Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. (1) İnsan alışkanlıklarını kolay kolay değiştirebilen bir canlı değil. (II) Onu zorlayan, iteleyen bir şey olmadık- ça da hay

2.
(1) İnsan alışkanlıklarını kolay kolay değiştirebilen bir
canlı değil. (II) Onu zorlayan, iteleyen bir şey olmadık-
ça da hayatının durağan akışını bozmak istemiyor. (III)
Mesela hepimiz zaman zaman yaşadığımız şehirden
gitmek istediğimizi söyleriz. (IV

2. (1) İnsan alışkanlıklarını kolay kolay değiştirebilen bir canlı değil. (II) Onu zorlayan, iteleyen bir şey olmadık- ça da hayatının durağan akışını bozmak istemiyor. (III) Mesela hepimiz zaman zaman yaşadığımız şehirden gitmek istediğimizi söyleriz. (IV) O anki işini bırakaca- ğını, yeni bir iş bulacağını söylemeyenimiz yoktur. (V) Gelgelelim etrafımıza şöyle bir baktığımızda insanların pek azının söylediklerini yapabildiğini görürüz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle biçimce ve anlamca olumsuzdur. rx B) II. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. C) III. cümle anlamca da biçimce de olumludur. D) IV. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. E) V. cümle anlamca da biçimce de olumludur. T@stokul 5. A a