Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. Roman, Naim Efendi'nin Cihangir'deki konağında sürdürülen hayat tarzından Servet Bey'in Şişli'de kira- ladığı apartman daire

19. Roman, Naim Efendi'nin Cihangir'deki konağında
sürdürülen hayat tarzından Servet Bey'in Şişli'de kira-
ladığı apartman dairesindeki yaşam biçimine geçişin
hikâyesi olarak düşünülebilir.
●
Tipik bir Servetifünun romanı olan eserde, İstanbul'un
matbuat h

19. Roman, Naim Efendi'nin Cihangir'deki konağında sürdürülen hayat tarzından Servet Bey'in Şişli'de kira- ladığı apartman dairesindeki yaşam biçimine geçişin hikâyesi olarak düşünülebilir. ● Tipik bir Servetifünun romanı olan eserde, İstanbul'un matbuat hayatı, farklı sanat görüşlerine mensup sa- natkârların birbirleriyle olan rekabeti, Servetifünun neslinin dünya görüşü gibi dönemi aydınlatan pek çok unsuru bulmak mümkündür. 11 Romanın Avrupa görmüş kahramanı Meftun Bey, İstanbul'a döndükten sonra çevresindekileri de ala- franga yaşayışa zorlayan, bu konuda kararlı biridir. Özellikle alafranga görgü kuralları konusunda çok titiz olan Meftun Bey, medeni olmanın bu kurallara uymak- tan geçtiğine inanmaktadır. Roman, ismini İstanbul'da o dönemde faaliyette olan bir tramvay hattından alır. Bu tramvay hattından hare- ketle Batılılaşma maceramızın Cumhuriyet'in ilk yılla- rındaki toplumsal yansımaları üzerinde durur. Aşağıdaki eserlerden hangisi verilen açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez? Fatih-Harbiye B) Ayaşlı ve Kiracıları D) Mai ve Siyah C) Kiralık Konak E) Şıpsevdi 21. Sol ço lar VE n n 7