Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. - Çünkü insanlar her hareketinde kendinden yola çıka- rak yorum yaparlar. Burada ben olsaydım nasıl hareket ederdim ya da be

19.
- Çünkü insanlar her hareketinde kendinden yola çıka-
rak yorum yaparlar. Burada ben olsaydım nasıl hareket
ederdim ya da ben burada böyle hareket ediyorum dü-
şüncesiyle tepki gösterirler. Böylelikle kişinin bilinçaltını
da niyetini de içinden geçenle

19. - Çünkü insanlar her hareketinde kendinden yola çıka- rak yorum yaparlar. Burada ben olsaydım nasıl hareket ederdim ya da ben burada böyle hareket ediyorum dü- şüncesiyle tepki gösterirler. Böylelikle kişinin bilinçaltını da niyetini de içinden geçenleri de öğrenmiş oluruz. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A) Kişi, kendinden bilirmiş işi." sözünün doğruluğuna hep inanmışımdır. B) Bilinçaltı insanın karakterini ele verir. C Empati kurarak olaylar daha rahat yorumlanır. D Kişinin niyeti, iç dünyası bilinçaltında yatar. E) İnsanlar bir olayda ilk önce kendini düşünerek hare- ket ederler.