Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. 1 13 Şubat 1925'te Ergani ve çevresinde Şeyh Sait pa- dişahlığı ve hilafeti geri getireceği iddiası ve din el- den gidiyor pr

2.
1
13 Şubat 1925'te Ergani ve çevresinde Şeyh Sait pa-
dişahlığı ve hilafeti geri getireceği iddiası ve din el-
den gidiyor propagandası ile ayaklanmış, isyan İn-
giltere'nin silah ve para desteği sonucu kısa sürede
yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Ş

2. 1 13 Şubat 1925'te Ergani ve çevresinde Şeyh Sait pa- dişahlığı ve hilafeti geri getireceği iddiası ve din el- den gidiyor propagandası ile ayaklanmış, isyan İn- giltere'nin silah ve para desteği sonucu kısa sürede yayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı'nın Tür- kiye'nin iç ve dış siyasetine etkileri arasında gös- terilemez? A) Takririsükûn Kanunu'nun çıkarılması B) Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminde bulunulma- SI C) Türkiye'nin, Musul üzerindeki haklarından vaz- geçmek zorunda kalması D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası'nın kapatılma- SI E) İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulması