Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Aralarında d kadar uzaklık bulunan Ahmet ve Kerem tümsek aynanın önünde şekildeki gibi durmaktadır. Kerem F Tümsek ayna A) Ya

2.
Aralarında d kadar uzaklık bulunan Ahmet ve Kerem tümsek
aynanın önünde şekildeki gibi durmaktadır.
Kerem
F
Tümsek
ayna
A) Yalnız I
T
T noktası tümsek aynanın tepe noktası, F noktası odak nok-
tası olduğuna göre Kerem ve Ahmet için verilen;
I. Görüntüle

2. Aralarında d kadar uzaklık bulunan Ahmet ve Kerem tümsek aynanın önünde şekildeki gibi durmaktadır. Kerem F Tümsek ayna A) Yalnız I T T noktası tümsek aynanın tepe noktası, F noktası odak nok- tası olduğuna göre Kerem ve Ahmet için verilen; I. Görüntüleri aynı boydadır. X II. Görüntüleri arasındaki uzaklık d'den daha azdır. III. Görüntüler File T arasındadır. yargılarından hangileri doğru olabilir? D) II ve III d B) I ve II Ahmet E) I, II ve III C) I ve III 4.