Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Aşağıda N₂ ve H₂ bileşiklerinin kaynama noktaları ve moleküllerinin Lewis yapısı verilmiştir. Kaynama Noktası Lewis Yapısı N₂

2. Aşağıda N₂ ve H₂ bileşiklerinin kaynama noktaları
ve moleküllerinin Lewis yapısı verilmiştir.
Kaynama Noktası
Lewis Yapısı
N₂
-196 °C
N⠀⠀N:
H₂
-252 °C
H.H
Buna göre,
1. N₂ nin kaynama noktasının büyük olmasının
nedeni N₂ de üçlü, H₂ de tekli bağların bu

2. Aşağıda N₂ ve H₂ bileşiklerinin kaynama noktaları ve moleküllerinin Lewis yapısı verilmiştir. Kaynama Noktası Lewis Yapısı N₂ -196 °C N⠀⠀N: H₂ -252 °C H.H Buna göre, 1. N₂ nin kaynama noktasının büyük olmasının nedeni N₂ de üçlü, H₂ de tekli bağların bulun- masıdır. II. N₂ nin kalıcı, H₂ nin geçici dipol oluşturabilme- sinden dolayı H₂ nin kaynama noktası daha büyüktür. D) I ve II III. H₂ deki London kuvvetleri daha zayıf olduğun- dan kaynama noktası daha düşüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, N) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III