Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcü- ğü edat olarak kullanılmıştır? A) Kitabın ikinci baskısı yapıldı yalnız öncek

2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcü-
ğü edat olarak kullanılmıştır?
A) Kitabın ikinci baskısı yapıldı yalnız önceki bas-
kıyla aralarında bazı farklılıklar oluştu.
B) Projede ortaya çıkan sorunları yalnız çözemeye-
ceğini anlayınca çevresinde

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcü- ğü edat olarak kullanılmıştır? A) Kitabın ikinci baskısı yapıldı yalnız önceki bas- kıyla aralarında bazı farklılıklar oluştu. B) Projede ortaya çıkan sorunları yalnız çözemeye- ceğini anlayınca çevresinden yardım istedi. C) Kültürel değerlerden uzaklaşan sanatçılar yalnız kalabilir. D) Resim eğitimi alarak ülkeye dönen bu yalnız adam, açtığı sergilerle bütün dikkatleri üzerinde topladı. E) Bir kitabın ne kadar başarılı olduğuna yalnız okuyucular karar verebilir.