Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle- rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldı

19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle-
rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı
kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum-
larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlam

19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle- rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum- larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlamda aynı kuşağın diğer öykücüleri arasında eski yolunu terk etmeyen bir öykücü olarak değerlendirildi. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizge- sinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım izleğini sürdürdü. Alegori ve bilinçaltından yararlanarak Kafka- esk bir dünyada hiçliği, kendi üzerine kapanan bireyin varlığını derinden kavramak istediğinde ona temel bulamayışını dile ge- tirdi. Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ferit Edgü C) Mustafa Kutlu E) Adalet Ağaoğlu B) Oğuz Atay D) Tarık Dursun K. 2