdık simaların-
dandır.
E) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı işlerin
büyüklüğü tartışılmaz.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
lerin ma ŞI 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanı- mindan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? ça- A) Türk Dili Dergisi, her sayısını heyecanla beklediğim bir lışmadır. B) Mustafa Efendi, semtimizin en yaşlı esnaflarındandır. C) Bilge Kağan Anıtı, "Göktürk Kitabeleri"ndeki dikili üç taş- tan biridir. D) Mavi Köşe Bakkaliyesi, mahallemizin tanıdık simaların- dandır. E) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı işlerin büyüklüğü tartışılmaz.
havaal
10. () Biz engelliler, yaptığımız seyahatlerin her aşamasında bir-
çok sorun yaşıyoruz. (II) Bilhassa fiziksel engelli olarak şe-
hirlerarası otobüslere binemiyoruz. (III) Kara yolu ile sadece
aracımızla seyahat edebiliyoruz. (IV) Yollarda da engellile-
re uygun mekânlar bulmakta büyük ciddi sorunlar yaşıyo-
ruz. (V) İmkânı olanlarımız uçakla gidebiliyor ama burada
bile hava alanından gideceğimiz mekâna ulaşmak için özel
araç tutmak zorunda kalıyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ya-
zım yanlışı vardır?
A) I
Vo
B) II
C) III
D) IV E) V
12
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
havaal 10. () Biz engelliler, yaptığımız seyahatlerin her aşamasında bir- çok sorun yaşıyoruz. (II) Bilhassa fiziksel engelli olarak şe- hirlerarası otobüslere binemiyoruz. (III) Kara yolu ile sadece aracımızla seyahat edebiliyoruz. (IV) Yollarda da engellile- re uygun mekânlar bulmakta büyük ciddi sorunlar yaşıyo- ruz. (V) İmkânı olanlarımız uçakla gidebiliyor ama burada bile hava alanından gideceğimiz mekâna ulaşmak için özel araç tutmak zorunda kalıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ya- zım yanlışı vardır? A) I Vo B) II C) III D) IV E) V 12