Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

(1)Yaban romanında Yakup Kadri, devletin yıllarca kendi hâlinde bıraktığı köylü ile aydını karşı karşıya getirmiş, aralarındaki

(1)Yaban romanında Yakup Kadri, devletin yıllarca
kendi hâlinde bıraktığı köylü ile aydını karşı karşıya
getirmiş, aralarındaki uçurumu ortaya koymuştur.
(II) Köylülere göre, şehirden gelen her aydın bir ya-
ban yani bir yabancı, hatta bir düşmandır. (III)

(1)Yaban romanında Yakup Kadri, devletin yıllarca kendi hâlinde bıraktığı köylü ile aydını karşı karşıya getirmiş, aralarındaki uçurumu ortaya koymuştur. (II) Köylülere göre, şehirden gelen her aydın bir ya- ban yani bir yabancı, hatta bir düşmandır. (III) Ya- kup Kadri, Sakarya Savaşı'ndan sonra düşmanın zarar verdiği bölgeleri dolaşmış, romanını yazarken bu gözlemlerinden yararlanmıştır.(IV) Roman anı biçiminde yazılmış olup olaylar Ahmet Celâl'in ani defterinden anlatılmaktadır. (V) Eser, düşünceyi ön plâna çıkardığı için zaman zaman makale türüne be yaklaşmaktadır. no2 (3 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han- gisinde eserle ilgili "olumsuz bir eleştiri" yapıl- maktadır? A) I 11 11 C) III D) IV LTE E) V TES YAYINLARI