Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19 az- û- 21. Cumhuri SI- I. Tevh 1. Yasama ve yürütmenin mecliste olması II. Bakanların tek tek meclisçe seçil- mesi III. Meclis başkanının, bakanlar kuru- lunun da başkanı olması 20 Ocak 1921'de kab

19
az-
û-
21. Cumhuri
SI-
I. Tevh
1.
Yasama ve yürütmenin mecliste
olması
II. Bakanların tek tek meclisçe seçil-
mesi
III. Meclis başkanının, bakanlar kuru-
lunun da başkanı olması
20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşki-
lat-ı Esasiye'de yer alan yukarıdaki
hü

19 az- û- 21. Cumhuri SI- I. Tevh 1. Yasama ve yürütmenin mecliste olması II. Bakanların tek tek meclisçe seçil- mesi III. Meclis başkanının, bakanlar kuru- lunun da başkanı olması 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşki- lat-ı Esasiye'de yer alan yukarıdaki hükümlerin hangilerinde 1923 yılın- da değişiklik yaşanmıştır? u II. mila III. ba ? gelişm mada son V A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) II vel A)! E) I, II ve III 28