Küçürek Hikâye Özellikleri Soruları

19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle-
rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı
kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum-
larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlamda
aynı kuşağın diğer öykücüleri arasında eski yolunu terk etmeyen
bir öykücü olarak değerlendirildi. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir
Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizge-
sinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım
izleğini sürdürdü. Alegori ve bilinçaltından yararlanarak Kafka-
esk bir dünyada hiçliği, kendi üzerine kapanan bireyin varlığını
derinden kavramak istediğinde ona temel bulamayışını dile ge-
tirdi.
Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferit Edgü
C) Mustafa Kutlu
E) Adalet Ağaoğlu
B) Oğuz Atay
D) Tarık Dursun K.
2
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle- rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum- larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlamda aynı kuşağın diğer öykücüleri arasında eski yolunu terk etmeyen bir öykücü olarak değerlendirildi. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizge- sinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım izleğini sürdürdü. Alegori ve bilinçaltından yararlanarak Kafka- esk bir dünyada hiçliği, kendi üzerine kapanan bireyin varlığını derinden kavramak istediğinde ona temel bulamayışını dile ge- tirdi. Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ferit Edgü C) Mustafa Kutlu E) Adalet Ağaoğlu B) Oğuz Atay D) Tarık Dursun K. 2
22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı-
mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak
da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun
ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne
yoktur. İç dünyaya odaklanır. Anlaşılması okurun katkısına
bağlıdır. Bitmemiş cümleler, tamamlanmamış ifadeler içerir.
Beklenmedik, şaşırtıcı, keskin bir etki bırakır.
Bu parçada sözü edilen türün en önemli temsilcisi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Refik Halit Karay
D) Ferit Edgü
E Ömer Seyfettin
tam mat
yayincik
E
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı- mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne yoktur. İç dünyaya odaklanır. Anlaşılması okurun katkısına bağlıdır. Bitmemiş cümleler, tamamlanmamış ifadeler içerir. Beklenmedik, şaşırtıcı, keskin bir etki bırakır. Bu parçada sözü edilen türün en önemli temsilcisi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Refik Halit Karay D) Ferit Edgü E Ömer Seyfettin tam mat yayincik E
. Halk arasında beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza
dair bir algı var. Herkesin hoşuna gider buna inanmak çünkü
geri kalan yüzde 90'ı da kullanmayı öğrendiğimizde daha zeki,
başarılı ve yaratıcı olabileceğimiz umudunu barındırır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Ayrılma durumu eki
B) İsimden fiil yapma eki
C) İlgi eki
D) Belirtme durumu eki
E) Sifat-fiil eki-
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
. Halk arasında beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza dair bir algı var. Herkesin hoşuna gider buna inanmak çünkü geri kalan yüzde 90'ı da kullanmayı öğrendiğimizde daha zeki, başarılı ve yaratıcı olabileceğimiz umudunu barındırır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ayrılma durumu eki B) İsimden fiil yapma eki C) İlgi eki D) Belirtme durumu eki E) Sifat-fiil eki-
4.
(1) İnsan, gerçeğin peşinde olmalı her zaman. (II)
Bilinenin ya da görünenin peşinde olmalı insan.
(III) Bir bilinmeze tutulmamalı hiçbir zaman. (IV)
Ancak o zaman asıl sevgiyi hisseder kalbinde. (V)
Azalma olduğunda duygularında, yenilenmelidir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisinde tüm sözcükler gövde durumundadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
4. (1) İnsan, gerçeğin peşinde olmalı her zaman. (II) Bilinenin ya da görünenin peşinde olmalı insan. (III) Bir bilinmeze tutulmamalı hiçbir zaman. (IV) Ancak o zaman asıl sevgiyi hisseder kalbinde. (V) Azalma olduğunda duygularında, yenilenmelidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gisinde tüm sözcükler gövde durumundadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Ferhan Şensoy yazdıklarıyla, sahneledikleriyle ve birçok
oyuncunun yetişmesine verdiği katkıyla sanat dünyasına
değer katmayı başardı. Usta oyuncu geride birçok eser
de bıraktı. 2000'in üzerinde sahnelenen Ferhangi Şeyler
oyunu, birçok farklı neslin izlediği bir performans olarak
Türk sanat tarihinde yerini aldı. Yine bir efsane olarak
sahnelerde sayısız kez yer alan Şahları da Vururlar ile
birlikte Masal Müfettişi, Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği ve
İşsizler Cennete Gider gibi sayısız tiyatro oyununda baş-
rolü oynadı. Şensoy tiyatro oyunlarının dışında Muhalif
Başkan, Pardon ve Şans Kapıyı Kırınca gibi filmlerde de
aktif yer aldı. Usta oyuncunun kaleme aldığı Hacı Komü-
nist, Kazancı Yokuşu, Kalemin Sapını Gülle Donattım ve
Falınızda Rönesans var gibi birçok kitap da bulunuyor.
Hayatının son anına kadar usta bir sanatçı olarak üreti-
me devam eden Şensoy son olarak geçen yıl podcastler
yayımlayarak kendisine gelen soruları yanıtlamış, gün-
deme dair fikirlerini paylaşmış ve toplumun her kesimine
hitap eden yaklaşımıyla paylaşımlarına devam etmişti.
Ma
37. Bu parçadan hareketle Ferhan Şensoy'la ilgili aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yazarlık alanında da kendini ispatladığına
B) Sanatçılığının yanı sıra siyasetle de ilgilendiğine
C) Usta-çırak ilişkisiyle oyuncular yetiştirdiğine
D) Üretkenliğinin hayatının sonuna doğru azaldığına
E) Farklı sanat dallarında boy gösterdiğine
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Ferhan Şensoy yazdıklarıyla, sahneledikleriyle ve birçok oyuncunun yetişmesine verdiği katkıyla sanat dünyasına değer katmayı başardı. Usta oyuncu geride birçok eser de bıraktı. 2000'in üzerinde sahnelenen Ferhangi Şeyler oyunu, birçok farklı neslin izlediği bir performans olarak Türk sanat tarihinde yerini aldı. Yine bir efsane olarak sahnelerde sayısız kez yer alan Şahları da Vururlar ile birlikte Masal Müfettişi, Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği ve İşsizler Cennete Gider gibi sayısız tiyatro oyununda baş- rolü oynadı. Şensoy tiyatro oyunlarının dışında Muhalif Başkan, Pardon ve Şans Kapıyı Kırınca gibi filmlerde de aktif yer aldı. Usta oyuncunun kaleme aldığı Hacı Komü- nist, Kazancı Yokuşu, Kalemin Sapını Gülle Donattım ve Falınızda Rönesans var gibi birçok kitap da bulunuyor. Hayatının son anına kadar usta bir sanatçı olarak üreti- me devam eden Şensoy son olarak geçen yıl podcastler yayımlayarak kendisine gelen soruları yanıtlamış, gün- deme dair fikirlerini paylaşmış ve toplumun her kesimine hitap eden yaklaşımıyla paylaşımlarına devam etmişti. Ma 37. Bu parçadan hareketle Ferhan Şensoy'la ilgili aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazarlık alanında da kendini ispatladığına B) Sanatçılığının yanı sıra siyasetle de ilgilendiğine C) Usta-çırak ilişkisiyle oyuncular yetiştirdiğine D) Üretkenliğinin hayatının sonuna doğru azaldığına E) Farklı sanat dallarında boy gösterdiğine
ir.-
e
J
27. Yazmak için mutsuzluk gerekir. Mutluluk rehavete düşürür,
rahatlatır. İstenilen şeyler eldeyken yazılmaz. Acı yazdırır.
Günümüze baktığımızda da azıcık aklı olan insanın bu
koşullarda mutlu olması beklenmez. Bu açıdan toplumun
duyargaları olan yazarların harekete geçmede ya da konu
seçmede çok zorlanacağını sanmıyorum.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyle aynı
doğrultudadır?
İnsanı yazmaya iten sebeplerin başında temel
ihtiyaçların karşılanması gelir.
B) Yazmak hemen herkesin hayatında bir kez tecrübe ettiği
bir eylemdir.
Mutluluk sanatın hayat damarlarını kurutur, üretimin
kalitesini düşürür.
D) Acı çekerken acıyı yazmak kolaydır, aslolan kendini iyi
hissettiğinde acıyı yazabilmektir.
E) Acıyı kanıksamış yazarlar mutlulukla aralarına daima bir
mesafe koymayı tercih etmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
ir.- e J 27. Yazmak için mutsuzluk gerekir. Mutluluk rehavete düşürür, rahatlatır. İstenilen şeyler eldeyken yazılmaz. Acı yazdırır. Günümüze baktığımızda da azıcık aklı olan insanın bu koşullarda mutlu olması beklenmez. Bu açıdan toplumun duyargaları olan yazarların harekete geçmede ya da konu seçmede çok zorlanacağını sanmıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyle aynı doğrultudadır? İnsanı yazmaya iten sebeplerin başında temel ihtiyaçların karşılanması gelir. B) Yazmak hemen herkesin hayatında bir kez tecrübe ettiği bir eylemdir. Mutluluk sanatın hayat damarlarını kurutur, üretimin kalitesini düşürür. D) Acı çekerken acıyı yazmak kolaydır, aslolan kendini iyi hissettiğinde acıyı yazabilmektir. E) Acıyı kanıksamış yazarlar mutlulukla aralarına daima bir mesafe koymayı tercih etmiştir.
Zamir - II
7. Seni dağladılar, değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.
Bulunmaz bu halden anlar bir ilim;
Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık.
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtme hali eki almış kişi zamiri
B) İyelik zamiri
C) Belgisiz zamir
D) İşaret sıfatı
E) Sifat tamlaması
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
Zamir - II 7. Seni dağladılar, değil mi kalbim, Her yanın, içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim; Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belirtme hali eki almış kişi zamiri B) İyelik zamiri C) Belgisiz zamir D) İşaret sıfatı E) Sifat tamlaması
ucak
anın 2
2
arina
angi-
zeyen
hayal
elerde
aktarı-
disidir.
len bu
) Ben
eklerini
1
1
$
1
T
1
V
1
3
4
*
a
1
1
1
10
engi
DÜŞÜŞ
Kent düşecek, dedi kadın.
Kent düşmek üzere, dedi erkek.
Kent düşüyor, dedi -bir başka- kadın.
Ağzından yel alsın, dedi, -bir başka- erkek.
Ağzımdan yel alamadı, dedi -aynı- kadın.
Kent çoktan düştü bile.
Nerden çıkarıyorsun, şom ağızlı, dedi -aynı- erkek.
Senin burda olmandan. Bir de kulağıma gelen uğultu-
lardan, dedi kadın.
Ferit Edgü
Bu küçürek hikâye örneğinden hareketle, söz konu-
su tür hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Kişiler, en belirgin unsurudur.
B) Kısalık, yoğunluk ve birlik vardır.
C) Betimleme ve çözümlemeye yer verilmez.
D) Bir durum ya da olay minyatürleştirilerek anlatılır.
E) Biçim bakımından mensur şiire benzeyen örnekleri
de vardır.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
ucak anın 2 2 arina angi- zeyen hayal elerde aktarı- disidir. len bu ) Ben eklerini 1 1 $ 1 T 1 V 1 3 4 * a 1 1 1 10 engi DÜŞÜŞ Kent düşecek, dedi kadın. Kent düşmek üzere, dedi erkek. Kent düşüyor, dedi -bir başka- kadın. Ağzından yel alsın, dedi, -bir başka- erkek. Ağzımdan yel alamadı, dedi -aynı- kadın. Kent çoktan düştü bile. Nerden çıkarıyorsun, şom ağızlı, dedi -aynı- erkek. Senin burda olmandan. Bir de kulağıma gelen uğultu- lardan, dedi kadın. Ferit Edgü Bu küçürek hikâye örneğinden hareketle, söz konu- su tür hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Kişiler, en belirgin unsurudur. B) Kısalık, yoğunluk ve birlik vardır. C) Betimleme ve çözümlemeye yer verilmez. D) Bir durum ya da olay minyatürleştirilerek anlatılır. E) Biçim bakımından mensur şiire benzeyen örnekleri de vardır.
"Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin
bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan başka."
7)Yukarıdaki metinde bir örneği verilen, az kelimeden oluşan ve okurun düş gücünü harekete geçirmeyi
hedefleyen hikâye türüne verilen isim hangisidir?
A) Olay hikâyesi
B) Manzum hikâye C) Çehov tarzı hikâye
D) Küçürek hikâye E) Halk hikâyesi
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
"Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan başka." 7)Yukarıdaki metinde bir örneği verilen, az kelimeden oluşan ve okurun düş gücünü harekete geçirmeyi hedefleyen hikâye türüne verilen isim hangisidir? A) Olay hikâyesi B) Manzum hikâye C) Çehov tarzı hikâye D) Küçürek hikâye E) Halk hikâyesi
nmış adlandırı
aşağıdakı şainere eşleştirilirse
hangisi dışta kalır?
A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya
C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk
9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türk edebiyatında öne çıkan temsilcileri Ferit Edgü, Hulki
Aktunç, Mehmet Harmancı'dır.
B) Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük,
kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini
öykü, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır.
C) Küçürek hikâyede olay anlatımında ayrıntıya girilmez,
okuyucunun olayları bildiği varsayılarak ima edilerek geçilir.
D) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük
veya cümle ile aktarılır.
E) Anlatılan olay, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana
gelir.
10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayeciliği ile
ilgili olarak söylenemez?
A) Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde
yaşayan insanların sorunları, Almanya'ya işçi göçü gibi konular
işlenmiştir.
B) 1970'li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları
Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olmuştur.
C) Dönemin yazarları Atatürk ilke ve inkılaplarını
benimsetmeye yönelik eserler yazmışlardır.
D) 1980'li yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal
olaylardan dolayı sanatçılar bireysel konulara yönelmiştir.
E) Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi
yazarlar dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme
almıştır
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
nmış adlandırı aşağıdakı şainere eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk 9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatında öne çıkan temsilcileri Ferit Edgü, Hulki Aktunç, Mehmet Harmancı'dır. B) Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır. C) Küçürek hikâyede olay anlatımında ayrıntıya girilmez, okuyucunun olayları bildiği varsayılarak ima edilerek geçilir. D) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük veya cümle ile aktarılır. E) Anlatılan olay, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana gelir. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayeciliği ile ilgili olarak söylenemez? A) Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya'ya işçi göçü gibi konular işlenmiştir. B) 1970'li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olmuştur. C) Dönemin yazarları Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmeye yönelik eserler yazmışlardır. D) 1980'li yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal olaylardan dolayı sanatçılar bireysel konulara yönelmiştir. E) Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme almıştır
4.
"Ben hâlli vakitli bir millete kağan oturma-
dım. İçeriden yiyeceksiz dışarıdan giyecek-
siz, düşkün, yoksul bir millet üstüne kağan
oturdum. Küçük kardeşim Kül Tigin ile söz-
leştik. Babamızın, anamızın kazandığı mil-
let adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için
gece uyumadım. Gündüz oturmadım."
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Söylev türünde düzyazı ile yazılmış ilk
eserimizdir. +
B) VIII. yüzyılda ortaya koyulmuş, üç dikili
taştan oluşmuştur. +
Bu eserin varlığından ilk defa tarihçi Cü-
veyni bahsetmiştir.
is
tanla
Yara
Alp
Şu
D) Anıtlar Orhun Irmağı'nın eski yatağı ya-
kınlarında bulunduğu için Yenisey Yazıt-
ları adını almıştır. +
E) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olup
Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
Oğ
At
Bo
E
T
C
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
4. "Ben hâlli vakitli bir millete kağan oturma- dım. İçeriden yiyeceksiz dışarıdan giyecek- siz, düşkün, yoksul bir millet üstüne kağan oturdum. Küçük kardeşim Kül Tigin ile söz- leştik. Babamızın, anamızın kazandığı mil- let adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım. Gündüz oturmadım." Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Söylev türünde düzyazı ile yazılmış ilk eserimizdir. + B) VIII. yüzyılda ortaya koyulmuş, üç dikili taştan oluşmuştur. + Bu eserin varlığından ilk defa tarihçi Cü- veyni bahsetmiştir. is tanla Yara Alp Şu D) Anıtlar Orhun Irmağı'nın eski yatağı ya- kınlarında bulunduğu için Yenisey Yazıt- ları adını almıştır. + E) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olup Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Oğ At Bo E T C
1.Ben avlanmayı sevmem. Ben avcıları sevmem.Ben
hayvanları severim. Hayvanların kimseye zararı
yoktur. İnsanların herkese zararı vardır. Burda da
ellerinde tüfeklerle dağlara çıkıyorlar.Avlanmaya.
Köpekleriyle.Bu dağlarda ne avlanır?
Bilmiyorum. Bunlar çıplak dağlar. Bu dağlarda orman
yok. Burası isviçre değil.Ağaç yok.Kayak pisti
yok. Ama avcılar var.Bu dağların ağacı,kayalar, sarp
kayalar.Av nasıl gizleniyor buralarda?Sabah silah
sesleriyle uyanıyorum.Kurtları avlıyorlarmış. Ben
kurtları da severim. Tüm hayvanları severim. İnsanları
sevmem.
Yukarıdaki metnin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mensur şiir b)Manzum hikaye c)Küçürek hikaye
d)Lirik şiir e) Ani
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
1.Ben avlanmayı sevmem. Ben avcıları sevmem.Ben hayvanları severim. Hayvanların kimseye zararı yoktur. İnsanların herkese zararı vardır. Burda da ellerinde tüfeklerle dağlara çıkıyorlar.Avlanmaya. Köpekleriyle.Bu dağlarda ne avlanır? Bilmiyorum. Bunlar çıplak dağlar. Bu dağlarda orman yok. Burası isviçre değil.Ağaç yok.Kayak pisti yok. Ama avcılar var.Bu dağların ağacı,kayalar, sarp kayalar.Av nasıl gizleniyor buralarda?Sabah silah sesleriyle uyanıyorum.Kurtları avlıyorlarmış. Ben kurtları da severim. Tüm hayvanları severim. İnsanları sevmem. Yukarıdaki metnin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? a)Mensur şiir b)Manzum hikaye c)Küçürek hikaye d)Lirik şiir e) Ani
7. I. Günün en işlek saatlerinde lokantada birilerinin
olduğunu düşünmüştüm. Gale scurge
II. Bu adamların neden çekip gittiğini ben de bilmiyo-
rum. Ged attinger
III. Sahneye çıkınca yanakları utandığı için pembeleşti. Gdy Karas
IV. Gençlerimizi bu konuda hayal kırıklığına uğratmak
istemiyorum. Gegunty ettiren
DY Bu daw
V. Yol boyunca yaşlı kadın çocuklarının başarısını
Geçuly ettingen
anlattı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin
yüklemi, nesne - yüklem ilişkisi bakımından öteki-
lerden farklıdır?
A) 1
B) II
C) III
D) IV E) V
Gel,
10. Aşağıdaki o
alching thingy
Seninim
11. Aşağıd
işi yap
AY AC
B) H
C)
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
7. I. Günün en işlek saatlerinde lokantada birilerinin olduğunu düşünmüştüm. Gale scurge II. Bu adamların neden çekip gittiğini ben de bilmiyo- rum. Ged attinger III. Sahneye çıkınca yanakları utandığı için pembeleşti. Gdy Karas IV. Gençlerimizi bu konuda hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Gegunty ettiren DY Bu daw V. Yol boyunca yaşlı kadın çocuklarının başarısını Geçuly ettingen anlattı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, nesne - yüklem ilişkisi bakımından öteki- lerden farklıdır? A) 1 B) II C) III D) IV E) V Gel, 10. Aşağıdaki o alching thingy Seninim 11. Aşağıd işi yap AY AC B) H C)
5.
Bir yazanın ustalığı, başkalarının onun eserlerinden ala-
rak kendi yazılarına düşürdükleri özlü sözlerin çokluğuy-
la ölçülür. Böyleleri, sihirli bir hazine gibidirler; cümleleri
kullanıldıkça çoğalır ve değer artar. Benim bu "ince söz",
"özlü söz" avlamaya merak salmam yüzünden işte, çoğu
kitabın yıldızı sönüveriyor elimde. Okumaya devam ede-
miyorum böylelerini. Altını çizecek; şöyle cazibesine, ús-
lubuna şapka çıkartacak cümleler bulamayınca bir türlü
kanım kaynamış hissetmiyorum o kitaba karşı, sanki bir
insan yerine koyarak onu. Karlı dağlarda gezinmek, uzak
denizlere açılmak istiyorsanız size tavsiyem, benim yap-
tiğim gibi ne pahasına olursa olsun ince sözlerin peşine
düşün. O büyük ustaların çağırdıkları yere doğru gitme-
niz ufkunuzu genişletecektir, emin olun.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili de-
yimlerden birinin karşılığı değildir?
A
Takdir etmek
B Sevgi, ilgi duymak
C) Daha fazla bilgi ve görüş edinmek
3
D) Bir kimseye veya şeye benzemeye çalışmak
Bir şeyi yapma, onunla uğraşma isteğine kapılmak
7.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
5. Bir yazanın ustalığı, başkalarının onun eserlerinden ala- rak kendi yazılarına düşürdükleri özlü sözlerin çokluğuy- la ölçülür. Böyleleri, sihirli bir hazine gibidirler; cümleleri kullanıldıkça çoğalır ve değer artar. Benim bu "ince söz", "özlü söz" avlamaya merak salmam yüzünden işte, çoğu kitabın yıldızı sönüveriyor elimde. Okumaya devam ede- miyorum böylelerini. Altını çizecek; şöyle cazibesine, ús- lubuna şapka çıkartacak cümleler bulamayınca bir türlü kanım kaynamış hissetmiyorum o kitaba karşı, sanki bir insan yerine koyarak onu. Karlı dağlarda gezinmek, uzak denizlere açılmak istiyorsanız size tavsiyem, benim yap- tiğim gibi ne pahasına olursa olsun ince sözlerin peşine düşün. O büyük ustaların çağırdıkları yere doğru gitme- niz ufkunuzu genişletecektir, emin olun. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili de- yimlerden birinin karşılığı değildir? A Takdir etmek B Sevgi, ilgi duymak C) Daha fazla bilgi ve görüş edinmek 3 D) Bir kimseye veya şeye benzemeye çalışmak Bir şeyi yapma, onunla uğraşma isteğine kapılmak 7.
48
TEST
Ünite Değerlendirme Tes
11
[
1. Mehmet Efendi, on senedir kasabada oturuyordu. Köydeki
tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Aziz ahbabi
Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken:
Hepsini yanmış, kül olmuş farz ediyorum. Artık dünyada
bir tane olsun doğru adam yok, dedi.
Faziletin, iyiliğin varlığına dini gibi iman eden Müftü:
Var ama sen bulamıyorsun, diye başını salladı.
Mehmet Efendi taştı:
Yok, yok, yok! Vallahi, billahi yok! Herkes yalancı, her-
kes dolandırıcı; denemediğim ne hısım kaldı ne akrabam.
Kardeşim bile beni aldattı.
- Öyleyse git, malının başında otur.
Doğru söylüyorsun. "Gemin oldu, kıçında... Çiftin oldu,
içinde..." Ne yapayım ki burada işlerimi bırakamıyorum.
- Köydekilerini sat.
- İttifak etmişler. Kimse almıyor.
Müftü Efendi, dünyada doğruluğun, faziletin hâlâ var olduğu-
nu biliyordu. Fakat nasıl ispat etmeliydi? Mehmet Efendi gibi,
kötülerin hilesine tutulanlar, imanlarını da bozuyorlardı. Gel
zaman, git zaman, bir gün gelecekti ki artık kimse kimseye
inanmaz olacaktı.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Psikolojik betimlemeler bulunmaktadır.
B) Merak duygusu ikinci plandadır.
C) Olaya yer verilmemiştir.
D) Diyalog bölümlerinden çok monolog bölümleri vardır.
E) Maupassant tarzı klasik öyküye örnektir.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayının uygu-
lanmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı çok
daha farklıdır.
3. Fazlı P
za uza
kenarı
uzanır
leriyle
Nokta
dakile
A) Vin
B) No
C) Ke
D) İki
E) No
4. (1) Tr
biridi
has
esas
üslu
likle
öne
Ada
vinc
Bu
lerc
A)
B)
DE
5. (1)
bir
ge
(11
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
48 TEST Ünite Değerlendirme Tes 11 [ 1. Mehmet Efendi, on senedir kasabada oturuyordu. Köydeki tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Aziz ahbabi Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken: Hepsini yanmış, kül olmuş farz ediyorum. Artık dünyada bir tane olsun doğru adam yok, dedi. Faziletin, iyiliğin varlığına dini gibi iman eden Müftü: Var ama sen bulamıyorsun, diye başını salladı. Mehmet Efendi taştı: Yok, yok, yok! Vallahi, billahi yok! Herkes yalancı, her- kes dolandırıcı; denemediğim ne hısım kaldı ne akrabam. Kardeşim bile beni aldattı. - Öyleyse git, malının başında otur. Doğru söylüyorsun. "Gemin oldu, kıçında... Çiftin oldu, içinde..." Ne yapayım ki burada işlerimi bırakamıyorum. - Köydekilerini sat. - İttifak etmişler. Kimse almıyor. Müftü Efendi, dünyada doğruluğun, faziletin hâlâ var olduğu- nu biliyordu. Fakat nasıl ispat etmeliydi? Mehmet Efendi gibi, kötülerin hilesine tutulanlar, imanlarını da bozuyorlardı. Gel zaman, git zaman, bir gün gelecekti ki artık kimse kimseye inanmaz olacaktı. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Psikolojik betimlemeler bulunmaktadır. B) Merak duygusu ikinci plandadır. C) Olaya yer verilmemiştir. D) Diyalog bölümlerinden çok monolog bölümleri vardır. E) Maupassant tarzı klasik öyküye örnektir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayının uygu- lanmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı çok daha farklıdır. 3. Fazlı P za uza kenarı uzanır leriyle Nokta dakile A) Vin B) No C) Ke D) İki E) No 4. (1) Tr biridi has esas üslu likle öne Ada vinc Bu lerc A) B) DE 5. (1) bir ge (11
bir söylem var-
donarak yağan
yani içinde sivi
erekmektedir.
erli olduğu bi-
ana kola ay-
siki ve ede-
anda, güzel
af güzelliğe
erinde sıra-
enerjinin
otosentez
ngin bile-
e sarı bir
sırtından
yer yer
e.
Çünkü
inin ve
12.
. Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitin
ele alıp anlatan Öykülerdir.
Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz; belirli bir so-
Auca da bağlanmayabilir.
• Merak ve heyecandan çok, duygu ve hayallere yer
verilir; fikre önem verilmez.
Deneme
●
Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gü-
cüne bırakılır.
Bazı özellikleri verilen hikâye türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Modern hikâye
BOlay hikâyesi
Durum hikâyesi
D) Fantastik hikâye
E) Minimal (küçürek) hikâye
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
bir söylem var- donarak yağan yani içinde sivi erekmektedir. erli olduğu bi- ana kola ay- siki ve ede- anda, güzel af güzelliğe erinde sıra- enerjinin otosentez ngin bile- e sarı bir sırtından yer yer e. Çünkü inin ve 12. . Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitin ele alıp anlatan Öykülerdir. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz; belirli bir so- Auca da bağlanmayabilir. • Merak ve heyecandan çok, duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez. Deneme ● Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gü- cüne bırakılır. Bazı özellikleri verilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern hikâye BOlay hikâyesi Durum hikâyesi D) Fantastik hikâye E) Minimal (küçürek) hikâye