Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. Hepimiz hem Doğulu hem de Batılıyız. Doğu-Batı sentezi bütün insanların gerek tarihinde gerek ruh ya- pısında vardır. Doğu i

19. Hepimiz hem Doğulu hem de Batılıyız. Doğu-Batı
sentezi bütün insanların gerek tarihinde gerek ruh ya-
pısında vardır. Doğu ile Batı arasındaki mücadele her
insanın kendiyle mücadelesidir aslında. Bu neden-
le her an bizimle olan bu durumun, edebî metin

19. Hepimiz hem Doğulu hem de Batılıyız. Doğu-Batı sentezi bütün insanların gerek tarihinde gerek ruh ya- pısında vardır. Doğu ile Batı arasındaki mücadele her insanın kendiyle mücadelesidir aslında. Bu neden- le her an bizimle olan bu durumun, edebî metinlere muhteva olarak yansıması da oldukça olağan bir du- rumdur. Aşağıda verilen eserlerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez? A) Fatih-Harbiye B) Kiralık Konak C) Huzur D) Kurtlar Sofrası 6 Ey Sinekli Bakkal Diğer sayfaya geçiniz.