%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küçürek Hikâye Özellikleri Soruları

19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle-
rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı
kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum-
larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlamda
aynı kuşağın diğer öykücüleri arasında eski yolunu terk etmeyen
bir öykücü olarak değerlendirildi. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir
Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizge-
sinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım
izleğini sürdürdü. Alegori ve bilinçaltından yararlanarak Kafka-
esk bir dünyada hiçliği, kendi üzerine kapanan bireyin varlığını
derinden kavramak istediğinde ona temel bulamayışını dile ge-
tirdi.
Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferit Edgü
C) Mustafa Kutlu
E) Adalet Ağaoğlu
B) Oğuz Atay
D) Tarık Dursun K.
2
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
19. Yazar, tek bir gerçeğin olmadığı görüşünden hareketle öyküle- rinde "gerçeği" çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durum- larını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Bu anlamda aynı kuşağın diğer öykücüleri arasında eski yolunu terk etmeyen bir öykücü olarak değerlendirildi. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizge- sinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım izleğini sürdürdü. Alegori ve bilinçaltından yararlanarak Kafka- esk bir dünyada hiçliği, kendi üzerine kapanan bireyin varlığını derinden kavramak istediğinde ona temel bulamayışını dile ge- tirdi. Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ferit Edgü C) Mustafa Kutlu E) Adalet Ağaoğlu B) Oğuz Atay D) Tarık Dursun K. 2
22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı-
mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak
da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun
ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne
yoktur. İç dünyaya odaklanır. Anlaşılması okurun katkısına
bağlıdır. Bitmemiş cümleler, tamamlanmamış ifadeler içerir.
Beklenmedik, şaşırtıcı, keskin bir etki bırakır.
Bu parçada sözü edilen türün en önemli temsilcisi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Refik Halit Karay
D) Ferit Edgü
E Ömer Seyfettin
tam mat
yayincik
E
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı- mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne yoktur. İç dünyaya odaklanır. Anlaşılması okurun katkısına bağlıdır. Bitmemiş cümleler, tamamlanmamış ifadeler içerir. Beklenmedik, şaşırtıcı, keskin bir etki bırakır. Bu parçada sözü edilen türün en önemli temsilcisi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Refik Halit Karay D) Ferit Edgü E Ömer Seyfettin tam mat yayincik E
Zamir - II
7. Seni dağladılar, değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.
Bulunmaz bu halden anlar bir ilim;
Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık.
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtme hali eki almış kişi zamiri
B) İyelik zamiri
C) Belgisiz zamir
D) İşaret sıfatı
E) Sifat tamlaması
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
Zamir - II 7. Seni dağladılar, değil mi kalbim, Her yanın, içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim; Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belirtme hali eki almış kişi zamiri B) İyelik zamiri C) Belgisiz zamir D) İşaret sıfatı E) Sifat tamlaması
nmış adlandırı
aşağıdakı şainere eşleştirilirse
hangisi dışta kalır?
A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya
C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk
9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türk edebiyatında öne çıkan temsilcileri Ferit Edgü, Hulki
Aktunç, Mehmet Harmancı'dır.
B) Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük,
kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini
öykü, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır.
C) Küçürek hikâyede olay anlatımında ayrıntıya girilmez,
okuyucunun olayları bildiği varsayılarak ima edilerek geçilir.
D) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük
veya cümle ile aktarılır.
E) Anlatılan olay, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana
gelir.
10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayeciliği ile
ilgili olarak söylenemez?
A) Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde
yaşayan insanların sorunları, Almanya'ya işçi göçü gibi konular
işlenmiştir.
B) 1970'li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları
Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olmuştur.
C) Dönemin yazarları Atatürk ilke ve inkılaplarını
benimsetmeye yönelik eserler yazmışlardır.
D) 1980'li yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal
olaylardan dolayı sanatçılar bireysel konulara yönelmiştir.
E) Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi
yazarlar dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme
almıştır
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
nmış adlandırı aşağıdakı şainere eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk 9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatında öne çıkan temsilcileri Ferit Edgü, Hulki Aktunç, Mehmet Harmancı'dır. B) Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır. C) Küçürek hikâyede olay anlatımında ayrıntıya girilmez, okuyucunun olayları bildiği varsayılarak ima edilerek geçilir. D) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük veya cümle ile aktarılır. E) Anlatılan olay, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana gelir. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayeciliği ile ilgili olarak söylenemez? A) Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya'ya işçi göçü gibi konular işlenmiştir. B) 1970'li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olmuştur. C) Dönemin yazarları Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmeye yönelik eserler yazmışlardır. D) 1980'li yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal olaylardan dolayı sanatçılar bireysel konulara yönelmiştir. E) Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme almıştır
19.Aşağıdakilerden hangisi küçürek (minimal)
hikâye için söylenemez?
A) Anlam yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı
dikkat çeker.
B) İnsan yaşamından kısa anlar, yaşanmış küçük olay-
lar konu olarak seçilebilir.
C) Kısa olduğu için mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik
amaçlar içerir.
D) Kişi, zaman, mekân gibi unsurlara sınırlı şekilde yer
verir.
E) Yazarın, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırak-
mak gibi amaçları vardır.
hir hızla değiştiği
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
19.Aşağıdakilerden hangisi küçürek (minimal) hikâye için söylenemez? A) Anlam yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker. B) İnsan yaşamından kısa anlar, yaşanmış küçük olay- lar konu olarak seçilebilir. C) Kısa olduğu için mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçlar içerir. D) Kişi, zaman, mekân gibi unsurlara sınırlı şekilde yer verir. E) Yazarın, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırak- mak gibi amaçları vardır. hir hızla değiştiği
14) Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikayenin özelliklerinden
biri değildir?
A) Zamanda sıçramalar yaşanır.
B) Betimleme ve çözümlemeye dayanmaz.
C) Zaman, mekan ayrıntıları yoktur.
D) Yazar, okuyucuda sanatsal bir etki bırakmak ister,
E) Kısa ve yoğun anlatılardır,
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
14) Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikayenin özelliklerinden biri değildir? A) Zamanda sıçramalar yaşanır. B) Betimleme ve çözümlemeye dayanmaz. C) Zaman, mekan ayrıntıları yoktur. D) Yazar, okuyucuda sanatsal bir etki bırakmak ister, E) Kısa ve yoğun anlatılardır,
Soru 17
Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasiyanık, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali hikâyenin
Türk edebiyatında bir edebî tür olarak yerleşmesinde yoğun emek sarf etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada
"hikâye anlatma" tarzında klasik yapıda öyküler yazmaya devam eden yazarlar olduğu gibi, daha çok ima
yoluyla anlatan, imgesel bir dil kullanarak daha kısa metinler kuran yani küçürek hikâyeler yazanlar da vardır.
Küçürek hikâye yazarları, sıradan fakat yoğun ve özgün yaşantıları bu yollarla bize anlatırlar. Bu tür hikâyeler
nasihatte bulunmaz, karakter geliştirmez, okuyucuyu bir yere taşımaz ancak bazı değişmez hakikatleri
sezdirir, insanları onlarla aniden yüzleştirerek şok uyarmalar yapar.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçaların hangisi küçürek bir hikâyeden alınmış olabilir?
A) Birkaç hafta önce, her sabahki gibi, kahvemi içerek gazeteleri gözden geçiriyordum. Puslu, bungun bir
haziran sabahıydı.
B) Kaç kardeştik bilmiyorum. En küçük bendim ve henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz
dağılmıştık.
C) Evin her yanı yeni ovulmuş pirinç kaplar gibi pinl pırıl. Su kapları dolu. Gaz tüpleri dolu. Artık kafasının
takılıp kalacağı tek nokta yok.
D) Oğlum Musa da erliğini Istanbul'da yaptıydı. Bura delikanlısının erliği de, sivilliği de hep deniz üzredir.
Denizi daha bebeyken biliverirler.
E) Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı kasabasında, bir demiryolu istasyonunda çalışan üç
hikâyeciydik. Istasyon binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı.
afçı, farklı bakış açısıyla Türk
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
Soru 17 Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasiyanık, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali hikâyenin Türk edebiyatında bir edebî tür olarak yerleşmesinde yoğun emek sarf etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada "hikâye anlatma" tarzında klasik yapıda öyküler yazmaya devam eden yazarlar olduğu gibi, daha çok ima yoluyla anlatan, imgesel bir dil kullanarak daha kısa metinler kuran yani küçürek hikâyeler yazanlar da vardır. Küçürek hikâye yazarları, sıradan fakat yoğun ve özgün yaşantıları bu yollarla bize anlatırlar. Bu tür hikâyeler nasihatte bulunmaz, karakter geliştirmez, okuyucuyu bir yere taşımaz ancak bazı değişmez hakikatleri sezdirir, insanları onlarla aniden yüzleştirerek şok uyarmalar yapar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçaların hangisi küçürek bir hikâyeden alınmış olabilir? A) Birkaç hafta önce, her sabahki gibi, kahvemi içerek gazeteleri gözden geçiriyordum. Puslu, bungun bir haziran sabahıydı. B) Kaç kardeştik bilmiyorum. En küçük bendim ve henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık. C) Evin her yanı yeni ovulmuş pirinç kaplar gibi pinl pırıl. Su kapları dolu. Gaz tüpleri dolu. Artık kafasının takılıp kalacağı tek nokta yok. D) Oğlum Musa da erliğini Istanbul'da yaptıydı. Bura delikanlısının erliği de, sivilliği de hep deniz üzredir. Denizi daha bebeyken biliverirler. E) Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı kasabasında, bir demiryolu istasyonunda çalışan üç hikâyeciydik. Istasyon binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı. afçı, farklı bakış açısıyla Türk
-4.Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
1-......
hikaye de denen küçürek hikaye türünde eser veren yazarlar,en az sayıda
kelime kullanarak etkili bir anlatım sağlamayı amaçlamışlardır.
2-Postmodernizmin etkisiyle hikaye yazarı,eserinde..
yararlanarak başka bir yazarın eserindeki içeriği kullanabilir.
..tekniğinden
3-...
bölümleri görülmez.
4-"Türk hikayeciliğini taçlandıran Ömer Seyfettin, Sait Faik gibi büyük ustalardan sonra gelen birçok
genç yazar, yeni teknikler denemişlerdir."'cümlesinde altı çizili
kelime...
..anlam özelliği göstermektedir.
..hikayesi olarak da bilinen Çehov tarzı hikayede serim-düğüm-çözüm
5-Bir edebi metni kişiler aracılığıyla canlandırma olarak da
tanımlanabilecek....
..çalışmalarında jest,mimik,vurgu,tonlama gibi
ayrıntılara dikkat etmek gerekir.
-5. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız.
..)Türk edebiyatının 1960 sonrası döneminde yazarlar daha çok Guy de Maupassant'ın adıyla
da anılan klasik hikaye türünde eserler vermişlerdir.
14.0.7
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
-4.Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. 1-...... hikaye de denen küçürek hikaye türünde eser veren yazarlar,en az sayıda kelime kullanarak etkili bir anlatım sağlamayı amaçlamışlardır. 2-Postmodernizmin etkisiyle hikaye yazarı,eserinde.. yararlanarak başka bir yazarın eserindeki içeriği kullanabilir. ..tekniğinden 3-... bölümleri görülmez. 4-"Türk hikayeciliğini taçlandıran Ömer Seyfettin, Sait Faik gibi büyük ustalardan sonra gelen birçok genç yazar, yeni teknikler denemişlerdir."'cümlesinde altı çizili kelime... ..anlam özelliği göstermektedir. ..hikayesi olarak da bilinen Çehov tarzı hikayede serim-düğüm-çözüm 5-Bir edebi metni kişiler aracılığıyla canlandırma olarak da tanımlanabilecek.... ..çalışmalarında jest,mimik,vurgu,tonlama gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekir. -5. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. ..)Türk edebiyatının 1960 sonrası döneminde yazarlar daha çok Guy de Maupassant'ın adıyla da anılan klasik hikaye türünde eserler vermişlerdir. 14.0.7
ACI YAGMUR
Bir zamandar ablam
annemin kafays Gydydyd
Ben pek üzerinde durmadan
Evet ablam da bak
Yaşlı bir kadınla her gün
aynı evde olmak kolay değil
Dün pazarda, şöyle bir uğradım onlara.
Biraz kaymamk işte, eskilerden filan
Artık kalktım gidiyorum
elini öptüm annemin.
"oğlum bir daha gelişinde ameni de geti
Içimdeki yangın gözlerimi yaşat
Ablamın yüzüne bakmadan
kaçarcasına çaktım evden
Yağmura sığındım dişanda. Necati Tosuner
7. a) Yukarıdaki metnin türü nedir?
b) Yukandaki özelliklerini açıklayınız.
e) Bu türün klasik hikâyeden farkını ve benzer yönlerini belirtiniz.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
ACI YAGMUR Bir zamandar ablam annemin kafays Gydydyd Ben pek üzerinde durmadan Evet ablam da bak Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil Dün pazarda, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaymamk işte, eskilerden filan Artık kalktım gidiyorum elini öptüm annemin. "oğlum bir daha gelişinde ameni de geti Içimdeki yangın gözlerimi yaşat Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çaktım evden Yağmura sığındım dişanda. Necati Tosuner 7. a) Yukarıdaki metnin türü nedir? b) Yukandaki özelliklerini açıklayınız. e) Bu türün klasik hikâyeden farkını ve benzer yönlerini belirtiniz.
AD:
SOYAD:
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ESENYURT ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBIYATTULI
12. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
(B)
1) Yazar pek çok şeyi uzun uzun anlatmak zorunda değildir. Okuyucunun bildiği şeyleri ima ederek geçer, pek çok
ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır.
a) Bu parçada sözü edilen hikaye türü nedir?
(5p)
(6p)
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
AD: SOYAD: 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ESENYURT ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBIYATTULI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI (B) 1) Yazar pek çok şeyi uzun uzun anlatmak zorunda değildir. Okuyucunun bildiği şeyleri ima ederek geçer, pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. a) Bu parçada sözü edilen hikaye türü nedir? (5p) (6p)
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
... Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar
meydanda idi ki...
İki hafta sonra, aynı saatte Ali Hoca, yeşil boyalı dükkânının kapı-
sında göründü. Namık Efendi bir arzuhal yazıyordu. Gözlüğünün
üstünden müşterisini görünce güldü:
- Hoş geldin be! Ne dersin davayı kazandık, dedi. Bu kadar
haksız bir yargıyı hâkimin nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu.
Ali Hoca soğukkanlılıkla:
Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık, cevabını verdi.
-Ne!.. Sen hâkime bir koç mu gönderdin?
- Evet.
-Buna cesaret ettin ha...
- Evet, sen bana "Rüşvet düşmanıdır, kim hediye verirse haksız
çıkar!" dememiş miydin?
- Evet.
- Ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim.
Ya ne yaptın?
- Hasmim, Muhtar Huysuzoğlu'nun ismini verdim.
Ihtiyar avukatın kalem elinden düştü. Arkasına dayandı. Karşısında
parlayan mini mini siyah gözlere bakakaldı.
3 Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak;
1.
Hâkim, rüşvet alan bir kişidir.
II.
Olay örgüsü, rüşvet teması etrafında oluşturulmuştur.
III. Konu, iki hasım arasındaki bir anlaşmazlığın mahkeme-
ye intikal etmesiyle gelişen bir olaydır.
IV. Parçadaki temel çatışma, dürüstlük ve kurnazlık kavram-
larıyla ilgilidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve IV
4 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Maupassant tarzı hikâye özellikleri vardır
B) Hâkim bakış açsıyla yazılmıştır.
C) Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.
C) Yalnız II
D) Hikâyenin çözüm bölümüdür.
E) Iç konuşma tekniğine yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ... Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydanda idi ki... İki hafta sonra, aynı saatte Ali Hoca, yeşil boyalı dükkânının kapı- sında göründü. Namık Efendi bir arzuhal yazıyordu. Gözlüğünün üstünden müşterisini görünce güldü: - Hoş geldin be! Ne dersin davayı kazandık, dedi. Bu kadar haksız bir yargıyı hâkimin nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu. Ali Hoca soğukkanlılıkla: Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık, cevabını verdi. -Ne!.. Sen hâkime bir koç mu gönderdin? - Evet. -Buna cesaret ettin ha... - Evet, sen bana "Rüşvet düşmanıdır, kim hediye verirse haksız çıkar!" dememiş miydin? - Evet. - Ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim. Ya ne yaptın? - Hasmim, Muhtar Huysuzoğlu'nun ismini verdim. Ihtiyar avukatın kalem elinden düştü. Arkasına dayandı. Karşısında parlayan mini mini siyah gözlere bakakaldı. 3 Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak; 1. Hâkim, rüşvet alan bir kişidir. II. Olay örgüsü, rüşvet teması etrafında oluşturulmuştur. III. Konu, iki hasım arasındaki bir anlaşmazlığın mahkeme- ye intikal etmesiyle gelişen bir olaydır. IV. Parçadaki temel çatışma, dürüstlük ve kurnazlık kavram- larıyla ilgilidir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve IV 4 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Maupassant tarzı hikâye özellikleri vardır B) Hâkim bakış açsıyla yazılmıştır. C) Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. C) Yalnız II D) Hikâyenin çözüm bölümüdür. E) Iç konuşma tekniğine yer verilmiştir.
12:24 &
56
Deneme - 1
B
20. "Bir zamandır ablam annemin kafayı üşüttüğünü söylü-
yordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı.
Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil.
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık
işte eskilerden falan... Ama kalktım gidiyorum, elini öptüm
annemin. "Oğlum bir daha gelişinde anneni de getir..."
dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne
bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım
dışarıda."
Yukarıda bir örneği verilen ve hikâyenin bir alt türü olan
küçürek hikâye, çok kısa bir metindir. Küçürek hikâyenin
ortaya çıkışında farklı sanat dallarındaki minimal yaklaşi-
min son yıllarda hikâyede de karşılık bulması etkili olmuş-
tur. Bu metinlerde kısa ve tek konu etrafında gidilmektedir.
Tematik olarak çeşitlilik yapılmaz. Aliterasyondan yararla-
nilarak ritimli ve ahenkli metinler oluşturulur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi küçürek hikâye türün-
de eser yazmamıştır?
A) Necati Tosuner
B) Tezer Özlü
C) Ferit Edgü
D) Haydar Ergülen
E) Samiha Ayverdi
11
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Özellikleri
12:24 & 56 Deneme - 1 B 20. "Bir zamandır ablam annemin kafayı üşüttüğünü söylü- yordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte eskilerden falan... Ama kalktım gidiyorum, elini öptüm annemin. "Oğlum bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda." Yukarıda bir örneği verilen ve hikâyenin bir alt türü olan küçürek hikâye, çok kısa bir metindir. Küçürek hikâyenin ortaya çıkışında farklı sanat dallarındaki minimal yaklaşi- min son yıllarda hikâyede de karşılık bulması etkili olmuş- tur. Bu metinlerde kısa ve tek konu etrafında gidilmektedir. Tematik olarak çeşitlilik yapılmaz. Aliterasyondan yararla- nilarak ritimli ve ahenkli metinler oluşturulur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi küçürek hikâye türün- de eser yazmamıştır? A) Necati Tosuner B) Tezer Özlü C) Ferit Edgü D) Haydar Ergülen E) Samiha Ayverdi 11
1