Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anı Türü Soruları

2. Türkiye'de edebiyat tarihi muteber bir bilim insanı olan
Mehmet Fuat Köprülü tarafından ilk kez sistemli olarak
ortaya konmuştur.
Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Türk şiirinin müzikle geçmişten günümüze çok sağlam
bağlarının olduğu, yapılan araştırmalarda da kendini
göstermektedir.
B) Güneş enerjisi ile suyun arıtılması, içilebilir su elde
edilmesi açısından oldukça önemli teknolojilerden biri
sayılıyor.
C) Buhara saygın bir dinî ve kültürel merkez olarak bugün
de eski dokusundan izleri gezginlere yoğun bir şekilde
hissettirmektedir.
D) Kültürün kuşaktan kuşağa miras olarak bırakılmasında
en etkin araç; kültürle yoğrulmuş, kültürle değişmiş dildir.
E) Yapılan incelemeler sonucunda Pomakların halk
şarkılarının özgün bir melodik yapısı olduğu
gözlemlenmiştir.
Lise Türkçe
Anı Türü
2. Türkiye'de edebiyat tarihi muteber bir bilim insanı olan Mehmet Fuat Köprülü tarafından ilk kez sistemli olarak ortaya konmuştur. Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Türk şiirinin müzikle geçmişten günümüze çok sağlam bağlarının olduğu, yapılan araştırmalarda da kendini göstermektedir. B) Güneş enerjisi ile suyun arıtılması, içilebilir su elde edilmesi açısından oldukça önemli teknolojilerden biri sayılıyor. C) Buhara saygın bir dinî ve kültürel merkez olarak bugün de eski dokusundan izleri gezginlere yoğun bir şekilde hissettirmektedir. D) Kültürün kuşaktan kuşağa miras olarak bırakılmasında en etkin araç; kültürle yoğrulmuş, kültürle değişmiş dildir. E) Yapılan incelemeler sonucunda Pomakların halk şarkılarının özgün bir melodik yapısı olduğu gözlemlenmiştir.
8.
BN
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde durum anlamı taşıyan
bağ fiil (ulaç) kullanılmıştır?
A) İşini bitirince yerdeki malzemelerini toplamaya başladı.
B) Adam, işin gerçek nedenini bilmeden konuşuyor.
C) Kadın öylesine yorulmuş ki yatar yatmaz uyudu.
D) Bu okul inşaatı başlayalı tam on yıl oldu.
E) Kardeşimi, ancak Ankara'ya gittiğinde görebiliyorum.
nocam
12
Lise Türkçe
Anı Türü
8. BN Aşağıdaki cümlelerden hangisinde durum anlamı taşıyan bağ fiil (ulaç) kullanılmıştır? A) İşini bitirince yerdeki malzemelerini toplamaya başladı. B) Adam, işin gerçek nedenini bilmeden konuşuyor. C) Kadın öylesine yorulmuş ki yatar yatmaz uyudu. D) Bu okul inşaatı başlayalı tam on yıl oldu. E) Kardeşimi, ancak Ankara'ya gittiğinde görebiliyorum. nocam 12
KÇE
PARAGRAFTA YAPI
25.1939 yazında, Witold Gombrowicz adında genç
bir yazar Polonya'dan bir gemiye binerek ülkesinin
kültür elçisi olarak Arjantin'e doğru yola çıktı. "Bu
iş uzun sürmez, 22 ay sonra dönerim." diye düşü-
nüyordu, haklı gerekçeleri de vardı: Edebiyat çevre-
leri tarafından sevildiği söylenemezdi, fazla acayip
ve başına buyruktu. Kimsenin okumadığı sürrealist
öyküler yayımlamış, "Ivona, Princess of Burgundia"
diye bir oyun yazmıştı. Kültürel ortamdan herhangi
bir arkadaşı, koruyucusu, ahbabı yoktu..
----
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Sanatçının alıngan yapısı yalnız kalmasında etki-
liydi
B) Sonuç olarak ünlü olmasının imkânı yoktu
C) Tanıdıkları vasıtasıyla kazandığı ün, onu çok oku-
nur yaptı
D) Kitaplarının başarısızlığı bu yalnızlıktan kaynakla-
niyordu
E) Kısacası kültür elçisi olması arzu edilecek biri de-
ğildi
Lise Türkçe
Anı Türü
KÇE PARAGRAFTA YAPI 25.1939 yazında, Witold Gombrowicz adında genç bir yazar Polonya'dan bir gemiye binerek ülkesinin kültür elçisi olarak Arjantin'e doğru yola çıktı. "Bu iş uzun sürmez, 22 ay sonra dönerim." diye düşü- nüyordu, haklı gerekçeleri de vardı: Edebiyat çevre- leri tarafından sevildiği söylenemezdi, fazla acayip ve başına buyruktu. Kimsenin okumadığı sürrealist öyküler yayımlamış, "Ivona, Princess of Burgundia" diye bir oyun yazmıştı. Kültürel ortamdan herhangi bir arkadaşı, koruyucusu, ahbabı yoktu.. ---- Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakiler- den hangisiyle tamamlanmalıdır? A) Sanatçının alıngan yapısı yalnız kalmasında etki- liydi B) Sonuç olarak ünlü olmasının imkânı yoktu C) Tanıdıkları vasıtasıyla kazandığı ün, onu çok oku- nur yaptı D) Kitaplarının başarısızlığı bu yalnızlıktan kaynakla- niyordu E) Kısacası kültür elçisi olması arzu edilecek biri de- ğildi
1-2/25²01²4 35 34/
TÜRKÇE
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
A
16. (1) Beyin, anatomik bir model olarak hep birlikte düzenlenmiş
nöron gruplarından oluşan ince yapısal ve fonksiyonel
ünitelerin mükemmel bir kompozisyonudur. (II) Sinir sistemi,
nel gelişmiş organizmalarda psikolojik sistemin en önemli
bileşenidir. (III) Sinir sistemi iç ve dış olayları algılayıp tepkide
bulunurken içsel ve dışsal olaylar, duyu organları tarafından
algılanır. (IV) Duyu organları bilgiyi beynin arka kısmında
stomurilikte çok sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezî sinir
sistemine iletirler. (V) Merkezî sinir sisteminin bir modül
olarak yorumu, sosyal ve kültürel çevre içerisinde sorunları
çözme, sosyalleşme gibi yüksek entelektüel fonksiyonlar ve
insan bilinci olarak ortaya konabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
E) V
D) IV
ov A) Iulo iniB) II in C) III 88
leaxliblais iletult loud netinab mile ini8 ashiteli
ibidig imple xhyblote blobnoxteli vid listem yeto
Lise Türkçe
Anı Türü
1-2/25²01²4 35 34/ TÜRKÇE ÜNİTE DEĞERLENDİRME A 16. (1) Beyin, anatomik bir model olarak hep birlikte düzenlenmiş nöron gruplarından oluşan ince yapısal ve fonksiyonel ünitelerin mükemmel bir kompozisyonudur. (II) Sinir sistemi, nel gelişmiş organizmalarda psikolojik sistemin en önemli bileşenidir. (III) Sinir sistemi iç ve dış olayları algılayıp tepkide bulunurken içsel ve dışsal olaylar, duyu organları tarafından algılanır. (IV) Duyu organları bilgiyi beynin arka kısmında stomurilikte çok sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezî sinir sistemine iletirler. (V) Merkezî sinir sisteminin bir modül olarak yorumu, sosyal ve kültürel çevre içerisinde sorunları çözme, sosyalleşme gibi yüksek entelektüel fonksiyonlar ve insan bilinci olarak ortaya konabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? E) V D) IV ov A) Iulo iniB) II in C) III 88 leaxliblais iletult loud netinab mile ini8 ashiteli ibidig imple xhyblote blobnoxteli vid listem yeto
va-1 (35-40) ile ilgili 40 soru vardır.
- Sosyal Bilimler-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
B
SOSYAL BİLİMLER-I TESTİ
3. Bir aşk macerasının asırlar boyunca ilgi görmüş ve sevilmiş hikâyesi
olan bu mesnevinin aslı Sasani kükümdarı Perviz'in hayatından
alınmıştır. Mesnevinin kadın kahramanı Şâhname'de Mihîn Bânû'nun
yeğeni olarak tanıtılır. Edebiyatta ilk defa Firdevsi'nin Şâhname'sinde
siyasi mücadeleler esas olmak üzere yer almışsa da ona asıl şek-
lini vererek başlı başına klasik bir konu hâline gelmesini sağlayan
Nizâmi-i Gencevi olmuştur. Onun mesnevi tarzında ölümsüzleştirdiği
bu macera kendisinden sonra yüzyıllar boyunca elliden fazla şair
tarafından işlenmiştir. Bu eserler, bazı farklı tarafları bulunmakla
beraber hep Nizâmî'nin eserinden ilham alınarak yazılmıştır. Hikâye,
Anadolu sahasında da ele alınmıştır ve bu sahada hikâyeyi en güzel
işleyen şair Şeyhi'dir.
Bu parçada söz edilen mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leyla vü Mecnun
B) Yusuf u Züleyha
C) Şem ü Pervane
Hüsrev ü Şirin
E) Vâmik u Azra
Lise Türkçe
Anı Türü
va-1 (35-40) ile ilgili 40 soru vardır. - Sosyal Bilimler-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. B SOSYAL BİLİMLER-I TESTİ 3. Bir aşk macerasının asırlar boyunca ilgi görmüş ve sevilmiş hikâyesi olan bu mesnevinin aslı Sasani kükümdarı Perviz'in hayatından alınmıştır. Mesnevinin kadın kahramanı Şâhname'de Mihîn Bânû'nun yeğeni olarak tanıtılır. Edebiyatta ilk defa Firdevsi'nin Şâhname'sinde siyasi mücadeleler esas olmak üzere yer almışsa da ona asıl şek- lini vererek başlı başına klasik bir konu hâline gelmesini sağlayan Nizâmi-i Gencevi olmuştur. Onun mesnevi tarzında ölümsüzleştirdiği bu macera kendisinden sonra yüzyıllar boyunca elliden fazla şair tarafından işlenmiştir. Bu eserler, bazı farklı tarafları bulunmakla beraber hep Nizâmî'nin eserinden ilham alınarak yazılmıştır. Hikâye, Anadolu sahasında da ele alınmıştır ve bu sahada hikâyeyi en güzel işleyen şair Şeyhi'dir. Bu parçada söz edilen mesnevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Leyla vü Mecnun B) Yusuf u Züleyha C) Şem ü Pervane Hüsrev ü Şirin E) Vâmik u Azra
5
14. (1) Hibrit otomobilleri yavaşlatmak ya da tamamen
durdurmak için frene basıldığında, diğer tip araçlarda
olmayan bir özellik devreye giriyor. (II) Rejeneratif fren
sistemi isimli bu teknoloji, ortaya çıkan kinetik enerjinin
elektriğe dönüştürülerek depolanmasına imkân tanıyor.
(III) Hibrit araba modelleri, teknolojisi sayesinde pürüzsüz
ve yüksek performanslı sürüş deneyimi yaşamak
isteyen bireyler için âdeta biçilmiş kaftan niteliği taşıyor.
(IV) Aracın bataryaları depolanan bu elektrikle belirli
miktarda doluyor. (V) Fren sonrasında hibrit araç
tamamen hareketsiz hâle geldiğinde her iki motor da
otomatikman duruyor; bu özellik, yoğun trafikte gereksiz
yakıt tüketiminin önüne geçerken emisyon değerlerinin
düşmesini sağlıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
ll
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anı Türü
5 14. (1) Hibrit otomobilleri yavaşlatmak ya da tamamen durdurmak için frene basıldığında, diğer tip araçlarda olmayan bir özellik devreye giriyor. (II) Rejeneratif fren sistemi isimli bu teknoloji, ortaya çıkan kinetik enerjinin elektriğe dönüştürülerek depolanmasına imkân tanıyor. (III) Hibrit araba modelleri, teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve yüksek performanslı sürüş deneyimi yaşamak isteyen bireyler için âdeta biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. (IV) Aracın bataryaları depolanan bu elektrikle belirli miktarda doluyor. (V) Fren sonrasında hibrit araç tamamen hareketsiz hâle geldiğinde her iki motor da otomatikman duruyor; bu özellik, yoğun trafikte gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçerken emisyon değerlerinin düşmesini sağlıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II ll D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.
16. Bu şehri Hazret-i Süleyman'ın kurduğu söylenir. Ayrıca
Türklerin bu şehri almaları yüce Kur'an'daki "Kutlu Belde"
tamlamasıyla anlatılır. Sözün kısası Türk gümbürtüsü, Türk
görkemi, Türk velvelesi, Türk debdebesi ve Türk'ün zaferi
olan bu beldenin yeryüzünde bir benzeri yoktur.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Seyahatname
Deneme Sına
B) Tezkire
D) Pendname
06
C) Ruzname
E) Surname
Lise Türkçe
Anı Türü
16. Bu şehri Hazret-i Süleyman'ın kurduğu söylenir. Ayrıca Türklerin bu şehri almaları yüce Kur'an'daki "Kutlu Belde" tamlamasıyla anlatılır. Sözün kısası Türk gümbürtüsü, Türk görkemi, Türk velvelesi, Türk debdebesi ve Türk'ün zaferi olan bu beldenin yeryüzünde bir benzeri yoktur. Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Seyahatname Deneme Sına B) Tezkire D) Pendname 06 C) Ruzname E) Surname
2.
Kitabı mahcup mahcup yüzbaşıya uzattı ( )
- Teşekkür ederim. Çok güzel ()
Yüzbaşı, gülümseyerek kitabı aldı ()
Korkarım sizi üzmüştür ( )
Melâhat Abla, mahzun, başını kaldırdı hafifçe:
-
- Ah, zararı yok () Sonu çok acı ama çok güzel.
Beni de çok üzmüştü okuduğum zaman () dedi
yüzbaşı.
-
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sıra-
sıyla getirilmelidir?
AX (:) (.) (:) (.) (!) (,)
C) (;) (.) (.) (.) (!) (,)
B) () () () () ()
DQ()(Q)
E) (:) (.) (;) (.) (!) (.)
Lise Türkçe
Anı Türü
2. Kitabı mahcup mahcup yüzbaşıya uzattı ( ) - Teşekkür ederim. Çok güzel () Yüzbaşı, gülümseyerek kitabı aldı () Korkarım sizi üzmüştür ( ) Melâhat Abla, mahzun, başını kaldırdı hafifçe: - - Ah, zararı yok () Sonu çok acı ama çok güzel. Beni de çok üzmüştü okuduğum zaman () dedi yüzbaşı. - Bu parçada parantezle gösterilen yerlere aşa- ğıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sıra- sıyla getirilmelidir? AX (:) (.) (:) (.) (!) (,) C) (;) (.) (.) (.) (!) (,) B) () () () () () DQ()(Q) E) (:) (.) (;) (.) (!) (.)
Kadim Bir Mesele
O atın üstünde sen olmasan bu kadar dağılmazdık
Resim sensin, çerçeve sensin, sanat sensin
Aklımı bir taburenin en ucuna oturtup
Dokuz rüyalık meseleyi anlattırıyorsun
Kapalı kapıları ıssız bir tarlanın ortasında
Bana getirdiğin zamanı hatırla
Bin kere çalsam belki yine açılmazdı
Parmakların bir tüy gibi değdi sadece
Hangi tanrı çalabilirdi
Kapı önce açılmak oldu
Mahallenin ortasında minik bir yangin
Seninle konuşmaya kalktı
Ateş ateşi harladı
Kimse yanmazdı bu hadiseden
O kadar çok ölmüşüm ki yakışmaz dedim
Once yangını kucakladım
Öyle güzel dolandı ki ayağıma
Göğsümde uçuş uçuş saçların
Getir şu çakaralmazı diye bağırtı yükseldi yüzümde
Böyle kadim ve güzelken sen
Kendime aksamadan yürümeyi yakıştıramadım
Pencereleri döven rüzgâr sesleri
Pencereleri döven kanat sesleri
Sanki sende biri kitaplar unutmuş
Kalktım yine çarmıh vakti
Sana şiir yazdım
Kimse kimseyi yalnız bırakmadı bu sefer
Iğne iplik seni kavimlerin gönlüne işledim
Bir kurdu, kuzuyu taklit ederken gördüm
Kuzu başı okşamış ellerin
Hafif aksak bu mesele ama kadim
Kirli elli üç liradan sıyrılmam lazım
Lise Türkçe
Anı Türü
Kadim Bir Mesele O atın üstünde sen olmasan bu kadar dağılmazdık Resim sensin, çerçeve sensin, sanat sensin Aklımı bir taburenin en ucuna oturtup Dokuz rüyalık meseleyi anlattırıyorsun Kapalı kapıları ıssız bir tarlanın ortasında Bana getirdiğin zamanı hatırla Bin kere çalsam belki yine açılmazdı Parmakların bir tüy gibi değdi sadece Hangi tanrı çalabilirdi Kapı önce açılmak oldu Mahallenin ortasında minik bir yangin Seninle konuşmaya kalktı Ateş ateşi harladı Kimse yanmazdı bu hadiseden O kadar çok ölmüşüm ki yakışmaz dedim Once yangını kucakladım Öyle güzel dolandı ki ayağıma Göğsümde uçuş uçuş saçların Getir şu çakaralmazı diye bağırtı yükseldi yüzümde Böyle kadim ve güzelken sen Kendime aksamadan yürümeyi yakıştıramadım Pencereleri döven rüzgâr sesleri Pencereleri döven kanat sesleri Sanki sende biri kitaplar unutmuş Kalktım yine çarmıh vakti Sana şiir yazdım Kimse kimseyi yalnız bırakmadı bu sefer Iğne iplik seni kavimlerin gönlüne işledim Bir kurdu, kuzuyu taklit ederken gördüm Kuzu başı okşamış ellerin Hafif aksak bu mesele ama kadim Kirli elli üç liradan sıyrılmam lazım
27. Eğer roman yazmak hakikate yapılan bir yolculuksa be
nim hayat tarzım onun arayış kısmına denk düşer. Bu yol
culuk sırasında okuyucumu eğlendiririm. Hayatın küçük
ayrıntılarını, gölgelerini, herkesin gördüğü ama anlamlan-
dıramadığı renkleri, küçük lekeleri herkesten farklı bir şe-
kilde gösteririm. Kafasını büyük hakikatlere takmış yazar-
lar bana kalırsa hayatın renkleri ve neşesini göremezler.
Büyük hakikatler konusunu hiç düşünmem. Kendi sıradan
hatıralarımı ya da basit hayali bir fanteziyi anlatmaya baş-
layan hünerli bir romancıyım. Bir gün öyle bir şey yazarım
ki o hakikat bu gündelik detaylar arasından beliriverir.
Böyle diyen bir yazar aşağıdaki yargılardan hangisini
söylemez?
A) Yazar olarak belli yeteneklerim vardır.
B) Gerçeklik eserimin temelini oluşturur ve bundan zevk
alırım.
C) Eserlerimde anılarımdan yararlanırım.
D) Yazdıklarımla okuruma renkli bir dünya kurarım.
E) Anlatımımda özgün bir tarafımın olduğunu söyleyebi-
lirim.
Lise Türkçe
Anı Türü
27. Eğer roman yazmak hakikate yapılan bir yolculuksa be nim hayat tarzım onun arayış kısmına denk düşer. Bu yol culuk sırasında okuyucumu eğlendiririm. Hayatın küçük ayrıntılarını, gölgelerini, herkesin gördüğü ama anlamlan- dıramadığı renkleri, küçük lekeleri herkesten farklı bir şe- kilde gösteririm. Kafasını büyük hakikatlere takmış yazar- lar bana kalırsa hayatın renkleri ve neşesini göremezler. Büyük hakikatler konusunu hiç düşünmem. Kendi sıradan hatıralarımı ya da basit hayali bir fanteziyi anlatmaya baş- layan hünerli bir romancıyım. Bir gün öyle bir şey yazarım ki o hakikat bu gündelik detaylar arasından beliriverir. Böyle diyen bir yazar aşağıdaki yargılardan hangisini söylemez? A) Yazar olarak belli yeteneklerim vardır. B) Gerçeklik eserimin temelini oluşturur ve bundan zevk alırım. C) Eserlerimde anılarımdan yararlanırım. D) Yazdıklarımla okuruma renkli bir dünya kurarım. E) Anlatımımda özgün bir tarafımın olduğunu söyleyebi- lirim.
₁7
2 Romanlarında insan psikolojisini, Doğu-Batı ve
madde-ruh çatışmasını, ahlak çöküntüsünü, ku-
şaklar ve sosyal çevreler arasındaki çatışmaları
ele almıştır. Gelişmiş bir roman tekniğine sahip
yazarın 140 civarında eseri vardır. Fatih-Harbiye,
Biz insanlar adlı romanlarını Doğu-Batı sorununu
ve halkın yaşadığı çelişkileri somutlaştırarak kale-
me almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Peyami Safa
C) Talip Apaydın
;
B) Tarık Buğra
D) Samim' Kocagöz
E) Abdülhak Şinasi Hisar
Lise Türkçe
Anı Türü
₁7 2 Romanlarında insan psikolojisini, Doğu-Batı ve madde-ruh çatışmasını, ahlak çöküntüsünü, ku- şaklar ve sosyal çevreler arasındaki çatışmaları ele almıştır. Gelişmiş bir roman tekniğine sahip yazarın 140 civarında eseri vardır. Fatih-Harbiye, Biz insanlar adlı romanlarını Doğu-Batı sorununu ve halkın yaşadığı çelişkileri somutlaştırarak kale- me almıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Peyami Safa C) Talip Apaydın ; B) Tarık Buğra D) Samim' Kocagöz E) Abdülhak Şinasi Hisar
TÜRKÇE TESTİ
alıştı-
kendi
eden
kay-
yaya
ndur,
unu-
Jane
biçti-
erdir.
olan
işan
yeri
türe,
nikâ-
ağı-
ade
r.
man
A
Y
kek A
Y
tır.
1
ya- N
etçi
dil-
28. Birçok kez geleceğin koşullarını yepyeni birer fırsat
olarak değil de yaşamın günbatımı olarak görme ha-
tasını yaparız. Örneğin bir adaya ayakkabı satmak
için gönderilen iki satıcının öyküsü vardır. İlk satıcı
adaya vardığında kimsenin ayakkabı giymediğini
görünce donakalır. Hemen Chicago'daki merkez bü-
roya bir telgraf gönderir: "Yarın eve dönüyorum. Bu-
rada kimse ayakkabı giymiyor." ikinci satıcı ayni ger-
çek karşısında heyecanlanır. Hemen Chicago'daki
merkez büroya telgraf çeker: "Hemen bana 10.000
çift ayakkabı gönderin. Burada onlara gereksinimi
olan o kadar çok insan var ki!.."
Bu parçada örnek olarak anlatılan öykücük, aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi ile ilgili olabilir?
insanları ikna etme konusunda yetenekli kurnaz
kişiler, sizi kandırabilmek için pek çok yol dener-
ler ve çoğu kez de birçok insanı kandırmayı ba-
şarırlar.
BY Yaşam hepimizin karşısına birbirinden farklı pek
çok firsat çıkarır ama biz bu fırsatların çoğu za-
man farkında bile olmayız.
Satış sektöründe kişilerin yetenekleri kriz dö-
nemlerinde belli olur ve yetenekli satıcılar krizi
fırsata dönüştürmeyi bilirler.
D) İlk kez karşılaşılan bir durum bazılarında büyük
hayal kırıklığına yol açarken bazıları bu durumu
inanılmaz bir fırsat olarak düşünebilir.
Bir nesnenin gerekli olup olmaması, onun ne işe
yaradığı ile değil toplumun olan ona sahip olma
güdüsüyle belirlenir.
B-DD
Lise Türkçe
Anı Türü
TÜRKÇE TESTİ alıştı- kendi eden kay- yaya ndur, unu- Jane biçti- erdir. olan işan yeri türe, nikâ- ağı- ade r. man A Y kek A Y tır. 1 ya- N etçi dil- 28. Birçok kez geleceğin koşullarını yepyeni birer fırsat olarak değil de yaşamın günbatımı olarak görme ha- tasını yaparız. Örneğin bir adaya ayakkabı satmak için gönderilen iki satıcının öyküsü vardır. İlk satıcı adaya vardığında kimsenin ayakkabı giymediğini görünce donakalır. Hemen Chicago'daki merkez bü- roya bir telgraf gönderir: "Yarın eve dönüyorum. Bu- rada kimse ayakkabı giymiyor." ikinci satıcı ayni ger- çek karşısında heyecanlanır. Hemen Chicago'daki merkez büroya telgraf çeker: "Hemen bana 10.000 çift ayakkabı gönderin. Burada onlara gereksinimi olan o kadar çok insan var ki!.." Bu parçada örnek olarak anlatılan öykücük, aşa- ğıdaki yargılardan hangisi ile ilgili olabilir? insanları ikna etme konusunda yetenekli kurnaz kişiler, sizi kandırabilmek için pek çok yol dener- ler ve çoğu kez de birçok insanı kandırmayı ba- şarırlar. BY Yaşam hepimizin karşısına birbirinden farklı pek çok firsat çıkarır ama biz bu fırsatların çoğu za- man farkında bile olmayız. Satış sektöründe kişilerin yetenekleri kriz dö- nemlerinde belli olur ve yetenekli satıcılar krizi fırsata dönüştürmeyi bilirler. D) İlk kez karşılaşılan bir durum bazılarında büyük hayal kırıklığına yol açarken bazıları bu durumu inanılmaz bir fırsat olarak düşünebilir. Bir nesnenin gerekli olup olmaması, onun ne işe yaradığı ile değil toplumun olan ona sahip olma güdüsüyle belirlenir. B-DD
Şefik
bazı
sunu
Mar-
erek
bal-
efik
ürk
n-
Ito
a-
in
1-
er
39
i
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
Gezinmesi gereken edebî mecra yerine başka bir so-
kağa sapıyor bugünün yazarı. Ya yazdığına güvenmi-
yor ya da yazıyı araç kılarak kısa sürede ünlenmek,
çok para kazanmak istiyor. Önlerinde iki yakın örnek,
Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk dururken neden başka
kötü örnekleri kendilerine reva görüyorlar? Yazmanın
çalışmak, bilmek, kendi kıyısında kozasını örmek oldu-
ğunu göz ardı ediyorlar. Burada romancılara bir önerim,
Ernest Hemingway'in "buzdağı ilkesi"ni tezelden öğren-
meleri. Neden dersiniz? Okurun bilmemesi gerekenleri
sayıp dökmenin, yazdıklarınızın şifresini vermenin bir
anlamı yok. Yazmak; yaşayıp ettikleriniz, okuduklarınız-
dan süzerek metne taşıdıklarınızdır. Eğer bunu becere-
miyorsanız bir sözcük yığıntısı getirir koyarsınız okurun
önüne. Orada siz dâhil her şey vardır ama yazdığınız,
"iyi edebiyat" değildir.
azarı için aşağıdakilerden hangisi
nitelikli yazarlar ol-
ma heve-
edebiyata ya-
yı önemsemek-
in bir izdüşümü olduğunu düşün-
Bu parçadan hareketle Ernest Hemingway'in "buz-
dağı ilkesi" aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bir yazar hangi konuda derinlemesine bilgi sahibi ise
o konuda kalem oynatmalıdır.
B) Okur, bir yazarın eserinde edebiyat dışında gizli bir
amaç güttüğünü sezer.
Metinde hazır olarak verilmeyen bilgiler hikâyenin te-
melini güçlendirir.
D) Yazılanların açık ve anlaşılır olması eserin okur üze-
rindeki etkisini zayıflatır.
E) Eserin kalıcılığını okur ile kurduğu duygusal bağın
derinliği belirler.
39-
layın
Dâhi
sahip
için u
nun s
Einst
liyor.
bilgi
çok,
Bilin
Şirk
mü
Eir
mü
içi
ZI
ZE
za
b
39.
n
b
C
40
Lise Türkçe
Anı Türü
Şefik bazı sunu Mar- erek bal- efik ürk n- Ito a- in 1- er 39 i 37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. Gezinmesi gereken edebî mecra yerine başka bir so- kağa sapıyor bugünün yazarı. Ya yazdığına güvenmi- yor ya da yazıyı araç kılarak kısa sürede ünlenmek, çok para kazanmak istiyor. Önlerinde iki yakın örnek, Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk dururken neden başka kötü örnekleri kendilerine reva görüyorlar? Yazmanın çalışmak, bilmek, kendi kıyısında kozasını örmek oldu- ğunu göz ardı ediyorlar. Burada romancılara bir önerim, Ernest Hemingway'in "buzdağı ilkesi"ni tezelden öğren- meleri. Neden dersiniz? Okurun bilmemesi gerekenleri sayıp dökmenin, yazdıklarınızın şifresini vermenin bir anlamı yok. Yazmak; yaşayıp ettikleriniz, okuduklarınız- dan süzerek metne taşıdıklarınızdır. Eğer bunu becere- miyorsanız bir sözcük yığıntısı getirir koyarsınız okurun önüne. Orada siz dâhil her şey vardır ama yazdığınız, "iyi edebiyat" değildir. azarı için aşağıdakilerden hangisi nitelikli yazarlar ol- ma heve- edebiyata ya- yı önemsemek- in bir izdüşümü olduğunu düşün- Bu parçadan hareketle Ernest Hemingway'in "buz- dağı ilkesi" aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bir yazar hangi konuda derinlemesine bilgi sahibi ise o konuda kalem oynatmalıdır. B) Okur, bir yazarın eserinde edebiyat dışında gizli bir amaç güttüğünü sezer. Metinde hazır olarak verilmeyen bilgiler hikâyenin te- melini güçlendirir. D) Yazılanların açık ve anlaşılır olması eserin okur üze- rindeki etkisini zayıflatır. E) Eserin kalıcılığını okur ile kurduğu duygusal bağın derinliği belirler. 39- layın Dâhi sahip için u nun s Einst liyor. bilgi çok, Bilin Şirk mü Eir mü içi ZI ZE za b 39. n b C 40
6.
Bırak güneş ısıtsın içini
Bak baharlar açmış beyaz beyaz
Öyle olmasa da sen öyle farz et
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz od tumb
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Basit çekimli eylem
1. in
B) Birleşik çekimli eylem
C) Emir kipiyle çekimli eylem
Some
D) Geniş zamanla çekimli eylem
E) Geçmiş zamanla çekimli eylem
Lise Türkçe
Anı Türü
6. Bırak güneş ısıtsın içini Bak baharlar açmış beyaz beyaz Öyle olmasa da sen öyle farz et Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz od tumb Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Basit çekimli eylem 1. in B) Birleşik çekimli eylem C) Emir kipiyle çekimli eylem Some D) Geniş zamanla çekimli eylem E) Geçmiş zamanla çekimli eylem
6.
(1) Genç Kalemler dergisi içindeki Yeni Lisan makaleleri millî bir
edebiyatın ancak millî bir dil sayesinde gerçekleşeceğini ortaya
koymakla kalmamış (II) aynı zamanda yeni bir zihniyetin oluş-
masında belirleyici bir güç olmuştur. (III) Yeni Lisan hareketi,
Arapça ve Farsça kurallarla hastalıklı bir yapıya bürünen dilimi-
zin, İstanbul Türkçesinin sağlam ve sanatlı yapısı sayesinde tek-
rar sağlığına kavuşabileceğini göstermiştir. (IV) Bu hareket, Türk
dilinin sadeleştirilmesi meselesinde öz Türkçecilerin görüşleri-
ni reddederek (V) Türk dilinin eski Türkçe sözcükleri kullanıma
sokarak geliştirilmesini esas almıştır.
Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinden sonra verilen
bilgi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
Lise Türkçe
Anı Türü
6. (1) Genç Kalemler dergisi içindeki Yeni Lisan makaleleri millî bir edebiyatın ancak millî bir dil sayesinde gerçekleşeceğini ortaya koymakla kalmamış (II) aynı zamanda yeni bir zihniyetin oluş- masında belirleyici bir güç olmuştur. (III) Yeni Lisan hareketi, Arapça ve Farsça kurallarla hastalıklı bir yapıya bürünen dilimi- zin, İstanbul Türkçesinin sağlam ve sanatlı yapısı sayesinde tek- rar sağlığına kavuşabileceğini göstermiştir. (IV) Bu hareket, Türk dilinin sadeleştirilmesi meselesinde öz Türkçecilerin görüşleri- ni reddederek (V) Türk dilinin eski Türkçe sözcükleri kullanıma sokarak geliştirilmesini esas almıştır. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinden sonra verilen bilgi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 9.
8.
Zavallı gönlümü sonsuz kedere
Bindirip yolladın, dönmez sefere
Sevda bardağını binlerce kere
Yerlere çalarak saçışın neden
Sevgiyi haykıran dillerin nerde
Sızılar azalsın, bir umut ver de
Bu dizelerde çekimli kaç eylem kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
1-7. ÜNİT
D) 6
E) 7
Lise Türkçe
Anı Türü
8. Zavallı gönlümü sonsuz kedere Bindirip yolladın, dönmez sefere Sevda bardağını binlerce kere Yerlere çalarak saçışın neden Sevgiyi haykıran dillerin nerde Sızılar azalsın, bir umut ver de Bu dizelerde çekimli kaç eylem kullanılmıştır? A) 3 B) 4 C) 5 1-7. ÜNİT D) 6 E) 7