Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. (1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip da- marlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler olara

2.
(1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip da-
marlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler
olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip
bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve
dayanıklı yapılı

2. (1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip da- marlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, ge- nellikle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde çoğu insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu göv- deli bitkiler için bir istisnadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede adıl bulunmaktadır. C) III. cümlede isim-fiil vardır. D) IV. cümlede edat kullanılmıştır. E) V. cümlede sifat-fiil bulunmaktadır. 4.