Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aromatik Bileşikler Soruları

2.
Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik
baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir.
CH₂
H
X
NH
H
D) I ve III
H
NH₂
H
Y
Buna göre,
I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir.
II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur.
III. X ve Y pirimidin baz çeşitleridir.
yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
tek
halkaly
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
11
H
2019
5.
E
Kimya
Aromatik Bileşikler
2. Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir. CH₂ H X NH H D) I ve III H NH₂ H Y Buna göre, I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir. II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur. III. X ve Y pirimidin baz çeşitleridir. yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II tek halkaly C) Yalnız III E) Il ve Ill 11 H 2019 5. E
3.
I.
III.
Bileşik
II. C₂H₂
=
-OH
-CH₂
CH₂
NH,
CH3
Adlandırma
D) I ve II
o-metil fenol
1-etil-3-metil benzen
p-amino toluen
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru ad-
landırılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
E) I, II ve III
6.
Kimya
Aromatik Bileşikler
3. I. III. Bileşik II. C₂H₂ = -OH -CH₂ CH₂ NH, CH3 Adlandırma D) I ve II o-metil fenol 1-etil-3-metil benzen p-amino toluen Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru ad- landırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ill E) I, II ve III 6.
5.
4
5 6
3 2
1
Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ-
lanırsa, adi o - oksi toluendir.
B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı
p - ksilen olur.
C) 1 konumuna -NH₂ grubu bağlanırsa, adı anilin olur.
D) 1 konumuna -OH grubu bağlanırsa, su çözeltisi bazik
olur.
E) 1 konumuna -COOH grubu bağlanırsa, sulu çözeltisi
asidik olur.
Kimya
Aromatik Bileşikler
5. 4 5 6 3 2 1 Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ- lanırsa, adi o - oksi toluendir. B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı p - ksilen olur. C) 1 konumuna -NH₂ grubu bağlanırsa, adı anilin olur. D) 1 konumuna -OH grubu bağlanırsa, su çözeltisi bazik olur. E) 1 konumuna -COOH grubu bağlanırsa, sulu çözeltisi asidik olur.
SORU 9
XY
Z
Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) X ve Z aromatiktir.
B) X ve Y karbosiklik bileşiklerdir.
C) Z aromatik heterosiklik bir bileşiktir.
D) Her üç bileşik de rezonansla kararlı hale gelir.
E) X ve Y nötr, Z ise bazik özellik gösterir.
N Bir halkayı oluşturan ana yapı yalnızca karbonlardan oluşu-
0 yorsa karbosiklik bileşiktir. Halkayı oluşturan atomlardan biri
T heteroatom (O, S, N... gibi) ise bu tür halkalı bileşiklere he-
terosiklik bileşikler denir. Heterosiklik bileşikler de aromatik
olabilir.
SORU 12
Kapalı f
num izc
Buna g
Orbital Yayınları
1.
117
II. C
III..
C
Bile
der
A)
Kimya
Aromatik Bileşikler
SORU 9 XY Z Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır? A) X ve Z aromatiktir. B) X ve Y karbosiklik bileşiklerdir. C) Z aromatik heterosiklik bir bileşiktir. D) Her üç bileşik de rezonansla kararlı hale gelir. E) X ve Y nötr, Z ise bazik özellik gösterir. N Bir halkayı oluşturan ana yapı yalnızca karbonlardan oluşu- 0 yorsa karbosiklik bileşiktir. Halkayı oluşturan atomlardan biri T heteroatom (O, S, N... gibi) ise bu tür halkalı bileşiklere he- terosiklik bileşikler denir. Heterosiklik bileşikler de aromatik olabilir. SORU 12 Kapalı f num izc Buna g Orbital Yayınları 1. 117 II. C III.. C Bile der A)
H
5. Yaygın adı orto-Ksilen olan bileşikle ilgili,
1. Aromatik hidrokarbondur.
II. Etil benzen ile izomerdir.
III. IUPAC adı 1,2-Dimetil benzendir.
IV. Kapalı formülü C8H₁2'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) II ve III
€) I ve IV
E) III ve IV
Kimya
Aromatik Bileşikler
H 5. Yaygın adı orto-Ksilen olan bileşikle ilgili, 1. Aromatik hidrokarbondur. II. Etil benzen ile izomerdir. III. IUPAC adı 1,2-Dimetil benzendir. IV. Kapalı formülü C8H₁2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız IV B) I ve II D) II ve III €) I ve IV E) III ve IV
5.
OH
O
Yukarıdaki bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yaygın adı fenoldür.
NaOH ile tepkime vermez.
C)
Suda çözünür.
D) Sistematik adı hidroksibenzendir.
E) Aromatik bileşiktir.
Kimya
Aromatik Bileşikler
5. OH O Yukarıdaki bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yaygın adı fenoldür. NaOH ile tepkime vermez. C) Suda çözünür. D) Sistematik adı hidroksibenzendir. E) Aromatik bileşiktir.
B
S
108. Benzen bileşiğine uygun şartlarda iki tane metil (CH-)
grubu bağlanarak konum izomeri olan bileşikler oluştur-
mak isteniyor.
A
A
M
Buna göre, iki tane metil grubu benzene kaç farklı şekil-
de bağlanabilir?
A
L
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Kimya
Aromatik Bileşikler
B S 108. Benzen bileşiğine uygun şartlarda iki tane metil (CH-) grubu bağlanarak konum izomeri olan bileşikler oluştur- mak isteniyor. A A M Buna göre, iki tane metil grubu benzene kaç farklı şekil- de bağlanabilir? A L A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
25.
910
O
C-H
Bu bileşik ile ilgili,
1. Benzaldehit olarak adlandırılır.
X4
Yükseltgenmesi sonucunda benzoik asit oluşur.
III Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
Dll vell
E) I, II ve III
37
Kimya
Aromatik Bileşikler
25. 910 O C-H Bu bileşik ile ilgili, 1. Benzaldehit olarak adlandırılır. X4 Yükseltgenmesi sonucunda benzoik asit oluşur. III Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III Dll vell E) I, II ve III 37
Bir karbonil grubuna bir benzil bir de metil
grubu bağlanmasıyla oluşan bileşik ile ilgi-
aga c
C
I. 1-fenil propanon olarak adlandırılır.
✓
II. İndirgenerek aromatik alkol oluşturur.
III. Bir tane molekülünde bulunan toplam kar-
bon sayısı 9'dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
Bir karbonil grubuna bir benzil bir de metil grubu bağlanmasıyla oluşan bileşik ile ilgi- aga c C I. 1-fenil propanon olarak adlandırılır. ✓ II. İndirgenerek aromatik alkol oluşturur. III. Bir tane molekülünde bulunan toplam kar- bon sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
23. Söğüt ağacının özütlenmesi ile elde edilen salisilik
asitin yapı formülü aşağıda verilmiştir.
COOH
812
OH
Buna göre salisilit asit ile ilgili,
1. Aromatik özellik gösterir.
II. IUPAC'a göre 2-hidroksibenzoik asit olarak ad-
landırılır.
III. Moleküldeki tüm karbon atomları sp2 hibritleşme-
si yapmıştır.
IV. Genel formülü CnH2nO2'dir.
V. İndirgenme tepkimesi verir..
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
26.
615
652
Kimya
Aromatik Bileşikler
23. Söğüt ağacının özütlenmesi ile elde edilen salisilik asitin yapı formülü aşağıda verilmiştir. COOH 812 OH Buna göre salisilit asit ile ilgili, 1. Aromatik özellik gösterir. II. IUPAC'a göre 2-hidroksibenzoik asit olarak ad- landırılır. III. Moleküldeki tüm karbon atomları sp2 hibritleşme- si yapmıştır. IV. Genel formülü CnH2nO2'dir. V. İndirgenme tepkimesi verir.. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 26. 615 652
26. "Organik bileşiklerde, molekülün kimyasal etkinliğe
hip bölgesine fonksiyonel grup denir."
sa-
Buna göre fonksiyonel grup içerisinde;
1. pi bağı,
II. hetero atom,
Htt. aril
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
blo
Kimya
Aromatik Bileşikler
26. "Organik bileşiklerde, molekülün kimyasal etkinliğe hip bölgesine fonksiyonel grup denir." sa- Buna göre fonksiyonel grup içerisinde; 1. pi bağı, II. hetero atom, Htt. aril yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III blo
E)
D) I ve III
11. Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
Bileşik Formülü
CH3
| CH3CH2CH=CCH2CH3
H3C- CH2 - CH2C0CH₂ - CH3
OH
Br
OH
ortak özelliktir?
E) I, II ve Ill
Bileşik Adi
Trans-3-Hepten
3-Metil-3-hekzen
Etil propil asetilen
o-Bromfenol
S₂ttu
₂H-C=CH₂₁
3-Hidroksi siklohekzan
Kimya
Aromatik Bileşikler
E) D) I ve III 11. Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır? Bileşik Formülü CH3 | CH3CH2CH=CCH2CH3 H3C- CH2 - CH2C0CH₂ - CH3 OH Br OH ortak özelliktir? E) I, II ve Ill Bileşik Adi Trans-3-Hepten 3-Metil-3-hekzen Etil propil asetilen o-Bromfenol S₂ttu ₂H-C=CH₂₁ 3-Hidroksi siklohekzan
Anilin
Touen
CH 3
NH₂
O
O
X
Y
Z
Yukarıda formülleri verilen X, Y ve Z bileşikleri
ile ilgili,
X, kauçuk ve lastik üretiminde kullanılır.
H. Y'nin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.
III, aromatik hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive III
Fenol
OH
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
Anilin Touen CH 3 NH₂ O O X Y Z Yukarıda formülleri verilen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili, X, kauçuk ve lastik üretiminde kullanılır. H. Y'nin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. III, aromatik hidrokarbondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız T B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive III Fenol OH E) I, II ve III
2.
C
n
-CH=CH₂-
- 16-ot
(Y)
(X)
tepkimesi ile ilgili,
1.
X, monomerdir.
II. Y, polietilen olarak bilinir.
III. Polimerleşme tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
2. C n -CH=CH₂- - 16-ot (Y) (X) tepkimesi ile ilgili, 1. X, monomerdir. II. Y, polietilen olarak bilinir. III. Polimerleşme tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi
yanlış adlandırılmıştır?
Bileşik
Adi
CH3 - CH -
A)
Izopropil
CH3
CH₂-
Fenil
İzobütil
Tersiyer bütil
Neopentil
B)
C)
CH3
CH3 – CH – CH2-
CH3
€ _ ó_ € €_6_€
D) CH3-C-
E
CH3 – C – CH2 –
Kimya
Aromatik Bileşikler
26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bileşik Adi CH3 - CH - A) Izopropil CH3 CH₂- Fenil İzobütil Tersiyer bütil Neopentil B) C) CH3 CH3 – CH – CH2- CH3 € _ ó_ € €_6_€ D) CH3-C- E CH3 – C – CH2 –
H3
12 111
D) 1 ve t
Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
Bileşik Formülü
A)
CH3
CH3 CH2CH=CCH2 CH3
-
T
B)
D)
E)
H3 C- CH₂
CH₂-C=C- CH2 - CH3
OH
Br
OH
Ortak özelliktir?
E) I, II ve III
Bileşik Adı
Trans-3-Hepten
3-Metil-3-hekzen
Etil propil asetilen
o-Bromfenol
3-Hidroksi siklohekzan
y
Kimya
Aromatik Bileşikler
H3 12 111 D) 1 ve t Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır? Bileşik Formülü A) CH3 CH3 CH2CH=CCH2 CH3 - T B) D) E) H3 C- CH₂ CH₂-C=C- CH2 - CH3 OH Br OH Ortak özelliktir? E) I, II ve III Bileşik Adı Trans-3-Hepten 3-Metil-3-hekzen Etil propil asetilen o-Bromfenol 3-Hidroksi siklohekzan y