Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940) Soruları

si-
20. Postaci, jandarma ve işsiz
Hâlâ gidip geliyorlar
Yalnız Niyazi oturuyor
Rahmetli Süleyman Efendi'nin oğlu
Kahvede
Ajans dinliyor, düşünüyor
"Harp olur mu
Kıtlık olur mu?" diye
Yahut o da biliyor
Yakında muharebeye gideceğini
Bu şiirin; dil özellikleri, anlatım biçimi ve söz da-
ğarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden
hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Kutsi Tecer
B) Nâzım Hikmet
D) Cemal Süreya
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
si- 20. Postaci, jandarma ve işsiz Hâlâ gidip geliyorlar Yalnız Niyazi oturuyor Rahmetli Süleyman Efendi'nin oğlu Kahvede Ajans dinliyor, düşünüyor "Harp olur mu Kıtlık olur mu?" diye Yahut o da biliyor Yakında muharebeye gideceğini Bu şiirin; dil özellikleri, anlatım biçimi ve söz da- ğarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Orhan Veli Kanık C) Ahmet Kutsi Tecer B) Nâzım Hikmet D) Cemal Süreya
yak-
e al-
we o
ak-
em
niş
ce-
m
se
ni
1
6
Prf Yayınları
toplayan Yalak köyü hal
ve Uzunca Ali'dir.
21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği
insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen
yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū-
çük insanları, balıkçıları, hamalları, çalışmak zorun-
da kalan çırakları, fabrika işçilerini hikâyelerinde ele
alır. Bunu yaparken de dili olabildiğince sade kulla-
nır. Onun hikâyelerinde kolay gözüken zor bir söy-
leyiş vardır. Kendi özel yaşamında var olan aylaklık,
bazı hikâye kişilerine de bulaşmıştır. Babasının ölü-
bir
münden sonra annesiyle yaşamaya başlayan -
dönem Burgazada'da yaşar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Yusuf Atılgan
C) Sabahattin Ali
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
yak- e al- we o ak- em niş ce- m se ni 1 6 Prf Yayınları toplayan Yalak köyü hal ve Uzunca Ali'dir. 21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū- çük insanları, balıkçıları, hamalları, çalışmak zorun- da kalan çırakları, fabrika işçilerini hikâyelerinde ele alır. Bunu yaparken de dili olabildiğince sade kulla- nır. Onun hikâyelerinde kolay gözüken zor bir söy- leyiş vardır. Kendi özel yaşamında var olan aylaklık, bazı hikâye kişilerine de bulaşmıştır. Babasının ölü- bir münden sonra annesiyle yaşamaya başlayan - dönem Burgazada'da yaşar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Yusuf Atılgan C) Sabahattin Ali D) Cevat Şakir Kabaağaçlı E) Memduh Şevket Esendal
rk des-
25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek
için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola-
rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
C) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Selman-ı Pak Savaşı
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
rk des- 25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola- rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşları C) Trablusgarp Savaşı B) Çanakkale Savaşı D) Sakarya Savaşı E) Selman-ı Pak Savaşı
2. Çoğunlukla hikâyeleri ile tanınan Refik Halit Karay, hiciv ve mi-
zah yönü kuvvetli olduğu için "Kalem" ve "Cem" mizah der-
gilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah yazıları yazmış; bu
türde yazdığı yazılarını ---- gibi eserlerde bir araya getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Kirpinin Dedikleri
B) Guguklu Saat
C) Üç Nesil Üç Hayat
D) Sakın Aldanma İnanma Kanma
E) Ay Peşinde
KI eserid
yetişme
bir yanc
son dö
Bu par
hangis
A) TO
B) Ka
C) M
DYA
Mar
A
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2. Çoğunlukla hikâyeleri ile tanınan Refik Halit Karay, hiciv ve mi- zah yönü kuvvetli olduğu için "Kalem" ve "Cem" mizah der- gilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah yazıları yazmış; bu türde yazdığı yazılarını ---- gibi eserlerde bir araya getirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Kirpinin Dedikleri B) Guguklu Saat C) Üç Nesil Üç Hayat D) Sakın Aldanma İnanma Kanma E) Ay Peşinde KI eserid yetişme bir yanc son dö Bu par hangis A) TO B) Ka C) M DYA Mar A
miş,
plum
mü-
tinin
sina
ğini
vfik
Ira-
an-
1
1
1.
başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice-
dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir
göstergesi sayılması gereken
topluluğunun içinde-
dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği-
ni bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikâyeler
yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişi-
liğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dö-
nemde bir ara Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik hayalle-
rine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna
doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı
Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır.
1111
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin- Millî Edebiyat
B) Reşat Nuri - Fecriati
C)Yakup Kadri - Yedi Meşaleciler
D) Reşat Nuri - Millî Edebiyat
E) Yakup Kadri - Fecriati
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
miş, plum mü- tinin sina ğini vfik Ira- an- 1 1 1. başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice- dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir göstergesi sayılması gereken topluluğunun içinde- dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği- ni bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikâyeler yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişi- liğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dö- nemde bir ara Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik hayalle- rine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır. 1111 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerin hangisi getirilmelidir? A) Ömer Seyfettin- Millî Edebiyat B) Reşat Nuri - Fecriati C)Yakup Kadri - Yedi Meşaleciler D) Reşat Nuri - Millî Edebiyat E) Yakup Kadri - Fecriati
-i
9. Edebiyat eğitimi ta başından beri yanlış yolda bizde. Yetişme
çağındakileri edebiyattan soğutucu, okuma isteklerini kırıcı bir
programımız var. Genelde edebiyat dersleri, edebiyat tarihi biçiminde
uygulanıyor. Türkoloji bölümünde yetişen öğretmenler, Divan edebiyatı
dönemine, "aruz"a takılıp takılıyor. Uygulama derslerinde, bir
türlü Cumhuriyet dönemi edebiyatına gelemiyorlar...
Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Okullardaki edebiyat programlarının tüm dönemleri kapsamadığı
B) Edebiyat tarihi derslerinin verimsiz ve sıkıcı geçtiği
C) Gençlerin ilgisini çekmeyen ezberci bir edebiyat eğitimi verildiği
D) Edebiyat eğitimi programlarının dar kapsamlı ve çok klasik olduğu
E) Edebiyat eğitimine gereken önemin verilmediği
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
-i 9. Edebiyat eğitimi ta başından beri yanlış yolda bizde. Yetişme çağındakileri edebiyattan soğutucu, okuma isteklerini kırıcı bir programımız var. Genelde edebiyat dersleri, edebiyat tarihi biçiminde uygulanıyor. Türkoloji bölümünde yetişen öğretmenler, Divan edebiyatı dönemine, "aruz"a takılıp takılıyor. Uygulama derslerinde, bir türlü Cumhuriyet dönemi edebiyatına gelemiyorlar... Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okullardaki edebiyat programlarının tüm dönemleri kapsamadığı B) Edebiyat tarihi derslerinin verimsiz ve sıkıcı geçtiği C) Gençlerin ilgisini çekmeyen ezberci bir edebiyat eğitimi verildiği D) Edebiyat eğitimi programlarının dar kapsamlı ve çok klasik olduğu E) Edebiyat eğitimine gereken önemin verilmediği
11. Sanat bir modelin tipatıp kopyasıdır. İnsanın sanat eserin-
den aldığı zevk duygusu ise eserin gerçekliğe ne kadar yak-
laştığı ile ilgilidir. Sanat eseri ne kadar gerçeğe uygunsa in-
sanları gerçekliğin baskısından o derece uzaklaştırarak in-
sanda bir rahatlama duygusu yaratır.
Bu parçada verilen düşünceler hangi sanat kuramıyla il-
gilidir?
A) İşlevselci
B) Dişavurumcu
D) Biçimci
C) Yaratması
E) Taklitçi
25 TYT DENEME SETİ
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
11. Sanat bir modelin tipatıp kopyasıdır. İnsanın sanat eserin- den aldığı zevk duygusu ise eserin gerçekliğe ne kadar yak- laştığı ile ilgilidir. Sanat eseri ne kadar gerçeğe uygunsa in- sanları gerçekliğin baskısından o derece uzaklaştırarak in- sanda bir rahatlama duygusu yaratır. Bu parçada verilen düşünceler hangi sanat kuramıyla il- gilidir? A) İşlevselci B) Dişavurumcu D) Biçimci C) Yaratması E) Taklitçi 25 TYT DENEME SETİ
20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği
öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar,
Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir araya getir-
miştir.
B) Modern öykünün edebiyatımızdaki önemli isimlerinden
olan Haldun Taner, öykülerinde insanların zayıf yön-
lerini ortaya koymuş; kaba, bencil insanları altan alta
yermiştir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir
Var, Konçinalar öykü kitaplarından bazılarıdır.
C) Füruzan, öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya
çalışmış, daha çok bireyin tedirginliklerini dile getirmiş-
tir. Parasız Yatılı, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü hikâye
türündeki eserlerinden bazılarıdır.
Yerli olan her şeye sevgiyle yaklaşan durum öykücüleri-
mizden biri olan Tarık Buğra'nın Mendil Altında, Otlakçı,
Temiz Sevgiler adlı öykü kitapları mevcuttur.
E) Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini öykülerinde işleyen
Bilge Karasu, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş
Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında toplamıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir araya getir- miştir. B) Modern öykünün edebiyatımızdaki önemli isimlerinden olan Haldun Taner, öykülerinde insanların zayıf yön- lerini ortaya koymuş; kaba, bencil insanları altan alta yermiştir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Konçinalar öykü kitaplarından bazılarıdır. C) Füruzan, öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya çalışmış, daha çok bireyin tedirginliklerini dile getirmiş- tir. Parasız Yatılı, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü hikâye türündeki eserlerinden bazılarıdır. Yerli olan her şeye sevgiyle yaklaşan durum öykücüleri- mizden biri olan Tarık Buğra'nın Mendil Altında, Otlakçı, Temiz Sevgiler adlı öykü kitapları mevcuttur. E) Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini öykülerinde işleyen Bilge Karasu, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında toplamıştır.
7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara-
sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur.
Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır.
Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı
kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılır.
Bu hikâyeler, Ahmet Mithat'ın yazı kabiliyetini geliştir-
diği gibi, romanları için de bir hazırlık mahiyeti taşı-
maktadır.
Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Esrar-ı Cinayet
C) Letaif-i Rivayat
B)
D) Acaib-i Âlem
E) Muhayyelat
Musameretname
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara- sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur. Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır. Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılır. Bu hikâyeler, Ahmet Mithat'ın yazı kabiliyetini geliştir- diği gibi, romanları için de bir hazırlık mahiyeti taşı- maktadır. Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Esrar-ı Cinayet C) Letaif-i Rivayat B) D) Acaib-i Âlem E) Muhayyelat Musameretname
2
10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle
topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is-
temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye
çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik,
daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak,
sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu yılların üç önemli
yazarı Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu üç yazar, Tanzimat
Dönemi'nde başlayan köye ve Anadolu'ya yönelmeyi,
açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len yazarlardan herhangi birine ait değildir?
A) Panorama
B) Ateşten Gömlek
C) Acımak
D) İçimizdeki Şeytan
E) Kavak Yelleri
11. SINIF
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2 10. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak is- temişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla birlikte, gerçekçilik, daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak, sergilemek çizgisinde kalmıştır. Bu yılların üç önemli yazarı Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ- lu ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu üç yazar, Tanzimat Dönemi'nde başlayan köye ve Anadolu'ya yönelmeyi, açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi- len yazarlardan herhangi birine ait değildir? A) Panorama B) Ateşten Gömlek C) Acımak D) İçimizdeki Şeytan E) Kavak Yelleri 11. SINIF
>
20. Yazar:
-Sait Faik Abasıyanık'in bütün hikayelerini, Lüzumsuz
Adam hariç, okudum fakat onun şairliği hakkında bir
yorum yapamayacağım çünkü hiçbir şirini okumadım.
AYT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYA
Eleştirmen:
- Sizi edebî yönden tatmin eden hikâyeleri hangileri?
Yazar:
- Açıkça söylemek gerekirse onun eserlerini okurken
edebiyat aklıma bile gelmiyor. Gerçeğin içinde
kayboluyorum. Mesela küçük bir balıkçının sandalında...
Ama Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabındaki hikayelerinde,
durum hikâyesinin sınırlarını zorluyor ve kimsede
olmayan hayal-gerçek çatışmasını muhteşem bir edebi
bağlamda sunuyor.
1. Asage
göste
Eleştirmen:
- Haklısınız. Okuduğum şiirleri göz önünde bulunduracak
olursam sadece hevesli bir şair görüyorum, o kadar.
Kendi dönemindeki şairlerin muhteşem eserler vermesi
onu şiir konusunda biraz geride bırakmış.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazar, Lüzumsuz Adam kitabını henüz okumamıştır.
B) Eleştirmen, sanatçının şairliği hakkında çıkarımda
bulunmuştur.
t
C) Yazara göre Sait Faik'in en edebî hikâyesi Alemdağ'da
Var Bir Yılan'dır.
B
D) Yazara göre Sait Faik'in hikâyeciliği edebî bir amaç
çerçevesinde yazılmamıştır.
E) Eleştirmene göre Sait Faik'in şiirleri biçim yönünden
oldukça güçlü şiirlerdir.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
> 20. Yazar: -Sait Faik Abasıyanık'in bütün hikayelerini, Lüzumsuz Adam hariç, okudum fakat onun şairliği hakkında bir yorum yapamayacağım çünkü hiçbir şirini okumadım. AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYA Eleştirmen: - Sizi edebî yönden tatmin eden hikâyeleri hangileri? Yazar: - Açıkça söylemek gerekirse onun eserlerini okurken edebiyat aklıma bile gelmiyor. Gerçeğin içinde kayboluyorum. Mesela küçük bir balıkçının sandalında... Ama Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabındaki hikayelerinde, durum hikâyesinin sınırlarını zorluyor ve kimsede olmayan hayal-gerçek çatışmasını muhteşem bir edebi bağlamda sunuyor. 1. Asage göste Eleştirmen: - Haklısınız. Okuduğum şiirleri göz önünde bulunduracak olursam sadece hevesli bir şair görüyorum, o kadar. Kendi dönemindeki şairlerin muhteşem eserler vermesi onu şiir konusunda biraz geride bırakmış. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazar, Lüzumsuz Adam kitabını henüz okumamıştır. B) Eleştirmen, sanatçının şairliği hakkında çıkarımda bulunmuştur. t C) Yazara göre Sait Faik'in en edebî hikâyesi Alemdağ'da Var Bir Yılan'dır. B D) Yazara göre Sait Faik'in hikâyeciliği edebî bir amaç çerçevesinde yazılmamıştır. E) Eleştirmene göre Sait Faik'in şiirleri biçim yönünden oldukça güçlü şiirlerdir.
DENEM
8
17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik
kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu
toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti.
B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun
tartışmalardan sonra reddedilmiştir.
C) Sözgelimi, sizin düşüncelerinizi öğretmenimle
paylaşsam mutlu olur musunuz?
D) İşçiler, iş yavaşlatınca zor durumda kalan işveren,
zam yapma yoluna gitti.
E) Namık Kemal'in ne kadar hürriyetperver bir şair
olduğunu herkes bilir.
E
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
DENEM 8 17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti. B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun tartışmalardan sonra reddedilmiştir. C) Sözgelimi, sizin düşüncelerinizi öğretmenimle paylaşsam mutlu olur musunuz? D) İşçiler, iş yavaşlatınca zor durumda kalan işveren, zam yapma yoluna gitti. E) Namık Kemal'in ne kadar hürriyetperver bir şair olduğunu herkes bilir. E
23. Edebiyatın temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri
vardır; şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan
ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Millî edebiyatla başla-
yan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin
edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her
kesimi edebiyata girmiştir. Anadolu'ya açılan edebiyat
İstanbul'dan neredeyse hiç söz etmemiştir. Yeni kuru-
lan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve
benimsetmek görevi bu dönemin sanatçılarına düşmüştür;
sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrim-
leri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
Bu parçada tanıtılan edebî dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
C) Feoriati
B) Tanzimat
D) Servetifünun
E) Cumhuriyet Dönemi
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
23. Edebiyatın temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır; şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Millî edebiyatla başla- yan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Anadolu'ya açılan edebiyat İstanbul'dan neredeyse hiç söz etmemiştir. Yeni kuru- lan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi bu dönemin sanatçılarına düşmüştür; sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrim- leri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur. Bu parçada tanıtılan edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Meşaleciler C) Feoriati B) Tanzimat D) Servetifünun E) Cumhuriyet Dönemi
3.
1. Örümcek Ağı
II. Beyaz Gölgeler
III. Göl Saatleri
IV. Bulutlara Yakın
V. Erenlerin Bağından
Yukarıdaki yapıtlardan hangileri Fecriati/Topluluğu'nun
üyeşi bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır?
C) μl ve IV
A) Ive III
D) IY ve V
B) II ve V
velv
5
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
3. 1. Örümcek Ağı II. Beyaz Gölgeler III. Göl Saatleri IV. Bulutlara Yakın V. Erenlerin Bağından Yukarıdaki yapıtlardan hangileri Fecriati/Topluluğu'nun üyeşi bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır? C) μl ve IV A) Ive III D) IY ve V B) II ve V velv 5
8. Aşağıdakilerden
hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in Y
özelliklerinden biri değildir?
A Türk romanını Tanzimat'taki teknik kusurların- 1
dan arındırmış, eserlerinde genellikle ağır bir N
dil kullanmıştır.
E
V
Hikâyelerinde Rus yazar Çehov'u örnek alan
sanatçı modern anlamda ilk hikâye örneklerini
de vermiştir.
Roman kişileri genellikle aydın, öğrenim gör-
müş, zengin kişilerdir; öykülerinde ise halktan
kişilere yer vermiştir.
D) Emile Zola, Stendhal, Balzac gibi realist ve na-
türalistlerden etkilenmiştir.
E) Realizm etkisiyle ruh çözümlemeleri yapmış,
karakterlerin psikolojisini ustaca yansıtmayı
başarmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
8. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in Y özelliklerinden biri değildir? A Türk romanını Tanzimat'taki teknik kusurların- 1 dan arındırmış, eserlerinde genellikle ağır bir N dil kullanmıştır. E V Hikâyelerinde Rus yazar Çehov'u örnek alan sanatçı modern anlamda ilk hikâye örneklerini de vermiştir. Roman kişileri genellikle aydın, öğrenim gör- müş, zengin kişilerdir; öykülerinde ise halktan kişilere yer vermiştir. D) Emile Zola, Stendhal, Balzac gibi realist ve na- türalistlerden etkilenmiştir. E) Realizm etkisiyle ruh çözümlemeleri yapmış, karakterlerin psikolojisini ustaca yansıtmayı başarmıştır.
kıskançlığın nesnesi çoğu
mal mülktür." sözlerinin numaralanmış yerlerden
hangisine getirilmesi gerekir?
A) I
B) II
C) III
D) V
34. Türk Dil Kurumu içgüdüyü şöyle tanımlıyor: "Bir canlı
türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız
olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve
davranış." Yani içgüdü; türe özgü, sonradan
öğrenilmeyen ve bilince ait olmayan bir dinamik. Eğer
öyleyse insan dışındaki bir canlı türünün anneliği için
içgüdü tanımını kullanmak mümkünken insanların annelik
deneyimini içgüdüsel bir yerden anlamak biraz güç
görünüyor. Çünkü insanoğlunun annelik deneyimi;
içerisinde arzuyu, reddi, öğrenmeyi, aktarımı, öznelliği,
toplumsallığı ve daha birçok bileşeni barındırır.
Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?
A) Annelikten bir içgüdü olarak söz etmek mümkün
müdür?
BY Annelik içgüdüsü kadınları hemcinslerine göre güçlü
ve üstün kılar mı?
E) V
C) Annelik, kadınların önceden sahip olmadıkları özellikler
edinmesini sağlar mı?
D) Annelik içgüdüsünün hayvanlardaki en belirgin
özellikleri nelerdir?
E) Canlılar, içgüdüsel mi yoksa belirli düşünsel
aktivitelere bağlı olarak mı hareket eder?
DENEME-5
10
35. Bu
gör
A) T
C
BE
y
E) C
t
36. Bu
aşa
A)
B)
D)
E)
2
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
kıskançlığın nesnesi çoğu mal mülktür." sözlerinin numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi gerekir? A) I B) II C) III D) V 34. Türk Dil Kurumu içgüdüyü şöyle tanımlıyor: "Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış." Yani içgüdü; türe özgü, sonradan öğrenilmeyen ve bilince ait olmayan bir dinamik. Eğer öyleyse insan dışındaki bir canlı türünün anneliği için içgüdü tanımını kullanmak mümkünken insanların annelik deneyimini içgüdüsel bir yerden anlamak biraz güç görünüyor. Çünkü insanoğlunun annelik deneyimi; içerisinde arzuyu, reddi, öğrenmeyi, aktarımı, öznelliği, toplumsallığı ve daha birçok bileşeni barındırır. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Annelikten bir içgüdü olarak söz etmek mümkün müdür? BY Annelik içgüdüsü kadınları hemcinslerine göre güçlü ve üstün kılar mı? E) V C) Annelik, kadınların önceden sahip olmadıkları özellikler edinmesini sağlar mı? D) Annelik içgüdüsünün hayvanlardaki en belirgin özellikleri nelerdir? E) Canlılar, içgüdüsel mi yoksa belirli düşünsel aktivitelere bağlı olarak mı hareket eder? DENEME-5 10 35. Bu gör A) T C BE y E) C t 36. Bu aşa A) B) D) E) 2