Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2 22. Romanın adı Çanakkale'den yani bir nevi mahşer or- tamından dönen bir gazinin, Nihat'ın, asıl mahşeri İstanbul'da bulması

2
22. Romanın adı Çanakkale'den yani bir nevi mahşer or-
tamından dönen bir gazinin, Nihat'ın, asıl mahşeri
İstanbul'da bulması ile bağlantılıdır. Çünkü romanda
geleneksel değerleri ile tam bir savaş içinde olan İs-
tanbul halkı anlatılmakta ve İstanbul'da

2 22. Romanın adı Çanakkale'den yani bir nevi mahşer or- tamından dönen bir gazinin, Nihat'ın, asıl mahşeri İstanbul'da bulması ile bağlantılıdır. Çünkü romanda geleneksel değerleri ile tam bir savaş içinde olan İs- tanbul halkı anlatılmakta ve İstanbul'da mevcut olan samimiyetsiz bir mücadelenin manzarası yansıtılmak- tadır. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Bir Akşamdi B) Mahşer C) Dönemeçte D) Şimşek E) Üç İstanbul