Trigonometri Soruları

25. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere,
2
a² + b² + ab = 36
a² + c² + ac = 100
b²+ c² + bc = 64
olduğuna göre, ab + a.c + b-c ifadesinin değeri kaçtır?
A) 8√3
B) 16
C) 16√3
D) 32
E) 32√3
(o+b) zab
S
(-4) (-721a)=24 CK
2
Lise Matematik
Trigonometri
25. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere, 2 a² + b² + ab = 36 a² + c² + ac = 100 b²+ c² + bc = 64 olduğuna göre, ab + a.c + b-c ifadesinin değeri kaçtır? A) 8√3 B) 16 C) 16√3 D) 32 E) 32√3 (o+b) zab S (-4) (-721a)=24 CK 2
n Çember-Esas Ölçü
bitim noktasının koordinatları aşağıdakilerden
11 Ririm nombor üzerindeki radyanlık zat
10. Birim çember üzerindeki
hangisidir?
A) (1,0)
B) (0, 1)
D) (-1,0)
34
radyanlık açının
C) (0,-1
E) (-1,1)
kilerden
Lise Matematik
Trigonometri
n Çember-Esas Ölçü bitim noktasının koordinatları aşağıdakilerden 11 Ririm nombor üzerindeki radyanlık zat 10. Birim çember üzerindeki hangisidir? A) (1,0) B) (0, 1) D) (-1,0) 34 radyanlık açının C) (0,-1 E) (-1,1) kilerden
Snuos
C
11. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklindeki kâğıdın AC köşe-
geni çizilmiştir.
3
A
D
X
E
D) sin²x
F
ADE ve FBC dik üçgenleri kesilerek dikdörtgenden çıka-
rılmıştır.
|AD| = 1 birim ve m(ADE) = x olduğuna göre, dikdört-
gende kalan parçanın alanının kesilen parçaların alanla-
ri toplamına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) tan²x
B) cot²x
C
BAO
E) cos²x
C) sinx.cosx
Yeni Nesil Sorular
Lise Matematik
Trigonometri
Snuos C 11. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklindeki kâğıdın AC köşe- geni çizilmiştir. 3 A D X E D) sin²x F ADE ve FBC dik üçgenleri kesilerek dikdörtgenden çıka- rılmıştır. |AD| = 1 birim ve m(ADE) = x olduğuna göre, dikdört- gende kalan parçanın alanının kesilen parçaların alanla- ri toplamına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) tan²x B) cot²x C BAO E) cos²x C) sinx.cosx Yeni Nesil Sorular
ir?
2809
12. ABC üçgeninde
m(A) = 45°40'20"
m(B) = 60°30'50"
olduğuna göre, m(C) açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 74°40'30"
C) 73°38'20"
20
272
431
E) 72°48'50"
*1
B) 73°48'50" /
D) 73°28'30"
16. Birim çe
bitim no
olan uzak
A) √3
Lise Matematik
Trigonometri
ir? 2809 12. ABC üçgeninde m(A) = 45°40'20" m(B) = 60°30'50" olduğuna göre, m(C) açısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74°40'30" C) 73°38'20" 20 272 431 E) 72°48'50" *1 B) 73°48'50" / D) 73°28'30" 16. Birim çe bitim no olan uzak A) √3
1. Ön yüzü mavi, arka yüzü san olan dikdörtgen
biçimindeki ABCD kağıdı Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu
kağıt B köşesi AD kenarının üzerine gelecek biçimde
Şekil 2'deki gibi katlanmıştır.
A
|AB| =
B
X²-(6-x)
B
A
6-x
1. |BC| = 6 csc(20) birim
3
II. |EC| =
sin(0)-cos² (0)
III. |EB| = 3sec²(0) birim
y?y
Şekil 1
= 6 birim ve m(ECB) = 0 olduğuna göre,
Şekil 2
birim
0:
EXB
dur?
Lise Matematik
Trigonometri
1. Ön yüzü mavi, arka yüzü san olan dikdörtgen biçimindeki ABCD kağıdı Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt B köşesi AD kenarının üzerine gelecek biçimde Şekil 2'deki gibi katlanmıştır. A |AB| = B X²-(6-x) B A 6-x 1. |BC| = 6 csc(20) birim 3 II. |EC| = sin(0)-cos² (0) III. |EB| = 3sec²(0) birim y?y Şekil 1 = 6 birim ve m(ECB) = 0 olduğuna göre, Şekil 2 birim 0: EXB dur?
tır?
A) 20
A)
4
5
B) 21
Hanx100t xe?
+
8. a ve b iki dar açı ve 2a+b= 2
tai xe cotxạ 2 for corr
2
20=1/12
1²-2012=
olduğuna göre, cos(4a+3b) ifadesinin değeri kaç-
tır?
sinb
B)
€) 22
3
3
5 G
3
5
tanx =
T olmak üzere,
D) 23
2
c) - ²/1/²0
C)
9. x ile y birer dar açı ve x+y=
5
12 = Coty
olduğuna göre, cos(3x+3) if
TC
2
D)
3
Cos (π-
COS
Cos (π+b) = -cosb
E) 24
5
E)
olmak üzere,
-Š
11
y=
e
Yay
ulc
12
Lise Matematik
Trigonometri
tır? A) 20 A) 4 5 B) 21 Hanx100t xe? + 8. a ve b iki dar açı ve 2a+b= 2 tai xe cotxạ 2 for corr 2 20=1/12 1²-2012= olduğuna göre, cos(4a+3b) ifadesinin değeri kaç- tır? sinb B) €) 22 3 3 5 G 3 5 tanx = T olmak üzere, D) 23 2 c) - ²/1/²0 C) 9. x ile y birer dar açı ve x+y= 5 12 = Coty olduğuna göre, cos(3x+3) if TC 2 D) 3 Cos (π- COS Cos (π+b) = -cosb E) 24 5 E) olmak üzere, -Š 11 y= e Yay ulc 12
kaç-
G|A
-61.
-π-26olduğuna göre, f 3π
4
eis
Yayınları
195
A) -
tan 20¹+
f(x)=sin(z+x)+cosx–sin
LYN
√2
2
(1+x)-COS (T-x)
X
2
ifadesinin değeri kaçtır?
D₁18ST
B) -√2 C)/2
D)
+1
Sin ( 3 = | + cos (²==
II 2005 (1)
√√2
2
F
E) √2
sin (T
I
Lise Matematik
Trigonometri
kaç- G|A -61. -π-26olduğuna göre, f 3π 4 eis Yayınları 195 A) - tan 20¹+ f(x)=sin(z+x)+cosx–sin LYN √2 2 (1+x)-COS (T-x) X 2 ifadesinin değeri kaçtır? D₁18ST B) -√2 C)/2 D) +1 Sin ( 3 = | + cos (²== II 2005 (1) √√2 2 F E) √2 sin (T I
ece-
GR
7
+
4
4
7
12
7
4
tr
4
16. Bir üçgenin iki dış açı açısının ölçüleri sırasıyla
dır. At
Buna göre, bu üçgenin üçüncü dış açısının ölçüsü kaç
radyandır?
A)
2π
5
B)
5л
12
C)
5л
9
D)
E)
2₁ 5л
ve
3. 6
3jt
5
Lise Matematik
Trigonometri
ece- GR 7 + 4 4 7 12 7 4 tr 4 16. Bir üçgenin iki dış açı açısının ölçüleri sırasıyla dır. At Buna göre, bu üçgenin üçüncü dış açısının ölçüsü kaç radyandır? A) 2π 5 B) 5л 12 C) 5л 9 D) E) 2₁ 5л ve 3. 6 3jt 5
8.
A, B, C, ABC üçgeninin iç açıları olmak üzere,
a=tanA, b = tanB ve c = tanC değerleri için a, b
ve c sıfırdan farklıdır.
a, b ve c nin aritmetik ortalaması, geometrik or-
talamasına eşit olduğuna göre, a + b + c topla-
mı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) √√2
C) √3
D) 3√3 E) 6
45
Aydın Yayınları
Q
11
Lise Matematik
Trigonometri
8. A, B, C, ABC üçgeninin iç açıları olmak üzere, a=tanA, b = tanB ve c = tanC değerleri için a, b ve c sıfırdan farklıdır. a, b ve c nin aritmetik ortalaması, geometrik or- talamasına eşit olduğuna göre, a + b + c topla- mı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) √√2 C) √3 D) 3√3 E) 6 45 Aydın Yayınları Q 11
R)= 90°
ordinati
inatının
a
B
tena
cendi
1
72
H
€
Sind.cosa
2
A) 2. seca B) coseca
D) 2. tana
ABC dik üçgen
[AB] 1 [BC]
[BH] 1 [AC]
|BH| = 1 br
m (ABH) = a
tan - Sina 500s
Yukarıdaki verilere göre, |AC| nin a cinsinden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
3. 0° <x< 90° olmak üzere,
S-SC
OCT
C) seca. coseca
E) 2. seca. coseca
Aydın Yayınları
SI
6.
Lise Matematik
Trigonometri
R)= 90° ordinati inatının a B tena cendi 1 72 H € Sind.cosa 2 A) 2. seca B) coseca D) 2. tana ABC dik üçgen [AB] 1 [BC] [BH] 1 [AC] |BH| = 1 br m (ABH) = a tan - Sina 500s Yukarıdaki verilere göre, |AC| nin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3. 0° <x< 90° olmak üzere, S-SC OCT C) seca. coseca E) 2. seca. coseca Aydın Yayınları SI 6.
2.
A
A)
a
5
D
ABC bir dik üçgen, AB LBC, |AC| = 4|BD|, m(ACB) = 30°
m(BAD) = a
Yukarıdaki verilere göre, coseca kaçtır?
√5
2
B)
30°
C)
w/c
D)
C
√3
2
E) √5
4.
nları
13
B
ABC bir üçgen, |AB| = 13 cm, m
12
Yukarıdaki şekilde cosa =- V
13
Alan (ABC) kaç cm²dir?
A) 52
B) 55
C) 60
Lise Matematik
Trigonometri
2. A A) a 5 D ABC bir dik üçgen, AB LBC, |AC| = 4|BD|, m(ACB) = 30° m(BAD) = a Yukarıdaki verilere göre, coseca kaçtır? √5 2 B) 30° C) w/c D) C √3 2 E) √5 4. nları 13 B ABC bir üçgen, |AB| = 13 cm, m 12 Yukarıdaki şekilde cosa =- V 13 Alan (ABC) kaç cm²dir? A) 52 B) 55 C) 60
TEST 1
5
3√3
= α
10
5
D 2 C
LBC, /BD/= 10 cm, |DC| = 2 cm
cota kaçtır?
3√3
2
3√3
5
√3
5√3
3
3√3
E)
√
3.
A)
B
2
a
B)
KAVRAMA TESTI
A
C
ABC bir dik üçgen, AC 1 BC, |AD| = |DC|
m(BAC) = 45°, m(DBA):
= a
Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır?
45°
D
D)
23
Lise Matematik
Trigonometri
TEST 1 5 3√3 = α 10 5 D 2 C LBC, /BD/= 10 cm, |DC| = 2 cm cota kaçtır? 3√3 2 3√3 5 √3 5√3 3 3√3 E) √ 3. A) B 2 a B) KAVRAMA TESTI A C ABC bir dik üçgen, AC 1 BC, |AD| = |DC| m(BAC) = 45°, m(DBA): = a Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır? 45° D D) 23
birim
rad-
1
10.-1 nin esas ölçüsü kaç derecedir?
A) 120°
B) 135°
D) 240°
E) 270°
C) 180°
11. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü diğerlerinden
daha büyüktür?
A) -10° B) -20°
C) -30° D) -40° E) -50°
Sudakiler bilinmektedir.
Lise Matematik
Trigonometri
birim rad- 1 10.-1 nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 120° B) 135° D) 240° E) 270° C) 180° 11. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü diğerlerinden daha büyüktür? A) -10° B) -20° C) -30° D) -40° E) -50° Sudakiler bilinmektedir.
46.
A
A) (-1/2, Sina)
sinc
AY
C) (seca, 1¹)
2
B
D(tana, 1)
Şekildeki birim çemberde O, C, D noktaları doğ-
rusal olup D(tana,1) olduğuna göre, C noktası-
nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
B) (cosa, sina)
y=1:
E) (sina, cosa)
D) (seca, cota)
Lise Matematik
Trigonometri
46. A A) (-1/2, Sina) sinc AY C) (seca, 1¹) 2 B D(tana, 1) Şekildeki birim çemberde O, C, D noktaları doğ- rusal olup D(tana,1) olduğuna göre, C noktası- nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? B) (cosa, sina) y=1: E) (sina, cosa) D) (seca, cota)
T
7.
KONU KAVRAMA TESTİ
a> 0 olmak üzere,
√3 a 2a
2 √3
A
noktası birim çember üzerindedir.
Buna göre, A noktasının koordinatları çarpımı kaçtır?
4√3
27
A)
16
27
B)
12
25
C)
13
36
D)
2√3
15
E)
8. Yarıçapı 72 cm olan bir çemberde 120 cm uzunluğun-
Lise Matematik
Trigonometri
T 7. KONU KAVRAMA TESTİ a> 0 olmak üzere, √3 a 2a 2 √3 A noktası birim çember üzerindedir. Buna göre, A noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? 4√3 27 A) 16 27 B) 12 25 C) 13 36 D) 2√3 15 E) 8. Yarıçapı 72 cm olan bir çemberde 120 cm uzunluğun-
ve
d-
7-
1.
7
B
A
12/
C
D) I ve II
fc
A
B
Yukarıda verilen yönlü açılardan hangileri başlangıç
kenarı [BA, bitim kenarı [BC olan negatif yönlü açıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
XL
jagin
var M
C
A
B
4. ÖI
be
Bu
rir
A)
Lise Matematik
Trigonometri
ve d- 7- 1. 7 B A 12/ C D) I ve II fc A B Yukarıda verilen yönlü açılardan hangileri başlangıç kenarı [BA, bitim kenarı [BC olan negatif yönlü açıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III XL jagin var M C A B 4. ÖI be Bu rir A)