Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2 10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is- temişlerdir. Aral

2
10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle
topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is-
temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye
çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik,
daha çok gördüklerini, gözlemledi

2 10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is- temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik, daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak, sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu yılların üç önemli yazarı Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ- lu ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu üç yazar, Tanzimat Dönemi'nde başlayan köye ve Anadolu'ya yönelmeyi, açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi- len yazarlardan herhangi birine ait değildir? A) Panorama B) Ateşten Gömlek C) Acımak D) İçimizdeki Şeytan E) Kavak Yelleri 11. SINIF