Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940) Soruları

3.
Zamanda geri dönüşler yaparak okuru heyecanlandıran,
zaman zaman ilgisiz olay ve kahramanlan bir araya getire-
rek imgesel bir anlatım oluşturan ve kişilerin içlerindeki öz
benliklerine seslenen ----, postmodern akımın edebiyatı-
mızdaki tanınmış isimlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?
A) Oğuz Atay
B) Memduh Şevket Esendal
C) Pınar Kür
D) Nazlı Eray
E) Bilge Karasu
5
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
3. Zamanda geri dönüşler yaparak okuru heyecanlandıran, zaman zaman ilgisiz olay ve kahramanlan bir araya getire- rek imgesel bir anlatım oluşturan ve kişilerin içlerindeki öz benliklerine seslenen ----, postmodern akımın edebiyatı- mızdaki tanınmış isimlerindendir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilemez? A) Oğuz Atay B) Memduh Şevket Esendal C) Pınar Kür D) Nazlı Eray E) Bilge Karasu 5
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 4.
yoktur?
A) Hasankeyfin geleceğiyle ilgili toplantıda sen de
yok muydun?
B) Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sende
yok muydun?
Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sen
de yokmuydun?
D) Hasankeyfin geleceğiyle ilgili toplantıda sende
yok muydun?
Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sen
de yok muydun?
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 4. yoktur? A) Hasankeyfin geleceğiyle ilgili toplantıda sen de yok muydun? B) Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sende yok muydun? Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sen de yokmuydun? D) Hasankeyfin geleceğiyle ilgili toplantıda sende yok muydun? Hasankeyf'in geleceğiyle ilgili toplantıda sen de yok muydun?
7
30.
●
kaleme aldığı Taaşşuk-i Talat ve Fitnat adlı ese
ilk tarihi roman
ilk edebî roman
İlk köy romanı
İlk realist roman
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen öz
lerden biriyle eşleştirilemez?
B) Cezmi
D) Karabibik
A) Telemak
C) Araba Sevdası
E) İntibah
Diğer sayfaya geçi
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7 30. ● kaleme aldığı Taaşşuk-i Talat ve Fitnat adlı ese ilk tarihi roman ilk edebî roman İlk köy romanı İlk realist roman Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen öz lerden biriyle eşleştirilemez? B) Cezmi D) Karabibik A) Telemak C) Araba Sevdası E) İntibah Diğer sayfaya geçi
2.
Kitaplar, kendimizi ve çevremizi anlama yolculuğu-
muzda ruhsal ve düşünsel iyilik hâlimizi geliştirme-
mize ve olumlu değişim geçirmemize yardımcı olur-
lar. Okuyucu ve kitap arasındaki ilişki, güçlendirici
ve iyileştiricidir. Doğru kitapla buluştuğumuzda bağ
kurduğumuzu ve geliştiğimizi hissederiz.
edes
hangisi yoktur?
Bu parçada aşağıdakilerden
A) Dönüşlülük zamiri
C) Bağlaç
E) Miktar zarfi
B) Niteleme sıfatı
D) Edat
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2. Kitaplar, kendimizi ve çevremizi anlama yolculuğu- muzda ruhsal ve düşünsel iyilik hâlimizi geliştirme- mize ve olumlu değişim geçirmemize yardımcı olur- lar. Okuyucu ve kitap arasındaki ilişki, güçlendirici ve iyileştiricidir. Doğru kitapla buluştuğumuzda bağ kurduğumuzu ve geliştiğimizi hissederiz. edes hangisi yoktur? Bu parçada aşağıdakilerden A) Dönüşlülük zamiri C) Bağlaç E) Miktar zarfi B) Niteleme sıfatı D) Edat
si-
20. Postaci, jandarma ve işsiz
Hâlâ gidip geliyorlar
Yalnız Niyazi oturuyor
Rahmetli Süleyman Efendi'nin oğlu
Kahvede
Ajans dinliyor, düşünüyor
"Harp olur mu
Kıtlık olur mu?" diye
Yahut o da biliyor
Yakında muharebeye gideceğini
Bu şiirin; dil özellikleri, anlatım biçimi ve söz da-
ğarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden
hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Kutsi Tecer
B) Nâzım Hikmet
D) Cemal Süreya
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
si- 20. Postaci, jandarma ve işsiz Hâlâ gidip geliyorlar Yalnız Niyazi oturuyor Rahmetli Süleyman Efendi'nin oğlu Kahvede Ajans dinliyor, düşünüyor "Harp olur mu Kıtlık olur mu?" diye Yahut o da biliyor Yakında muharebeye gideceğini Bu şiirin; dil özellikleri, anlatım biçimi ve söz da- ğarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Orhan Veli Kanık C) Ahmet Kutsi Tecer B) Nâzım Hikmet D) Cemal Süreya
yak-
e al-
we o
ak-
em
niş
ce-
m
se
ni
1
6
Prf Yayınları
toplayan Yalak köyü hal
ve Uzunca Ali'dir.
21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği
insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen
yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū-
çük insanları, balıkçıları, hamalları, çalışmak zorun-
da kalan çırakları, fabrika işçilerini hikâyelerinde ele
alır. Bunu yaparken de dili olabildiğince sade kulla-
nır. Onun hikâyelerinde kolay gözüken zor bir söy-
leyiş vardır. Kendi özel yaşamında var olan aylaklık,
bazı hikâye kişilerine de bulaşmıştır. Babasının ölü-
bir
münden sonra annesiyle yaşamaya başlayan -
dönem Burgazada'da yaşar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Yusuf Atılgan
C) Sabahattin Ali
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
yak- e al- we o ak- em niş ce- m se ni 1 6 Prf Yayınları toplayan Yalak köyü hal ve Uzunca Ali'dir. 21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū- çük insanları, balıkçıları, hamalları, çalışmak zorun- da kalan çırakları, fabrika işçilerini hikâyelerinde ele alır. Bunu yaparken de dili olabildiğince sade kulla- nır. Onun hikâyelerinde kolay gözüken zor bir söy- leyiş vardır. Kendi özel yaşamında var olan aylaklık, bazı hikâye kişilerine de bulaşmıştır. Babasının ölü- bir münden sonra annesiyle yaşamaya başlayan - dönem Burgazada'da yaşar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Yusuf Atılgan C) Sabahattin Ali D) Cevat Şakir Kabaağaçlı E) Memduh Şevket Esendal
rk des-
25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek
için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola-
rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
C) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Selman-ı Pak Savaşı
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
rk des- 25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola- rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşları C) Trablusgarp Savaşı B) Çanakkale Savaşı D) Sakarya Savaşı E) Selman-ı Pak Savaşı
2. Çoğunlukla hikâyeleri ile tanınan Refik Halit Karay, hiciv ve mi-
zah yönü kuvvetli olduğu için "Kalem" ve "Cem" mizah der-
gilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah yazıları yazmış; bu
türde yazdığı yazılarını ---- gibi eserlerde bir araya getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Kirpinin Dedikleri
B) Guguklu Saat
C) Üç Nesil Üç Hayat
D) Sakın Aldanma İnanma Kanma
E) Ay Peşinde
KI eserid
yetişme
bir yanc
son dö
Bu par
hangis
A) TO
B) Ka
C) M
DYA
Mar
A
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2. Çoğunlukla hikâyeleri ile tanınan Refik Halit Karay, hiciv ve mi- zah yönü kuvvetli olduğu için "Kalem" ve "Cem" mizah der- gilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah yazıları yazmış; bu türde yazdığı yazılarını ---- gibi eserlerde bir araya getirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Kirpinin Dedikleri B) Guguklu Saat C) Üç Nesil Üç Hayat D) Sakın Aldanma İnanma Kanma E) Ay Peşinde KI eserid yetişme bir yanc son dö Bu par hangis A) TO B) Ka C) M DYA Mar A
miş,
plum
mü-
tinin
sina
ğini
vfik
Ira-
an-
1
1
1.
başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice-
dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir
göstergesi sayılması gereken
topluluğunun içinde-
dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği-
ni bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikâyeler
yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişi-
liğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dö-
nemde bir ara Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik hayalle-
rine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna
doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı
Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır.
1111
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin- Millî Edebiyat
B) Reşat Nuri - Fecriati
C)Yakup Kadri - Yedi Meşaleciler
D) Reşat Nuri - Millî Edebiyat
E) Yakup Kadri - Fecriati
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
miş, plum mü- tinin sina ğini vfik Ira- an- 1 1 1. başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice- dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir göstergesi sayılması gereken topluluğunun içinde- dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği- ni bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikâyeler yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişi- liğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dö- nemde bir ara Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik hayalle- rine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır. 1111 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerin hangisi getirilmelidir? A) Ömer Seyfettin- Millî Edebiyat B) Reşat Nuri - Fecriati C)Yakup Kadri - Yedi Meşaleciler D) Reşat Nuri - Millî Edebiyat E) Yakup Kadri - Fecriati
-i
9. Edebiyat eğitimi ta başından beri yanlış yolda bizde. Yetişme
çağındakileri edebiyattan soğutucu, okuma isteklerini kırıcı bir
programımız var. Genelde edebiyat dersleri, edebiyat tarihi biçiminde
uygulanıyor. Türkoloji bölümünde yetişen öğretmenler, Divan edebiyatı
dönemine, "aruz"a takılıp takılıyor. Uygulama derslerinde, bir
türlü Cumhuriyet dönemi edebiyatına gelemiyorlar...
Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Okullardaki edebiyat programlarının tüm dönemleri kapsamadığı
B) Edebiyat tarihi derslerinin verimsiz ve sıkıcı geçtiği
C) Gençlerin ilgisini çekmeyen ezberci bir edebiyat eğitimi verildiği
D) Edebiyat eğitimi programlarının dar kapsamlı ve çok klasik olduğu
E) Edebiyat eğitimine gereken önemin verilmediği
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
-i 9. Edebiyat eğitimi ta başından beri yanlış yolda bizde. Yetişme çağındakileri edebiyattan soğutucu, okuma isteklerini kırıcı bir programımız var. Genelde edebiyat dersleri, edebiyat tarihi biçiminde uygulanıyor. Türkoloji bölümünde yetişen öğretmenler, Divan edebiyatı dönemine, "aruz"a takılıp takılıyor. Uygulama derslerinde, bir türlü Cumhuriyet dönemi edebiyatına gelemiyorlar... Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okullardaki edebiyat programlarının tüm dönemleri kapsamadığı B) Edebiyat tarihi derslerinin verimsiz ve sıkıcı geçtiği C) Gençlerin ilgisini çekmeyen ezberci bir edebiyat eğitimi verildiği D) Edebiyat eğitimi programlarının dar kapsamlı ve çok klasik olduğu E) Edebiyat eğitimine gereken önemin verilmediği
11. Sanat bir modelin tipatıp kopyasıdır. İnsanın sanat eserin-
den aldığı zevk duygusu ise eserin gerçekliğe ne kadar yak-
laştığı ile ilgilidir. Sanat eseri ne kadar gerçeğe uygunsa in-
sanları gerçekliğin baskısından o derece uzaklaştırarak in-
sanda bir rahatlama duygusu yaratır.
Bu parçada verilen düşünceler hangi sanat kuramıyla il-
gilidir?
A) İşlevselci
B) Dişavurumcu
D) Biçimci
C) Yaratması
E) Taklitçi
25 TYT DENEME SETİ
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
11. Sanat bir modelin tipatıp kopyasıdır. İnsanın sanat eserin- den aldığı zevk duygusu ise eserin gerçekliğe ne kadar yak- laştığı ile ilgilidir. Sanat eseri ne kadar gerçeğe uygunsa in- sanları gerçekliğin baskısından o derece uzaklaştırarak in- sanda bir rahatlama duygusu yaratır. Bu parçada verilen düşünceler hangi sanat kuramıyla il- gilidir? A) İşlevselci B) Dişavurumcu D) Biçimci C) Yaratması E) Taklitçi 25 TYT DENEME SETİ
20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği
öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar,
Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir araya getir-
miştir.
B) Modern öykünün edebiyatımızdaki önemli isimlerinden
olan Haldun Taner, öykülerinde insanların zayıf yön-
lerini ortaya koymuş; kaba, bencil insanları altan alta
yermiştir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir
Var, Konçinalar öykü kitaplarından bazılarıdır.
C) Füruzan, öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya
çalışmış, daha çok bireyin tedirginliklerini dile getirmiş-
tir. Parasız Yatılı, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü hikâye
türündeki eserlerinden bazılarıdır.
Yerli olan her şeye sevgiyle yaklaşan durum öykücüleri-
mizden biri olan Tarık Buğra'nın Mendil Altında, Otlakçı,
Temiz Sevgiler adlı öykü kitapları mevcuttur.
E) Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini öykülerinde işleyen
Bilge Karasu, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş
Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında toplamıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir araya getir- miştir. B) Modern öykünün edebiyatımızdaki önemli isimlerinden olan Haldun Taner, öykülerinde insanların zayıf yön- lerini ortaya koymuş; kaba, bencil insanları altan alta yermiştir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Konçinalar öykü kitaplarından bazılarıdır. C) Füruzan, öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya çalışmış, daha çok bireyin tedirginliklerini dile getirmiş- tir. Parasız Yatılı, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü hikâye türündeki eserlerinden bazılarıdır. Yerli olan her şeye sevgiyle yaklaşan durum öykücüleri- mizden biri olan Tarık Buğra'nın Mendil Altında, Otlakçı, Temiz Sevgiler adlı öykü kitapları mevcuttur. E) Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini öykülerinde işleyen Bilge Karasu, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında toplamıştır.
7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara-
sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur.
Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır.
Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı
kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılır.
Bu hikâyeler, Ahmet Mithat'ın yazı kabiliyetini geliştir-
diği gibi, romanları için de bir hazırlık mahiyeti taşı-
maktadır.
Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Esrar-ı Cinayet
C) Letaif-i Rivayat
B)
D) Acaib-i Âlem
E) Muhayyelat
Musameretname
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara- sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur. Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır. Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılır. Bu hikâyeler, Ahmet Mithat'ın yazı kabiliyetini geliştir- diği gibi, romanları için de bir hazırlık mahiyeti taşı- maktadır. Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Esrar-ı Cinayet C) Letaif-i Rivayat B) D) Acaib-i Âlem E) Muhayyelat Musameretname
2
10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle
topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is-
temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye
çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik,
daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak,
sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu yılların üç önemli
yazarı Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu üç yazar, Tanzimat
Dönemi'nde başlayan köye ve Anadolu'ya yönelmeyi,
açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len yazarlardan herhangi birine ait değildir?
A) Panorama
B) Ateşten Gömlek
C) Acımak
D) İçimizdeki Şeytan
E) Kavak Yelleri
11. SINIF
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2 10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is- temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik, daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak, sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu yılların üç önemli yazarı Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ- lu ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu üç yazar, Tanzimat Dönemi'nde başlayan köye ve Anadolu'ya yönelmeyi, açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi- len yazarlardan herhangi birine ait değildir? A) Panorama B) Ateşten Gömlek C) Acımak D) İçimizdeki Şeytan E) Kavak Yelleri 11. SINIF
>
20. Yazar:
-Sait Faik Abasıyanık'in bütün hikayelerini, Lüzumsuz
Adam hariç, okudum fakat onun şairliği hakkında bir
yorum yapamayacağım çünkü hiçbir şirini okumadım.
AYT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYA
Eleştirmen:
- Sizi edebî yönden tatmin eden hikâyeleri hangileri?
Yazar:
- Açıkça söylemek gerekirse onun eserlerini okurken
edebiyat aklıma bile gelmiyor. Gerçeğin içinde
kayboluyorum. Mesela küçük bir balıkçının sandalında...
Ama Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabındaki hikayelerinde,
durum hikâyesinin sınırlarını zorluyor ve kimsede
olmayan hayal-gerçek çatışmasını muhteşem bir edebi
bağlamda sunuyor.
1. Asage
göste
Eleştirmen:
- Haklısınız. Okuduğum şiirleri göz önünde bulunduracak
olursam sadece hevesli bir şair görüyorum, o kadar.
Kendi dönemindeki şairlerin muhteşem eserler vermesi
onu şiir konusunda biraz geride bırakmış.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazar, Lüzumsuz Adam kitabını henüz okumamıştır.
B) Eleştirmen, sanatçının şairliği hakkında çıkarımda
bulunmuştur.
t
C) Yazara göre Sait Faik'in en edebî hikâyesi Alemdağ'da
Var Bir Yılan'dır.
B
D) Yazara göre Sait Faik'in hikâyeciliği edebî bir amaç
çerçevesinde yazılmamıştır.
E) Eleştirmene göre Sait Faik'in şiirleri biçim yönünden
oldukça güçlü şiirlerdir.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
> 20. Yazar: -Sait Faik Abasıyanık'in bütün hikayelerini, Lüzumsuz Adam hariç, okudum fakat onun şairliği hakkında bir yorum yapamayacağım çünkü hiçbir şirini okumadım. AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYA Eleştirmen: - Sizi edebî yönden tatmin eden hikâyeleri hangileri? Yazar: - Açıkça söylemek gerekirse onun eserlerini okurken edebiyat aklıma bile gelmiyor. Gerçeğin içinde kayboluyorum. Mesela küçük bir balıkçının sandalında... Ama Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabındaki hikayelerinde, durum hikâyesinin sınırlarını zorluyor ve kimsede olmayan hayal-gerçek çatışmasını muhteşem bir edebi bağlamda sunuyor. 1. Asage göste Eleştirmen: - Haklısınız. Okuduğum şiirleri göz önünde bulunduracak olursam sadece hevesli bir şair görüyorum, o kadar. Kendi dönemindeki şairlerin muhteşem eserler vermesi onu şiir konusunda biraz geride bırakmış. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazar, Lüzumsuz Adam kitabını henüz okumamıştır. B) Eleştirmen, sanatçının şairliği hakkında çıkarımda bulunmuştur. t C) Yazara göre Sait Faik'in en edebî hikâyesi Alemdağ'da Var Bir Yılan'dır. B D) Yazara göre Sait Faik'in hikâyeciliği edebî bir amaç çerçevesinde yazılmamıştır. E) Eleştirmene göre Sait Faik'in şiirleri biçim yönünden oldukça güçlü şiirlerdir.
DENEM
8
17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik
kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu
toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti.
B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun
tartışmalardan sonra reddedilmiştir.
C) Sözgelimi, sizin düşüncelerinizi öğretmenimle
paylaşsam mutlu olur musunuz?
D) İşçiler, iş yavaşlatınca zor durumda kalan işveren,
zam yapma yoluna gitti.
E) Namık Kemal'in ne kadar hürriyetperver bir şair
olduğunu herkes bilir.
E
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
DENEM 8 17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti. B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun tartışmalardan sonra reddedilmiştir. C) Sözgelimi, sizin düşüncelerinizi öğretmenimle paylaşsam mutlu olur musunuz? D) İşçiler, iş yavaşlatınca zor durumda kalan işveren, zam yapma yoluna gitti. E) Namık Kemal'in ne kadar hürriyetperver bir şair olduğunu herkes bilir. E