Soru:

2. 1606 yılında Avusturya lle Imzalanan Zltvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Avusturya'dan aldigi yillik vorgldon vaz- geç

2. 1606 yılında Avusturya lle Imzalanan Zltvatorok Antlaşması
ile Osmanlı Devleti, Avusturya'dan aldigi yillik vorgldon vaz-
geçerek bir
defaya mahsus Avusturya'dan savaş tazminatı
almayı tercih etmiştir.
Osmanlı Devletl'nin böyle bir haktan vazgeçmesi,
fe

2. 1606 yılında Avusturya lle Imzalanan Zltvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Avusturya'dan aldigi yillik vorgldon vaz- geçerek bir defaya mahsus Avusturya'dan savaş tazminatı almayı tercih etmiştir. Osmanlı Devletl'nin böyle bir haktan vazgeçmesi, fetih politikasını terketmesi, 11.) askeri ve siyasi yönden zayıflaması, II. nakit paraya duyduğu ihtlyacın artmasi gerekçelerinden hangliorlyle açıklanabilir? Al Yalnız 1 B) Ye/iz c 9) Ive I D) II ve III E1, Il ve III

Soru Çözümünü Göster