Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. 2 Yuki A) -4 18 6 2. tan20°= m olduğuna göre, tan 20° + cot 20° 1-tan70°.cot 20° -Cot20 sinx cox m+! 1-1 ± ifadesinin (m cins

2.
2
Yuki
A) -4
18 6
2.
tan20°= m
olduğuna göre,
tan 20° + cot 20°
1-tan70°.cot 20°
-Cot20
sinx
cox
m+!
1-1 ±
ifadesinin (m cinsinden eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) m²-m B) _m³_ C) m²³+ D) 7²-E)
m
-1
m4+m²
m²
m² +1
6.
HE
JAE
ta
V
RF

2. 2 Yuki A) -4 18 6 2. tan20°= m olduğuna göre, tan 20° + cot 20° 1-tan70°.cot 20° -Cot20 sinx cox m+! 1-1 ± ifadesinin (m cinsinden eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? A) m²-m B) _m³_ C) m²³+ D) 7²-E) m -1 m4+m² m² m² +1 6. HE JAE ta V RF