Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küresel Aynalar Soruları

5. Odak noktası F, eğrilik merkezi M olan tümsek aynanın önü-
ne KL cismi şekildeki gibi konuluyor.
M
M F
D)
F
M
Tümsek ayna
Buna göre, KL cisminin tümsek aynada oluşan görüntü-
sü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
M F
E)
C)
Asal eksen
MF
M F
R
1
1
7. Aydın
de de
de/de
U
1
1
1
1
1
1
V
R
1
B
R
R
A)
B)
ne
ya
Fizik
Küresel Aynalar
5. Odak noktası F, eğrilik merkezi M olan tümsek aynanın önü- ne KL cismi şekildeki gibi konuluyor. M M F D) F M Tümsek ayna Buna göre, KL cisminin tümsek aynada oluşan görüntü- sü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) M F E) C) Asal eksen MF M F R 1 1 7. Aydın de de de/de U 1 1 1 1 1 1 V R 1 B R R A) B) ne ya
10
152. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f, ve f₂
olan aynalara kurulu sisteme gönderilen I ışınının
izlediği yol şekildeki gibidir.
f₁
TYT FEN BİLİMLERİ
I
A) 1 B)
4
f₂
f₁
Buna göre, oranı kaçtır?
1₂
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
1
3
C) 1/1/2 D) 12/13
asal
eksen
E)
43
B
15
Fizik
Küresel Aynalar
10 152. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f, ve f₂ olan aynalara kurulu sisteme gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. f₁ TYT FEN BİLİMLERİ I A) 1 B) 4 f₂ f₁ Buna göre, oranı kaçtır? 1₂ (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) 1 3 C) 1/1/2 D) 12/13 asal eksen E) 43 B 15
D) Il ve Ill
2. Asal ekseni verilen odak noktası F olan tümsek ayna önünde bulunan
K, L ve M cisimleri şekildeki gibidir.
Asal
eksen F
D) K ve M
K
TYT/01GNL-2 (A Serisi)
E) III ve IV
T A
L
B
M
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre hangi cisimlerin
aynada oluşan görüntüsü gözlemci tarafından görülür?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve L
C
E) K, L ve M
4. Park
cağı
27
Bun
1.
11.
III.
ifa
A)
Fizik
Küresel Aynalar
D) Il ve Ill 2. Asal ekseni verilen odak noktası F olan tümsek ayna önünde bulunan K, L ve M cisimleri şekildeki gibidir. Asal eksen F D) K ve M K TYT/01GNL-2 (A Serisi) E) III ve IV T A L B M Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre hangi cisimlerin aynada oluşan görüntüsü gözlemci tarafından görülür? A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L C E) K, L ve M 4. Park cağı 27 Bun 1. 11. III. ifa A)
abidip-live
149. Çukur aynaya gön-
derilen ışık ayna-
dan K noktasından
geçecek şekilde
yansıyor.
helfezione car
Eginiai did thinen.
A) Yalnız i
K
Buna göre, ışının L noktasından geçmesi için;
hirin. Aynanın eğrilik yarıçapı artırılmalı
II. Kırmızı yerine mor ışık kullanılmalı
III. Işık şiddeti artırılmalı
beras bate
işlemlerinden hangisi yapılabilir?
B) I ve Il
D) II ve III
Kırmızı
L
C) I ve III
E I, II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
abidip-live 149. Çukur aynaya gön- derilen ışık ayna- dan K noktasından geçecek şekilde yansıyor. helfezione car Eginiai did thinen. A) Yalnız i K Buna göre, ışının L noktasından geçmesi için; hirin. Aynanın eğrilik yarıçapı artırılmalı II. Kırmızı yerine mor ışık kullanılmalı III. Işık şiddeti artırılmalı beras bate işlemlerinden hangisi yapılabilir? B) I ve Il D) II ve III Kırmızı L C) I ve III E I, II ve III
3. Düşey duran bir aynanın karşısına konulan bir çiçekten
yansıyan Güneş ışınları, aynadan yansıdıktan sonra P
noktasında kesişiyor.
Ayna
can
Çiçek
Dve H
Düşey
Buna göre;
geraet gast
Çiçeğin O noktasındaki kısmının görüntüsü P’de
oluşur,
Tümsek ayna kullanılmıştır,
III. Görüntüsü, çiçekten büyüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Biivett
C) I ve III
Fizik
Küresel Aynalar
3. Düşey duran bir aynanın karşısına konulan bir çiçekten yansıyan Güneş ışınları, aynadan yansıdıktan sonra P noktasında kesişiyor. Ayna can Çiçek Dve H Düşey Buna göre; geraet gast Çiçeğin O noktasındaki kısmının görüntüsü P’de oluşur, Tümsek ayna kullanılmıştır, III. Görüntüsü, çiçekten büyüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Biivett C) I ve III
O
5. Hava ortamında bulunan, odak uzunluğu Folan ince
kenarlı merceğin önüne asal eksenleri mercek ile çakı-
şık, odak uzunlukları F olan küresel aynalar yerleştirili-
yor. Küresel aynalar X veya Y bölgesine konulduğunda
ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel tek renkli
I ışını sistemi I' olarak terk ediyor.
X
I
VE GORUNTU OLUŞUMU
A) I ve II...
D) I ve III
Y
11
11
11
2F
Buna göre,
X bölgesine çukur ayna konulursa, I' ışını I ışınına
paralel olarak sistemi terk eder.
II.
Y bölgesine çukur ayna konulursa I' ışını asal ek-
seni mercekten F kadar uzakta keserek sistemi
terk eder.
III. Y bölgesine tümsek ayna konursa I' ışını asal ek-
seni F-2F arasında kesecek şekilde sistemi terk
eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) II ve III
asal
eksen
C) I, II ve III
E) Yalnız I
F
Fizik
Küresel Aynalar
O 5. Hava ortamında bulunan, odak uzunluğu Folan ince kenarlı merceğin önüne asal eksenleri mercek ile çakı- şık, odak uzunlukları F olan küresel aynalar yerleştirili- yor. Küresel aynalar X veya Y bölgesine konulduğunda ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel tek renkli I ışını sistemi I' olarak terk ediyor. X I VE GORUNTU OLUŞUMU A) I ve II... D) I ve III Y 11 11 11 2F Buna göre, X bölgesine çukur ayna konulursa, I' ışını I ışınına paralel olarak sistemi terk eder. II. Y bölgesine çukur ayna konulursa I' ışını asal ek- seni mercekten F kadar uzakta keserek sistemi terk eder. III. Y bölgesine tümsek ayna konursa I' ışını asal ek- seni F-2F arasında kesecek şekilde sistemi terk eder. yargılarından hangileri doğrudur? B) II ve III asal eksen C) I, II ve III E) Yalnız I F
Vip UYARI
Cisim ile görüntüden hangisi aynaya daha yakın ise onun boyu
daha küçüktür. Uzaklıkları eşit ise boyları da eşittir.
Cisim ile görüntünün aynaya olan uzaklıkları oranı boyları oranı-
na eşittir.
Fizik
Küresel Aynalar
Vip UYARI Cisim ile görüntüden hangisi aynaya daha yakın ise onun boyu daha küçüktür. Uzaklıkları eşit ise boyları da eşittir. Cisim ile görüntünün aynaya olan uzaklıkları oranı boyları oranı- na eşittir.
Örnek: (10)
X
cisim
.).T.)
K
N
A) O noktasında
Odak uzaklıkları f kadar olan X ve Y küresel aynaları arasına bir cisim
şekildeki gibi L noktasına yerleştiriliyor.
Buna göre, cismin önce Y sonra X aynasında oluşan görüntüsü
nerededir?
(Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit ve f kadardır.)
B) OK arasında
D) KL arasında
P
E) L noktasında
C) K noktasında
Fizik
Küresel Aynalar
Örnek: (10) X cisim .).T.) K N A) O noktasında Odak uzaklıkları f kadar olan X ve Y küresel aynaları arasına bir cisim şekildeki gibi L noktasına yerleştiriliyor. Buna göre, cismin önce Y sonra X aynasında oluşan görüntüsü nerededir? (Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit ve f kadardır.) B) OK arasında D) KL arasında P E) L noktasında C) K noktasında
EGITIM
KURUMLARI
Örnek: (8
Tümsek X ve çukur Y aynaları asal eksenleri çakıştırılarak yerleştiril-
diğinde Y aynasına gelen I ışık ışını şekildeki yolu izlemektedir.
2M=25
Buna göre,
1. X in merkezi ile Y nin odağı çakışıktır
II. Aynaların odak noktaları çakışıktır.
III. Y aynasının odak uzaklığı X inkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz
D) I vel
asal
eksen
BY Yalnız II
El ve III
C) Yalaz Ill
Şe
CO
ne
A)
Fizik
Küresel Aynalar
EGITIM KURUMLARI Örnek: (8 Tümsek X ve çukur Y aynaları asal eksenleri çakıştırılarak yerleştiril- diğinde Y aynasına gelen I ışık ışını şekildeki yolu izlemektedir. 2M=25 Buna göre, 1. X in merkezi ile Y nin odağı çakışıktır II. Aynaların odak noktaları çakışıktır. III. Y aynasının odak uzaklığı X inkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz D) I vel asal eksen BY Yalnız II El ve III C) Yalaz Ill Şe CO ne A)
2.
TYT / FEN
FEN BİLİMLERİ TES
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm
1. Şekildeki çukur aynanın asal ekseni üzerinde konulan X
cisminin çukur aynada oluşan görüntüsü sanal oluyor.
Çukur ayna
X
Buna göre,
I. X cismi odakla ayna arasında bulunmaktadır.
II. X cisminin görüntüsünün boyu kendi boyundan
büyüktür.
III. X cisminin görüntüsü düz olarak oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
asal
eksen
E) Yalnız III
C) I, II ve III
3.
Fizik
Küresel Aynalar
2. TYT / FEN FEN BİLİMLERİ TES 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm 1. Şekildeki çukur aynanın asal ekseni üzerinde konulan X cisminin çukur aynada oluşan görüntüsü sanal oluyor. Çukur ayna X Buna göre, I. X cismi odakla ayna arasında bulunmaktadır. II. X cisminin görüntüsünün boyu kendi boyundan büyüktür. III. X cisminin görüntüsü düz olarak oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III D) I ve III asal eksen E) Yalnız III C) I, II ve III 3.
3.
Asal
Eksen
Cem
Ill av
X
X bölgesinde bulunan optiksel alete bakan Cem geriye
doğru optiksel aletten uzaklaşacak biçimde hareket
ediyor.
miaio
novilhiteg
Cem gözlemlerini,
• Görüntünün boyu önce giderek arttı.
nitevvux le
Slid
mialo ublay p-stop snu8
dis
• Bir noktaya geldiğinde görüntüm kayboldu.
biçiminde söylüyor.
A) Yalnız Kaan
C) Kaan ve Çilek
Cem'in arkadaşlarına bu optiksel alet ile ilgili,
Kaan: Yansıtıcı yüzeyi çukurdur.
Kiraz: Sanal görüntünün boyu Cem'in boyuna eşittir.
Çilek: Ters görüntü elde edilebilir.
fikirlerini söylüyorlar.
Buna göre Cem'in, hangi arkadaşları X'teki optiksel
araç ve oluşan görüntüler ile ilgili doğru bilgi
vermiştir?
nimetal2 l
THE
B) Kaan ve Kiraz
D) Kiraz ve Çilek
E) Kaan, Kiraz ve Çilek
Fizik
Küresel Aynalar
3. Asal Eksen Cem Ill av X X bölgesinde bulunan optiksel alete bakan Cem geriye doğru optiksel aletten uzaklaşacak biçimde hareket ediyor. miaio novilhiteg Cem gözlemlerini, • Görüntünün boyu önce giderek arttı. nitevvux le Slid mialo ublay p-stop snu8 dis • Bir noktaya geldiğinde görüntüm kayboldu. biçiminde söylüyor. A) Yalnız Kaan C) Kaan ve Çilek Cem'in arkadaşlarına bu optiksel alet ile ilgili, Kaan: Yansıtıcı yüzeyi çukurdur. Kiraz: Sanal görüntünün boyu Cem'in boyuna eşittir. Çilek: Ters görüntü elde edilebilir. fikirlerini söylüyorlar. Buna göre Cem'in, hangi arkadaşları X'teki optiksel araç ve oluşan görüntüler ile ilgili doğru bilgi vermiştir? nimetal2 l THE B) Kaan ve Kiraz D) Kiraz ve Çilek E) Kaan, Kiraz ve Çilek
E) 5
f, ve
şe-
u
5.
Şekildeki düzenekte düzlem ayna ile çukur ayna arasındaki
uzaklık x, çukur aynanın odak uzaklığı f kadardır. K noktasın-
dan çıkan I, ve I, ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir.
I₁
Buna göre x uzaklığı kaç f'dir?
A) 12/12
C) 1
Asal
Eksen
D)
312
m
52
(107
Fizik
Küresel Aynalar
E) 5 f, ve şe- u 5. Şekildeki düzenekte düzlem ayna ile çukur ayna arasındaki uzaklık x, çukur aynanın odak uzaklığı f kadardır. K noktasın- dan çıkan I, ve I, ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir. I₁ Buna göre x uzaklığı kaç f'dir? A) 12/12 C) 1 Asal Eksen D) 312 m 52 (107
23:45
Şekildeki digital saat 23.451 gösterirken bir
düz aynanın önüne konuluyor
Dir ayna
Buna göre, dijital seatin düz aynadaki gö-
rüntüsü aşağıdakilerden hangiel olur?
A)
SE:P2
SP:E2
C)
21:ES
2E:PS
B)
D)
Fizik
Küresel Aynalar
23:45 Şekildeki digital saat 23.451 gösterirken bir düz aynanın önüne konuluyor Dir ayna Buna göre, dijital seatin düz aynadaki gö- rüntüsü aşağıdakilerden hangiel olur? A) SE:P2 SP:E2 C) 21:ES 2E:PS B) D)
Şekilde bir yüzü açık karton kutular içinde bulunan I,II ve
III numaralı aynalara gelen ışınlar ve aynalardan yansıyan
işınlar gösterilmiştir Buna gare aşağıdaki sorulan şekle gore
cevaplandınız.(2x10=20 puan)
a)Gelen ve yansıyan ışınların durumları dikkate alındığında
I, II ve III numaralı ayna çeşitlerinin isimleri nelerdir?
I
II-
III->>
b) Hangi numaralı ayna "dev aynası" olarak da bilinir?
11
c) Hangi numaralı aynada oluşan görüntü düz ve cisimden
küçüktür?
METEORIER*
d)Hangi numaralı aynada cisimle oluşan görüntünün boyu
ve aynaya olan uzaklığı aynıdır?
e) Hangi numaralı ayna periskop yapımında kullanılır?
1)Hangi numaralı ayna daha geniş alanda daha ayrıntılı
görüntü verdiği için alışveriş merkezlerinde güvenlik
amacıyla kullanılmaktadır?
3***11+POTTO
9) Hangi numaralı aynayı diş hekimleri diş muayenesinde
kullanmaktadırlar?
h) Hangi numaralı ayna önüne koyulan cismin diz ve büyük
görüntüsünü verir?
Seteney, özdeş kaplar ve aynı miktarda su
kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini
hazırlanıyor.
200
3) As
yara
1. Bu
yerl
için
duys
dok
2. B
gura
yan.
390
bor
Is
buk
3.
çev
olc
Sis
Va
ka
5
ki
1
K. L
da v
Bun
Fizik
Küresel Aynalar
Şekilde bir yüzü açık karton kutular içinde bulunan I,II ve III numaralı aynalara gelen ışınlar ve aynalardan yansıyan işınlar gösterilmiştir Buna gare aşağıdaki sorulan şekle gore cevaplandınız.(2x10=20 puan) a)Gelen ve yansıyan ışınların durumları dikkate alındığında I, II ve III numaralı ayna çeşitlerinin isimleri nelerdir? I II- III->> b) Hangi numaralı ayna "dev aynası" olarak da bilinir? 11 c) Hangi numaralı aynada oluşan görüntü düz ve cisimden küçüktür? METEORIER* d)Hangi numaralı aynada cisimle oluşan görüntünün boyu ve aynaya olan uzaklığı aynıdır? e) Hangi numaralı ayna periskop yapımında kullanılır? 1)Hangi numaralı ayna daha geniş alanda daha ayrıntılı görüntü verdiği için alışveriş merkezlerinde güvenlik amacıyla kullanılmaktadır? 3***11+POTTO 9) Hangi numaralı aynayı diş hekimleri diş muayenesinde kullanmaktadırlar? h) Hangi numaralı ayna önüne koyulan cismin diz ve büyük görüntüsünü verir? Seteney, özdeş kaplar ve aynı miktarda su kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlanıyor. 200 3) As yara 1. Bu yerl için duys dok 2. B gura yan. 390 bor Is buk 3. çev olc Sis Va ka 5 ki 1 K. L da v Bun
Birim karelere bölünmüş düzlem-
L
deki aynaya K, L, M ve N noktala-
rından gözlemciler aynaya bakmak-
tadırlar.
Buna göre hangi gözlemciler
aynadaki kendi görüntülerini
görebilirler?
CGK
1
I
B
N L
!M
1
K
Fizik
Küresel Aynalar
Birim karelere bölünmüş düzlem- L deki aynaya K, L, M ve N noktala- rından gözlemciler aynaya bakmak- tadırlar. Buna göre hangi gözlemciler aynadaki kendi görüntülerini görebilirler? CGK 1 I B N L !M 1 K
8. Şekil-l'deki gibi hava ortamında bulunan çukur aynanın
asal eksenine paralel gönderilen I ışını aynadan yansıdık-
tan sonra asal ekseni K noktasından kesiyor. Daha sonra
çukur ayna Şekil-ll'deki gibi su dolu kabın içine yerleştiri-
liyor.
?
L
THES
A) KM
K M
FL
EDIMA
N
B) K
f
Şekil-I
Şekil-II
Asal eksene paralel gönderilen aynı I ışını yansıdıktan
sonra asal ekseni hangi nokta ya da noktalar arasın-
dan keser?
-I
C) KL
KOM MN
Su
D) MN
E) M
Fizik
Küresel Aynalar
8. Şekil-l'deki gibi hava ortamında bulunan çukur aynanın asal eksenine paralel gönderilen I ışını aynadan yansıdık- tan sonra asal ekseni K noktasından kesiyor. Daha sonra çukur ayna Şekil-ll'deki gibi su dolu kabın içine yerleştiri- liyor. ? L THES A) KM K M FL EDIMA N B) K f Şekil-I Şekil-II Asal eksene paralel gönderilen aynı I ışını yansıdıktan sonra asal ekseni hangi nokta ya da noktalar arasın- dan keser? -I C) KL KOM MN Su D) MN E) M