Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Beş Hececiler Soruları

9. Halka halk diliyle seslenilmeli, ağır, süslü ve
sanatlı söyleyişten uzak durulmalıdır.
II. Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmalıdır.
III. Bir şiirde önemli olan ne anlatıldığı değil, onun
nasıl anlatıldığıdır.
IV. Milli ölçü olan hece vezni kullanılmalıdır.
VEdebiyat halka inmekle, onun sorunlarını dile
getirmekle görevlidir.
Yukarıda verilenlerin hangileri Beş Hececilerin
sanat anlayışıyla bağdaştırılamaz?
A) I. ve III.
B) 1. ve IV.
D) Yalnız III
C) II. ve III.
E) Yalnız V
1:
Lise Türkçe
Beş Hececiler
9. Halka halk diliyle seslenilmeli, ağır, süslü ve sanatlı söyleyişten uzak durulmalıdır. II. Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmalıdır. III. Bir şiirde önemli olan ne anlatıldığı değil, onun nasıl anlatıldığıdır. IV. Milli ölçü olan hece vezni kullanılmalıdır. VEdebiyat halka inmekle, onun sorunlarını dile getirmekle görevlidir. Yukarıda verilenlerin hangileri Beş Hececilerin sanat anlayışıyla bağdaştırılamaz? A) I. ve III. B) 1. ve IV. D) Yalnız III C) II. ve III. E) Yalnız V 1:
12. Türk edebiyatında tanınmış ustalardan olan ----, özellikle
şiir dalında eserler vermiş bir sanatçıdır. 1898 yılında
İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Saat, Çocuk Dünyası
dergisinde yayımlanmıştır. Beş hececilerden biri olarak
da bilinmektedir. Behçet Kemal Çağlar ile Onuncu Yıl
Marşı sözlerini yazmıştır. Sanatçının eserleri arasında en
tanınmış eseri Han Duvarları adındaki eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Enis Behiç Koryürek
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Beş Hececiler
12. Türk edebiyatında tanınmış ustalardan olan ----, özellikle şiir dalında eserler vermiş bir sanatçıdır. 1898 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Saat, Çocuk Dünyası dergisinde yayımlanmıştır. Beş hececilerden biri olarak da bilinmektedir. Behçet Kemal Çağlar ile Onuncu Yıl Marşı sözlerini yazmıştır. Sanatçının eserleri arasında en tanınmış eseri Han Duvarları adındaki eseridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Enis Behiç Koryürek C) Orhan Seyfi Orhon D) Yusuf Ziya Ortaç E) Faruk Nafiz Çamlıbel
7.
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
Bu dizelerin, dil, anlatım ve teması dikkate alındı-
ğında aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazıl-
dığı söylenebilir?
A) Nâzım Hikmet
C)Yahya Kemal
E) Tevfik Fikret
B) Orhan Veli Kanık
D) Orhan Şaik Gökyay
234
Lise Türkçe
Beş Hececiler
7. Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir Bu dizelerin, dil, anlatım ve teması dikkate alındı- ğında aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazıl- dığı söylenebilir? A) Nâzım Hikmet C)Yahya Kemal E) Tevfik Fikret B) Orhan Veli Kanık D) Orhan Şaik Gökyay 234
8.
Şiire I. Dünya Savaşı yıllarında aruz vezniyle başlayan,
Mütareke yıllarında şöhret kazanan bu sanatçılar, Ana-
dolu'yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır. Ziya Gö-
kalp'ın etkisiyle Millî Edebiyat akımına yönelmiş, aruzu
bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamış, isim-
lerini de bu ölçüden almışlardır. Yerli-millî sanat ve tarih
motiflerini ele alarak yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir
memleket edebiyatı meydana getirmeye yönelmişlerdir.
Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik
işledikleri başlıca konulardır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen toplu-
luğun üyelerinden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Enis Behiç Koryürek
C) Yusuf Ziya Ortaç
Mehmet Emin Yurdakul
E) Faruk Nafiz Çamlibel
Ailesi Balkan göm
H.
OF I EX
Y
Lise Türkçe
Beş Hececiler
8. Şiire I. Dünya Savaşı yıllarında aruz vezniyle başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan bu sanatçılar, Ana- dolu'yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır. Ziya Gö- kalp'ın etkisiyle Millî Edebiyat akımına yönelmiş, aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamış, isim- lerini de bu ölçüden almışlardır. Yerli-millî sanat ve tarih motiflerini ele alarak yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeye yönelmişlerdir. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik işledikleri başlıca konulardır. 7. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen toplu- luğun üyelerinden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Enis Behiç Koryürek C) Yusuf Ziya Ortaç Mehmet Emin Yurdakul E) Faruk Nafiz Çamlibel Ailesi Balkan göm H. OF I EX Y
Numaralanmış dizlerin han
ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir?
A
BK
(11
DLIV
2.
Iki saatin sonunda, Barry'den üniversitenin ilk yılında
I
11
öğrendiği kimyadan aklında kalanların her damlasını
|||
ESV
emdikten sonra Lenoir gecenin içinde kayboldu ve kısa bir
IV
D) III-IV
süre sonra elinde bir şişeyle yeniden belirdi. "Yarım şişe
V
votka?.." diye kıkırdadı.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sayı
sıfatı değildir?
B) I-III
EXIV-V
4.
NI-III
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Numaralanmış dizlerin han ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir? A BK (11 DLIV 2. Iki saatin sonunda, Barry'den üniversitenin ilk yılında I 11 öğrendiği kimyadan aklında kalanların her damlasını ||| ESV emdikten sonra Lenoir gecenin içinde kayboldu ve kısa bir IV D) III-IV süre sonra elinde bir şişeyle yeniden belirdi. "Yarım şişe V votka?.." diye kıkırdadı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sayı sıfatı değildir? B) I-III EXIV-V 4. NI-III
19.
onu besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynak-
ların etkilerinin yansıması olarak üç evre halinde
anılması gereken bir sanatçıdır. O, birinci evrede;
Edebiyatıcedide ve takipçileri nazarında genç bir
yetenek, gelecek vadeden bir şiir meraklısı ve
santimantal duyuşun, hüzünlü aşkların şairi-
dir. Bu evrede o; şiirlerinde sıklıkla görülen hüzünlü
aşk, hayal kırıklıkları ve bu duygu durumlarına eşlik
eden muhayyel mekânlar ile romantik bir yaratılış-
tır. İkinci evrede ise sanatçı, Anadolu'yu dizeleriyle
karış karış yaşatan bir memleket şairi; şiirleri ya-
nında yazdığı Akın, Özyurt gibi oyunlarla Türk inki-
labının gözde bir edibi olur. Üçüncü evre şiirleriyle
ise o, hem klasik kültürün yeni dönemdeki saygın
temsilcilerinden biri hem de İstanbul'un ve Boğaziçi
medeniyetinin unutulup gitmesine şiirleriyle isyan
eden güçlü bir şairdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Beş Hececiler
19. onu besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynak- ların etkilerinin yansıması olarak üç evre halinde anılması gereken bir sanatçıdır. O, birinci evrede; Edebiyatıcedide ve takipçileri nazarında genç bir yetenek, gelecek vadeden bir şiir meraklısı ve santimantal duyuşun, hüzünlü aşkların şairi- dir. Bu evrede o; şiirlerinde sıklıkla görülen hüzünlü aşk, hayal kırıklıkları ve bu duygu durumlarına eşlik eden muhayyel mekânlar ile romantik bir yaratılış- tır. İkinci evrede ise sanatçı, Anadolu'yu dizeleriyle karış karış yaşatan bir memleket şairi; şiirleri ya- nında yazdığı Akın, Özyurt gibi oyunlarla Türk inki- labının gözde bir edibi olur. Üçüncü evre şiirleriyle ise o, hem klasik kültürün yeni dönemdeki saygın temsilcilerinden biri hem de İstanbul'un ve Boğaziçi medeniyetinin unutulup gitmesine şiirleriyle isyan eden güçlü bir şairdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Yahya Kemal Beyatlı C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Mehmet Emin Yurdakul
er AYT
22. "Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlay
nın öncülüğünü yapmıştır. (Bazı edebiyat tarihçilerine göre
ilk memleketçi şiir örneğidir. Bazı edebiyat tarihçileri Riza
Tevfik'in "Uçun Kuşlar" şiirini ilk sayarlar.) Hem bireysel duy-
gulanı hem de memleket konulannı şiirlerinde işlemiştir. Düş
ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmış
tır. Şiirleri romantik özellikler taşır. Heceyi kolayca kulland
için çoğu manzum olan birçok tiyatro yazmıştır. Mizah derg
lerinde "Deli Ozan" ve "Çamdeviren" takma adlarıyla mizahi
manzumeler yazar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Sabri Esat Siyavuşgil
Lise Türkçe
Beş Hececiler
er AYT 22. "Sanat" adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlay nın öncülüğünü yapmıştır. (Bazı edebiyat tarihçilerine göre ilk memleketçi şiir örneğidir. Bazı edebiyat tarihçileri Riza Tevfik'in "Uçun Kuşlar" şiirini ilk sayarlar.) Hem bireysel duy- gulanı hem de memleket konulannı şiirlerinde işlemiştir. Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmış tır. Şiirleri romantik özellikler taşır. Heceyi kolayca kulland için çoğu manzum olan birçok tiyatro yazmıştır. Mizah derg lerinde "Deli Ozan" ve "Çamdeviren" takma adlarıyla mizahi manzumeler yazar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Enis Behiç Koryürek B) Halit Fahri Ozansoy C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Orhan Seyfi Orhon E) Sabri Esat Siyavuşgil
Üstadın, bizim evde misafir kaldığı bazı akşamlar Yıldız
tepelerine çıkardık. O, Boğaziçi manzarasına bakmakla
doyamazdı. Nasıl ki gün gelecek, Boğaz'ın en ölmez
şiirlerini o yazacaktı. Aruz veznine verdiği o tazelik, o
llar pürüzsüzlük, klasik vezni erişilmez bir noktaya getirmiş,
son perdesine dokunmuştu.
7.
br
Halit Fahri Bey'in bir hatırasından alınan bu parçada,
yazarın "Üstat" diye hitap ettiği şair aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Üstadın, bizim evde misafir kaldığı bazı akşamlar Yıldız tepelerine çıkardık. O, Boğaziçi manzarasına bakmakla doyamazdı. Nasıl ki gün gelecek, Boğaz'ın en ölmez şiirlerini o yazacaktı. Aruz veznine verdiği o tazelik, o llar pürüzsüzlük, klasik vezni erişilmez bir noktaya getirmiş, son perdesine dokunmuştu. 7. br Halit Fahri Bey'in bir hatırasından alınan bu parçada, yazarın "Üstat" diye hitap ettiği şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim C) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Yusuf Ziya Ortaç E) Faruk Nafiz Çamlıbel
EDEBİYAT PROVASI - 5
19 Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan ve Müta-
reke yıllarında ün kazanan bu topluluğun şairleri,
Ziya Gökalp'in de etksiyle Anadolu'yu şiire taşıdılar.
Hece ile yazdıkları şiirlerinde memleket sevgisi, yurt
güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik vb. konuları işle-
diler.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan
edebî topluluğun şairlerinden biri değildir?
XA) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
XD) Ali Canip Yöntem
XE) Orhan Seyfi Orhon
21
Lise Türkçe
Beş Hececiler
EDEBİYAT PROVASI - 5 19 Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan ve Müta- reke yıllarında ün kazanan bu topluluğun şairleri, Ziya Gökalp'in de etksiyle Anadolu'yu şiire taşıdılar. Hece ile yazdıkları şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik vb. konuları işle- diler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebî topluluğun şairlerinden biri değildir? XA) Yusuf Ziya Ortaç B) Halit Fahri Ozansoy C) Enis Behiç Koryürek XD) Ali Canip Yöntem XE) Orhan Seyfi Orhon 21
3. ADIM
kat Abdülh
serinde d
den hangis
C) Hacle
çıkarmas
olmuştur
miş, Bath
i geliştire
tesi kadar
dimesinin
de nokta
"
etinlerde
Böylece
kendini
cüman
a bu on
Siyatin
yaygın
debiya
kin bir
T.C. MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYA
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edeb
uyusun ay büyüsün camlar buğulanmasın
sen uyu uyusun bulutlar uyanmasın
ışıklar uyanmasın camlar buğulanmasın
sen uyu uyanmasın istanbul uyusun
karagümrük uyusun fâtih uyusun
atatürk bulvarı'nda rüyalar büyüsün
sen uyu uyusun istanbul uyanmasın
gemiler uyanmasın camlar buğulanmasın
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazıldığı
B) Noktalama işaretlerine fazla yer verilmediği
C) Ahenk sağlamak amacıyla sözcük tekrarlarına başvurul-
duğu
D) Birden fazla misrada mecazımürsel sanatına yer verildiği
E) Cumhuriyet Dönemi şiir özelliklerini taşıdığı
3.
2. Garipçiler ölçü ve kafiyeye, mecaza, süse ve suniliğe karşı
çıkmışlar; yalınlığa önem vermişlerdir.
Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Garip Akımı'nı
benimsemiş şairlerden biri tarafından yazılmış olabilir?
leri
nir
sa
m
il
Lise Türkçe
Beş Hececiler
3. ADIM kat Abdülh serinde d den hangis C) Hacle çıkarmas olmuştur miş, Bath i geliştire tesi kadar dimesinin de nokta " etinlerde Böylece kendini cüman a bu on Siyatin yaygın debiya kin bir T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK DİLİ VE EDEBİYA Batı Etkisinde Gelişen Türk Edeb uyusun ay büyüsün camlar buğulanmasın sen uyu uyusun bulutlar uyanmasın ışıklar uyanmasın camlar buğulanmasın sen uyu uyanmasın istanbul uyusun karagümrük uyusun fâtih uyusun atatürk bulvarı'nda rüyalar büyüsün sen uyu uyusun istanbul uyanmasın gemiler uyanmasın camlar buğulanmasın Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle yazıldığı B) Noktalama işaretlerine fazla yer verilmediği C) Ahenk sağlamak amacıyla sözcük tekrarlarına başvurul- duğu D) Birden fazla misrada mecazımürsel sanatına yer verildiği E) Cumhuriyet Dönemi şiir özelliklerini taşıdığı 3. 2. Garipçiler ölçü ve kafiyeye, mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkmışlar; yalınlığa önem vermişlerdir. Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Garip Akımı'nı benimsemiş şairlerden biri tarafından yazılmış olabilir? leri nir sa m il
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
18. Ona göre benlik algısı, toplumsal bilinçlenme ve yeni
Kimlik kurgulamanın en önemli unsurudur. Şiirlerinde
milli romantik duyuşla "ben"i "bize" dönüştüren şair,
Türk milletinin benlik bilincine ulaşmasını amaçlar.
Onun şiirlerinde benlik algısının mekândaki iz düşümü
Anadolu'dur. Bunları yaparken halk edebiyatının tematik
ve yapısal unsurlarını, çağın gereksinimlerine cevap
vermediği için yeniden kurgular. Bu amaç
doğrultusunda hecenin 15, 17, 19'lu kalıplarını kullanır;
dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer
dizelik kıtalar kurar. Edebiyat yaşamına Servetifünun
Dönemi'nde başlamış olmasına rağmen bu dönemde
hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı ilk şiir kitabı ile
büyük bir ilgi görür.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Emin Yurdakul
abideet
Paraf Yayınları
15
20.
t
€
t
2
Lise Türkçe
Beş Hececiler
AYT (Alan Yeterlilik Testi) AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 18. Ona göre benlik algısı, toplumsal bilinçlenme ve yeni Kimlik kurgulamanın en önemli unsurudur. Şiirlerinde milli romantik duyuşla "ben"i "bize" dönüştüren şair, Türk milletinin benlik bilincine ulaşmasını amaçlar. Onun şiirlerinde benlik algısının mekândaki iz düşümü Anadolu'dur. Bunları yaparken halk edebiyatının tematik ve yapısal unsurlarını, çağın gereksinimlerine cevap vermediği için yeniden kurgular. Bu amaç doğrultusunda hecenin 15, 17, 19'lu kalıplarını kullanır; dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurar. Edebiyat yaşamına Servetifünun Dönemi'nde başlamış olmasına rağmen bu dönemde hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı ilk şiir kitabı ile büyük bir ilgi görür. Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp B) Ahmet Haşim C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ali Canip Yöntem E) Mehmet Emin Yurdakul abideet Paraf Yayınları 15 20. t € t 2
1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'e
ait değildir?
A) Gönülden Gönüle
B) Bir Ömür Böyle Geçti
C) Dinle Neyden
D) Çoban Çeşmesi
Miras
. Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Lise Türkçe
Beş Hececiler
1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait değildir? A) Gönülden Gönüle B) Bir Ömür Böyle Geçti C) Dinle Neyden D) Çoban Çeşmesi Miras . Yeşil pencerenden bir gül at bana Işıklarla dolsun kalbimin içi
3.
Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu günlerde Kayseri'ye gi-
den şair at arabası ile uzun yollar aşar. Bu ağır tempolu se-
yahat şaire hem en ufak ayrıntıya varana kadar manzarayı
görüp tasvir etme, hem de duygularını yoklama imkânını ve-
rir. Şair gördüklerini yazmakta son derece realisttir. Arabanın
içinde yalnızdır fakat her uğradıkları handa birer dörtlüğünü
okuduğu Maraşlı Şeyhoğlu'nun ancak son dörtlükte ortaya
çıkan hüviyeti, yıllar boyu evinden yurdundan uzak kalıp dört
bir cephede dövüşmek zorunda kalmış olan Mehmetçik'i an-
latmaktadır.
Bu parçada sözü edilen şiir ve şairi aşağıdakilerden han-
gisinde birlikte verilmiştir?
A)
B)
C)
D) T
E)
Şiir
Orhan Seyfi Orhon
Mehmet emin Yurdakul
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ziya Gökalp
Halit fahri Ozansoy
Şair
Anadolu Toprağı
Cenge Giderken
Han Duvarları
Turan
Vatan Destanı
Lise Türkçe
Beş Hececiler
3. Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu günlerde Kayseri'ye gi- den şair at arabası ile uzun yollar aşar. Bu ağır tempolu se- yahat şaire hem en ufak ayrıntıya varana kadar manzarayı görüp tasvir etme, hem de duygularını yoklama imkânını ve- rir. Şair gördüklerini yazmakta son derece realisttir. Arabanın içinde yalnızdır fakat her uğradıkları handa birer dörtlüğünü okuduğu Maraşlı Şeyhoğlu'nun ancak son dörtlükte ortaya çıkan hüviyeti, yıllar boyu evinden yurdundan uzak kalıp dört bir cephede dövüşmek zorunda kalmış olan Mehmetçik'i an- latmaktadır. Bu parçada sözü edilen şiir ve şairi aşağıdakilerden han- gisinde birlikte verilmiştir? A) B) C) D) T E) Şiir Orhan Seyfi Orhon Mehmet emin Yurdakul Faruk Nafiz Çamlıbel Ziya Gökalp Halit fahri Ozansoy Şair Anadolu Toprağı Cenge Giderken Han Duvarları Turan Vatan Destanı
ortaç
ettin Süleyman
hangisi
anoğlu
yan-
anat ha-
lerinde,
tmiştir.
yoksul
"Inme-
okun-
yanlış
eyha-
dir,
ngisi
yatlı
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz
1.
II. On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
Baba ocağından yar kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan
hududa atılmışım ben
III. Elimde, sükutun nabzını dinle,
Dinle de gönlümü alıver gitsin!
Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle,
Yaşlı gözlerime daliver gitsin!
IV. Sükun indi karanlıkla yorgun denize,
Ufuklarda uğuldayan rüzgâr uyudu,
Ay gecenin elinde bir sadef yelpaze.
Ölgün sular gök halkının rüyalı yurdu.
V. Bazen kader, gelen bora hâlinde zorludur;
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak,
Bazan da cevreden nice bir âdemoğludur,
Görmek değil düşünmeye bîgâne kal! Bırak!
BİLİNÇSEL Yayınları
Dil ve içerik yönünden bakıldığında, numaralanmış dört-
lüklerden hangisi Beş Hececiler'e ait olamaz?
A)1
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
BİLİNÇSEL Yayınları
Mehmet Akif Ers
adlı eserde topla
167
Buna göre aş
yer alan kitapla
A) Hakkın Sesle
C) Gölgeler
10. Milli Edebiya
delerden ha
A) Hikâyeler
zıyla yazı
B) Tiyatro ya
C) Roman
yanır.
D) Roman
man, ma
roman...
E) Saf (öz
Ziya G
mıştır.
1 2
B D
Lise Türkçe
Beş Hececiler
ortaç ettin Süleyman hangisi anoğlu yan- anat ha- lerinde, tmiştir. yoksul "Inme- okun- yanlış eyha- dir, ngisi yatlı Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz 1. II. On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan Baba ocağından yar kucağından Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben III. Elimde, sükutun nabzını dinle, Dinle de gönlümü alıver gitsin! Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle, Yaşlı gözlerime daliver gitsin! IV. Sükun indi karanlıkla yorgun denize, Ufuklarda uğuldayan rüzgâr uyudu, Ay gecenin elinde bir sadef yelpaze. Ölgün sular gök halkının rüyalı yurdu. V. Bazen kader, gelen bora hâlinde zorludur; Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak, Bazan da cevreden nice bir âdemoğludur, Görmek değil düşünmeye bîgâne kal! Bırak! BİLİNÇSEL Yayınları Dil ve içerik yönünden bakıldığında, numaralanmış dört- lüklerden hangisi Beş Hececiler'e ait olamaz? A)1 B) II C) III D) IV E) V 9. BİLİNÇSEL Yayınları Mehmet Akif Ers adlı eserde topla 167 Buna göre aş yer alan kitapla A) Hakkın Sesle C) Gölgeler 10. Milli Edebiya delerden ha A) Hikâyeler zıyla yazı B) Tiyatro ya C) Roman yanır. D) Roman man, ma roman... E) Saf (öz Ziya G mıştır. 1 2 B D
dakile
anndan biridir?
Salahat
Dinie Neyden
L
IL
E) Fırtına ve Kar
111.
Siire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş-
Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler,
nadolu'yu ve sıradan insan tipini şiire soktular. (II) Hecenin
Şairi adıyla da anılan bu sanatçılar, Milli Edebiyat akı-
ndan etkilenmiş ve ilk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullansalar
sonra hece ölçüsüne geçmişlerdir. (III) Şiirde memleket
sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi te-
malan işlemişlerdir. (IV) Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve
sisten uzak olmayı tercih etmişlerdir. (V) Beş Hececiler şu
sanatçılardan oluşmuştur: Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fah-
Ozonsoy, Yaşar Nabi Nayır. Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç
Koryürek.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
BVaridat- Süleyman
D) Eski Şiirin Rüzgârıyla
N. Ziya Gökalp
V.
C) III
Halit Ziya Uşaklıgil
Abdülhak Hamit Tarhan
Mehmet Akif Ersoy
anlatılan şairin ya-
Yahya Kemal Beyatlı
Yayıncılık
D) IV ¹E) V
are ablengor 19
Mensur şiir
Pastoral şiir
Manzume
Metafizik şiir
Saf (Öz) şiir
mmat
A
11.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
dakile anndan biridir? Salahat Dinie Neyden L IL E) Fırtına ve Kar 111. Siire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş- Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, nadolu'yu ve sıradan insan tipini şiire soktular. (II) Hecenin Şairi adıyla da anılan bu sanatçılar, Milli Edebiyat akı- ndan etkilenmiş ve ilk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullansalar sonra hece ölçüsüne geçmişlerdir. (III) Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi te- malan işlemişlerdir. (IV) Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve sisten uzak olmayı tercih etmişlerdir. (V) Beş Hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur: Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fah- Ozonsoy, Yaşar Nabi Nayır. Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II BVaridat- Süleyman D) Eski Şiirin Rüzgârıyla N. Ziya Gökalp V. C) III Halit Ziya Uşaklıgil Abdülhak Hamit Tarhan Mehmet Akif Ersoy anlatılan şairin ya- Yahya Kemal Beyatlı Yayıncılık D) IV ¹E) V are ablengor 19 Mensur şiir Pastoral şiir Manzume Metafizik şiir Saf (Öz) şiir mmat A 11.
3. Aşağıda verilen şiirin hangi şiir anlayışına (gelenek) göre yazıldığını yazınız.(10)
Tuna Kıyısında
Evimden uzakta, annemden uzak;
Kimsesiz kalmışım yad ellerinde.
Bir vefa ararım kalbe dolacak
Gurbetin yabancı güzellerinde.
Tuna'nın üstünde güneş batarken
Sevgili yurdumu andırır bana.
Bir hayal isterim Boğaziçi'nden
Bakarım "İstanbul!" diye her yana.
İstanbul! Ey sedef mehtaplarından
Hülya gözlerime ilk ışık veren!
Buranın ufkunda yanıp tozlanan
En munis renge de biganeyim ben.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
3. Aşağıda verilen şiirin hangi şiir anlayışına (gelenek) göre yazıldığını yazınız.(10) Tuna Kıyısında Evimden uzakta, annemden uzak; Kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak Gurbetin yabancı güzellerinde. Tuna'nın üstünde güneş batarken Sevgili yurdumu andırır bana. Bir hayal isterim Boğaziçi'nden Bakarım "İstanbul!" diye her yana. İstanbul! Ey sedef mehtaplarından Hülya gözlerime ilk ışık veren! Buranın ufkunda yanıp tozlanan En munis renge de biganeyim ben.