Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometri Soruları

25. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere,
2
a² + b² + ab = 36
a² + c² + ac = 100
b²+ c² + bc = 64
olduğuna göre, ab + a.c + b-c ifadesinin değeri kaçtır?
A) 8√3
B) 16
C) 16√3
D) 32
E) 32√3
(o+b) zab
S
(-4) (-721a)=24 CK
2
Lise Matematik
Trigonometri
25. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere, 2 a² + b² + ab = 36 a² + c² + ac = 100 b²+ c² + bc = 64 olduğuna göre, ab + a.c + b-c ifadesinin değeri kaçtır? A) 8√3 B) 16 C) 16√3 D) 32 E) 32√3 (o+b) zab S (-4) (-721a)=24 CK 2
Snuos
C
11. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklindeki kâğıdın AC köşe-
geni çizilmiştir.
3
A
D
X
E
D) sin²x
F
ADE ve FBC dik üçgenleri kesilerek dikdörtgenden çıka-
rılmıştır.
|AD| = 1 birim ve m(ADE) = x olduğuna göre, dikdört-
gende kalan parçanın alanının kesilen parçaların alanla-
ri toplamına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) tan²x
B) cot²x
C
BAO
E) cos²x
C) sinx.cosx
Yeni Nesil Sorular
Lise Matematik
Trigonometri
Snuos C 11. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklindeki kâğıdın AC köşe- geni çizilmiştir. 3 A D X E D) sin²x F ADE ve FBC dik üçgenleri kesilerek dikdörtgenden çıka- rılmıştır. |AD| = 1 birim ve m(ADE) = x olduğuna göre, dikdört- gende kalan parçanın alanının kesilen parçaların alanla- ri toplamına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) tan²x B) cot²x C BAO E) cos²x C) sinx.cosx Yeni Nesil Sorular
tır?
A) 20
A)
4
5
B) 21
Hanx100t xe?
+
8. a ve b iki dar açı ve 2a+b= 2
tai xe cotxạ 2 for corr
2
20=1/12
1²-2012=
olduğuna göre, cos(4a+3b) ifadesinin değeri kaç-
tır?
sinb
B)
€) 22
3
3
5 G
3
5
tanx =
T olmak üzere,
D) 23
2
c) - ²/1/²0
C)
9. x ile y birer dar açı ve x+y=
5
12 = Coty
olduğuna göre, cos(3x+3) if
TC
2
D)
3
Cos (π-
COS
Cos (π+b) = -cosb
E) 24
5
E)
olmak üzere,
-Š
11
y=
e
Yay
ulc
12
Lise Matematik
Trigonometri
tır? A) 20 A) 4 5 B) 21 Hanx100t xe? + 8. a ve b iki dar açı ve 2a+b= 2 tai xe cotxạ 2 for corr 2 20=1/12 1²-2012= olduğuna göre, cos(4a+3b) ifadesinin değeri kaç- tır? sinb B) €) 22 3 3 5 G 3 5 tanx = T olmak üzere, D) 23 2 c) - ²/1/²0 C) 9. x ile y birer dar açı ve x+y= 5 12 = Coty olduğuna göre, cos(3x+3) if TC 2 D) 3 Cos (π- COS Cos (π+b) = -cosb E) 24 5 E) olmak üzere, -Š 11 y= e Yay ulc 12
ece-
GR
7
+
4
4
7
12
7
4
tr
4
16. Bir üçgenin iki dış açı açısının ölçüleri sırasıyla
dır. At
Buna göre, bu üçgenin üçüncü dış açısının ölçüsü kaç
radyandır?
A)
2π
5
B)
5л
12
C)
5л
9
D)
E)
2₁ 5л
ve
3. 6
3jt
5
Lise Matematik
Trigonometri
ece- GR 7 + 4 4 7 12 7 4 tr 4 16. Bir üçgenin iki dış açı açısının ölçüleri sırasıyla dır. At Buna göre, bu üçgenin üçüncü dış açısının ölçüsü kaç radyandır? A) 2π 5 B) 5л 12 C) 5л 9 D) E) 2₁ 5л ve 3. 6 3jt 5
8.
A, B, C, ABC üçgeninin iç açıları olmak üzere,
a=tanA, b = tanB ve c = tanC değerleri için a, b
ve c sıfırdan farklıdır.
a, b ve c nin aritmetik ortalaması, geometrik or-
talamasına eşit olduğuna göre, a + b + c topla-
mı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) √√2
C) √3
D) 3√3 E) 6
45
Aydın Yayınları
Q
11
Lise Matematik
Trigonometri
8. A, B, C, ABC üçgeninin iç açıları olmak üzere, a=tanA, b = tanB ve c = tanC değerleri için a, b ve c sıfırdan farklıdır. a, b ve c nin aritmetik ortalaması, geometrik or- talamasına eşit olduğuna göre, a + b + c topla- mı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) √√2 C) √3 D) 3√3 E) 6 45 Aydın Yayınları Q 11
R)= 90°
ordinati
inatının
a
B
tena
cendi
1
72
H
€
Sind.cosa
2
A) 2. seca B) coseca
D) 2. tana
ABC dik üçgen
[AB] 1 [BC]
[BH] 1 [AC]
|BH| = 1 br
m (ABH) = a
tan - Sina 500s
Yukarıdaki verilere göre, |AC| nin a cinsinden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
3. 0° <x< 90° olmak üzere,
S-SC
OCT
C) seca. coseca
E) 2. seca. coseca
Aydın Yayınları
SI
6.
Lise Matematik
Trigonometri
R)= 90° ordinati inatının a B tena cendi 1 72 H € Sind.cosa 2 A) 2. seca B) coseca D) 2. tana ABC dik üçgen [AB] 1 [BC] [BH] 1 [AC] |BH| = 1 br m (ABH) = a tan - Sina 500s Yukarıdaki verilere göre, |AC| nin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3. 0° <x< 90° olmak üzere, S-SC OCT C) seca. coseca E) 2. seca. coseca Aydın Yayınları SI 6.
2.
A
A)
a
5
D
ABC bir dik üçgen, AB LBC, |AC| = 4|BD|, m(ACB) = 30°
m(BAD) = a
Yukarıdaki verilere göre, coseca kaçtır?
√5
2
B)
30°
C)
w/c
D)
C
√3
2
E) √5
4.
nları
13
B
ABC bir üçgen, |AB| = 13 cm, m
12
Yukarıdaki şekilde cosa =- V
13
Alan (ABC) kaç cm²dir?
A) 52
B) 55
C) 60
Lise Matematik
Trigonometri
2. A A) a 5 D ABC bir dik üçgen, AB LBC, |AC| = 4|BD|, m(ACB) = 30° m(BAD) = a Yukarıdaki verilere göre, coseca kaçtır? √5 2 B) 30° C) w/c D) C √3 2 E) √5 4. nları 13 B ABC bir üçgen, |AB| = 13 cm, m 12 Yukarıdaki şekilde cosa =- V 13 Alan (ABC) kaç cm²dir? A) 52 B) 55 C) 60
birim
rad-
1
10.-1 nin esas ölçüsü kaç derecedir?
A) 120°
B) 135°
D) 240°
E) 270°
C) 180°
11. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü diğerlerinden
daha büyüktür?
A) -10° B) -20°
C) -30° D) -40° E) -50°
Sudakiler bilinmektedir.
Lise Matematik
Trigonometri
birim rad- 1 10.-1 nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 120° B) 135° D) 240° E) 270° C) 180° 11. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü diğerlerinden daha büyüktür? A) -10° B) -20° C) -30° D) -40° E) -50° Sudakiler bilinmektedir.
46.
A
A) (-1/2, Sina)
sinc
AY
C) (seca, 1¹)
2
B
D(tana, 1)
Şekildeki birim çemberde O, C, D noktaları doğ-
rusal olup D(tana,1) olduğuna göre, C noktası-
nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
B) (cosa, sina)
y=1:
E) (sina, cosa)
D) (seca, cota)
Lise Matematik
Trigonometri
46. A A) (-1/2, Sina) sinc AY C) (seca, 1¹) 2 B D(tana, 1) Şekildeki birim çemberde O, C, D noktaları doğ- rusal olup D(tana,1) olduğuna göre, C noktası- nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? B) (cosa, sina) y=1: E) (sina, cosa) D) (seca, cota)
T
7.
KONU KAVRAMA TESTİ
a> 0 olmak üzere,
√3 a 2a
2 √3
A
noktası birim çember üzerindedir.
Buna göre, A noktasının koordinatları çarpımı kaçtır?
4√3
27
A)
16
27
B)
12
25
C)
13
36
D)
2√3
15
E)
8. Yarıçapı 72 cm olan bir çemberde 120 cm uzunluğun-
Lise Matematik
Trigonometri
T 7. KONU KAVRAMA TESTİ a> 0 olmak üzere, √3 a 2a 2 √3 A noktası birim çember üzerindedir. Buna göre, A noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? 4√3 27 A) 16 27 B) 12 25 C) 13 36 D) 2√3 15 E) 8. Yarıçapı 72 cm olan bir çemberde 120 cm uzunluğun-
METRI
BİRİM ÇEMBER - TRIGONOMETRİK FONKSİYONLAR
en bir yatak
ber yayı
ACIL MATEMATIK
ÖRNEK 12.
Şekilde verilen AB çubuğu C noktasından kırılarak bir ayrıtı
4 birim olan küp biçimindeki bir sandığın üzerine devrilmiş ve
devrilme esnasında çubuğun B ucu, sandığın N noktasıyla ça-
kışmıştır.
X + 20
B
A
C
A
α
20
ÇÖZÜM
X
Buna göre, cosa kaçtır?
N
K
M
M
K 4 L
|AB| = x + 20
|AC| = |AK| = x
m(ACN) = a
Topa
FA
Sınav
narak tek
Gelen
on silgi ar
alanmaya
Karg
Parçalan
Lise Matematik
Trigonometri
METRI BİRİM ÇEMBER - TRIGONOMETRİK FONKSİYONLAR en bir yatak ber yayı ACIL MATEMATIK ÖRNEK 12. Şekilde verilen AB çubuğu C noktasından kırılarak bir ayrıtı 4 birim olan küp biçimindeki bir sandığın üzerine devrilmiş ve devrilme esnasında çubuğun B ucu, sandığın N noktasıyla ça- kışmıştır. X + 20 B A C A α 20 ÇÖZÜM X Buna göre, cosa kaçtır? N K M M K 4 L |AB| = x + 20 |AC| = |AK| = x m(ACN) = a Topa FA Sınav narak tek Gelen on silgi ar alanmaya Karg Parçalan
¿
A)
TC
sin(x-7)+cos(x-7)=
3
15
186
denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
(12)
B)
sin (x-60) + cos (x-60) = 0
180
(15
12
3
1602 60
R
0
3
96
KIN
T
TRIGONOMETRİ T-4
2
13.160
12.01
7/2
sin (x-^²) = -cos (x - ²)
E)
Tz 13
13
12
38-
39-
sin (x-μ) = -sin (90t*+^²)
sin²x-8cos²x+2sir
denkleminin [0,л] a
vardır?
A) O
B) 1
tanx + cotx+2=
denkleminin [0,2
Lise Matematik
Trigonometri
¿ A) TC sin(x-7)+cos(x-7)= 3 15 186 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? (12) B) sin (x-60) + cos (x-60) = 0 180 (15 12 3 1602 60 R 0 3 96 KIN T TRIGONOMETRİ T-4 2 13.160 12.01 7/2 sin (x-^²) = -cos (x - ²) E) Tz 13 13 12 38- 39- sin (x-μ) = -sin (90t*+^²) sin²x-8cos²x+2sir denkleminin [0,л] a vardır? A) O B) 1 tanx + cotx+2= denkleminin [0,2
değeri kaçtır?
1
E
2.
tan²x+cot²x=18
olduğuna göre, tanx-cotx ifadesinin pozitif değeri
kaçtır?
A) 3
B)√10
C) 2√3
tan²x = 17-cos²x
D) 4
E) 3√2
els
Kennin
*******
5.
1=3si
Sin² =
cotx
olduğuna gör
tır?
A)
1
10
F
Lise Matematik
Trigonometri
değeri kaçtır? 1 E 2. tan²x+cot²x=18 olduğuna göre, tanx-cotx ifadesinin pozitif değeri kaçtır? A) 3 B)√10 C) 2√3 tan²x = 17-cos²x D) 4 E) 3√2 els Kennin ******* 5. 1=3si Sin² = cotx olduğuna gör tır? A) 1 10 F
4-
5-
vardır?
A) O
B) 1
sin 3x+cos
sin (6x)
05(1+x)=0
X
2
11
C) 2
B) 6
9
denkleminin [0,2π] aralığında kaç farklı kökü
vardır?
A) 7
Sin3x +- Sinx =o
C) 4
D) 4
E) 6
1-span= 6-1/4). (+sing)
D) 2
sin3*= sinx
17sin
/Sint-to 10+
0<x<31
026x < 1811
E) 1
vardır
A) 1
11-
COS
denk
vard
A) O
S
Lise Matematik
Trigonometri
4- 5- vardır? A) O B) 1 sin 3x+cos sin (6x) 05(1+x)=0 X 2 11 C) 2 B) 6 9 denkleminin [0,2π] aralığında kaç farklı kökü vardır? A) 7 Sin3x +- Sinx =o C) 4 D) 4 E) 6 1-span= 6-1/4). (+sing) D) 2 sin3*= sinx 17sin /Sint-to 10+ 0<x<31 026x < 1811 E) 1 vardır A) 1 11- COS denk vard A) O S
2.
2
Yuki
A) -4
18 6
2.
tan20°= m
olduğuna göre,
tan 20° + cot 20°
1-tan70°.cot 20°
-Cot20
sinx
cox
m+!
1-1 ±
ifadesinin (m cinsinden eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) m²-m B) _m³_ C) m²³+ D) 7²-E)
m
-1
m4+m²
m²
m² +1
6.
HE
JAE
ta
V
RF
Lise Matematik
Trigonometri
2. 2 Yuki A) -4 18 6 2. tan20°= m olduğuna göre, tan 20° + cot 20° 1-tan70°.cot 20° -Cot20 sinx cox m+! 1-1 ± ifadesinin (m cinsinden eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? A) m²-m B) _m³_ C) m²³+ D) 7²-E) m -1 m4+m² m² m² +1 6. HE JAE ta V RF
(sec22,0)
ÖRNEK7
secx + cosx =
√13
ÖRNEK 8
Cos22
=k
Sec22=
olduğuna göre, secx - cosx ifadesinin pozitif değe-
rini bulunuz.
Aydın Yayınları
tois
c) sipe seco.cote
e)
CS Sir
>||
1
2
1+tan 0
stu
ņ
1
2
1 + cot 0
Lise Matematik
Trigonometri
(sec22,0) ÖRNEK7 secx + cosx = √13 ÖRNEK 8 Cos22 =k Sec22= olduğuna göre, secx - cosx ifadesinin pozitif değe- rini bulunuz. Aydın Yayınları tois c) sipe seco.cote e) CS Sir >|| 1 2 1+tan 0 stu ņ 1 2 1 + cot 0