Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1oh1. DENEME 11. Kuhn'a göre, bilimdeki ilerlemeler bilimsel devrim"le gerçekleşir. Örneğin Batlamyus sisteminin, Koper- nik sistemiyle yer değiştirmesi bir bilimsel devrimdir ve bilim adamlarının uzl

1oh1. DENEME
11. Kuhn'a göre, bilimdeki ilerlemeler bilimsel devrim"le
gerçekleşir. Örneğin Batlamyus sisteminin, Koper-
nik sistemiyle yer değiştirmesi bir bilimsel devrimdir
ve bilim adamlarının uzlaşmasının sonucu mümkün
olabilmiştir. Bu olayda bilimi y

1oh1. DENEME 11. Kuhn'a göre, bilimdeki ilerlemeler bilimsel devrim"le gerçekleşir. Örneğin Batlamyus sisteminin, Koper- nik sistemiyle yer değiştirmesi bir bilimsel devrimdir ve bilim adamlarının uzlaşmasının sonucu mümkün olabilmiştir. Bu olayda bilimi yapanların bireysel ve toplumsal tercihleri rol oynamıştır. Burada mantık- sal bir değerlendirme değil, bilim adamları grubunun toplumsal psikolojisi söz konusudur. Kuhn'un bilim anlayışı ile ilgili hangi yargıya ula- şılabilir? A Bilim adamları önyargılardan bağımsız olmalıdır. B) Bilim adamları kendilerinden önceki çalışmalar- dan yararlanmalıdır. Bilim adamları, bilim yapma sürecinde öznel davranırlar. D) Gerçeklik ancak tek bir yöntemle incelenir. E) Bilimin ilerleyişi birikimsel ve doğrusal bir süreç- te gerçekleşir.