Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya- pılmıştır? A) Bu ormanlarda eskiden iki binin üzerinde ceylan yaşarmış. B)

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya-
pılmıştır?
A) Bu ormanlarda eskiden iki binin üzerinde ceylan
yaşarmış.
B) Yönetmeliğin altıncı maddesine göre burada bek-
lemek yasaktır.
C)Yarın öğlen sizi saat 13.00'da köşedeki pastanede
bekliyorum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya- pılmıştır? A) Bu ormanlarda eskiden iki binin üzerinde ceylan yaşarmış. B) Yönetmeliğin altıncı maddesine göre burada bek- lemek yasaktır. C)Yarın öğlen sizi saat 13.00'da köşedeki pastanede bekliyorum. D) Bizim ülkemizde 1932'den beri bu kanun yürürlük- tedir. E) Ailesinin yaşadığı kasaba çalıştığı yerden 30 km uzaktadır.