Aromatik Bileşikler Soruları

28. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC sistemi-
ne göre adı yanlış verilmiştir?
A)
B)
D)
E) Br
Bileşik
O
to hu
O=C
CH3-C-O-CH3
CI
NO ₂
Adi
siklohekzen
metil asetat
o - kloroanilin
siklopentanon
COH p-bromobenzoik asit
Kimya
Aromatik Bileşikler
28. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC sistemi- ne göre adı yanlış verilmiştir? A) B) D) E) Br Bileşik O to hu O=C CH3-C-O-CH3 CI NO ₂ Adi siklohekzen metil asetat o - kloroanilin siklopentanon COH p-bromobenzoik asit
OH
enekte
bl
enzen
enzen
10.
1. E 2. C 3. B 4. C 5. D 6.A 7.C 8.D 9. D 10. E 11. E 12. C
11.
NO₂
Br
C₂H5
bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-Bromo-1-etil-5-nitrobenzen
B) 5-Bromo-3-etil-1-nitrobenzen
C) 3-Nitro-1-etil-5-bromobenzen
D) 1-Bromo-3-etil-5-nitrosiklohekzan
E) 1-Bromo-3-etil-5-nitrobenzen.
Aril (-Ar)
X
- OH
Bileşik adı
Benzil alkol
Kimya
Aromatik Bileşikler
OH enekte bl enzen enzen 10. 1. E 2. C 3. B 4. C 5. D 6.A 7.C 8.D 9. D 10. E 11. E 12. C 11. NO₂ Br C₂H5 bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3-Bromo-1-etil-5-nitrobenzen B) 5-Bromo-3-etil-1-nitrobenzen C) 3-Nitro-1-etil-5-bromobenzen D) 1-Bromo-3-etil-5-nitrosiklohekzan E) 1-Bromo-3-etil-5-nitrobenzen. Aril (-Ar) X - OH Bileşik adı Benzil alkol
Turkcell
özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
X
D) III ve IV
STR
2
17:48
2
not logge
B) 9
ma
E) II, III ve IV
C) 10/
20 glikoz molekülü harcanarak maltoz disakkaritlerinin
sentezi gerçekleşirken, glikozit bağlarının kurulması-
na bağlı olarak açığa çıkacak toplam su molekülü sayı-
sı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
%42
C) II ve III
D) 11
E) 19
www.fenbilimleriyayinlari.com
Kimya
Aromatik Bileşikler
Turkcell özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? A) Yalnız B) I ve II X D) III ve IV STR 2 17:48 2 not logge B) 9 ma E) II, III ve IV C) 10/ 20 glikoz molekülü harcanarak maltoz disakkaritlerinin sentezi gerçekleşirken, glikozit bağlarının kurulması- na bağlı olarak açığa çıkacak toplam su molekülü sayı- sı, aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 %42 C) II ve III D) 11 E) 19 www.fenbilimleriyayinlari.com
(
sma ener-
iştir.
4. IE
5000
1600
S
M
9. I.
A)
B)
C)
D)
F
E)
F
II.
Verilenlere göre r, ve r₂ ile gösterilen yarıçaplar aşağı-
dakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
r₁
r2
Kovalent yarıçap
Van der Waals
yarıçapı
Kovalent yarıçap
12
Van der Waals
yarıçapı
Metalik yarıçap
Ne
Ne
Metalik yarıçap
Kovalent yarıçap
Van der Waals
yarıçapı
Metalik yarıçap
İyonik yarıçap
ler
SORU BANKASI
Kimya
Aromatik Bileşikler
( sma ener- iştir. 4. IE 5000 1600 S M 9. I. A) B) C) D) F E) F II. Verilenlere göre r, ve r₂ ile gösterilen yarıçaplar aşağı- dakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? r₁ r2 Kovalent yarıçap Van der Waals yarıçapı Kovalent yarıçap 12 Van der Waals yarıçapı Metalik yarıçap Ne Ne Metalik yarıçap Kovalent yarıçap Van der Waals yarıçapı Metalik yarıçap İyonik yarıçap ler SORU BANKASI
B11
A
R
M
A
329
Formaldehit A
Asetaldehit
B
● Bütirik aldehit
Benzaldehit
E
Seçeneklerde verilen bileşiklerden hangisinin adı yuka-
Prıda yazılmamıştır?
9
AH-C-H
-E-H
BY CH3-C-H
E-H
C) CHO CH-C-H
CH3
EC-H
D) CH3 CH₂CH₂-C-H
E) CóH5CHO
AYT KİMYA SORU BANKASI
Kimya
Aromatik Bileşikler
B11 A R M A 329 Formaldehit A Asetaldehit B ● Bütirik aldehit Benzaldehit E Seçeneklerde verilen bileşiklerden hangisinin adı yuka- Prıda yazılmamıştır? 9 AH-C-H -E-H BY CH3-C-H E-H C) CHO CH-C-H CH3 EC-H D) CH3 CH₂CH₂-C-H E) CóH5CHO AYT KİMYA SORU BANKASI
Konu tarama
Polimerler sürekli tekrarlanan çok sayıdaki birim molekülün
kimyasal bağlarla bağlandığı büyük moleküllerdir.
Tekrarlanan birimlere mer, oluşan büyük moleküle de poli-
mer denir.
Otomobil lastiği, naylon poşet, teflon tava, PVC, polistiren ve
silikonlar sıkça kullandığımız yapay polimerlerdir.
Yukarıda görülen (DNA), nükleik asitlerin biraraya gelmesi
ile meydana gelen doğal polimerdir.
Buna göre,
I. Nişasta
IV. İpek
II. Polipropilen
V. Selüloz
yukarıda verilen polimerlerin hangisi doğal polimer de-
ğildir?
AVE B) IV
Cult
III. Protein
G
DII E
Kimya
Aromatik Bileşikler
Konu tarama Polimerler sürekli tekrarlanan çok sayıdaki birim molekülün kimyasal bağlarla bağlandığı büyük moleküllerdir. Tekrarlanan birimlere mer, oluşan büyük moleküle de poli- mer denir. Otomobil lastiği, naylon poşet, teflon tava, PVC, polistiren ve silikonlar sıkça kullandığımız yapay polimerlerdir. Yukarıda görülen (DNA), nükleik asitlerin biraraya gelmesi ile meydana gelen doğal polimerdir. Buna göre, I. Nişasta IV. İpek II. Polipropilen V. Selüloz yukarıda verilen polimerlerin hangisi doğal polimer de- ğildir? AVE B) IV Cult III. Protein G DII E
2.
Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik
baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir.
CH₂
H
X
NH
H
D) I ve III
H
NH₂
H
Y
Buna göre,
I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir.
II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur.
III. X ve Y pirimidin baz çeşitleridir.
yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
tek
halkaly
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
11
H
2019
5.
E
Kimya
Aromatik Bileşikler
2. Aşağıda DNA molekülünün yapısına katılan azotlu organik baz çeşitlerinden iki tanesi gösterilmiştir. CH₂ H X NH H D) I ve III H NH₂ H Y Buna göre, I. Replikasyonda X bazı ve Y bazı eşleşir. II. RNA molekülünde X ve Y bazlan birlikte bulunur. III. X ve Y pirimidin baz çeşitleridir. yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II tek halkaly C) Yalnız III E) Il ve Ill 11 H 2019 5. E
3.
I.
III.
Bileşik
II. C₂H₂
=
-OH
-CH₂
CH₂
NH,
CH3
Adlandırma
D) I ve II
o-metil fenol
1-etil-3-metil benzen
p-amino toluen
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru ad-
landırılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
E) I, II ve III
6.
Kimya
Aromatik Bileşikler
3. I. III. Bileşik II. C₂H₂ = -OH -CH₂ CH₂ NH, CH3 Adlandırma D) I ve II o-metil fenol 1-etil-3-metil benzen p-amino toluen Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru ad- landırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ill E) I, II ve III 6.
11.
CH₂
1
CH₂
CH₂-CH₂
OLCH, O
III
||
Yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 1. bileşik toluen olarak adlandırılır.
B) II. bileşik m-keiten olarak adlandırılabilir.
C) III. bileşik aromatik hidrokarbondur.
DII. ve III. bileşikler birbirinin izomeri değildir.
E) Üçü de karbosiklik bileşiktir.
Kimya
Aromatik Bileşikler
11. CH₂ 1 CH₂ CH₂-CH₂ OLCH, O III || Yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. bileşik toluen olarak adlandırılır. B) II. bileşik m-keiten olarak adlandırılabilir. C) III. bileşik aromatik hidrokarbondur. DII. ve III. bileşikler birbirinin izomeri değildir. E) Üçü de karbosiklik bileşiktir.
5.
4
5 6
3 2
1
Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ-
lanırsa, adi o - oksi toluendir.
B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı
p - ksilen olur.
C) 1 konumuna -NH₂ grubu bağlanırsa, adı anilin olur.
D) 1 konumuna -OH grubu bağlanırsa, su çözeltisi bazik
olur.
E) 1 konumuna -COOH grubu bağlanırsa, sulu çözeltisi
asidik olur.
Kimya
Aromatik Bileşikler
5. 4 5 6 3 2 1 Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ- lanırsa, adi o - oksi toluendir. B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı p - ksilen olur. C) 1 konumuna -NH₂ grubu bağlanırsa, adı anilin olur. D) 1 konumuna -OH grubu bağlanırsa, su çözeltisi bazik olur. E) 1 konumuna -COOH grubu bağlanırsa, sulu çözeltisi asidik olur.
1.
Benzen molekülü ile ilgili;
1. Formülü CH'dır.
II. Yer değiştirme tepkimesi verir.
III. Yapısında 3 tane pi bağı bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
1. Benzen molekülü ile ilgili; 1. Formülü CH'dır. II. Yer değiştirme tepkimesi verir. III. Yapısında 3 tane pi bağı bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II I D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
SORU 9
XY
Z
Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) X ve Z aromatiktir.
B) X ve Y karbosiklik bileşiklerdir.
C) Z aromatik heterosiklik bir bileşiktir.
D) Her üç bileşik de rezonansla kararlı hale gelir.
E) X ve Y nötr, Z ise bazik özellik gösterir.
N Bir halkayı oluşturan ana yapı yalnızca karbonlardan oluşu-
0 yorsa karbosiklik bileşiktir. Halkayı oluşturan atomlardan biri
T heteroatom (O, S, N... gibi) ise bu tür halkalı bileşiklere he-
terosiklik bileşikler denir. Heterosiklik bileşikler de aromatik
olabilir.
SORU 12
Kapalı f
num izc
Buna g
Orbital Yayınları
1.
117
II. C
III..
C
Bile
der
A)
Kimya
Aromatik Bileşikler
SORU 9 XY Z Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır? A) X ve Z aromatiktir. B) X ve Y karbosiklik bileşiklerdir. C) Z aromatik heterosiklik bir bileşiktir. D) Her üç bileşik de rezonansla kararlı hale gelir. E) X ve Y nötr, Z ise bazik özellik gösterir. N Bir halkayı oluşturan ana yapı yalnızca karbonlardan oluşu- 0 yorsa karbosiklik bileşiktir. Halkayı oluşturan atomlardan biri T heteroatom (O, S, N... gibi) ise bu tür halkalı bileşiklere he- terosiklik bileşikler denir. Heterosiklik bileşikler de aromatik olabilir. SORU 12 Kapalı f num izc Buna g Orbital Yayınları 1. 117 II. C III.. C Bile der A)
10.
3
Al(k) + 3HBr(suda) →→ AIBr(suda) + H₂(g)
denklemine göre normal koşullarda 6,72 litre H₂ gazı elde
edilirken 600 mL HBr çözeltisi kullanılıyor.
Buna göre, kullanılan HBr çözeltisinin standart koşul-
larda pH değeri kaçtır?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 12
Kimya
Aromatik Bileşikler
10. 3 Al(k) + 3HBr(suda) →→ AIBr(suda) + H₂(g) denklemine göre normal koşullarda 6,72 litre H₂ gazı elde edilirken 600 mL HBr çözeltisi kullanılıyor. Buna göre, kullanılan HBr çözeltisinin standart koşul- larda pH değeri kaçtır? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 12
H
5. Yaygın adı orto-Ksilen olan bileşikle ilgili,
1. Aromatik hidrokarbondur.
II. Etil benzen ile izomerdir.
III. IUPAC adı 1,2-Dimetil benzendir.
IV. Kapalı formülü C8H₁2'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) II ve III
€) I ve IV
E) III ve IV
Kimya
Aromatik Bileşikler
H 5. Yaygın adı orto-Ksilen olan bileşikle ilgili, 1. Aromatik hidrokarbondur. II. Etil benzen ile izomerdir. III. IUPAC adı 1,2-Dimetil benzendir. IV. Kapalı formülü C8H₁2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız IV B) I ve II D) II ve III €) I ve IV E) III ve IV
1
1
1
1
1
81
Alkenil grubu
1.
CH₂=CH-
IJ. CH, – CH=CH-
III. CH₂=CH-CH₂-
A) Yalnız I
-B 5-D 6-E 7-C 8-A
-
-
D) II ve III
―
izopropenil
Yukarıda yarı açık formülleri verilen alkenil grupla-
rından hangilerinin yaygın adları doğru verilmiştir?
B) Yalnız II
Yaygın adı
vinil
allil
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
1 1 1 1 1 81 Alkenil grubu 1. CH₂=CH- IJ. CH, – CH=CH- III. CH₂=CH-CH₂- A) Yalnız I -B 5-D 6-E 7-C 8-A - - D) II ve III ― izopropenil Yukarıda yarı açık formülleri verilen alkenil grupla- rından hangilerinin yaygın adları doğru verilmiştir? B) Yalnız II Yaygın adı vinil allil C) I ve III E) I, II ve III
i aşağıdaki
III
erkimya
kimya
ik kimya
kimya
imya
13
✓
5. 1. Yanmaz yapışmaz özelliğe sahip teflon tava üretimi
II. Kevlar ile kurşun geçirmez yelek üretimi
III. Orlon iplik ile kazak üretimi
Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri polimer kimyası
ile ilgilidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
i aşağıdaki III erkimya kimya ik kimya kimya imya 13 ✓ 5. 1. Yanmaz yapışmaz özelliğe sahip teflon tava üretimi II. Kevlar ile kurşun geçirmez yelek üretimi III. Orlon iplik ile kazak üretimi Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri polimer kimyası ile ilgilidir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III