Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. onu besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynak- ların etkilerinin yansıması olarak üç evre halinde anılması gereken bir sanatçıd

19.
onu besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynak-
ların etkilerinin yansıması olarak üç evre halinde
anılması gereken bir sanatçıdır. O, birinci evrede;
Edebiyatıcedide ve takipçileri nazarında genç bir
yetenek, gelecek vadeden bir şiir meraklısı ve
santiman

19. onu besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynak- ların etkilerinin yansıması olarak üç evre halinde anılması gereken bir sanatçıdır. O, birinci evrede; Edebiyatıcedide ve takipçileri nazarında genç bir yetenek, gelecek vadeden bir şiir meraklısı ve santimantal duyuşun, hüzünlü aşkların şairi- dir. Bu evrede o; şiirlerinde sıklıkla görülen hüzünlü aşk, hayal kırıklıkları ve bu duygu durumlarına eşlik eden muhayyel mekânlar ile romantik bir yaratılış- tır. İkinci evrede ise sanatçı, Anadolu'yu dizeleriyle karış karış yaşatan bir memleket şairi; şiirleri ya- nında yazdığı Akın, Özyurt gibi oyunlarla Türk inki- labının gözde bir edibi olur. Üçüncü evre şiirleriyle ise o, hem klasik kültürün yeni dönemdeki saygın temsilcilerinden biri hem de İstanbul'un ve Boğaziçi medeniyetinin unutulup gitmesine şiirleriyle isyan eden güçlü bir şairdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Yahya Kemal Beyatlı C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Mehmet Emin Yurdakul