Soru:

2. Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir. CH₂ H X NH H D) I ve III

2.
Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik
baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir.
CH₂
H
X
NH
H
D) I ve III
H
NH₂
H
Y
Buna göre,
I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir.
II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur.
III. X ve Y

2. Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir. CH₂ H X NH H D) I ve III H NH₂ H Y Buna göre, I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir. II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur. III. X ve Y pirimidin baz çeşitleridir. yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II tek halkaly C) Yalnız III E) Il ve Ill 11 H 2019 5. E

Soru Çözümünü Göster