Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

(²); (2) 37.2 SI 21.21 1021.2-423 6. Aşağıda Hayyam üçgenin ilk beş satırının açılımı verilmiştir. 1 1 1 4 A) Yalnız I 1 3 2 1 6

(²);
(2) 37.2
SI
21.21
1021.2-423
6. Aşağıda Hayyam üçgenin ilk beş satırının açılımı
verilmiştir.
1
1
1
4
A) Yalnız I
1
3
2 1
6
3
4
D) II ve III
1
1
10
1. (x + √2)¹0 açılımındaki sabit terim, Hayyam
üçgeninin altıncı satırındaki elemanların toplamına
eşit

(²); (2) 37.2 SI 21.21 1021.2-423 6. Aşağıda Hayyam üçgenin ilk beş satırının açılımı verilmiştir. 1 1 1 4 A) Yalnız I 1 3 2 1 6 3 4 D) II ve III 1 1 10 1. (x + √2)¹0 açılımındaki sabit terim, Hayyam üçgeninin altıncı satırındaki elemanların toplamına eşittir. II. (x - 5y) açılımındaki katsayıların toplamı, Hayyam üçgeninin on yedinci satırındaki elemanların toplamına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III 1. Satir 2. Satır 3. Satır 4. Satır → 5. Satır III. (x²+ 12 açılımındaki sabit terim, Hayyam X üçgeninin 13. satırındaki soldan sekizinci terime eşittir. C) I ve II E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.