Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. Türk edebiyatında uzun bir aradan sonra Yeni Lisan makalesiyle hece ölçüsünün altın dönemle- rini tekrar yaşanmaya başladığı

19. Türk edebiyatında uzun bir aradan sonra Yeni
Lisan makalesiyle hece ölçüsünün altın dönemle-
rini tekrar yaşanmaya başladığı bu dönemde milli
bir dil ve edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
dönemde roman ve öykülerde halkın inanç ve ya-
şayışlarına

19. Türk edebiyatında uzun bir aradan sonra Yeni Lisan makalesiyle hece ölçüsünün altın dönemle- rini tekrar yaşanmaya başladığı bu dönemde milli bir dil ve edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dönemde roman ve öykülerde halkın inanç ve ya- şayışlarına ayna tutulmuş, yerli ve millî anlayış her alanda etkili olmaya başlamıştır. Maupassant tar- Çalıkuşu zı öyküleriyle ----, Yaban romanıyla romanıyla ----- Gurbet Hikâyeleri adlı öyküleriyle ----, bu dönemin edebi anlayışına ışık tutmuştur. ----- 7. DENEME Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getiri- lemez? Gözünden Edebiyat Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Ömer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin DY Halide Edip Adıvar E) Refik Halit Karay ELERI /