Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcük Türleri Soruları

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük,
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Balkon kapılarından içeriye bahar havası geliyordu.
B) Okul futbol takımındaki sarışın çocuk benim küçük kar-
deşim.
Sabahları kalkınca ilk işi gazetelere göz atmaktı.
D) Nasıl bir yere gittiniz ki bu kadar yoruldun?
E) İnsafsız adam, çocuğu hiç acımadan dövmüş.
1
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Balkon kapılarından içeriye bahar havası geliyordu. B) Okul futbol takımındaki sarışın çocuk benim küçük kar- deşim. Sabahları kalkınca ilk işi gazetelere göz atmaktı. D) Nasıl bir yere gittiniz ki bu kadar yoruldun? E) İnsafsız adam, çocuğu hiç acımadan dövmüş. 1
3
7.
Edat- Bağlaç
Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya
Aşağıdakilerin hangisinde "için" sözcüğü bu dizeler-
deki anlamı ile kullanılmıştır?
A) Senin için kandiller tutuştu semalarda.
B) Sen gelmediğin için aklıma bir bilsen neler gelir.
C) Vatan için kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.
D) Ellerini öpmek için gidiyorum, temiz yürekli annelerin.
E) Gideceğin için yandı bütün gönül evim.
1
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
3 7. Edat- Bağlaç Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya Aşağıdakilerin hangisinde "için" sözcüğü bu dizeler- deki anlamı ile kullanılmıştır? A) Senin için kandiller tutuştu semalarda. B) Sen gelmediğin için aklıma bir bilsen neler gelir. C) Vatan için kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. D) Ellerini öpmek için gidiyorum, temiz yürekli annelerin. E) Gideceğin için yandı bütün gönül evim. 1
8. Her yaz tatilinde babam kendi köyüne, Kuşçu Köyü'ne,
gidip orada on beş gün kadar kalmak isterdi; ben de
buna hiçbir zaman razı olmazdım.
Küçük
Bu cümledeki yazım yanlışının özdeşi aşağıdakiler-
den hangisinde vardır?
30
9. 1. Yüksel Caddesi, bahar geldiğinde civil civil olur.
II.
"Şeker Portakalı" romanı herkesin mutlaka okuma-
si gereken bir romandır.
A) Tedavi olduğum hâl de hastalık yine beni yokluyor.
B) Ankara'nın Haymana İlçesi kaplıcalarıyla ünlüdür. K
N
C) Bir senenin sonunda onbir gün izin hak etmişim.
D) Sende bizimle gel, seni evine kadar bırakalım.
Bir kaçı yapılan uygulamalara itiraz etti ama sonuç
değişmedi.
E)
III. Karşı komşumuzun küçük köpeği gölge, âdeta ma-
hallemizin maskotuydu.
IV. Antalya'nın sonbaharı da kışı da ılık olur.
V. Hangi ülkelerde Budizm ilgi görüyor?
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) I
B) II
H
I
Z
C) III
D) IV
R
E
E) V
nin ya
A) L
12.
1.1
11.
II
T
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
8. Her yaz tatilinde babam kendi köyüne, Kuşçu Köyü'ne, gidip orada on beş gün kadar kalmak isterdi; ben de buna hiçbir zaman razı olmazdım. Küçük Bu cümledeki yazım yanlışının özdeşi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? 30 9. 1. Yüksel Caddesi, bahar geldiğinde civil civil olur. II. "Şeker Portakalı" romanı herkesin mutlaka okuma- si gereken bir romandır. A) Tedavi olduğum hâl de hastalık yine beni yokluyor. B) Ankara'nın Haymana İlçesi kaplıcalarıyla ünlüdür. K N C) Bir senenin sonunda onbir gün izin hak etmişim. D) Sende bizimle gel, seni evine kadar bırakalım. Bir kaçı yapılan uygulamalara itiraz etti ama sonuç değişmedi. E) III. Karşı komşumuzun küçük köpeği gölge, âdeta ma- hallemizin maskotuydu. IV. Antalya'nın sonbaharı da kışı da ılık olur. V. Hangi ülkelerde Budizm ilgi görüyor? Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I B) II H I Z C) III D) IV R E E) V nin ya A) L 12. 1.1 11. II T
5.
(1) Bahçenin köşesindeki sedire kendimi öylece bırakı-
verdim. (II) Nasıl yorulmuşum, anlatamam. (III) Burada
biraz kestirdikten sonra aklım başıma geldi. (IV) Hemen
fırladım yerimden ve aceleyle içeri girdim. (V) Az kalsın
buraya neden geldiğimi unutacaktım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
sözcük biçiminde zamir kullanılmamıştır?
A) I ve II
B) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
5. (1) Bahçenin köşesindeki sedire kendimi öylece bırakı- verdim. (II) Nasıl yorulmuşum, anlatamam. (III) Burada biraz kestirdikten sonra aklım başıma geldi. (IV) Hemen fırladım yerimden ve aceleyle içeri girdim. (V) Az kalsın buraya neden geldiğimi unutacaktım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözcük biçiminde zamir kullanılmamıştır? A) I ve II B) II ve III D) III ve IV E) IV ve V C) II ve IV
1.
Bir kuş kondu ağaqa yonelme
?
yapım eki
Kanatları alaca
"! Soğul!!!
Öyle bir yâr sevdim ki
?
Kaşı gözü karaca
V
IV
by nad Hof
ns2"
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi ad du-
izbli rum eklerinden birini almıştır?
CXIII
A) I
B) II
D) IV E) V
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
1. Bir kuş kondu ağaqa yonelme ? yapım eki Kanatları alaca "! Soğul!!! Öyle bir yâr sevdim ki ? Kaşı gözü karaca V IV by nad Hof ns2" Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi ad du- izbli rum eklerinden birini almıştır? CXIII A) I B) II D) IV E) V
7. Dygarlık bir rahatlık, kolaylık deyip de aletlerle do-
II (Bağlaç)
I (İsim)
nanip boş zaman yaratmak, zamanı boşa harcamak
TII (Sifat)
doğru değil ebette. Uygarlık boşa zaman harcamak
IV (Zarf)
için ulaşılmış bir düzey olamaz.
V (Edat)
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin
türü ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
DAV
E) V
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
7. Dygarlık bir rahatlık, kolaylık deyip de aletlerle do- II (Bağlaç) I (İsim) nanip boş zaman yaratmak, zamanı boşa harcamak TII (Sifat) doğru değil ebette. Uygarlık boşa zaman harcamak IV (Zarf) için ulaşılmış bir düzey olamaz. V (Edat) Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) I B) II C) III DAV E) V
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler,
tür bakımından aynıdır?
A) O büyülü şarkılarını söyleyerek
Gençliğimi geri getirdi ellerin
B) Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
C) Ne dönüp duruyor havada kuşlar
Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim
D) Gel de bir saniye olsun gir gönlüme
O sonsuz sevincini getir gönlüme
E) Her sabah günlerim hüzünle başlar
Durmadan akıyor gözümde yaşlar
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır? A) O büyülü şarkılarını söyleyerek Gençliğimi geri getirdi ellerin B) Bütün sevgileri atıp içimden Varlığımı yalnız ona verdim ben C) Ne dönüp duruyor havada kuşlar Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim D) Gel de bir saniye olsun gir gönlüme O sonsuz sevincini getir gönlüme E) Her sabah günlerim hüzünle başlar Durmadan akıyor gözümde yaşlar
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş (kılış) fiili
kullanılmıştır?
A) Yürüye yürüye nihayet bir köye ulaştık.
B) Yıllar içinde deneme ve makale yaza yaza üslubum
yetkinleşti.
C) Ünlü yazar, edebiyatta olgunlaşma yolları ile ilgili çok
önemli bilgiler sundu.
Yeni transfer, yarınki basın toplantısına yetişecek.
Bu sanatçımızla 1978'deki bir galada tanışmıştım.
mat
gel
ma
ka
B
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş (kılış) fiili kullanılmıştır? A) Yürüye yürüye nihayet bir köye ulaştık. B) Yıllar içinde deneme ve makale yaza yaza üslubum yetkinleşti. C) Ünlü yazar, edebiyatta olgunlaşma yolları ile ilgili çok önemli bilgiler sundu. Yeni transfer, yarınki basın toplantısına yetişecek. Bu sanatçımızla 1978'deki bir galada tanışmıştım. mat gel ma ka B
9.
Stefan Zweig, "İnsan altmışını aşınca, her şeye
bütünü ile yeniden başlamak, çok büyük güçle
Ove beni
11
gerçekleşir. Oysa
benim gücüm, yıllarca vatanımdan
uzak dolaştığım için tükendi. Bu yüzden düşünce
|||
düzeyindeki çalışmaları en yüce mutluluk, kişisel
özgürlüğü ise en değerli varlık saymış bir yaşamı,
IV
henüz dimdik dururken noktalamayı uygun buluyorum."
V
demişti.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangis
edattır? V
I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
9. Stefan Zweig, "İnsan altmışını aşınca, her şeye bütünü ile yeniden başlamak, çok büyük güçle Ove beni 11 gerçekleşir. Oysa benim gücüm, yıllarca vatanımdan uzak dolaştığım için tükendi. Bu yüzden düşünce ||| düzeyindeki çalışmaları en yüce mutluluk, kişisel özgürlüğü ise en değerli varlık saymış bir yaşamı, IV henüz dimdik dururken noktalamayı uygun buluyorum." V demişti. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangis edattır? V I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcü-
ğü edat olarak kullanılmıştır?
A) Kitabın ikinci baskısı yapıldı yalnız önceki bas-
kıyla aralarında bazı farklılıklar oluştu.
B) Projede ortaya çıkan sorunları yalnız çözemeye-
ceğini anlayınca çevresinden yardım istedi.
C) Kültürel değerlerden uzaklaşan sanatçılar yalnız
kalabilir.
D) Resim eğitimi alarak ülkeye dönen bu yalnız
adam, açtığı sergilerle bütün dikkatleri üzerinde
topladı.
E) Bir kitabın ne kadar başarılı olduğuna yalnız
okuyucular karar verebilir.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcü- ğü edat olarak kullanılmıştır? A) Kitabın ikinci baskısı yapıldı yalnız önceki bas- kıyla aralarında bazı farklılıklar oluştu. B) Projede ortaya çıkan sorunları yalnız çözemeye- ceğini anlayınca çevresinden yardım istedi. C) Kültürel değerlerden uzaklaşan sanatçılar yalnız kalabilir. D) Resim eğitimi alarak ülkeye dönen bu yalnız adam, açtığı sergilerle bütün dikkatleri üzerinde topladı. E) Bir kitabın ne kadar başarılı olduğuna yalnız okuyucular karar verebilir.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfata yer verilme-
miştir?
20
Sayı
A) Her yıl onlarca kuşun nesli tükeniyor.
B) Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter, derdi dedem.
C) Yenilenebilir enerji kaynakları hem temiz hem ucuz-
dur.
D) Dünyada kendinden başkasına ihtiyaç duymayan
bir varlık yoktur.
E) İnsan, ekosistem içinde en tehlikeli ve yıkıcı varlık-
lardandır.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfata yer verilme- miştir? 20 Sayı A) Her yıl onlarca kuşun nesli tükeniyor. B) Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter, derdi dedem. C) Yenilenebilir enerji kaynakları hem temiz hem ucuz- dur. D) Dünyada kendinden başkasına ihtiyaç duymayan bir varlık yoktur. E) İnsan, ekosistem içinde en tehlikeli ve yıkıcı varlık- lardandır.
de
tysr
13. Ünlüyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan ya da tek ünlü-
Biye morden oluşan ekleri aldığında sözcükle ek arasına genellikle
"y" kaynaştırma ünsüzü girer.
yiyecek Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisine belirtme du-
rum eki (-i) getirilirse sözcük diğerlerinden farklı bir
esine
eyen
kaynaştırma ünsüzü alır?
2
A) Suluova
Julio
P10
oyume
sub0n00
Famid ainsani plisane us (0
B) Kayadüzü C) Kavaklıdere
D) Çankaya obliE) Kocatepe (@
SUT
nusu idig helaxi ob həhii? (
-sankth 51 q' nshulud abansinos loosóa shophOT
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
de tysr 13. Ünlüyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan ya da tek ünlü- Biye morden oluşan ekleri aldığında sözcükle ek arasına genellikle "y" kaynaştırma ünsüzü girer. yiyecek Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisine belirtme du- rum eki (-i) getirilirse sözcük diğerlerinden farklı bir esine eyen kaynaştırma ünsüzü alır? 2 A) Suluova Julio P10 oyume sub0n00 Famid ainsani plisane us (0 B) Kayadüzü C) Kavaklıdere D) Çankaya obliE) Kocatepe (@ SUT nusu idig helaxi ob həhii? ( -sankth 51 q' nshulud abansinos loosóa shophOT
E
1
6
3
6
geldi.
D) Dün akşam Sezen Aksu'yu dinledim.
E) Banka gün içinde ödeme yapmamı söyledi.
11. Bir sözcüğün, benzerlik ilgisi olmadan başka bir söz-
cük yerine kullanılmasına ad aktarması (mecaz-ı mür-
sel) denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde Mecaz-ı Mürsel var-
dır?
A) O, hiçbir zaman mal mülk peşinde koşmamıştır.
B) Tarihi binalar savaşta delik deşik olmuştu.
C) Gönül almak büyüklüğün bir göstergesidir aslında.
D) Türkiye, pandeminin son bulmasını bekliyor.
E) Sarp keçi yollarında düşe kalka ilerliyorduk.
Wa
nemgüb taob ibredsied
disted
ebr
ebrip D16N (A
abienov utvul abnibi
160 (8
12. I. Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece. (Tesbih-i beliğ)
II. Değirmen misali döner başım; sevda değil, bu bir hi-
şım. (Ayrıntılı Benzetme)
VEDERENAS
syivic 2
gibi bir dairede oturuyor. (Kısaltılmış Benzetme)\
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
E 1 6 3 6 geldi. D) Dün akşam Sezen Aksu'yu dinledim. E) Banka gün içinde ödeme yapmamı söyledi. 11. Bir sözcüğün, benzerlik ilgisi olmadan başka bir söz- cük yerine kullanılmasına ad aktarması (mecaz-ı mür- sel) denir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Mecaz-ı Mürsel var- dır? A) O, hiçbir zaman mal mülk peşinde koşmamıştır. B) Tarihi binalar savaşta delik deşik olmuştu. C) Gönül almak büyüklüğün bir göstergesidir aslında. D) Türkiye, pandeminin son bulmasını bekliyor. E) Sarp keçi yollarında düşe kalka ilerliyorduk. Wa nemgüb taob ibredsied disted ebr ebrip D16N (A abienov utvul abnibi 160 (8 12. I. Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece. (Tesbih-i beliğ) II. Değirmen misali döner başım; sevda değil, bu bir hi- şım. (Ayrıntılı Benzetme) VEDERENAS syivic 2 gibi bir dairede oturuyor. (Kısaltılmış Benzetme)\
52
16. Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilk nokta (.)
işareti kaldırılıp yerine "fakat, lakin, ama, çünkü"
bağlaçlarından biri getirilemez?
A) Bu akşamki halı saha maçına gelemeyeceğim.
Bacaklarımda ağrı var.
B)
Bu görevi sana vermem mümkün değil. Senin
arkadaşına verebilirim.
C) Kitaplığında birçok polisiye roman vardı.
Hiçbirini de okumamıştı.
D) 12. sıradan listeye giren şarkı çok beğenildi.
Kısa sürede ilk sıraya yerleşti.
Bu kumaşları hemen topla. Hepsini ambara
götür.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
52 16. Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilk nokta (.) işareti kaldırılıp yerine "fakat, lakin, ama, çünkü" bağlaçlarından biri getirilemez? A) Bu akşamki halı saha maçına gelemeyeceğim. Bacaklarımda ağrı var. B) Bu görevi sana vermem mümkün değil. Senin arkadaşına verebilirim. C) Kitaplığında birçok polisiye roman vardı. Hiçbirini de okumamıştı. D) 12. sıradan listeye giren şarkı çok beğenildi. Kısa sürede ilk sıraya yerleşti. Bu kumaşları hemen topla. Hepsini ambara götür.
3. Usta, çatının üzerinde, keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara
keseri vuruyordu. Ağustosun sonuna yaklaştıkları için ev sa-
hibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlardan korku-
yordu. Bunun için sekiz kişi günlerdir hep çatıda uğraşıyordu.
IV
Öğleleri şöyle on dakika dinlenip biraz ekmek ve yarım kar-
V
puz yedikten sonra tekrar işe başlıyorlardı.
VI
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri be-
lirteç değildir?
A) Yalnız I
D), Il ve
Love
Be Il
CLII, IV ve V
EV ve VI
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
3. Usta, çatının üzerinde, keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyordu. Ağustosun sonuna yaklaştıkları için ev sa- hibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlardan korku- yordu. Bunun için sekiz kişi günlerdir hep çatıda uğraşıyordu. IV Öğleleri şöyle on dakika dinlenip biraz ekmek ve yarım kar- V puz yedikten sonra tekrar işe başlıyorlardı. VI Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri be- lirteç değildir? A) Yalnız I D), Il ve Love Be Il CLII, IV ve V EV ve VI
nesi
rdır.
Bu şiirin hangi dizesinde, yapım eki almış bir
sözcüğe yer verilmemiştir?
B) II.
C) III.
A) L.
D) IV.
E) V.
5. Sanatçının ya
$
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cık, -cik"
ekiyle biçimlendirilmiş sözcük, pekiştirme ve
küçültme anlamından sıyrılarak somut bir var-
liğa ad olmuştur?
A) Yaylada, iki de kızılcık ağacımız vardı.
B) Kısacık moladan sonra, tekrar yola çıktık.
C) Gençliğimde, incecik bir delikanlıydım.
D) Daracık bir odada, yarım saat bekledik.
E) Küçücük sorunları bile kendine dert ediyor.
1
zonu yanlar
V V
Bu cümle
hangisi, y
6.
lk, 1
si tür
A) Ba
ol
B) D
3
209
D
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
nesi rdır. Bu şiirin hangi dizesinde, yapım eki almış bir sözcüğe yer verilmemiştir? B) II. C) III. A) L. D) IV. E) V. 5. Sanatçının ya $ 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cık, -cik" ekiyle biçimlendirilmiş sözcük, pekiştirme ve küçültme anlamından sıyrılarak somut bir var- liğa ad olmuştur? A) Yaylada, iki de kızılcık ağacımız vardı. B) Kısacık moladan sonra, tekrar yola çıktık. C) Gençliğimde, incecik bir delikanlıydım. D) Daracık bir odada, yarım saat bekledik. E) Küçücük sorunları bile kendine dert ediyor. 1 zonu yanlar V V Bu cümle hangisi, y 6. lk, 1 si tür A) Ba ol B) D 3 209 D