Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2 19. Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı ve bağımsız olmalıdır. Sanat, millî olmalıdır. Sa- natta "asıl" olan yeni

2
19. Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı
ve bağımsız olmalıdır. Sanat, millî olmalıdır. Sa-
natta "asıl" olan yeniliktir fakat bu yenilik arayışı es-
kinin ret ve inkârı şeklinde olmamalıdır. Sanatçının
kullandığı dil, yaşayan dil olmalıdır.

2 19. Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı ve bağımsız olmalıdır. Sanat, millî olmalıdır. Sa- natta "asıl" olan yeniliktir fakat bu yenilik arayışı es- kinin ret ve inkârı şeklinde olmamalıdır. Sanatçının kullandığı dil, yaşayan dil olmalıdır. "Öz Türkçe" akı- mina, masa başında kelime uydurulmasına karşı çı- kılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir? A) İlhan Geçer B) Yaşar Nabi Nayır C) Mehmet Çınarlı D) Yavuz Bülent Bakiler E) Mustafa Necati Karaer